Onderhouds- en vernieuwingswerken ring rond Diest (R26)

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart/april 2019 - september 2019

Update 15/02/2019: tijdens de eerste twee weken van maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit op zowel de N127 Langenberg te Diest als de R26 ring rond Diest tussen de Schaffensepoort en de Hasseltsepoort. Het betreft telkens voorbereidende ingrepen (o.a. rooien van bomen) om vanaf de lente te starten met de vernieuwingswerken op de R26 en op het einde van de zomer met de herinrichting van de N127 Langenberg tussen de Citadellaan en de splitsing aan de Turnhoutsebaan. 

Tweede week van maart, hinder op de ring rond Diest

Van maandag 11 t.e.m. vrijdag 15 maart is er verkeershinder op de ring rond Diest ter hoogte van De Halve Maan en het begijnhof. Tussen de Schaffensepoort en het Sint-Jansplein voert AWV namelijk voorbereidende werken uit om op maandag 1 april 2019 te kunnen starten met de vernieuwing van de fietspaden en het wegdek. In de tweede week van maart schuift een werkzone stelselmatig op langs de binnenring (kant Diest centrum) over de R26 Omer Vanaudenhovenlaan. Ter hoogte van de werken neemt de aannemer telkens circa 100m van de rijhelft richting de Hasseltsepoort in en geldt er beurtelings verkeer via een tijdelijke lichtenregeling. Hierdoor wordt sterke verkeershinder verwacht en adviseert AWV om via de westzijde (Citadellaan) de ring rond Diest te nemen.

Omleiding via Citadellaan voor alle noord-zuid verkeer vanaf maandag 1 april

Op maandag 1 april start AWV vervolgens met de aanleg van nieuwe en bredere fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat. Ook het wegdek krijgt er tegelijk een grondige opknapbeurt. Vanaf dat moment zal tot in de zomer slechts één rijstrook beschikbaar zijn vanaf de Schaffensepoort tot de Hasseltsepoort. Verkeer kan dan enkel van noord naar zuid de werken passeren (vanuit station Diest richting provinciedomein De Halve Maan). De andere richting kan zolang niet door en volgt een omleiding via de Citadellaan.   

De Lijn stelt enkele bushaltes op de ring tijdens de werken buiten dienst 

Bij de voorbereidende werken in de tweede week van maart zullen de haltes ‘Euro Shoe’ en ‘Stadion’ niet kunnen worden bediend door De Lijn. Gedurende de hoofdwerken, vanaf 1 april, gaan de haltes ‘Atheneum’, ‘Euro Shoe’, ‘Stadion’ en ‘Sint-Jansplein’ tot het einde van de werken buiten dienst. In die periode worden reizigers doorverwezen naar de haltes aan het station van Diest en de haltes aan de Hasseltsepoort en de Leuvensepoort.  

Provinciedomein De Halve Maan blijft bereikbaar, ook te voet en met de fiets

Terwijl men met de wagen enkel komende vanuit Schaffen richting Webbekom via de ring het provinciedomein kan bereiken, zijn er voor voetganger en fietser andere alternatieven. Let wel dat fietser en voetganger niet langs de ring voorbij de werken kunnen. Voor de fietser komende vanaf het station geldt er een route door het centrum langs de Schaffensestraat naar de Veemarkt. Via de Pesthuizenstraat kan je vervolgens naar De Halve Maan en via de Sint-Janstraat terug naar de ring. Kom je vanuit kant Webbekom dan rijd je langs de Vervoortstraat naar het provinciedomein en via het centrum richting station. De voetganger kan bijkomend nog langs Saspoort wandelen. Tussen de Schaffensepoort en Saspoort blijft het dubbelrichtingsfietspad namelijk beschikbaar. Uiteraard zijn het voetbalstation en het stedelijk zwembad (site De Warande) via dezelfde principes bereikbaar.   

Situering van het project

Vanaf maart-april 2019 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de ring rond Diest (R26). In een eerste fase worden de fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat verbreed en volledig heraangelegd over een afstand van 1,3 kilometer. In een tweede fase krijgt het asfalt van de rijweg tussen de ingang van het provinciedomein De Halve Maan en de Leuvensepoort (een stuk van 1,6 kilometer lang) een onderhoud. Volgens de huidige planning duren de werken tot september 2019.
 
Na afronding van de werken aan de ring start AWV met de grote herinrichting en transformatie van de gewestweg Langenberg (N127)

plan onderhoud wegdek R26

Fase 1: verbreding en heraanleg fietspaden tussen Schaffensestraat en Vervoortstraat

Op 15 oktober startte nutsmaatschappij Infrax met rioleringswerken op het stuk van de R26 tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat. De fietspaden werden daarvoor aan beide kanten van de weg opgebroken. Na die werken zorgt een tijdelijke asfaltverharding van de fietspaden ervoor dat fietsers gebruik kunnen maken van de fietsinfrastructuur tot AWV in maart-april 2019 start met de definitieve vernieuwing en verbreding. Deze werken zullen duren tot in de loop van de zomermaanden.  

Fase 2: onderhoud wegdek tussen ingang Halve Maan en Leuvensepoort

Na de werken tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat start AWV met het onderhoud van de rijweg tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciaal domein De Halve Maan. De toplaag asfalt wordt daarbij vernieuwd en de verzakte ‘slikkers’ (afvoerputten) en boordstenen worden aangepast. Om de hinder voor het verkeer te beperken worden de werken ‘s avonds en ‘s nachts uitgevoerd. Volgens de huidige planning duren deze werken ongeveer een maand en worden ze in de loop van september 2019 afgerond. 

Uitwerking omleidingsplannen in samenspraak met stadsbestuur Diest

Tijdens de werken aan de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, en ook tijdens de onderhoudswerken tussen de Leuvensepoort en de ingang van De Halve Maan, zullen er omleidingen zijn voor het verkeer. Hoe die omleidingen zullen verlopen, is vandaag nog niet bekend. Dat zal AWV samen met de aannemer en het stadsbestuur van Diest bespreken zodra de planning verder uitgewerkt is. Langs de weg zullen voor de start van de werken borden met aankondigingen staan, zodat ook zoveel mogelijk weggebruikers op voorhand op de hoogte zijn van de werken en hun gekozen reisweg hierop kunnen afstemmen.