Onderhouds- en vernieuwingswerken ring rond Diest (R26)

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart/april 2019 - september 2019

Update 10/01/2019: de voorbereidende werken van nutsmaatschappij Infrax zijn ondertussen afgerond. De daarvoor opgebroken fietspaden werden voorzien van een tijdelijke asfaltverharding totdat de aannemer kan starten met de effectieve werken. Het project bevindt zich nu in de gunningsfase waarin AWV een aannemer aanstelt die de onderhouds- en vernieuwingswerken zal uitvoeren. 

Situering van het project

Vanaf maart-april 2019 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de ring rond Diest (R26). In een eerste fase worden de fietspaden tussen de Schaffensestraat en het kruispunt met de Vervoortstraat verbreed en volledig heraangelegd over een afstand van 1,3 kilometer. In een tweede fase krijgt het asfalt van de rijweg tussen de ingang van het provinciedomein De Halve Maan en de Leuvensepoort (een stuk van 1,6 kilometer lang) een onderhoud. Volgens de huidige planning duren de werken tot september 2019.
 
Na afronding van de werken aan de ring start AWV met de grote herinrichting en transformatie van de gewestweg Langenberg (N127)

plan onderhoud wegdek R26

Fase 1: verbreding en heraanleg fietspaden tussen Schaffensestraat en Vervoortstraat

Op 15 oktober startte nutsmaatschappij Infrax met rioleringswerken op het stuk van de R26 tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat. De fietspaden werden daarvoor aan beide kanten van de weg opgebroken. Na die werken zorgt een tijdelijke asfaltverharding van de fietspaden ervoor dat fietsers gebruik kunnen maken van de fietsinfrastructuur tot AWV in maart-april 2019 start met de definitieve vernieuwing en verbreding. Deze werken zullen duren tot in de loop van de zomermaanden.  

Fase 2: onderhoud wegdek tussen ingang Halve Maan en Leuvensepoort

Na de werken tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat start AWV met het onderhoud van de rijweg tussen de Leuvensepoort en de ingang van het provinciaal domein De Halve Maan. De toplaag asfalt wordt daarbij vernieuwd en de verzakte ‘slikkers’ (afvoerputten) en boordstenen worden aangepast. Om de hinder voor het verkeer te beperken worden de werken ‘s avonds en ‘s nachts uitgevoerd. Volgens de huidige planning duren deze werken ongeveer een maand en worden ze in de loop van september 2019 afgerond. 

Uitwerking omleidingsplannen in samenspraak met stadsbestuur Diest

Tijdens de werken aan de fietspaden tussen de Schaffensestraat en de Vervoortstraat, en ook tijdens de onderhoudswerken tussen de Leuvensepoort en de ingang van De Halve Maan, zullen er omleidingen zijn voor het verkeer. Hoe die omleidingen zullen verlopen, is vandaag nog niet bekend. Dat zal AWV samen met de aannemer en het stadsbestuur van Diest bespreken zodra de planning verder uitgewerkt is. Langs de weg zullen voor de start van de werken borden met aankondigingen staan, zodat ook zoveel mogelijk weggebruikers op voorhand op de hoogte zijn van de werken en hun gekozen reisweg hierop kunnen afstemmen.