Onderhouds- en vernieuwingswerken in Jan De Vostunnel (A112)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 10 juli - midden augustus 2017

Update 11/08/2017: De saneringswerken in de Jan De Vostunnel zijn volledig volgens schema verlopen en zullen dit weekend afgerond worden. In de nacht van zondag 13 op maandag 14 augustus zal de aannemer alle signalisatie weghalen, zodat de tunnelkoker richting Antwerpen voor de ochtendspits opnieuw opengesteld kan worden. Tijdens deze nacht zal het viaduct van de A12 in Wilrijk richting Antwerpen gedurende korte tijd (tweetal uur) afgesloten zijn. Het verkeer rijdt dan parallel bovengronds via de Boomsesteenweg (N177) en de Jan De Voslei (N186). Fase twee van de werken (vernieuwing elektromechanische uitrusting) verschuift van het najaar naar begin 2018. Tijdens deze fase is de hinder beperkt omdat er dan enkel 's nachts wordt gewerkt.

Renovatiewerken Jan De Vostunnel

In de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met renovatiewerken in de Jan De Vostunnel in Antwerpen. In de tunnelkoker richting Antwerpen worden nieuwe verlichting, ventilatie- en veiligheidssystemen geplaatst. Om deze plaatsing te kunnen doen moet de oude tunnelbekleding verwijderd worden. Omdat het over asbesthoudend materiaal gaat zullen een deel van het plafond en de wanden gesaneerd worden. De oude asbesthoudende platen worden verwijderd en vervangen door een coating en nieuwe platen.

Wat houden de werken in?

We vernieuwen in de tunnelkoker richting Antwerpen over een beperkte lengte van 240 meter plafond en wanden. De rest van het plafond is reeds voorzien van een asbestvrije plafondcoating en kan dus behouden worden. De wanden worden op deze locatie mee vernieuwd voornamelijk omdat zij deels verwijderd moeten worden om vlot aan het plafond te kunnen werken. Buiten deze zone blijven de bestaande wanden nog staan. Na de saneringswerken worden de verlichting, ventilatie- en veiligheidssystemen vernieuwd. De tunnelkoker richting Brussel komt volgend jaar aan de beurt.

Veiligheid voorop

Asbest vormt geen risico in een gebonden toestand, enkel wanneer het materiaal gemanipuleerd wordt (breken, slijpen, schuren...) en vezels kunnen vrij komen, houdt dit een risico in. Daarom moet het verwijderen van asbesthoudende materialen met de grootste zorg gebeuren. Voor het verwijderen van de asbesthoudende bekledingen in de tunnel wordt een beroep gedaan op een erkende en gespecialiseerde firma. Vanzelfsprekend worden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van de werknemers en de omgeving te garanderen.

  • platen worden bevochtigd en gefixeerd
  • platen worden gedemonteerd zonder ze te breken
  • toepassing van de procedure van hermetische omtenting, zoals onderdruk, toegangs- en decontaminatiesassen voor materiaal en personeel
  • een erkend laboratorium controleert de luchtkwaliteit
  • opgeleid personeel voert werkzaamheden uit, voorzien van alle beschermingsmiddelen
  • de afvoer van materiaal gebeurt in afgeschermde containers

 Er wordt met andere woorden voor gezorgd dat er tijdens en na de werken geen enkel risico is voor de omgeving.

Werken vanaf 9 juli

De werken in de tunnel starten op 9 juli en duren tot de week van 14 augustus. Om de hinder te beperken en buiten de vakantieperiode geen hinder te veroorzaken worden de werken gespreid over twee zomers. Deze zomer wordt gewerkt in de tunnelkoker richting Antwerpen, volgend jaar in de koker richting Brussel. Iedere koker wordt 5 weken volledig afgesloten. Eens de sanering gebeurd is starten begin 2018 de werken voor de vernieuwing van de elektromechanische uitrusting. Deze werken duren ongeveer twee maanden. Deze werken zullen louter ’s nachts uitgevoerd worden. Overdag blijven de tunnelkokers open.

Tunnelkoker richting Antwerpen dicht

De tunnelkoker richting Antwerpen wordt afgesloten voor het verkeer vanaf de nacht van 8 op 9 juli tot midden augustus. Het verkeer richting Brussel kan door de andere koker blijven rijden, zij het over één rijstrook. Voor het verkeer richting Antwerpen zijn verschillende routes voorzien:

  • het verkeer richting Gent en Brugge wordt bovengronds omgeleid via de Jan De Voslei (N186),
  • wie naar Antwerpen-centrum moet, wordt via de Bevrijdingstunnel naar de R1 omgeleid,
  • het lokale verkeer rijdt via de Jan Van Rijswijcklaan (N177),
  • wie grotere afstanden moet afleggen, wordt aangeraden de E19 te nemen.

Daarnaast is het belangrijk aan te stippen dat verkeer van op de N177 (Boomsesteenweg) niet meer de Bevrijdingstunnel kan inrijden. Verkeer dat normaal de oprit Valaar neemt (van N177 naar A12) wordt omgeleid via de Jan van Rijswijcklaan en de Vogelzanglaan. Deze maatregel is genomen om op het viaduct twee rijstroken naar Bevrijdingstunnel te behouden en één naar het onderliggend wegennet. Op die manier willen we file op het viaduct vermijden aangezien we de staart van de file hier niet kunnen beveiligen, wat dan weer aanleiding kan geven tot ongevallen. 
 

Bovenstaande kaart kan u in hoge resolutie bekijken en downloaden in de rechterzijkolom.

Om voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer te zorgen zullen snelheidsbeperkingen van 70km/u in de tunnelkoker gelden. Tijdens het vernieuwen van de elektromechanische uitrusting wordt enkel ’s nachts gewerkt. De omleidingen die reeds golden tijdens de saneringswerken blijven ’s nachts van kracht. Overdag zijn beide kokers gewoon open voor verkeer.

Blijf op de hoogte 

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de werken in de Jan De Vostunnel. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.