Omleiding Spelverstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum 01/08/2016 tot zomer 2017

In januari heeft het Agentschap Wegen en Verkeer in Bilzen de nieuwe omleidingsweg, die Meershoven (N730) en de Maastrichterstraat (N2) verbindt, opengesteld aan de zijde van Meershoven. Hierdoor is de volledige omleidingsweg in gebruik. 

Door de omleidingsweg kan de verkeersuitwisseling tussen Meershoven en de Maastrichterstraat vlotter en veiliger verlopen en is het bedrijventerrein beter bereikbaar. Dankzij deze nieuwe verkeerssituatie is daarenboven de verkeersdruk in de Spelverstraat verminderd en de verkeersleefbaarheid verhoogd. 
 

In uitvoering
 

Onmiddellijk na de ingebruikname van de omleidingsweg startte de aannemer met de heraanleg van Meershoven (N730) tussen de Spelverstraat en het kruispunt met de omleidingsweg. Tijdens deze werkzaamheden zal hij de riolering vernieuwen en het wegdek en de fietspaden opnieuw aanleggen. In een volgende fase zal het agentschap dan het kruispunt van Meershoven met de nieuwe omleidingsweg inrichten en tevens verkeerslichten plaatsen.

Gedurende deze werkzaamheden is Meershoven ter hoogte van de werkzone in beide richtingen afgesloten. Het agentschap voorziet omleidingsroutes via de nieuwe omleidingsweg. Fietsers kunnen een omleiding volgen via de Brabantsestraat, voetgangers kunnen te allen tijde langs de werfzone. 

De vooruitgang van het project is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Maar deze werkzaamheden zouden ten laatste tegen het bouwverlof van 2017 klaar moeten zijn.