Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal: herinrichting en heraanleg riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start in voorjaar 2017

UPDATE 9/11/17: volgens de huidige planning start op 11 december de derde fase van de werkzaamheden op de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De werfzone schuift op in de richting van Brussel:  het stuk vanaf Autokruispunt tot aan het kruispunt van de Tenzuivenenstraat wordt aangepakt. Het is de weghelft in de rijrichting van Ninove die wordt vernieuwd. Het verkeer in fase 3 zal over versmalde rijstroken rijden (een per rijrichting) op de weghelft waar in normale omstandigheden (zonder werken) alleen het verkeer richting Brussel rijdt. Tijdens de werken van fase 3 zal een aannemer ook de verzakte talud aan het kruispunt van de Omer de Vidtslaan/Koning Albertstraat herstellen. Die werken zullen geen bijkomende hinder veroorzaken

Omleidingen

Tijdens de gehele duur van fase 3 zullen de Omer de Vidtslaan en de Koning Albertstraat afgesloten voor het verkeer. Er zullen omleidingen zijn voor het lokale verkeer via de Tenzuivenenstraat en de Daalbeekstraat. De verkeerslichten aan de Omer de Vidtslaan zullen tot het einde van de werken verwijderd worden. Er worden wel tijdelijk zebrapaden aangelegd en waarschuwingsborden geplaatst om automobilisten te wijzen op overstekende voetgangers. Er zal ook een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden in de hele werfzone.

In de rechterbalk op deze webpagina staan omleidingsplannen van fase 3 van de werken. 

Vanaf januari 2018: herstelling talud 

Voor de herinrichting van de Ninoofsesteenweg startte, sloot Wegen en Verkeer een rijstrook af aan het kruispunt van de Omer de Vidtslaan/Koning Albertstraat. Dat had te maken met een verzakt talud aan de kant van de weghelft in de rijrichting van Ninove. De verzakking had zich voorgedaan door problemen met de ondergrond. 

In de loop van januari, als de werken in fase 3 van de herinrichting al gestart zijn, start Wegen en Verkeer ook met de herstelling van het talud. Er zal een nieuw talud in gestabiliseerde grond aangelegd worden. Het verkeer zal ter hoiogte van het kruispunt een kleine asverschuiving moeten maken, maar de werken zullen geen bijkomende impact op de doorstroming van het verkeer hebben.   

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt van 18 april 2017 tot eind 2018 de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De steenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2 km vanaf de grens met het grondgebied van Ninove tot aan de Elbeek, die gelegen is voorbij het kruispunt met de Omer de Vidtslaan en de Koning Albertstraat.


Met dit project wil Wegen en Verkeer de gewestweg veiliger maken, de verkeersdoorstroming optimaliseren en de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. De aanleg van vrijliggende fietspaden en het verbeteren van de verkeerssituaties ter hoogte van het kruispunt met de Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat staan centraal in dit project. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting.

 

Fasering van de werken

Wegen en Verkeer voert de werken aan de Ninoofsesteenweg uit in 4 fasen:

 • Fase 1: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Ninove (april - september 2017)
 • Fase 2: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Brussel
 • Fase 3: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en de Elbeek aan de kant richting Ninove
 • Fase 4: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en de Elbeek aan de kant richting Brussel

 

Fase 3 van de werken zal volgens de huidige planning duren tot april 2018. Daarna start de laatste fase. Het einde van de werken is gepland voor eind 2018.

Hinder voor het verkeer

Tijdens de werken blijft verkeer op de Ninoofsesteenweg (N8) mogelijk in beide richtingen. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden wel enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

 • Vernieuwing van het kruispunt met Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat
 • Vernieuwing van het kruispunt met Tombergstraat en Tenzuivenestraat
 • Aanleg van een verhoogde berm tussen beide rijrichtingen die de veiligheid verhoogt en keren in het midden van de rijweg onmogelijk maakt
 • Aanleg van een ovonde tussen de Omer De Vidtslaan en de Tombergstraat zodat het verkeer hier de mogelijkheid heeft om te keren
 • Aanleg van vrijliggende voet- en fietspaden aan beide zijden van de rijweg
 • Vernieuwing van het wegdek
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten

Samenwerking met Riopact en gemeente Roosdaal

De gemeente Roosdaal voert in samenwerking met Riopact de ondergrondse werken uit. Zij vervangen het bestaande rioleringsstelsel door een gescheiden rioleringsstelsel. In een gescheiden rioleringsstelsel worden in plaats van één grote buis, twee kleinere buizen voorzien zodat het regen- en afvalwater door twee aparte stelsels kan worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar een zuiveringsinstallatie, het regenwater wordt aangesloten op bestaande grachten of ter plaatste gebufferd.