Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal: herinrichting en heraanleg riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start in voorjaar 2017
 • Wat? Herinrichting van de Ninoofsesteenweg door de aanleg van een middenberm, ovonde (keermogelijkheid), uitvoegstroken, fietspaden, gescheiden rioleringsstelsel en de vernieuwing van de kruispunten met Omer De Vidtslaan/Koning Albertstraat en Tombergstraat/Tenzuivenestraat.
 • Waar? Vanaf het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat tot de grens met het grondgebied van Ninove (ter hoogte van Poelkveldstraat)
 • Wanneer? Werken nutsmaatschappijen tot eind 2016 
 • Hinder? Uitvoering werken wordt voorbereid, momenteel nog geen definitieve planning of fasering beschikbaar 

UPDATE: Wegen en Verkeer heeft sinds 15 december een tweede rijstrook afgesloten op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van het kruispunt van de Omer De Vidtslaan en de Koning Albertstraat. Meer informatie daarover vindt u hier.  

 

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Roosdaal vernieuwen vanaf 2016 de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De steenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2 tot 3 km vanaf het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat. Dit tot de grens met het grondgebied van Ninove (ter hoogte van Poelkveldstraat).

Na afloop van de werken beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting. Aan de kruispunten worden conflictsituaties verminderd door het voorzien van afzonderlijke afslagstroken en ‘groenfasen’. Dit laatste betekent dat bestuurders niet gelijktijdig groen licht krijgen met het tegenliggend verkeer.

 

 

Actuele werken

Van 10 mei 2016 tot eind 2016 vinden de nutswerken plaats alvorens de herinrichting door Wegen en Verkeer van start kan gaan. In de zomer vonden nog voorbereidende werken met hinder plaats, momenteel gebeuren er alleen nog overkoppelingen. Die zullen normaal gezien in de loop van december volledig beëindigd worden.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

De Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal kent verschillende zwarte kruispunten. Dit zijn kruispunten waar in het verleden ongelukken gebeurden met zwaargewonden of dodelijke afloop. De Vlaamse overheid werkt al geruime tijd aan het wegwerken van deze zwarte kruispunten in heel Vlaanderen.

De herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N8) moet op termijn

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • de leefbaarheid verbeteren
 • zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

De werken gebeuren in verschillende fasen en brengen een aantal grondige verbeteringen met zich mee:

 • Vernieuwing van het kruispunt met Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat
 • Vernieuwing van het kruispunt met Tombergstraat en Tenzuivenestraat
 • Aanleg van een verhoogde berm tussen beide rijrichtingen die de veiligheid verhoogt en keren in het midden van de rijweg onmogelijk maakt
 • Aanleg van een ovonde tussen de Omer De Vidtslaan en de Tombergstraat zodat het verkeer hier de mogelijkheid heeft om te keren
 • Aanleg van vrijliggende voet- en fietspaden aan beide zijden van de rijweg die de zachte weggebruiker beter beschermen
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om regen- en afvalwater te scheiden
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten