Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal: herinrichting en heraanleg riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorjaar 2017 - eind augustus 2018

UPDATE 30/08/2018: Fotogalerij 

UPDATE 11/09/18: na onderzoek is gebleken dat het talud zie verder op deze webpagina voor meer info) verstevigd moet worden met een raster van "groutpalen" (mengsel van o.a. beton). Zodra we meer info hebben over de uitvoeringstermijn en de startdatum, laten we dat weten op deze webpagina.    

Asfalteringswerken N8 deel 1 - vanaf 6 aug. tem 13 aug | Rijrichting van Ninove

Van 06/08 t.e.m. 13/08/2018 wordt (kant rijrichting Ninove) een extra stukje N8 ge(her)asfalteerd om een knik uit het wegdek te halen. Het verkeer rijdt in beide rijrichtingen over een korte afstand op 1 rijstrook.

Asfalteringswerken N8 deel 2 - vanaf 13 aug. tem 21 aug.
| Rijrichting van Brussel én herasfaltering Poelkveldstraat (=wijziging omleiding!)

Van 13/08 t.e.m. 21/08/2018 wordt (kant rijrichting Brussel) een extra stukje N8 ge(her)asfalteerd om een knik uit het wegdek te halen. Het verkeer rijdt in beide rijrichtingen over korte afstand op 1 rijstrook.

Tegelijkertijd wordt een stuk Poelkveldstraat ge(her)asfalteerd (gedeelte tussen N8 en de Poelkstraat). Opgelet, tijdens deze week zijn er tijdelijke wijzigingen voor het verkeer:

   
      

1. In de Poelkveldstraat (wegvak tussen de N8 en de Poelkstraat) is geen verkeer mogelijk (de bewoners worden verwittigd).

2. In de Poelkveldstraat (wegvak tussen de Poelkstraat en de Berchemstraat) wordt alleen plaatselijk verkeer toegelaten

> Brussel via de Poelkstraat of via de Berchemstraat en Tombergstraat.
> Ninove via de Berchemstraat en Tombergstraat.

3. Kruispunt Poelkbeekstraat/N8/Weggevoerdenstraat:

Komende uit de Weggevoerdenstraat geldt een verplicht rechtsaf richting Brussel
> Komende uit de Poelkbeekstraat geldt een verplicht rechtsaf richting Ninove.
Komende van Brussel op de N8 geldt een verplicht rechtdoor (N8) of rechtsaf (Poelkbeekstraat)
Komende van Ninove op de N8 geldt een verplicht rechtdoor (N8) of rechtsaf (Weggevoerdenstraat)

 

4. Verkeer uit de omgeving Poelkveldstraat kan naar de N8 richting

 

5. Verkeer uit de omgeving Poelkbeekstraat dat naar Brussel of Poelk wil volgt Gasthuisstraat, Molenstraat, Jozef De Schepperstraat, Tenzuivenestraat, N8.

 

6. Verkeer op de N8 met bestemming omgeving Poelkbeekstraat:

> Komende van Brussel: kan gewoon rechtsaf de Poelkbeekstraat inrijden

> Komende van Ninove: volgt N8, Tenzuivenestraat, Jozef De Schepperstraat, Molenstraat, Gasthuisstraat, Poelkbeekstraat.

 


Herstelling talud 

Voor de herinrichting van de Ninoofsesteenweg startte, sloot AWV een rijstrook af aan het kruispunt van de Omer de Vidtslaan/Koning Albertstraat. Dat had te maken met een verzakt talud aan de kant van de weghelft in de rijrichting van Ninove. De verzakking had zich voorgedaan door problemen met de ondergrond. 

Het probleem is nog niet opgelost. Dit zit momenteel in studiefase.   

Aanleg bufferbekkens

Sinds half februari is er ook activiteit naast de rijweg, aan beide uiteinden van de werfzone. De aannemer legt bufferbekkens aan ter hoogte van de gemeentegrens met Ninove (ten noorden van de N8) en de ter hoogte van de voormalige locatie van Autopunt. De bufferbekkens zullen in de toekomst het risico op wateroverlast bij hevige regenval verkleinen. De werken veroorzaken geen hinder voor het verkeer. Ze zullen volgens de huidige planning ook eind augustus beëindigd worden, ongeveer gelijktijdig met fase 4 van de werken. 

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt van 18 april 2017 tot eind 2018 de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De steenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2 km vanaf de grens met het grondgebied van Ninove tot aan de Elbeek, die gelegen is voorbij het kruispunt met de Omer de Vidtslaan en de Koning Albertstraat.

Met dit project wil Wegen en Verkeer de gewestweg veiliger maken, de verkeersdoorstroming optimaliseren en de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. De aanleg van vrijliggende fietspaden en het verbeteren van de verkeerssituaties ter hoogte van het kruispunt met de Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat staan centraal in dit project. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting.

 

Fasering van de werken

Wegen en Verkeer voert de werken aan de Ninoofsesteenweg uit in 4 fasen:

 

Fase 3 van de werken zal volgens de huidige planning duren tot april 2018. Daarna start de laatste fase. Het einde van de werken is gepland voor eind 2018.

Hinder voor het verkeer

Tijdens de werken blijft verkeer op de Ninoofsesteenweg (N8) mogelijk in beide richtingen. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden wel enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

Samenwerking met Riopact en gemeente Roosdaal

De gemeente Roosdaal voert in samenwerking met Riopact de ondergrondse werken uit. Zij vervangen het bestaande rioleringsstelsel door een gescheiden rioleringsstelsel. In een gescheiden rioleringsstelsel worden in plaats van één grote buis, twee kleinere buizen voorzien zodat het regen- en afvalwater door twee aparte stelsels kan worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar een zuiveringsinstallatie, het regenwater wordt aangesloten op bestaande grachten of ter plaatste gebufferd.