Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal: herinrichting en heraanleg riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start in voorjaar 2017

Actuele werken: Wegen en Verkeer werkt van 11 september 2017 tot eind maart 2018 in fase 2 op de Ninoofsesteenweg. Die werken bevinden zich tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat aan de kant waar normaal het verkeer richting Brussel rijdt. Het verkeer beschikt aan de kant waar normaal het verkeer richting Ninove rijdt over één rijstrook in elke richting.  Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt van 18 april 2017 tot eind 2018 de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De steenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2 km vanaf de grens met het grondgebied van Ninove tot aan de Elbeek, die gelegen is voorbij het kruispunt met de Omer de Vidtslaan en de Koning Albertstraat.

Met dit project wil Wegen en Verkeer de gewestweg veiliger maken, de verkeersdoorstroming optimaliseren en de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. De aanleg van vrijliggende fietspaden en het verbeteren van de verkeerssituaties ter hoogte van het kruispunt met de Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat staan centraal in dit project. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting.

 

Fasering van de werken

 

Wegen en Verkeer voert de werken aan de Ninoofsesteenweg uit in 4 fasen:

 • Fase 1: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Ninove (april - september 2017)
 • Fase 2: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Brussel
 • Fase 3: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en de Elbeek aan de kant richting Ninove
 • Fase 4: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en de Elbeek aan de kant richting Brussel

Hinder voor het verkeer

Tijdens de werken blijft verkeer op de Ninoofsesteenweg (N8) mogelijk in beide richtingen. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden wel enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

 • Vernieuwing van het kruispunt met Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat
 • Vernieuwing van het kruispunt met Tombergstraat en Tenzuivenestraat
 • Aanleg van een verhoogde berm tussen beide rijrichtingen die de veiligheid verhoogt en keren in het midden van de rijweg onmogelijk maakt
 • Aanleg van een ovonde tussen de Omer De Vidtslaan en de Tombergstraat zodat het verkeer hier de mogelijkheid heeft om te keren
 • Aanleg van vrijliggende voet- en fietspaden aan beide zijden van de rijweg
 • Vernieuwing van het wegdek
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten

Samenwerking met Riopact en gemeente Roosdaal

De gemeente Roosdaal voert in samenwerking met Riopact de ondergrondse werken uit. Zij vervangen het bestaande rioleringsstelsel door een gescheiden rioleringsstelsel. In een gescheiden rioleringsstelsel worden in plaats van één grote buis, twee kleinere buizen voorzien zodat het regen- en afvalwater door twee aparte stelsels kan worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar een zuiveringsinstallatie, het regenwater wordt aangesloten op bestaande grachten of ter plaatste gebufferd.