Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal: herinrichting en heraanleg riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorjaar 2017 - eind augustus 2018

UPDATE 20/06/18: de werfzone wordt - tijdelijk (lees verder) - volledig opengesteld op vrijdag 13 juli, na de ochtendspits. Van 6 augustus tot en met 17 augustus zullen de laatste ingrepen gebeuren. Daarbij zal regelmatig een rijstrook per rijrichting afgesloten worden. Vanaf 18 augustus wordt de werfzone definitief opnieuw opengesteld voor het verkeer in de beide rijrichtingen. 

Fase 4 (in uitvoering) 

Tijdens fase 4 van de werken wordt er gewerkt op hetzelfde stuk als in fase 3, nl. tussen Autokruispunt en Tenzuivenenstraat, echter in de rijrichting van Brussel. Het verkeer zal dan rijden op de andere weghelft, het is te zeggen, waar normaal alleen het verkeer in de rijrichting van Ninove rijdt.   

Tijdens fase 4 blijven de tijdelijke verkeerslichten aan het kruispunt van de Omer de Vidtslaan staan, tot aan het einde van de herinrichting.

Herstelling talud 

Voor de herinrichting van de Ninoofsesteenweg startte, sloot AWV een rijstrook af aan het kruispunt van de Omer de Vidtslaan/Koning Albertstraat. Dat had te maken met een verzakt talud aan de kant van de weghelft in de rijrichting van Ninove. De verzakking had zich voorgedaan door problemen met de ondergrond. 

Het probleem is nog niet opgelost. AWV doet er alles aan om dit tegen het einde van de werken definitief opgelost te krijgen.    

Aanleg bufferbekkens

Sinds half februari is er ook activiteit naast de rijweg, aan beide uiteinden van de werfzone. De aannemer legt bufferbekkens aan ter hoogte van de gemeentegrens met Ninove (ten noorden van de N8) en de ter hoogte van de voormalige locatie van Autopunt. De bufferbekkens zullen in de toekomst het risico op wateroverlast bij hevige regenval verkleinen. De werken veroorzaken geen hinder voor het verkeer. Ze zullen volgens de huidige planning ook eind augustus beëindigd worden, ongeveer gelijktijdig met fase 4 van de werken. 

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt van 18 april 2017 tot eind 2018 de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal. De steenweg wordt vernieuwd over een afstand van 2 km vanaf de grens met het grondgebied van Ninove tot aan de Elbeek, die gelegen is voorbij het kruispunt met de Omer de Vidtslaan en de Koning Albertstraat.


Met dit project wil Wegen en Verkeer de gewestweg veiliger maken, de verkeersdoorstroming optimaliseren en de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. De aanleg van vrijliggende fietspaden en het verbeteren van de verkeerssituaties ter hoogte van het kruispunt met de Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat staan centraal in dit project. Na de herinrichting beschikt het verkeer nog altijd over twee rijstroken in elke rijrichting.

 

Fasering van de werken

Wegen en Verkeer voert de werken aan de Ninoofsesteenweg uit in 4 fasen:

 • Fase 1: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Ninove (april - september 2017)
 • Fase 2: tussen het kruispunt met de Poelkveldstraat en dat met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat aan de kant richting Brussel
 • Fase 3: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en de Elbeek aan de kant richting Ninove
 • Fase 4: tussen het kruispunt met de Tombergstraat en Tenzuivenestraat en de Elbeek aan de kant richting Brussel

 

Fase 3 van de werken zal volgens de huidige planning duren tot april 2018. Daarna start de laatste fase. Het einde van de werken is gepland voor eind 2018.

Hinder voor het verkeer

Tijdens de werken blijft verkeer op de Ninoofsesteenweg (N8) mogelijk in beide richtingen. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Om de veiligheid tijdens de werken te garanderen, worden wel enkele kruispunten met de Ninoofsesteenweg afgesloten voor het verkeer. Hierdoor moet het lokaal verkeer op bepaalde locaties een omleiding volgen.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

 • Vernieuwing van het kruispunt met Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat
 • Vernieuwing van het kruispunt met Tombergstraat en Tenzuivenestraat
 • Aanleg van een verhoogde berm tussen beide rijrichtingen die de veiligheid verhoogt en keren in het midden van de rijweg onmogelijk maakt
 • Aanleg van een ovonde tussen de Omer De Vidtslaan en de Tombergstraat zodat het verkeer hier de mogelijkheid heeft om te keren
 • Aanleg van vrijliggende voet- en fietspaden aan beide zijden van de rijweg
 • Vernieuwing van het wegdek
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten

Samenwerking met Riopact en gemeente Roosdaal

De gemeente Roosdaal voert in samenwerking met Riopact de ondergrondse werken uit. Zij vervangen het bestaande rioleringsstelsel door een gescheiden rioleringsstelsel. In een gescheiden rioleringsstelsel worden in plaats van één grote buis, twee kleinere buizen voorzien zodat het regen- en afvalwater door twee aparte stelsels kan worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar een zuiveringsinstallatie, het regenwater wordt aangesloten op bestaande grachten of ter plaatste gebufferd.