Nieuwe fiets- en voetpaden voor Plantin en Moretuslei (N184) in Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum nutswerken vanaf 28 januari 2019, hoofdwerken vanaf zomer 2019 tot februari 2021

Herinrichting Plantin en Moretuslei

Vandaag is de Plantin en Moretuslei in Antwerpen een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten. De fietspaden zijn verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat vandaag via deze weg de stad in fietst. In samenwerking met de stad Antwerpen, De Lijn en Rio-link wordt de Plantin en Moretuslei in 2019 en 2020 over de hele breedte heringericht

Planning van de werken

Nutswerken starten in januari 2019

Voorafgaand aan de eigenlijk herinrichting moeten de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, water en telecom eerst verplaatsen en vernieuwen. Vanaf 28 januari 2019 starten deze voorbereidende nutswerken. In de eerste fase, die duurt tot de zomer van 2019, wordt gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers vanaf de Wilrijkstraat tot aan de Van Immerseelstraat. De nutswerken vinden voornamelijk plaats in het voetpad, maar er zal ook hinder zijn op het fietspad en op de rechterrijstrook aan deze kant van de weg.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Hinder tijdens nutswerken 

De nutswerken vinden voorafgaand aan de eigenlijke heraanleg plaats. Op 28 januari 2019 start de eerste fase van de nutswerken. Zij werken van aan aan de Provinciestraat richting Wilrijkstraat. De eerste fase is opgedeeld in vier subfases: 1A, 1B, 1C en 1D (zie ook schema fasering nutswerken hierboven). In de zomer van 2019 gaan de nutswerken verder op het kruispunt met de Provinciestraat en richting het stadspark. Een meer concrete timing van de volgende fases wordt later gecommuniceerd.

Tijdens de volledige duur van de nutswerken voorzien we een omleiding voor fietsers stadinwaarts via een parallelle as langs de achterliggende straten. Op de Plantin en Moretuslei zelf wordt zone per zone een deel van de weg ingenomen:

 • Inname van voetpad, fietspad, parkeerstrook en rechterrijstrook stadinwaarts.
 • Fietsers: omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten. 
 • Verkeer stadinwaarts op 1 rijstrook, staduitwaarts geen hinder.
 • Altijd een doorgang voor voetgangers, via corridors en loopbruggen.
 • Zijstraten zijn soms afgesloten in functie van de werken.
 • De Lijn: halte tijdelijk afgeschaft/verplaatst.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Kom slim naar Antwerpen

De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg naar de stad, de werken zullen dan ook voelbare verkeershinder veroorzaken in de ruime omgeving. Automobilisten houden best rekening met ernstige vertragingen en mogelijk filevorming tot op de Antwerpse ring (R1) en de Noordersingel/Binnensingel (R10). Informeer u voor u vertrekt en kijk op www.slimnaarantwerpen.be om op uw bestemming te geraken. Zet uw auto bijvoorbeeld op één van de gratis Park+Rides en zet uw reis verder met bus of tram. Zo komt u steeds slim naar Antwerpen.

Hoofdwerken vanaf zomer 2019

De eigenlijke herinrichting van de Plantin en Moretuslei begint naar verwachting in de zomer van 2019. De werken worden opgedeeld in een aantal grote fases en deelfases om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De herinrichting start aan de kant van de oneven huisnummers. We werken vanaf de Wilrijkstraat richting de Charlottalei, en vervolgens aan de andere kant van de weg terug vanaf de Charlottalei naar de Wilrijkstraat.

De precieze planning en fasering van de werken zal tegen begin 2019 duidelijk zijn. Vanaf dan kunnen we ook de hinder tijdens de werken in detail toelichten. Wel houden we rekening met een aantal minder hinderprincipes bij het inplannen van de werken:

 • Op de Plantin en Moretuslei zal er behalve tijdens de werken aan het kruispunt Provinciestraat altijd verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Om de werken te kunnen uitvoeren, zullen er een of meerdere rijstroken ingenomen worden.
  • Omwille van de knip van het Operaplein zullen er in 2019 staduitwaarts steeds 2 rijstroken beschikbaar blijven, richting de Singel en de Ring. In de andere richting, stadinwaarts, wordt wel een rijstrook ingenomen, en zal verkeer over één rijstrook moeten rijden.
  • Vanaf 2020 zullen ook staduitwaarts rijstroken ingenomen kunnen worden.
  • Tijdens de werken aan het kruispunt met de Provinciestraat – waarschijnlijk in de zomer van 2020 – is het kruispunt volledig afgesloten voor alle verkeer.
    
 • Fietsers: Tijdens het eerste jaar van de werken als er aan de noordzijde van de weg (stadinwaarts) gewerkt wordt, volgen fietsers stadinwaarts een omleiding via een parallelle as langs de achterliggende straten. Wanneer de werken aan de zuidzijde van de weg starten rijden fietsers in beide richtingen op het nieuwe fietspad aan de noordzijde van de weg.
   
 • De zijstraten van de Plantin en Moretuslei zullen in functie van de werken kort onderbroken zijn. Twee naastliggende straten worden nooit tegelijkertijd afgesloten, zodat de lokale bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
   
 • De Plantin en Moretuslei vanaf de Wilrijkstraat via het kruispunt met de singel tot net voorbij de Ring (op- en afrittencomplex Borgerhout) is een aparte projectzone, die in 2 grote deelfases wordt aangepakt in de zomervakanties van 2019 en 2020.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Bovenstaande tijdslijn kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Waarom dit project?

De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad. Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route. Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.

De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat. Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers. Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan. Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten.

Wat gebeurt er?

Op de volledige Plantin en Moretuslei, van aan de Quinten Matsijslei tot aan het Ringfietspad, verbreden we de fiets- en voetpaden, maken we de kruispunten overzichtelijker en compacter en krijgen de middenbermen meer groen. Ook de rijweg wordt mee vernieuwd. Voorafgaand aan deze werken wordt de riolering gedeeltelijk vernieuwd.

Meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Over het hele tracé komen er fiets- en voetpaden van minstens 1,80 meter breed. Als er voldoende ruimte beschikbaar is, wordt het fietspad 2 meter breed. Naast het fietspad komt een strook van een halve meter als veiligheidszone tussen het fietsverkeer en het autoverkeer.

Overzichtelijke kruispunten

Een deel van de afslagen net voor de verkeerlichten (zogenaamde bypasses), namelijk aan de Kroonstraat, de Nottebohmstraat, het Singelkruispunt en de afrit van de Ring naar de Luitenant Lippenslaan verdwijnen en worden mee in de lichtenregeling opgenomen. Verder worden alle kruispunten overzichtelijker en compacter ingericht. Zo verkleint de oversteeklengte voor de fietsers.

Meer groen

De volledige straat wordt ook vergroend. Waar er voldoende ruimte beschikbaar is worden er bomen tussen de parkeervakken voorzien. Ook de huidige middenbermen worden voorzien van meer groen.

Belangrijke invalsweg

De straat blijft een belangrijke invalsweg voor zowel fietsers, automobilisten als voor het openbaar vervoer. Ook voor de brandweer en voor uitzonderlijk vervoer (tot 44 ton) blijft deze route belangrijk.

Het verkeer beschikt ook na de heraanleg over twee rijstroken in elke richting met tussen de twee richtingen een middenberm, afhankelijke van de beschikbare ruimte. De snelheid op de Plantin en Moretuslei blijft 50 km/uur. Er worden verschillende laad-en loszones voorzien. 

De bushaltes op de Plantin en Moretuslei blijven grotendeels op dezelfde plaats als vandaag. Enkel de busstop ter hoogte van de Provinciestraat komt, in de rijrichting naar de stad, voor het kruispunt te liggen. Ook nieuw is dat de bus halteert op de rijweg. Hier is het voetpad iets verhoogd zodat de reizigers makkelijk kunnen instappen. Ook de bussen voor het zwembad krijgen een stopplaats. Het openbaar vervoer zal in de toekomst stoppen op de rechtse rijstrook aan de voorziene bushaltes.

Aansluiting Provinciestraat

Samen met De Lijn wordt het braakliggende terrein op de hoek van de Provinciestraat en de Plantin en Moretuslei ingericht met een nieuwe tramhalte. Hierdoor kan de tram in een rechtere lijn het kruispunt oversteken vanuit de Rolwagenstraat. Zo wordt het kruispunt heel wat overzichtelijker voor alle gebruikers.

Blijf op de hoogte

Infomoment nutswerken 

Op 16 januari vond in de Spectrumschool Campus Plantijn een infosessie plaats over de nutswerken die vanaf eind januari 2019 starten. Het infomoment gemist? Geen nood, je kan de presentatie van Eandis over de nutswerken, de infopanelen die getoond werden en de ontwerpplannen van de Plantin en Moretuslei terugvinden op deze webpagina, in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Openbaar onderzoek

Het ontwerpplan voor de herinrichting van de Plantin en Moretuslei werd in het voorjaar van 2018 gefinaliseerd. Vanaf 11 februari 2019 volgt er nog een openbaar onderzoek voor een beperkt gedeelte van de projectzone ter hoogte van het kruispunt met de zijstraten Provinciestraat/Rolwagenstraat en een tweede gedeelte van de Plantin Moretuslei tussen het kruispunt met de Singel en de zijstraat Vandenpeereboomstraat. Gedurende 30 dagen kunnen alle geïnteresseerden dan de plannen inkijken en eventuele opmerkingen of bezwaren indienen via de stad Antwerpen. Kijk hiervoor op de website van de stad Antwerpen – www.antwerpen.be – en zoek op ‘Openbaar onderzoek omgevingsvergunning’.

Nieuwsbrief

Met een nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden over de herinrichting van de Plantin en Moretuslei. Telkens als er nieuws te melden valt over het project, ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Vragen?

Over de nutswerken:

Bjorn Bril – werfcoördinator
Bjorn.bril@eandis.be
Tel: 078 35 35 34

Over de riolerings- en wegeniswerken:

Zit u tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468/03.53.84 (tijdens de kantooruren).