Nieuwe bushaltes op de R23 ter hoogte van de Wijnpersstraat (Den Boschsingel)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Najaar 2019

Update 18/06/19: Dit dossier wordt binnen de planning van Wegen en Verkeer verschoven naar dit najaar.  Tijdens de technische uitvoering wordt ook rekening gehouden met de schoolomgeving, zodat er bij de start van het nieuwe schooljaar bv. niet aan de kant van de school De Wijnpers wordt gewerkt.  Deze werken zijn afhankelijk van het weer, omdat er aan de taluds aan beide zijden moet gegraven worden om plaats te maken voor beide bushavens. Bij slecht weer kan het dus zijn dat de planning aangepast wordt.  Wegen en Verkeer gaat er via de huidige planning van uit dat de werken binnen het eerste trimester van 2020 afgerond zijn. Belangrijk detail: De Lijn beslist - afhankelijk van de vordering van de werken - wanneer één of beide kanten van de nieuwe bushaltes in dienst kunnen worden genomen.

Situering van het project

Vandaag zijn er geen bushaltes op de R23 ter hoogte van de Wijnpersstraat. Dat verandert in de toekomst. In beide richtingen komt er een nieuwe haltehaven van ongeveer 60m ter hoogte van de Wijnpersstraat met opstapperron en achterliggend fietspad.

Deze bushaltes zullen onder andere de school De Wijnpers bedienen. Beide bushaltes zullen door de stad Leuven bereikbaar worden gemaakt via voetpaden die vanuit de onderliggende wegen, Mechelsevest en Ten Wijngaard, zullen aangelegd worden. Vandaag beschikken we nog niet over een planning. Maar zodra daar meer duidelijkheid over is, zal AWV dat melden op haar website.  

   
Nieuwe halthavens

Talud buitenring wordt aangevuld

Vooraleer de bushalteplaats kant buitenring kan aangelegd worden, dient het aanwezige talud te worden aangepast. Daarna wordt de haltehaven van +- 60m gerealiseerd met opstapperron en achterliggend fietspad.

Huidige stand van zaken

De omgevingsvergunning voor de aanleg van de bushaltes werd reeds toegekend. AWV streeft ernaar om het dossier dit jaar nog aan te besteden om rond de zomer van 2019 te starten met de werken.