Nieuw wegdek voor Weeldestraat (N12) en veiliger kruispunt met Koning Albertstraat in Weelde

Regio
Gemeente
Weg
Datum 7 juni t.e.m. 1 juli 2018

Vanaf 7 juni 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Weeldestraat/Prinsenlaan/Steenweg Weelde (N12) in Weelde. Het wegdek wordt vernieuwd vanaf het kruispunt met de Gemeentelaan/Moleneinde tot net voor het kruispunt met Vond. Daarnaast wordt ook het kruispunt van de N12 met de Koning Albertstraat veiliger ingericht.

De werken duren in totaal een maand en tijdens die periode zal de Weeldestraat/Prinsenlaan/Steenweg Weelde enkele keren afgesloten worden.

Meer rijcomfort, veiliger fietsen

Over een afstand van bijna 5 km zal het asfalt op de Weeldestraat/Prinsenlaan/Steenweg Weelde volledig vernieuwd worden. Dit moet het rijcomfort en de veiligheid van automobilisten ten goede komen. Daarnaast zal het kruispunt met de Koning Albertstraat heringericht worden voor meer veiligheid.

Er komen middeneilandjes op de Weeldestraat en de Koning Albertstraat om het oversteken voor fietsers veiliger te maken. De aansluiting van de zijstraat op de Weeldestraat zal smaller gemaakt worden zodat dit overzichtelijker is voor aankomend verkeer. Verder zal ook het fietspad dat de Koning Albertstraat kruist naar achter geplaatst en gemarkeerd worden, zodat fietsers beter zichtbaar zijn voor afslaand verkeer.

Werken in 3 fasen

Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in 3 fasen. De werken aan het kruispunt duren 24 dagen. De asfalteringswerken worden uitgevoerd tijdens 2 weekends in die periode:

  • Fase 1: kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat van donderdag 7 juni tot zondag 1 juli.
  • Fase 2: asfaltering Noord-Heikant tot Steenweg Weelde/Vond vanaf vrijdag 22 juni (20u) t.e.m. zondag 24 juni (18u).
  • Fase 3: asfaltering Gemeentelaan/Moleneinde tot Noord-Heikant vanaf vrijdag 29 juni (20u) t.e.m. zondag 1 juli (18u).

Hinder en omleidingen

De asfalteringswerken (fase 2 en 3) worden uitgevoerd tijdens 2 weekends. Gedurende deze weekends is de verkeershinder het grootst, de N12 wordt dan volledig afgesloten van vrijdag- tot zondagavond. Doorgaand verkeer over langere afstand richting Nederland wordt omgeleid via de ring van Turnhout, de N119 naar Baarle-Hertog, en de Pastorijstraat/Steenweg Baarle. Verkeer uit Nederland volgt de omleiding in tegenovergestelde richting.


 
Tijdens de werken aan het kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat (fase 1) blijft doorgaand verkeer in beide richtingen steeds mogelijk zij het beurtelings, geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De Koning Albertstraat wordt afgesloten. Het verkeer van en naar de Koning Albertstraat rijdt lokaal om via de Gemeentelaan. 
 
Fietsers en voetgangers kunnen zowel tijdens de werken aan het kruispunt als tijdens de asfaltering steeds doorrijden.

Lokale bereikbaarheid in de werfzone

De grootste hinder vindt plaats tijdens de asfalteringswerken van 22 tot 24 juni en van 29 juni tot 1 juli. Om de werken op dergelijke korte tijdsspanne te kunnen uitvoeren zal er tijdens deze weekends volcontinu doorgewerkt worden, ook ’s nachts.

  • Bewoners houden dus best rekening met nachtelijke geluidshinder.
  • Bovendien wordt de zone waar gewerkt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en ondernemers in de werkzone zijn het weekend dat er in ‘hun’ zone gewerkt wordt zeer moeilijk met de wagen bereikbaar. We raden bewoners aan hun wagen voor vrijdagavond aan de koppen van de werfzone of in de zijstraten te parkeren. Ondernemers wordt gevraagd om hiermee rekening te houden in de planning van eventuele leveringen, acties en dergelijke.
  • Hulpdiensten krijgen uiteraard wel steeds doorgang.
  • Gezien er niet gewerkt wordt aan de voet- en fietspaden ondervinden zachte weggebruikers ook geen hinder van de werken.

Tijdens de werken aan het kruispunt met de Koning Albertstraat blijft de werfzone steeds bereikbaar.

Heeft u speciale noden in verband met bereikbaarheid tijdens de werken (vb. thuisverpleging of vragen i.v.m. leveringen)? Spreek dan gerust iemand op de werf zelf aan of vraag naar de werfleider.

Planning kan wijzigen

Asfalteringswerken zijn erg weergevoelig. Bij regen kunnen ze niet uitgevoerd worden. In dat geval kan het zijn dat de huidige planning gewijzigd wordt.

Blijf op de hoogte

Bewoners en handelszaken in de werfzone zullen ruim voor de start van de werken nog een brief in de bus ontvangen met alle informatie over de geplande werken op de N12. Verder houden we iedereen die zich inschrijft op onze digitale nieuwsbrief over deze werf (zie knop rechts bovenaan) op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Op deze website vindt u ook de meest actuele informatie en handig kaartmateriaal.