Nieuw wegdek voor Weeldestraat (N12) en veiliger kruispunt met Koning Albertstraat in Weelde

Regio
Gemeente
Weg
Datum 7 juni tot en met 1 juli

Vanaf 7 juni 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Weeldestraat/Prinsenlaan/Steenweg Weelde in Weelde (N12). Het wegdek van aan het kruispunt met de Gemeentelaan/Molenheide in Weelde tot net voor het kruispunt met Vond te Poppel, wordt vernieuwd en het kruispunt met de Koning Albertstraat wordt veiliger ingericht.
De werken duren in totaal ongeveer een maand en tijdens die periode zal de N12 enkele keren afgesloten worden.
 
Indien u op de hoogte wil gehouden te worden van de werken kan u zich via het enveloppe-icoon rechts boven op deze pagina inschrijven op de nieuwsbrief over deze werf.

Meer rijcomfort, veiliger fietsen

Over een afstand van bijna 5 km zal het asfalt op de Weeldestraat/Prinsenlaan/Steenweg Weelde (N12) volledig vernieuwd worden. Dit moet het rijcomfort en de veiligheid van automobilisten ten goede komen. Daarnaast zal het kruispunt met de Koning Albertstraat heringericht worden voor meer veiligheid.

Er komen middeneilandjes op de Weeldestraat en de Koning Albertstraat om het oversteken voor fietsers veiliger te maken. De aansluiting van de zijstraat op de Weeldestraat zal smaller gemaakt worden zodat dit overzichtelijker is voor aankomend verkeer. Verder zal ook het fietspad dat de Koning Albertstraat kruist naar achter geplaatst en gemarkeerd worden, zodat fietsers beter zichtbaar zijn voor afslaand verkeer.

Werken in 3 fasen

Om de hinder te beperken worden de werken uitgevoerd in 3 fasen. De werken aan het kruispunt duren 24 dagen. De asfalteringswerken worden uitgevoerd tijdens 2 weekends in die periode:

- Fase 1: kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat van donderdag 7 juni tot zondag 1 juli.
- Fase 2: asfaltering Noord-Heikant tot Steenweg Weelde/Vond vanaf vrijdag 22 juni (20u) t.e.m. zondag 24 juni (18u).
- Fase 3: asfaltering Gemeentelaan/Moleneinde tot Noord-Heikant vanaf vrijdag 29 juni (20u) t.e.m. zondag 1 juli (18u).

Hinder en omleidingen

De asfalteringswerken (fase 2 en 3) worden uitgevoerd tijdens 2 weekends. Gedurende deze weekends is de verkeershinder het grootst, de N12 wordt dan volledig afgesloten van vrijdag- tot zondagavond. Doorgaand verkeer over langere afstand richting Nederland wordt omgeleid via de ring van Turnhout, de N119 naar Baarle-Hertog, en de N135. Verkeer uit Nederland volgt de omleiding in tegenovergestelde richting.


 
Tijdens de werken aan het kruispunt Weeldestraat/Koning Albertstraat (fase 1) blijft doorgaand verkeer in beide richtingen steeds mogelijk zij het beurtelings, geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De Koning Albertstraat wordt afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. De precieze omleiding wordt later nog gecommuniceerd.
 
Fietsers en voetgangers kunnen zowel tijdens de werken aan het kruispunt als tijdens de asfaltering steeds doorrijden.

Planning kan wijzigen

Asfalteringswerken zijn erg weergevoelig. Bij regen kunnen ze niet uitgevoerd worden. In dat geval kan het zijn dat de huidige planning gewijzigd wordt.

Blijf op de hoogte

Bewoners en handelszaken in de werfzone zullen ruim voor de start van de werken nog een brief in de bus ontvangen met alle informatie over de geplande werken op de N12. Verder houden we iedereen die zich via onze website inschrijft op de nieuwsbrief over deze werf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Op de website www.wegenenverkeer.be/ravels vindt u ook de meest actuele informatie en handig kaartmateriaal.