Nieuw knooppunt R4/Langerbruggestraat in Oostakker

Regio
Gemeente
Weg
Datum 12 oktober 2015 - eind 2017

Update 22/05De aannemer is volop bezig met het plaatsen van markeringen en leuningen langs het complex. Op woensdag 31 mei, 's avonds zal normaal gezien alles worden opengezet voor het verkeer. Er zal hier en daar nog wat worden afgewerkt. Met het nieuwe knooppunt hebben we twee gevaarlijke punten weggewerkt. Een nieuwe fietstunnel en twee ronde punten zorgen voor votter en veiliger verkeer voor alle weggebruikers.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het havenbedrijf Gent investeren in een vlottere en veiligere mobiliteit in het havengebied in Oostakker. Op 12 oktober startte de aanleg van een gloednieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat in Oostakker. Daardoor verdwijnen twee gevaarlijke kruispunten op de Kennedylaan. Het kruispunt met de Langerbruggestraat en het kruispunt met Wittewalle/Imsakkerlaan worden vervangen door een brug over de R4. Voor fietsers komt er een veilige, aparte fietsverbinding tussen Oostakker en het veer en de bedrijven aan de overzijde van de R4. Tenslotte worden geluidsschermen geplaatst voor de leefbaarheid van de nabije woonzones. Dit project kadert in de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen. De werken zullen ongeveer twee jaar duren.

Hoe ziet het nieuwe knooppunt eruit?

De twee bestaande kruispunten worden vervangen door een brug over de R4 die aan beide zijden aansluit op een rotonde:

 • Aan de kant van Oostakker komt een verhoogde rotonde waarop de op- en afrit van de R4 en de Langerbruggestraat aansluiten. De bedrijven aan Wittewalle sluiten aan op de oprit naar de R4.
 • Aan de kant van Volvo Car komt er een rotonde even hoog als de omgeving en iets verder gelegen van de R4. Op deze rotonde sluiten verschillende wegen aan: de Langerbruggestraat, de op- en afrit van de R4, de Imsakkerlaan en twee ontsluitingswegen van Volvo Car.

Voor de fietsers wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd dat vertrekt in de Langerbruggestraat in Oostakker. Het fietspad loopt onder de afrit van de R4 door en loopt dan verder over de nieuwe brug. Op de brug is een afgescheiden fietspad voorzien. Aan de kant van Volvo Car kruist het fietspad de oprit naar de R4. Daar kunnen fietsers kiezen om verder te gaan langs de R4 richting Gent of om richting nieuwe rotonde te fietsen. Voorbij de rotonde sluit het nieuwe dubbelrichtingsfietspad aan op het bestaande fietspad richting het veer.

Beeld toekomstig knooppunt:

04-4241 luchtfoto v1

Veiligheid en leefbaarheid primeren

Twee gevaarlijke kruispunten verdwijnen, namelijk het kruispunt met de Imsakkerlaan en Wittewalle en ook het kruispunt met de lichten aan de Langerbruggestraat. Dit zal de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen. Bovendien komt er dankzij de bouw van een fietstunnel, een veilige fietsverbinding tussen Oostakker en het veer. Als laatste verdwijnt ook de spoorovergang voor alle verkeer door de aanleg van de brug.

Doordat de verkeerslichten aan de Langerbruggestraat verdwijnen, zetten we weer een stap naar vlotter verkeer op de R4. Ook aan de leefbaarheid voor de inwoners van Oostakker is gedacht. Het nieuwe knooppunt zal het sluipverkeer in Oostakker sterk ontmoedigen. Langs de Ru komen er geluidsschermen tussen Eurosilo en de rotonde (kant Oostakker). De schermen worden meteen na de bouw van het knooppunt geplaatst.

 

Ombouw R4 West en Oost

Dit nieuwe knooppunt kadert in de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem, kortweg project R4WO.  Kort samengevat zullen er na de ombouw:

 • geen kruispunten met lichten meer zijn op de R4 West en Oost, maar enkel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnel),
 • moet er veilige fietsinfrastructuur liggen langs en over/onder de R4,
 • zijn alle zijstraten die van ondergeschikt belang zijn, afgesloten van de R4.

Het merendeel van het project wordt uitgevoerd door middel van een publiek-private-samenwerking (PPS). Het knooppunt Langerbruggestraat is één van de projecten die buiten de PPS worden uitgevoerd. Alle info op www.wegenenverkeer.be/R4WO. 

Hoe rijdt u na de heraanleg?

4241 w0 l1 4 rijrichtingen apart naarR4Gent - kopie Medium 4241 w0 l1 4 rijrichtingen apart naarR4Zelzate - kopie Medium

4241 w0 l1 4 rijrichtingen apart vanuitR4Gent - kopie Medium  4241 w0 l1 4 rijrichtingen apart vanuitR4Zelzate - kopie Medium

Fasering en omleiding

In het eerste jaar van de werken zal er geen hinder zijn op het kruispunt met de Langerbruggestraat. Een groot stuk van het knooppunt wordt namelijk gebouwd buiten de bestaande wegen (zie plan fase 1 en fase 2). De middenberm van de R4 aan het kruispunt met de Imsakkerlaan en Wittewalle wordt wel meteen afgesloten. Rechts afslaan vanop de R4 naar Wittewalle of Imsakkerlaan en rechts afslaan naar de R4 vanuit de zijstraten blijft wel mogelijk. Verder zal er op de R4 in elke richting maar één rijstrook open zijn ter hoogte van de werfzone.

Hieronder volgen de verschillende fases:

Fase 1 tot 4d: afgerond

 

 

Fase 5: 17 oktober tot 21 december

Op 17 oktober gaan beide takken van de Langerbruggestraat dicht aan het kruispunt, zowel aan de kant van Oostakker, als aan de kant van Volvo Cars en het veer. Enkel fietsers en voetgangers kunnen hier nog dwarsen. Verkeer op de R4 blijft steeds mogelijk. 

Langerbruggestraat afgesloten aan kant Oostakker

Het is niet mogelijk om vanop de R4 (beide richtingen) af te slaan richting Oostakker. Omgekeerd is het niet mogelijk om vanuit Oostakker naar de R4 te rijden via de Langerbruggestraat. 

Omleidingen voor autoverkeer:

 • Verkeer op de R4 vanuit Gent rijdt om via de Eisenhouwerlaan (R4 richting Merelbeke), afrit Lochristi, N70 en Drieselstraat. Vanuit Oostakker naar de R4 richting Gent geldt dezelfde omleiding. 
 • Verkeer op de R4 vanuit Zelzate rijdt om via Skaldenbrug, de R4 richting Zelzate, de Rechstraat (Desteldonk), Nokerstraat, Rostijnestraat en Wittewalle. Vanuit Oostakker naar de R4 richting Zelzate geldt dezelfde omleiding. 

 

Fietsers en voetgangers 

Met de fiets of te voet kun je wel nog gebruik maken van het kruispunt. Wie over wil steken, moet de drukknop gebruiken om groen aan te vragen. De oversteek met drukknop ligt op het kruispunt aan de kant van Gent. Wie uit Oostakker komt, moet dus eerst oversteken.
 

Langerbruggestraat afgesloten aan de kant van het veer

De toegang tot het veer was al onderbroken en dat blijft zo. De omleiding naar het veer blijft in voege. Aangezien de Langerbruggestraat nu afgesloten is aan het kruispunt zelf, moet ook het verkeer naar Volvo Cars omrijden.

Omleidingen voor autoverkeer

 • Het verkeer dat naar het veer wil, rijdt vanuit Gent om via de Singel, Geeraard Van den Daelelaan en Göteborgstraat. Vanuit Zelzate wordt een omleiding voorzien via de Belgicastraat, Adrien de Gerlachestraat, Philips Landsbergiuslaan, Imsakkerlaan en de Kanazawastraat. 
 • Verkeer van en naar Volvo van minder dan 3.5 ton, rijdt de R4 af en op aan de Imsakkerlaan. Er geldt rechts in, recht uit: 
  • Wie uit Zelzate komt, kan rechts afslaan naar de Imsakkerlaan
  • Vanop de R4 vanuit Gent kun je niet linksaf, maar moet je eerst keren via de Piratenstraat en de Skaldenstraat. 
  • De R4 oprijden vanuit de Imsakkerlaan kan enkel rechtsaf richting Gent.
  • Richting Zelzate rijden doe je via de Imsakkerlaan, P. Landsbergiuslaan en Belgicastraat. 

Fietsers en voetgangers

Met de fiets of te voet kun je wel nog gebruik maken van het kruispunt. Wie over wil steken, moet de drukknop gebruiken om groen aan te vragen. Van en naar het veer fietsen, blijft ook mogelijk langs de werfzone. ​

Fase 6: 21 december - voorjaar 2017

De brug over de R4 en beide nieuwe rotondes zijn deels in gebruik. De oprit aan de kant van Zelzate is open. Alle andere op- en afritten zijn in deze fase nog dicht. 

 

Autoverkeer

 • Het verkeer op de R4 rijdt over één rijstrook in beide richtingen. De lichten aan het oude kruispunt met de Langerbruggestraat verdwijnen.
 • Imsakkerlaan is afgesloten van de R4 en enkel bereikbaar via de Skaldenbrug.
 • De nieuwe brug is open voor het verkeer naar Oostakker. Je bereikt de brug via het Skaldencomplex.
 • Het verkeer vanuit Oostakker rijdt over de nieuwe rotonde en de nieuwe oprit richting Zelzate. Vanuit Wittewalle maak je ook gebruik van de nieuwe oprit om richting Zelzate te rijden.

Fietsers en voetgangers

 • Fietsverkeer is mogelijk op de nieuwe brug in twee richtingen op het dubbelrichtingsfietspad. Ook voetgangers kunnen gebruik maken van de brug.
 • De oversteek aan het oude kruispunt verdwijnt. Iedereen fietst/wandelt via de nieuwe brug en de rotondes naar het veer en Volvo (en omgekeerd).
 • In afwachting van de fietstunnel rijden de fietsers vanuit Oostakker mee in het verkeer naar de rotonde. Op de rotondes rijden de fietsen ook mee in het verkeer. Voor de veiligheid is een snelheidsbeperking ingevoerd van 30km/u. 
 • Vanaf 27 januari worden geen fietsers meer toegelaten langs de Kennedylaan tussen de Langerbruggestraat en de fietsbrug ter hoogte van de Veeweg/Slotendries en wordt een fietsomleiding van Gent naar het veer (en omgekeerd) ingesteld via de Veeweg, Singel, Daniël Kinetstraat, Alphonse Sifferlaan, Geraard van Den Daelelaan, Göteborgstraat.

Omleidingen autoverkeer

 • Nu de Imsakkerlaan niet langer open is aan de R4, rijdt het verkeer met bestemming nieuwe brug of Volvo om via Skaldenbrug, Belgicastraat, Adrien de Gerlachestraat, Philips Landsbergiuslaan, Imsakkerlaan. Ook om de bedrijven in Wittewalle te bereiken, moet je via het Skaldencomplex rijden.
 • De omleidingen van en naar het veer wijzigen niet: Het verkeer dat naar het veer wil, rijdt vanuit Gent om via de Singel, Geeraard Van den Daelelaan en Göteborgstraat. Vanuit Zelzate wordt een omleiding voorzien via de Belgicastraat, Adrien de Gerlachestraat, Philips Landsbergiuslaan, Imsakkerlaan en de Kanazawastraat. 
 • Ook de omleiding naar Oostakker via de Eisenhouwerlaan (R4 richting Merelbeke), afrit Lochristi, N70 en Drieselstraat blijft in voege.

 

Fase 7: voorjaar/zomer 2017

De brug over de R4 en beide nieuwe rotondes zijn in gebruik. De Langerbruggestraat is niet langer onderbroken richting veer. De afrit aan de kant van Zelzate gaat eerst open. Iets later zullen ook de op-en afrit aan de kant van Gent in gebruik gaan. 

Werken in de buurt

In Oostakker zijn er momenteel een aantal wegenwerken bezig. Ook de stad Gent, Farys en Aquafin voeren werkzaamheden uit om de wateroverlast aan te pakken en het vracht- en sluipverkeer uit de dorpskern te weren.  Een goede afstemming tussen de verschillende partners is daarom heel belangrijk.  De info van de grootste werken in 2016 wordt gebundeld in een overzichtsfolder en op www.stad.gent/openbarewerkenoostakker

Communicatie

Infovergaderingen 

Op 27 januari 2015 vonden twee druk bijwoonde infomomenten plaats in OC Oostakker, één voor bewoners en één voor ondernemers. 

Digitale nieuwsbrief

Wilt u steeds op de hoogte zijn over de werken? Schrijf u dan bovenaan deze pagina in op de digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u alle nieuwigheden over de aanleg van dit knooppunt in uw mailbox.