Naamsesteenweg (N251): Vernieuwen toplaag asfalt over 100m richting aansluiting ring Leuven (R23)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 02/04/2019 tot 04/04/2019

Waar en wat?

Op dinsdag 2 en woensdag 3 april vernieuwt een aannemer de toplaag asfalt over een kleine 100m op de Naamsesteenweg (N251) tussen huisnummer 42 en huisnummer 78. 

Wanneer hinder en welke omleidingen?

Tijdens deze werken wordt de Naamsesteenweg ter hoogte van de werfzone even éénrichtingsverkeer naar de Tervuursevest op de ring van Leuven (R23).

De werken gebeuren in twee fasen met telkens een inname van 1 rijstrook, kant even en kant oneven huisnummers.

Er wordt een omleiding voorzien via de Kardinaal Mercierlaan – Hertog Engelbertlaan – Koning Leopold III-Laan - Naamsesteenweg voor alle (vracht)verkeer

Werken in twee fasen: de Naamsesteenweg wordt 2 dagen éénrichtingsverkeer naar de Tervuursevest

Bereikbaarheid en parkeerverbod

Bij het aanbrengen van de toplaag zal de toegang tot de opritten/garages van een aantal huizen enkele uren niet mogelijk zijn. Ook verontschuldigd het Agentschap Wegen en Verkeer zich voor mogelijke geluidshinder dat het werfverkeer en de asfalteringswerken met zich meebrengen.

Er wordt gedurende de tijd van de werken over gans de lengte van de werfzone parkeerverbod geplaatst om voertuigen te beschermen tegen opvliegende deeltjes.

Deze werken worden normaal gezien binnen de 2 werkdagen afgerond, maar zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden of eventuele andere onvoorziene factoren.
Dit kan extra hinder teweegbrengen of de duur van de werken verlengen. De omwonenden zijn reeds door de aannemer via een bewonersbrief op de hoogte gesteld.

Meer info?  

Hebt u vragen over onze werken?
Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016-66 57 50