N41 in Temse: heraanleg met fietstunnel en ventwegen

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vanaf 30 mei - eind 2017

Update 06/07: De aannemer last even een pauze in. Van 07 tot 31 juli gaat het bouwverlof in. De verkeerssituatie blijft hetzelfde.  Lees meer over de volgende fase hieronder.

Wat houden de werken in?

De N41 tussen Steenweg Hulst-Lessen (Kettermuit) en de tunnel aan de Dorpstraat (Duivenhoek) krijgt een grondige facelift. Het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Temse, RioPact en Synductis slaan de handen in elkaar voor een veiligere en vlottere N41 met comfortabele, veilige fietspaden.

Ventwegen langs N41

Naast de N41 komen twee parallelle wegen of ventwegen. Woningen en handelszaken sluiten straks niet meer rechtstreeks aan op de N41, maar wel op de ventweg. Zo kunnen we het lokale verkeer van het doorgaande verkeer op de N41 scheiden. Gevaarlijke linksafbewegingen worden zo onmogelijk en het doorgaande verkeer op de N41 kan vlotter rijden. Op de ventweg rijdt u straks 50km/u op de N41 70km/u. Ook bussen maken gebruik van de ventwegen.

Veilig fietsen

Langs beide ventwegen komt een dubbelrichtingsfietspad. In het midden, ter hoogte van de toekomstige bushalte, komt een fietstunnel onder de N41 die beide fietspaden met elkaar verbindt.

Gescheiden rioleringsstelsel

Langs het tracé komt een gescheiden rioleringsstelsel. Afvalwater en regenwater scheiden, zorgt voor een betere waterzuivering en is dus goed voor ons milieu. Het water vanop de weg komt in een grachten terecht. Daar wordt het water gebufferd, afgevoerd en/of het infiltreert in de bodem. 

Hoe ziet de nieuwe N41 eruit?

dwarsdoorsnede weg

 

Ontwerp van de rotonde aan de Dorpstraat tot het kruispunt met de Kettermuitstraat

 • N41 met langs beide zijden ventwegen en dubbelrichtingsfietspaden. 
 • Fiets- en voetgangerstunnel 
 • Groene bermen met bomen
 • 3 bushaltes: aan de rotonde Dorpstraat, aan de fiets- en voetgangerstunnel, aan de Kettermuitstraat.

 

Hoe rijdt u na de werken?

Met de fiets

fietsplan na de werken

 

Met de auto

autoplan vanuit Sint-Niklaas

autoplan vanuit Hamme

 

Werken in fasen

Wanneer?

start: 30 mei 2016
duur: 1,5 jaar

Wie?

 • Het Agentschap Wegen en Verkeer is als wegbeheerder van de N41 trekker in dit dossier. Aannemer VBG voert de riolerings- en wegenwerken uit.
 • Voor hij aan de slag kan, moeten heel wat nutsleidingen (water, gas, elektriciteit en telecom) verplaatst en opnieuw aangesloten worden. De nutwerken gebeuren vlak voor deze werken. Synductis coördineert de werken voor alle nutsmaatschappijen. 
 • Een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen betekent ook dat alle woningen in de werfzone hun regen- en afvalwater apart moeten aanbieden. Dat heeft afkoppelen. Het is RioPact die hiervoor instaat. 

Hoe?

Door achtereenvolgens aan de rotonde, de westelijke ventweg, de oostelijk ventweg en de N41 zelf te werken, blijft doorgaand verkeer op de N41 mogelijk:

 • Tijdens de werken op de rotonde aan de Dorpstraat kan verkeer door de tunnel
 • Tijdens werken op de N41 zelf kan verkeer via de nieuwe aangelegde ventwegen.

OPGELET: Enkel tijden de fase waarin de aansluiting van de ventwegen op de N41 aangelegd worden, zal er geen verkeer mogelijk zijn op de N41. Deze fase wordt beperkt tot 3 weken in het najaar van 2017.

fasering

 

Fasering en omleidingen in detail:

Fase 1 -4 :Afgerond ​

Fase 5: 10 oktober ‘16 tot voorjaar ‘17

 • Nutswerken langs oostkant van N41. 

 • Aanleg westelijke ventweg inclusief riolering

Verkeer tijdens fase 5

 • De ventwegen langs de tunnel zijn terug bereikbaar vanaf de N41, maar hier geldt vanaf nu eenrichtingsverkeer.
 • Versmalde rijstroken op N41
  De aannemer voert op het stuk N41 tussen het kruispunt Kettermuit en het begin van de nieuwe ventwegen rioleringswerken uit. Om het verkeer op de N41 in beide richtingen langs de rioleringswerken te laten rijden is een asverschuiving nodig net voorbij het kruispunt Kettermuit. Het verkeer zal er over versmalde rijstroken rijden. Voor de veiligheid zal er een snelheidsbeperking gelden van 30 km/u. Deze nieuwe verkeerssituatie loopt tot het voorjaar van 2017. Bestuurders moeten rekening houden met vertragingen, zeker tijdens de spitsuren.  De timing van de werken is afhankelijk van het weer. 
 • Ook omwille van rioleringswerken gaan de beide takken van de Landbouwstraat dicht aan de N41 vanaf woensdag 8 februari.De Landbouwstraat blijft afgesloten tot deze heraangelegd is (april 2017). De Landbouwstraat blijft bereikbaar via de Burggravestraat.

 

 

Fietsers rijden om via de Kettermuitstraat, Hagenakkerstraat, Legen Heirweg of via de Waasmunsterse Steenweg, Stokthoekstraat, Bokmolenstraat en de Dorpstraat. 

Fase 6: 2 mei tot half september

De aannemer is gestart met het heraanleggen van het stuk tussen Nieuwe Steenweg 110 en de aansluiting aan de rotonde zijde Legen Heirweg. Op 6 juni startte hij met de rioleringswerken, erna volgt de aanleg van de ventweg en het fietspad. De aannemer werkt ook verder aan de fietstunnel in de N41. Aansluitend wordt ook de N41 volledig heraangelegd. 

Hoe rijdt het verkeer?

Er gelden geen omleidingen meer.

 • Verkeer richting Hamme rijdt via de afgewerkte westelijke ventweg.
 • Fietsers rijden op dubbelrichtingsfietspad.
 • De nieuwe bushaltes gaan in dienst.
 • Oostelijke ventweg wordt verder aangelegd en het verkeer richting Sint-Niklaas rijdt deels via de N41 en deels via de nieuw aangelegde ventweg.
 • Geringe hinder voor verkeer op N41

 

Fase 7: najaar 2017

 • Heraanleg N41 zelf. N41 is volledig onderbroken.
 • Alle verkeer (fietsers en autoverkeer) rijdt om via de nieuw aangelegde ventwegen. Er gelden geen omleidingen.

Fase 8: 3 weken in het najaar 2017

 • Aanleg aansluiting van de nieuwe ventwegen op de N41. Hiervoor is de N41 volledig onderbroken ter hoogte van de aansluiting. 
 • Doorgaand verkeer rijdt om via het op- en afrittencomplex van de E17 in Waasmunster en Dendermonde. 
 • Voor lokaal verkeer naar de ventwegen wordt een doorsteek voorzien vlak voor de wegversperring.

Minder hinder

Slimme fasering

Door goed na te denken over de fasering, kunnen we de hinder beperken. Eerst zal er in de ruime bermen gewerkt worden voor de aanleg van de nutsleidingen, het fietspad en de ventwegen. Zodra de ventwegen af zijn wordt het verkeer van de N41 hierover geleid en kan de N41 zelf aangepakt worden. Op deze manier kunnen we steeds doorgaand verkeer op de N41 garanderen en blijven de omleidingen beperkt. Enkel 3 weken in het najaar van 2017 wordt de N41 onderbroken. 

Bovendien is de planning van de verschillende partners goed op elkaar afgestemd. Synductis coördineert de werken voor alle nutsmaatschappijen. Hun werken komen vlak voor de riolerings- en wegenwerken. 

Toegangen tot woningen en handelszaken in de werfzone

 • Steeds te voet en met de fiets aan de hand bereikbaar.
 • Door tijdelijke steenslag aan te brengen of loopbruggen te voorzien, zorgen we ervoor dat woningen en handelszaken zo veel mogelijk toegankelijk blijven. 
 • Goede communicatie met bewonersbrieven als u woning of zaak moeilijker bereikbaar is met de wagen of als er onderbrekingen zijn in uw gas- water- of elektriciteitstoevoer. 

Bereikbaarheid handelszaken

 • Er komen borden die aangeven dat handelaren bereikbaar zijn.
 • AWV schakelt een bereikbaarheidsadviseur in:

Cedric Labeau

bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be

0485 42 07 88

Op de hoogte blijven?

Infovergadering op 26 april 2016

AWV wil alle bewoners en ondernemers uit de buurt zo goed mogelijk informeren. Op 26 april was er een infovergadering in de Priester Poppenschool. De timing, de fasering, de verkeerssituatie en de praktische uitvoering van de werken werd toegelicht. U kunt de presentatie hier downloaden.

Digitale nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven van de werken, dan kunt u zich via de knop rechts bovenaan deze pagina inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.  

Contact

Agentschap Wegen en Verkeer

09 276 26 00
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

-> bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers (tot 31 juli)

Cedric Labeau
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
0485 42 07 88

-> bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers (vanaf 1 augustus)

Jochen Goekint
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
0471 12 49 04

Synductis

078 05 35 00
info@synductis.be
www.synductis.be

RioPact

015 45 13 00