N397: Werken nieuwe rotonde afrit Loppem

Regio
Gemeente
Weg
Datum Van 21/01/2019 tot augustus 2019

Huidige gevaarlijke situatie

Het op- en afrittencomplex nr 7 op de E40 in Loppem kent enkele knelpunten:

- Wie vanuit Loppem de E40 wil oprijden richting Brussel heeft slechts een heel korte invoegzone ter beschikking om de E40 op te rijden waarbij de bestuurder bovendien slecht zicht heeft op aankomend verkeer door de ligging in een bocht. Het verkeer dat vanaf de E40 vanuit Brussel de afrit Loppem richting Brugge neemt, heeft slechts een heel korte afstand om van de snelweg af te rijden.

- Een andere gevaarlijke situatie vormt het dubbelrichtingsfietspad op de N397 dat kruist met de op- en afrit van het complex. Bovendien is er ook een slechte zichtbaarheid.

- Het huidige op- en afrittencomplex is erg compact qua vorm waardoor er scherpe bochten moeten genomen worden.

- Op drukke momenten staat het afrijdend verkeer van de E40 komende van Oostende soms stil tot op de pechstrook. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties op de E40.

Maatregelen voor een veiligere verkeerssituatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer is daarom van plan om volgende maatregelen te nemen.

De op- en afrit (kant Brugge) aan de zijde van het dubbelrichtingsfietspad wordt afgesloten. Om het verkeer uit Loppem toe te laten om toch de E40 richting Oostende op te rijden, wordt op die locatie een nieuwe rotonde aangelegd. Deze zal ook gebruikt worden door het verkeer komende van Brussel, richting Brugge. Door deze maatregel wordt het dubbelrichtingsfietspad niet meer gekruist door verkeer van of naar de autosnelweg E40.

Er wordt een 'rotondedoseerinstallatie' voorzien, met als doel ervoor te zorgen dat het verkeer komende uit de richting Oostende dat afrijdt in Loppem vlotter op de bestaande rotonde kan invoegen, zodat de filevorming op de afrit beperkt blijft. Hiertoe worden verkeerslichten geplaatst net voor de in- en uitrit van de carpoolparking om indien er zich een file vormt op de afrit tijdelijk het verkeer komende van Brugge op te houden, zodat het verkeer van de afrit ongehinderd de rotonde kan oprijden. De verkeerslichten worden gestuurd door een detectielus op de afrit die aangeeft wanneer de file op de afrit te groot wordt.

Tijdens deze werken wordt ook een fietsoversteekplaats aangelegd tussen het dubbelrichtingsfietspad en de bestaande carpoolparking.

Er zijn nog verdere besprekingen nodig vooraleer de oprit richting Brussel kan afgesloten worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook onderzoeken of er op langere termijn nog bijkomende maatregelen kunnen genomen worden. 

De nieuwe rotonde (kant Brugge): start werken en fasering

De werken voor de aanleg van de nieuwe rotonde (kant Brugge) starten op 21 januari 2019. De werken zullen (mits goede weersomstandigheden) afgewerkt zijn tegen augustus 2019.

Fasering rotonde en omleidingen:

De rotonde wordt in 2 fases aangelegd: eerst de westkant, daarna de oostkant. De fasewissel is voorzien op 20 mei 2019
Het verkeer komende van Brugge in de richting van Loppem zal steeds door kunnen.
Het verkeer komende van Loppem richting Brugge wordt omgeleid via de oprit Loppem richting Brussel, via het knooppunt E403/E40 naar de N31 en de N397 (Koning Albert I-laan). Om het verkeer toe te laten om vlot en veilig de oprit Loppem te nemen, wordt de autosnelweg versmald naar twee rijstroken, zodat de rechterrijstrook kan gebruikt worden om in te voegen vanop de oprit.
Het verkeer komende van de E40 (vanuit Brussel) zal steeds kunnen afrijden richting Loppem (in de eerste fase via afrit 7a, in de tweede fase via afrit 7b). Wie vanaf de E40 richting Brugge wil, zal via het knooppunt E40/E403 (afrit 8) omgeleid worden.
De fietsers zullen steeds door kunnen, in beide richtingen.

Tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde zal ook de toplaag op de bestaande rotonde en op het wegvak tussen nieuwe en bestaande rotonde vernieuwd worden. Voor het uitvoeren van deze werken wordt de N397 volledig afgesloten. Deze werken duren 1 nacht. De precieze datum zal nog vastgelegd worden, afhankelijk van de vordering van de werken en de weersvoorspellingen. Dit zal rond midden juli zijn. 

De nodige omleidingen tijdens deze nacht worden voorzien via de N309 en de Rijselstraat. Ook de afrit Loppem (richting Brussel) wordt tijdens deze werken afgesloten. Het verkeer van en naar de autosnelwegen dient de oprit aan de Chartreuseweg in Brugge te nemen. De nodige signalisatie zal hiervoor geplaatst worden.

 

 

Het einde van de werken is voorzien vóór de start van het bouwverlof (20 juli) maar de rotonde zal pas worden opengesteld na het bouwverlof (augustus) aangezien het beton nog moet uitharden.