N34-Herinrichting Doortocht Ringlaan-Wenduine

Regio
Gemeente
Weg
Datum start werken na bouwverlof 2017

De N34 Ringlaan in Wenduine (De Haan) krijgt een volledige facelift tussen het kruispunt aan de Manitobahelling en het kruispunt met de Drift.
Het kruispunt aan de Manitobahelling wordt omgevormd tot een rotonde. Deze rotonde zal als het ware de toegangspoort vormen van de doortocht Wenduine. 

Er worden voetpaden aangelegd en veilige oversteekplaatsen. Langs beide zijden van de weg komen er parkeerstroken voor langsparkeren, met ruimte voor groen en verfraaiingen.
De fietspaden blijven aanliggend maar worden verhoogd aangelegd in rode asfalt met een schrikstrook tussen het fietspad en de rijweg. 

De rijweg zelf wordt omgevormd tot een 2 X 1 gewestweg (1 afzonderlijke rijstrook in elke rijrichting) met groene middenberm.

Met deze herinrichting willen we autobestuurders aansporen om zich aan de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u te houden en tegelijk willen we de fietsers en voetgangers het nodige comfort en de veiligheid bieden die zij verdienen. 

De werken zullen in verschillende fases uitgevoerd worden. Zodra de fasering en timing gekend is leest u het hier.