N285 Ternat: onderhoud wegdek Assesteenweg (N285) ter hoogte van kruispunt met de Fossebaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum Zomer 2019

Update 19/03/2019: In tegenstelling tot wat u eerder op deze webpagina kon lezen, zullen de onderhoudswerken pas worden uitgevoerd tijdens de zomervakantie en niet tijdens de paasvakantie. 

In de zomer van 2019, tijdens de vakantiemaanden, voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een onderhoud uit van het wegdek op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het kruispunt met de Fossebaan. Tussen de huisnummers 360 en 390 wordt over een afstand van 500m de asfaltoverlaging van de onderliggende betonplaten vervangen en een nieuwe toplaag asfalt aangebracht. De aanliggende fietspaden worden ook aangepakt en opnieuw heraangelegd in asfalt.

Onderhoudswerken in twee fasen: beurtelings verkeer door middel van verkeerslichten

Om de hinder voor het verkeer te beperken wordt er gewerkt tijdens de zomervakantie. Een precieze startdatum is nog niet bepaald. Verkeer op de Assesteenweg zal beurtelings de werfzone kunnen passeren door middel van dynamische verkeerslichten. De aansluitingen van de Fossebaan en de Stenebrugstraat met de Assesteenweg worden tijdens de werkzaamheden tijdelijk afgesloten. De omleidingen voor het verkeer in die straten zijn op dit moment nog niet gekend. Zodra daar meer nieuws over is, verneemt u dat op deze webpagina.

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Tijdens de eerste week wordt er gewerkt op het eerste rijvak (op dit moment ligt nog niet vast in welke rijrichting er eerst zal worden gewerkt). Van maandag tot vrijdag zal het verouderde wegdek worden afgefreesd (tot op een diepte van 13 à 15 cm) en nadien opnieuw afgewerkt en opgebouwd worden tot en met de onderlaag. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt de werfzone eerst nog wat uitgebreid om een deel van de toplaag verder af te frezen. Diezelfde nacht wordt de toplaag asfalt aangebracht om de dag nadien, op vrijdag, de markeringen op het wegdek aan te kunnen brengen.

Tijdens de tweede week voert de aannemer precies dezelfde werken uit, maar dan op het andere rijvak (in de andere rijrichting). 

Dynamische verkeerslichten zorgen voor vlottere doorstroming tijdens werken

Om het beurtelings verkeer op de Assesteenweg tijdens de werken vlot te laten doorstromen, maakt AWV gebruik van intelligente, dynamische verkeerslichten. Voor zowel de ochtend- als de avondspits wordt er een programma ingesteld dat rekening houdt met de verkeersintensiteiten van dat moment. De verkeerslichten zijn daarom ook uitgerust met een optisch detectiesysteem. Als er geen wachtend verkeer aan de ene zijde van de werfzone staat, zullen de verkeerslichten aan de andere zijde doorlopend groen blijven.