Maatregelen voor betere verkeersdoorstroming rond Leuven

Regio
Gemeente
Weg
Datum Najaar 2016

De komende maanden voert Wegen en Verkeer een aantal wijzigingen uit aan enkele lokale verkeerssituaties in Leuven. Op zeven locaties worden de markeringen en de inrichting van de kruispunten gewijzigd, zodat het verkeer op de stadsring (R23) en de stadinwaartse en de staduitwaartse verkeersstromen worden afgestemd op het circulatieplan van de stad. Op de Diestsesteenweg (N2) in Kessel-Lo werkt Wegen en Verkeer in samenspraak met de lokale besturen en De Lijn dan weer aan een aanpassing van de verkeerslichtenregeling  die ervoor moet zorgen dat het busverkeer beter kan doorstromen.

 

Aanpassingen kruispunten van de Leuvense ring

De stad Leuven maakte recent werk van een nieuw circulatieplan, maar de Leuvense stadsring is een gewestweg en valt dus onder de bevoegdheid van Wegen en Verkeer. Het is belangrijk dat beide op elkaar worden afgestemd. Wegen en Verkeer werkte goed samen met de stad Leuven om dit snel te verwezenlijken.

Tijdens de week van 19 september pakt Wegen en Verkeer de twee eerste kruispunten van de stadsring aan, met de Justus Lipsiusstraat en de Dagobertstraat. Aan de Justus Lipsiusstraat wordt de inrit vanop de ring afgesloten. Aan de Dagobertstraat trekt Wegen en Verkeer op de ring de middenberm door en wordt de uitrit richting ring afgesloten.  Vervolgens worden nog de onderstaande kruispunten van de stadsring aangepast:

  • de Dekenstraat,
  • de Henri Reganstraat
  • de Weldadigheidsstraat
  • de Gerard Vanderlindenstraat
  • de Bankstraat

 

Proefproject: slimme regeling verkeerslichten voor vlotter busverkeer op Diestsesteenweg (N2) Kessel-Lo

De bussen van De Lijn op de as Diest-Leuven die via de Diestsesteenweg (N2) Leuven binnenrijden, staan op de drukke momenten in de file voor ze de stad kunnen inrijden. Wegen en Verkeer en De Lijn onderzoeken momenteel hoe door een slimme regeling van de verkeerslichten de file meer naar de buitenkant van de stad kan verschuiven, zodat de file daar komt te staan waar er een busbaan ligt (vanaf de grens tussen  Kessel-Lo en Linden tot aan kruispunt van de N2 met de Borstelstraat)  en zodat het verderop vlotter loopt. Op die manier zal het busverkeer minder hinder ondervinden van de verkeersdrukte en wordt de bus een aantrekkelijker alternatief voor verplaatsingen op de as Diest-Leuven. In september en oktober bespreken Wegen en Verkeer en De Lijn de plannen met de stad Leuven en andere betrokken gemeenten. Zodra er meer duidelijkheid is over de haalbaarheid van het plan en wanneer het uitgerold kan worden, zal Wegen en Verkeer deze pagina updaten.