Luikersteenweg: aanleg vrijliggende fietspaden

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2017 - 2018

In april 2017 startte de herinrichting van de Luikersteenweg (N3e). In beide richtingen komt een vrijliggend fietspad en wordt het wegdek vervangen. Tegelijkertijd zal de aannemer ook een nieuw rioleringsstelsel aanleggen. 

Om de hinder te beperken, zullen de werken in 4 fases gebeuren

De aannemer startte in de zone vanaf de verkeerslichten met de N80 tot halfweg de Luikersteenweg aan de oneven zijde. Vanaf begin juni vernieuwde hij vervolgens de rijhelft aan de kant van de even huisnummers. Na het bouwverlof gingen de werkzaamheden verder aan dezelfde kant van de weg, in de tweede zone van de Luikersteenweg. Begin november zijn de werken gestart in de laatste fase tussen garage Morren en de rotonde Fouga Magister aan de kant van de oneven huisnummers. De komende weken staat de afwerking van deze laatste fase (met o.a. fietspad, voetpad, opritten) gepland. Zonder vertraging door slecht weer verwachten we de werken tegen eind februari af te ronden.

Plaatselijk verkeer toegelaten / Handelaars bereikbaar

Om zoveel mogelijk verkeer uit de werfzone van de laatste fase te houden, geldt hier sinds november eenrichtingsverkeer vanaf garage Morren tot aan de rotonde.
Bewoners, handelaars en hun bezoekers kunnen de Luikersteenweg bereiken via het kruispunt van de N80 (Noord Oostelijke Omleiding) met de Luikersteenweg waar de verkeerslichten weer in dienst genomen zijn.

Voor doorgaand verkeer blijft de bestaande omleiding via de N80 en de N3 in beide richtingen gelden.
Sint-Truiden is bouwheer van dit project met behulp van subsidies van de Vlaamse overheid.