Lokale aanpassing Terhulpensesteenweg (N253) in Overijse

Regio
Gemeente
Weg
Datum Maart - april 2017

Situering van het project

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt in maart en april 2017 een deel van de Terhulpensesteenweg (N253) in Maleizen (Overijse). Tussen de huisnummers 366 en 343 wordt in de toekomst een nieuwe ontsluitingsweg aangesloten op de Terhulpsensesteenweg (N253). Om de verbinding tussen beide wegen mogelijk te maken, moet Wegen en Verkeer de Terhulpensesteenweg zelf ook aanpassen.

De werken duren 5 weken en worden samen met de werkzaamheden van de gemeente Overijse aan de riolering uitgevoerd. Door beide werken te combineren, vermijden we dat er twee keer hinder is op deze weg. Tussen januari en maart 2017 voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit met beperkte hinder tot gevolg.

Als beheerder van de Vlaamse gewestwegen zal Wegen en Verkeer de vernieuwing uitvoeren. Omdat de aanpassing gebeurt ten dienste van het bedrijventerrein zal de ontwikkelaar van het terrein de kosten dragen.

Kruispunt ontsluit het bedrijventerrein

Om de ontsluiting van het bedrijventerrein op een veilige en vlotte manier in te richten, voert Wegen en Verkeer verschillende noodzakelijke wijzigingen door aan de Terhulpensesteenweg (N253).

  • Wegen en Verkeer voorziet een extra rijstrook in het midden van de weg die zal dienen als afslagstrook naar het bedrijventerrein voor het verkeer vanuit Overijse. Op die manier kan het verkeer naar het bedrijventerrein gescheiden worden van het doorgaand verkeer naar Terhulpen.
  • Het kruispunt met de ontsluitingsweg wordt uitgerust met verkeerslichten.
  • In de volledige werkzone legt Wegen en Verkeer nieuwe, vrijliggende fietspaden aan en een nieuwe voetgangers- en fietsersoversteek ter hoogte van het kruispunt. 
  • Aan elke kant van de weg is een bushaven voorzien. Dankzij een bushaven moet de bus niet op de rijweg halteren. Dit zorgt niet enkel voor een vlottere verkeersdoorstroming, maar is ook veiliger voor het in- en uitstappen van de gebruikers.

Hinder en omleidingen

Tijdens de werken van Wegen en Verkeer wordt de Terhulpensesteenweg (N253) gedurende vijf weken volledig afgesloten in beide richtingen tussen het kruispunt met de Poelweg en het op- en afrittencomplex van de E411. Tussen de Watertorenstraat en huisnummer 380 blijft de steenweg open voor lokaal verkeer.

Het verkeer tussen Maleizen en Overijse moet een omleiding volgen via de Hoeilaartsesteenweg, Joseph Kumpsstraat, Frans Verbeekstraat en J.B. Dekeyzerstraat. Het verkeer uit Maleizen kan de E411 bereiken via de Rozierensesteenweg, Rue de Malaise en Rue de la Hulpe. Het op- en afrittencomplex Terhulpen (nr. 3) blijft open voor het verkeer.

Fietsers volgen een omleiding via de Reutenbeek, Rameistraat, Keistraat en Rozierensesteenweg.