Liedekerke: herinrichting stationsomgeving

Regio
Gemeente
Weg
Datum september 2013 - 2017

Op 2 september 2013 zijn het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de NMBS, TMVW en Infrabel gestart met de herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke. De vernieuwing maakt van de stationsbuurt een aangename omgeving die vlot bereikbaar is en waar alle weggebruikers een plaats krijgen. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind 2017.

Vlot en veilig verkeer

De herinrichting van de stationsomgeving biedt een oplossing voor de groeiende congestie in de stationsomgeving. De rotonde die de Affligemsestraat met de Stationsstraat (N208) verbindt, werd daarom tussen 2013 en 2014 volledig heraangelegd en vergroot om de capaciteit ervan te verhogen. Daarnaast is ook de E40 vlotter bereikbaar geworden vanuit Liedekerke dankzij een bypass langs de rotonde.

 

Gescheiden rioleringsstelsel

TMVW en de gemeente maakten van de werken gebruik om een gescheiden riolering aan te leggen. Het afvalwater wordt nu afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en het regenwater gaat via een regenwaterleiding naar de Dender. Het water wordt vertraagd afgevoerd en ter plaatse gebufferd om overstromingsgevaar tegen te gaan.

Heraanleg Affligemsestraat en bouw nieuwe tunnel

Het stuk van de Affligemsestraat tussen de rotonde en het station wordt ook heraangelegd en afgebogen in oostelijke richting. Daar komt een nieuwe tunnel onder de sporen. Die tunnel is klaar vanaf begin 2016 en zal dan voor het eerste toegankelijk zijn voor het verkeer. Omdat de tunnel het sluitstuk vormt van de verbinding tussen het centrum en de E40, is vanaf dan het station weer vlot bereikbaar vanuit elke richting.

 

Nieuw en beter bereikbaar stationsgebouw

Ook het oude stationsgebouw is volledig afgebroken. NMBS bouwt een nieuw modern gebouw dat uitkijkt op de vallei. Ook de perrons krijgen van Infrabel een opknapbeurt en worden verlengd in westelijke richting. Daardoor kunnen reizigers langs weerszijden van de tunnel de perrons bereiken en hoeven ze in de toekomst de drukke Affligemsestraat niet meer over te steken.

Naast het station zelf, worden ook de parkings aangepakt. Aan de noordzijde van de spoorweg werd de bestaande parkings omgebouwd tot één grote parking met 407 parkeerplaatsen. Aan de zuidzijde is er een nieuwe, kleinere parking met 113 parkeerplaatsen.

 

 

Fiets- en voetgangersbrug over natuurgebied De Valier

De oude tunnel wordt deel van een nieuwe fiets- en voetgangersroute. Die nieuwe route loopt verder door over een fiets- en wandelbrug over het natuurgebied De Valier. Daardoor krijgt het natuurgebied een nieuwe indeling: er komt meer ruimte vrij voor water waardoor er minder kans is op overstromingsgevaar. De noodzakelijke verbindingen (ecobruggen) rusten op pijlers, waardoor de fauna en flora eronder niet verstoord wordt. De fiets- en wandelbrug werd in oktober 2016 geplaatst en zal in de loop van 2017 in dienst genomen worden wanneer de toegangen zijn afgewerkt.

Foto's van de werken aan de stationsomgeving

Gratis inlichtingennummer voor buurtbewoners

Wegen en Verkeer en Infrabel houden u de komende maanden graag verder op de hoogte van de werken aan de stationsomgeving. Buurtbewoners die nog vragen hebben of geïnformeerd willen worden over het verloop van de werken van infrabel, kunnen altijd terecht op het gratis telefoonnummer 0800/55.000 (elke dag van 7u tot 22u) of mailen naar info.projecten@infrabel.be voor een laatste stand van zaken.