Leuvensesteenweg (N2) in Tielt-Winge: vlotter openbaar vervoer en veiligere fietspaden

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019

Update 08/07/19: Een aannemer werkt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer sinds maandag 20 mei met het herstellen van betonplaten op het stuk tussen de gemeentegrens van Lubbeek en het Gouden Kruispunt. Die werken duren ongeveer drie maanden. Vanaf de eerste week van juli en tijdens het bouwverlof werkt de aannemer in de rijrichting van Diest. Het storten van de nieuwe beton in de rijrichting van Diest gebeurt dan na het bouwverlof. Wanneer precies het wegdek gefijnfreesd wordt en de fietspaden lokaal verbreed zullen worden, zal Wegen en Verkeer op deze webpagina melden zodra dat bekend is.  

Wegen en Verkeer voert ingrepen uit op de Leuvensesteenweg (N2) in Tielt-Winge die de veiligheid en de doorstroming van het openbaar vervoer op deze gewestweg zullen verbeteren. De fietspaden worden breder en het aantal rijstroken wordt verminderd van drie naar twee. Om het rijcomfort van de N2 te verbeteren,  krijgt de rijweg ook een onderhoudsbeurt. 

Situering van het project

De werken situeren zich tussen het kruispunt van de N2 met de Tiensesteenweg (N223) en de grens met Lubbeek. Er wordt gewerkt in drie zones. Zone 1 loopt van de grens met Lubbeek tot Kovera-keukens (200 m van Gouden Kruispunt), zone 2 van Kovera-keukens tot het rondpunt en zone 3 van het rondpunt tot de aansluiting met de Tiensesteenweg.   

Zone 1. Grens Lubbeek tot Kovera keuken

Om de doorstroming te verzekeren en de veiligheid te verhogen, wordt het stuk Leuvensesteenweg (N2) tussen de grens met Lubbeek en kilometerpaal 34.39 (ter hoogte Kovera Keukens) heringedeeld. De fietspaden worden breder en het aantal rijstroken wordt verminderd van drie naar twee. De rijweg ondergaat “fijnfreeswerken” om het comfort van de rijweg te verbeteren. Door het fijnfrezen zal het grootste deel van de belijning verwijderd zijn. De rest van de belijning wordt bijkomend verwijderd.

Vervolgens wordt de nieuwe belijning geplaatst. Er zullen niet langer drie maar twee rijstroken zijn op de N2 tussen de grens met Lubbeek en kilometerpaal 34.39. Daardoor komt er ruimte vrij voor bredere fietspaden. De fietspaden zullen gescheiden zijn van het autoverkeer door middel van een zone van 1m. Ter hoogte van de bushaltes zullen de fietspaden achter de bushaltes omgeleid worden.

 

Trajectcontrole zone 1

Na de freeswerken zullen de nodige werken worden gedaan in functie van de trajectcontrole. Momenteel worden de modaliteiten van de trajectcontrole nog onderzocht. Van zodra hier meer nieuws over is, communiceren we hierover via deze webpagina.

 

Zone 2: Van Kovera-keukens tot rotonde

Tussen km-paal 34,39 (Kovera-keukens) en de rotonde gaat de maximumsnelheid van 70 km/uur naar 50 km/uur. Er blijven drie rijbanen beschikbaar maar de meest zuidelijke rijbaan wordt ingericht als busbaan (busverkeer komende van Leuven).

Zone 3: Van rotonde tot aansluiting Tiensesteenweg in het centrum van Sint-Joris-Winge

Net zoals in zone 2, verlaagt de maximumsnelheid tot 50 km. Daarnaast wordt ook een busbaan aangelegd. Dat betekent concreet dat een aantal parkeerstroken zullen verdwijnen en er dus net zoals in zone 2 drie rijbanen zullen zijn: 2 rijbanen voor het autoverkeer en 1 busbaan voor het busverkeer komende van Leuven. Het fietspad schuift mee op en zal dus rechts van de busbaan liggen.

 

Timing

  • Mei 2019 - augustus 2019
    • Herstellingen betonplaten tussen de gemeentegrens met Lubbeek en de rotonde ter hoogte van Gouden Kruispunt.
    • Verwijderen middeneiland ter hoogte van Oude Tiensebaan
  • Najaar 2019
    • Aanleg busbaan 

De exacte planning wordt van zodra gekend, gecommuniceerd via deze webpagina. Omwonenden worden ook tijdig per brief door de aannemer op de hoogte gebracht.

 

Andere projecten op de gewestweg N2

Lees elders op onze website ook meer over het nieuwe tracé van de trajectcontrole op de N2 tussen Lubbeek en Sint-Joris-Winge en de ontwerpstudie van de N2 waarmee een studiebureau dit voorjaar start.