Leuvensesteenweg (N2) in Tielt-Winge: vlotter openbaar vervoer en veiligere fietspaden

Regio
Gemeente
Weg
Datum 21 oktober 2019 - eind 2019

Update 18/10/19: In de week van 21 oktober 2019 wordt er gewerkt op de Leuvensesteenweg in Tielt-Winge, ter hoogte van de bushalte 'Sint-Joris-Winge Oude Aarschotsebaan'. Deze werken zullen ongeveer twee weken duren. Tijdens deze werken wordt plaatselijk 1 rijstrook ingenomen om de werken uit te voeren. Auto- en fietsverkeer langs de werfzone blijft steeds mogelijk in beide richtingen. Na deze werken zullen ook twee andere bushaltes op de Leuvensesteenweg worden aangepast en wordt de rijweg tussen tussen de gemeentegrens met Lubbeek en de rotonde met de Aarschotsesteenweg vernieuwd en opnieuw ingedeeld. Wanneer deze werken juist worden uitgevoerd is momenteel nog niet gekend. Zodra Wegen en Verkeer de planning heeft vastgelegd, zullen we hierover communiceren. 

 

Verkeersveiligheid en doorstroming openbaar vervoer op Leuvensesteenweg

Om de doorstroming te verzekeren en de verkeersveiligheid te verhogen, wordt de Leuvensesteenweg (N2) in Sint-Joris-Winge heringericht. Het aantal rijstroken wordt verminderd van drie naar twee. Zo kunnen de fietspaden worden verbreed. Tussen het kruispunt met de Doelstraat en de rotonde wordt bovendien een busbaan aangelegd om het busverkeer vanuit Leuven vlotter te laten doorstromen. De rijweg en de fietspaden over het volledige gedeelte ondergaan “fijnfreeswerken” om het comfort te verbeteren. Ten slotte worden er aanpassingen doorgevoerd aan drie bushaltes langs de gewestweg: de haltes ‘Sint-Joris-Winge Tweevijverstraat’ (beide richtingen) en ‘Sint-Joris-Winge Oude Aarschotsebaan’.

 

Situering

De herindeling van de Leuvensesteenweg situeert zich tussen de gemeentegrens met Lubbeek en de rotonde met de Aarschotsesteenweg. De rijweg wordt in drie verschillende zones opnieuw ingedeeld. Zone 1 loopt van de grens met Lubbeek tot aan het kruispunt met de Doelstraat. Zone 2 loopt van het kruispunt met de Doelstraat tot aan de gebouwen van Kovera-keukens. Zone 3 loopt ten slotte van Kovera-keukens tot aan de rotonde. 

 

Zone 1. Grens Lubbeek tot kruispunt Doelstraat

Er zullen niet langer drie maar twee rijstroken zijn op de Leuvensesteenweg tussen de grens met Lubbeek en het kruispunt met de Doelstraat. Daardoor komt er ruimte vrij voor bredere fietspaden. De fietspaden zullen gescheiden zijn van het autoverkeer door middel van een zone van 1m. Ter hoogte van de bushaltes zullen de fietspaden achter de bushaltes omgeleid worden.

Zone 2: Kruispunt Doelstraat tot Kovera-keukens

Tussen het kruispunt met de Doelstraat en km-paal 34,39 (ter hoogte van de gebouwen van Kovera-keukens) blijven drie rijbanen beschikbaar. De meest zuidelijke rijbaan wordt ingericht als busbaan (voor busverkeer komende van Leuven). Ook hier wordt de rijweg gefijnfreesd en de markeringen aangepast. 

Zone 3: Kovera-Keukens tot aan rotonde

Tussen km-paal 34,39 (Kovera-Keukens en de rotonde wordt de rijweg op dezelfde manier heringericht. Ook hier blijven drie rijbanen beschikbaar maar wrodt de meest zuidelijke rijbaan ingericht als busbaan. Het enige verschil is dat in zone drie maximumsnelheid voor het verkeer wordt verlaagd tot 50km/u. 

In de toekomst zal ook het gedeelte van de Leuvensesteenweg tussen de rotonde en de aansluiting met de Tiensesteenweg worden heringedeeld. Wanneer de werken aan dit gedeelte van start zullen gaan, is op dit moment nog niet bekend. 

 

Timing en hinder 

In de periode van mei 2019 tot augustus 2019 heeft een aannemer lokale herstellingen uitgevoerd aan de betonplaten tussen de grens met Lubbeek en de rotonde. Deze werken zijn nu afgerond. Volgens de huidige planning starten midden oktober 2019 de werken aan de eigenlijke herinrichting van de gewestweg. Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, worden de werken gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1: Aanpassingen aan bushalte 'Sint-Joris-Winge Oude Aarschotsebaan'

  • Start: week van 21 oktober 2019
  • Duur: ca. 2 weken
  • Hinder: Tijdens deze werken wordt plaatselijk 1 rijstrook ingenomen om de werken uit te voeren. Auto- en fietsverkeer langs de werfzone blijft steeds mogelijk in beide richtingen.

Na afloop van de werken aan de bushalte 'Sint-Joris-Winge Oude Aarschotsebaan' starten ook de werken aan de overige twee bushalte en het vernieuwen van de rijweg zelf. Momenteel herbekijkt Wegen en Verkeer de planning van deze werkzaamheden. Zodra hier meer over bekend is en de maatregelen voor het verkeer zijn beslist, zullen we dit communiceren via deze webpagina. 

 

Andere projecten op de gewestweg N2

Lees elders op onze website ook meer over het nieuwe tracé van de trajectcontrole op de N2 tussen Lubbeek en Sint-Joris-Winge en de ontwerpstudie van de N2 waarmee een studiebureau dit voorjaar start.