Leuvensesteenweg (N2) Sint-Joris-Winge (Tielt-Winge): vlotter openbaar vervoer en veiligere fietspaden

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019

Update 04/02/19: In tegenstelling tot wat er in de pers verscheen, wil het Agentschap Wegen en Verkeer misverstanden voorkomen. Volgens het artikel zou de herinrichting van de Staatsbaan/Leuvensesteenweg in Lubbeek Sint-Bernard in 2019 starten. Dat klopt niet. De herinrichting is een volledige vernieuwing van het wegbeeld en kan pas in fasen uitgevoerd worden na de ontwerpstudie waarvoor dit voorjaar 2019 een studiebureau aangesteld wordt. Omdat die studie de nodige tijd en overleg nadien vergt, neemt AWV wel al doorstromings- en veiligheidsmaatregelen voor de N2. De fietspaden worden breder en het aantal rijstroken wordt verminderd van drie naar twee. De fietspaden worden daardoor wel veiliger en een stuk afgescheiden van de rijweg. Om het comfort van de N2 te verbeteren,  krijgt ze uiteindelijk ook een onderhoudsbeurt.  Alle concrete en actuele info over die werken vindt u op deze webpagina. Lees ook meer over het nieuwe tracé van de trajectcontrole op de N2 tussen Lubbeek en Sint-Joris-Winge of informeer naar de ontwerpstudie van de N2 die dit voorjaar kan starten.

Situering van het project

Om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren en om de verkeersveiligheid - in de eerste plaats de veiligheid van de fietsers - te verhogen wordt de N2 in Sint-Joris Winge aangepakt tussen de Tiensesteenweg en de grens met Lubbeek. Er wordt gewerkt in drie zones. Zone 1 loopt van de grens met Lubbeek tot Kovera-keukens (200 m van Gouden Kruispunt), zone 2 van Kovera-keukens tot het rondpunt en zone 3 van het rondpunt tot de aansluiting met de Tiensesteenweg.  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt ook van de gelegenheid gebruik om het wegdek een onderhoud te geven. 

Zone 1. Grens Lubbeek tot Kovera keuken: Van drie naar twee rijstroken en bredere, afgescheiden fietspaden

Om de doorstroming te verzekeren en de veiligheid te verhogen, wordt het stuk Leuvensesteenweg (N2) tussen de grens met Lubbeek en kilometerpaal 34.39 (ter hoogte Kovera Keukens) heringedeeld. De fietspaden worden breder en het aantal rijstroken wordt verminderd van drie naar twee. De rijweg ondergaat “fijnfreeswerken” om het comfort van de rijweg te verbeteren. Door het fijnfrezen zal het grootste deel van de belijning verwijderd zijn. De rest van de belijning wordt bijkomend verwijderd.

Vervolgens wordt de nieuwe belijning geplaatst. Er zullen niet langer drie maar twee rijstroken zijn op de N2 tussen de grens met Lubbeek en kilometerpaal 34.39. Daardoor komt er ruimte vrij voor bredere fietspaden. De fietspaden zullen gescheiden zijn van het autoverkeer door middel van een zone van 1m. Ter hoogte van de bushaltes zullen de fietspaden achter de bushaltes omgeleid worden.

 

Welke werken en wanneer?

De exacte planning wordt van zodra gekend, gecommuniceerd via deze webpagina. Omwonenden worden ook tijdig per brief door de aannemer op de hoogte gebracht.

De volgende werken staan alvast op het programma:

  • Fijnfrezen van het wegdek
  • Overlagen van fietspad met asfalt
  • Belijning

 

Trajectcontrole zone 1

Na de freeswerken zullen de nodige werken worden gedaan in functie van de trajectcontrole. Momenteel worden de modaliteiten van de trajectcontrole nog onderzocht. Van zodra hier meer nieuws over is, communiceren we hierover via deze webpagina.

 

Zone 2: Van Kovera-keukens tot rotonde

Tussen km-paal 34,39 (Kovera-keukens) en de rotonde gaat de maximumsnelheid van 70 km/uur naar 50 km/uur. Er blijven drie rijbanen beschikbaar maar de meest zuidelijke rijbaan wordt ingericht als busbaan (busverkeer komende van Leuven).

Zone 3: Van rotonde tot aansluiting Tiensesteenweg in het centrum van Sint-Joris-Winge

Net zoals in zone 2, verlaagt de maximumsnelheid tot 50 km. Daarnaast wordt ook een busbaan aangelegd. Dat betekent concreet dat een aantal parkeerstroken zullen verdwijnen en er dus net zoals in zone 2 drie rijbanen zullen zijn: 2 rijbanen voor het autoverkeer en 1 busbaan voor het busverkeer komende van Leuven. Het fietspad schuift mee op en zal dus rechts van de busbaan liggen.