Leuven Noord: Hertracering en vernieuwing van de Aarschotsesteenweg (N19)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Vernieuwen fietspad - maart 2020

UPDATE 20/01/2020: Sinds december is het nieuwe gedeelte van de Aarschotsesteenweg opengesteld voor het verkeer. In maart 2020 zal Wegen en Verkeer het fietspad langs de Aarschotsesteenweg tussen het viaduct en het kruispunt met Vuntcomplex vernieuwen. Omwille van deze werken zal de Aarschotsesteenweg een maand lang worden afgesloten voor het autoverkeer in de richting van Leuven. Auto's worden omgeleid via het Vuntcomplex en de Eénmeilaan naar de Ring (R23). Het verkeer richting Aarschot kan wel gewoon gebruik maken van de Aarschotsesteenweg. Voor fietsers en voetgangers blijft de Aarschotsesteenweg steeds in beide richtingen toegankelijk. Het einde van deze werken is voorzien voor eind maart 2020.
Daarnaast sluit Wegen en Verkeer in april 2020 gedurende twee weekends de Aarschotsesteenweg volledig af voor verkeer. In het weekend van 3-4-5 april wordt de verharding volledig vernieuwd langs de Aarschotsesteenweg en het Vuntcomplex tot aan de brug over de spoorweg. In het weekend van 18-19 worden de nieuwe brugliggers van het viaduct geplaatst. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt van april 2019 tot april 2020 aan een grondige make-over van de Aarschotsesteenweg (N19). Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 


Vernieuwing Aarschotsesteenweg gebeurt in maart 2020

Op vrijdag 20 december is de hertracering van de Aarschotsesteenweg afgerond en is de weg opnieuw open voor verkeer. De gewestweg loopt nu niet langer onder de Duitse Brug, maar onder een andere spoorwegbrug. Naast de hertracering plande Wegen en Verkeer ook de fietspaden en toplaag van de Aarschotsesteenweg te vernieuwen, tussen de Duitse Brug en het kruispunt met Vuntcomplex. Omwille van werken van De Watergroep in dit gedeelte van de Aarschotsesteenweg zullen de werken van Wegen en Verkeer langer duren dan gepland. Wegen en Verkeer plant de ingrepen in maart 2020 en is genoodzaakt de Aarschotsesteenweg gedurende één maand opnieuw af te sluiten in de richting van Leuven.

Werken van de Watergroep

De Watergroep heeft werken uitgevoerd op de Aarschotsesteenweg in Wilsele. Aanvankelijk zouden zij nieuwe waterleidingen plaatsen onder het fietspad, tussen de Duitse Brug en het Vuntcomplex. Omdat tijdens de werken bleek dat er zich onder dit fietspad al te veel leidingen bevonden, heeft De Watergroep de nieuwe leidingen onder de parkeerstrook geplaatst in plaats van onder het fietspad. Door de wijziging van hun aanpak zijn er meer herstellingen aan de Aarschotsesteenweg nodig dan eerst voorzien. Dit maakt dat de werken van Wegen en Verkeer langer zullen duren en meer hinder voor het verkeer zullen veroorzaken. Wegen en Verkeer moest initieel enkel de verharding van het fietspad vernieuwen. Door de aanpak van de Watergroep, moeten er ook bijkomende herstellingen gebeuren aan funderingen en borduren. Zodra dit duidelijk werd, is Wegen en Verkeer samen met de politie en de stad Leuven op zoek gegaan naar de best mogelijke oplossing. Die werd ook besproken in de werkgroep ‘Leuven Bereikbaar’. In maart 2020 sluit Wegen en Verkeer de Aarschotsesteenweg in de richting van Leuven gedurende een maand af. Het verkeer richting Leuven wordt omgeleid via de op- en afritten van de E314. Verkeer richting Wilsele blijft wel steeds mogelijk. Fietsers zullen in beide richtingen gebruik kunnen maken van de Aarschotsesteenweg. 

Timing en hinder (maart-april 2020)

 • 2 maart tot eind maart: vernieuwing fietspad langs Aarschotsesteenweg
  • Aarschotsesteenweg afgesloten richting Leuven, richting Aarschot steeds toegankelijk.
  • Aarschotsesteenweg blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
 • Weekend van 3-4-5 april: vernieuwing verharding Aarschotsesteenweg 
  • Aarschotsesteenweg en kruispunt met het Vuntcomplex volledig afgesloten. Vuntcomplex zelf afgesloten tot aan de spoorwegbrug.
 • Weekend van 18-19 april: plaatsing nieuwe brugliggers viaduct Wilsele
  • Aarschotsesteenweg volledig afgesloten ter hoogte van viaduct. ​

Vlot verkeer van en naar de Vaartkom door verlegging van een deel van de Aarschotsesteenweg

Ondanks de voorsignalisatie op de E314 en de waarschuwingsborden rijden vrachtwagens zich frequent vast onder de Duitse Brug. De oplossing? Het deel van de Aarschotsesteenweg (N19) tussen het kruispunt met de Kolonel Begaultlaan en de bushalte ‘Viaduct A2’ verleggen naar de nieuwe spoorwegbrug (die staat er sinds 2013, maar is nog niet in gebruik). Het grondniveau is hier namelijk lager, zodat er meer ruimte is voor hoge voertuigen om te passeren.

Huidige Aarschotsesteenweg onder Duitse brug wordt fietsverbinding

De huidige Aarschotsesteenweg tussen het kruispunt met de Kolonel Begaultlaan en de bushalte ‘Viaduct A2’ krijgt een nieuwe bestemming. We vormen dit deel om tot een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Dat nieuwe fietspad loopt onder de Duitse Brug door en sluit aan op het bestaande fietspad langs de Kolonel Begaultlaan. Zo rijden ook zachte weggebruikers voortaan veiliger en aangenamer langs de Aarschotsesteenweg.

Fietsverbinding Duitse Brug

 


Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De hertracering van de Aarschotsesteenweg maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen.

Meer informatie over de projecten vindt u op de website van Leuven Noord.