Leuven: aanleg dubbelrichtingsfietspad op de Rennessingel (R23) tussen Brusselsesteenweg (N2) en campus Gasthuisberg

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start aanleg fietspad: nog niet bekend

Om de verkeerssituatie te verbeteren voor de fietsers aan de aansluiting van de Brusselsesteenweg met de Rennessingel (richting campus Gasthuisberg/Tervuursepoort), heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) sonderingen laten uitvoeren aan de (dertien meter hoge) keermuur die zich langs de Rennessingel bevindt. Om een veilig fietspad aan te kunnen leggen, zullen er immers wijzigingen aan de keermuur moeten gebeuren. Zodra de stalen van de sonderingen onderzocht zijn, zal AWV in samenspraak met stabiliteitsexperten een bestek opstellen voor de werken. AWV heeft ondertussen de nodige kredieten gebudgetteerd voor de aanleg van de fietspaden in 2020 of 2021.   

In het voorjaar van 2019 legde Wegen en Verkeer het voorlopige ontwerp voor aan onder andere de stad Leuven, UZ Leuven en het Lemmensinstituut. Zodra dat ontwerp definitief is, zal AWV dat bekendmaken op deze webpagina en zullen we de omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen. Doorgaans duurt het ongeveer 6 maanden om een vergunning te verkrijgen. AWV zal ondertussen een aanbestedingsdossier opmaken. 

Hinder tijdens de werken 

Tijdens de werken zal het verkeer op de "buitenring" (de R23 in de rijrichting van de campus Gasthuisberg / Tervuren) waarschijnlijk over een rijstrook minder beschikken, want de aannemer zal die ruimte nodig hebben om op een veilige manier te werken. Zodra AWV over de uitvoeringsmethode beslist heeft (ook dat gebeurt in samenspraak met de projectpartners, in de eerste plaats de stad Leuven), zullen we dat op deze pagina bekendmaken. 

(tekst loopt door onder afbeelding) 

Situeringskaart van de ligging van het nieuwe dubbelrichtingfietspad aan de Rennesingel in Leuven

Om de ruimte vrij te maken om het fietspad dubbelrichting en vrijliggend te maken moet de bestaande keermuur aangepast worden. Dat is een technisch gecompliceerde ingreep. De keermuur zal gedeeltelijk afgegraven moeten worden, en daarna moet hij hoger gemaakt worden. AWV overlegt over deze ingreep met het Agentschap voor Natuur en Bos (omwille van de nabijheid van ecologisch waardevol terrein), het Agentschap Onroerend Erfgoed (omwille van de historische waarde van de keermuur) en het stadsbestuur van Leuven.