Kempische Steenweg, Hasselt: Vervanging viaduct Kiewit

Regio
Gemeente
Weg
Datum 15 februari 2016 - november 2017

Op maandag 15 februari 2016 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de vernieuwing van het viaduct van Kiewit, in de volksmond beter bekend als de ‘Philipsbrug’. Het viaduct wordt vervangen en de omgeving onder de brug alsook het kruispunt met de Corda site worden heringericht. In het najaar van 2017 is het project, dat 13 miljoen euro kost, afgerond.

Live in beeld

Het project

Het nieuwe viaduct zal in beide richtingen bestaan  uit 2 rijstroken en een vrijliggend fiets- en voetpad. 

Onder het viaduct zal het agentschap de parkeerzone aan de zijde van Zonhoven vernieuwen. Aan de Hasseltse zijde zal een rotonde met een centrale Kiss & Ridestrook zorgen voor een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling ter hoogte van het station. Boven de spoorweg zal een voetgangersbrug ervoor zorgen dat treinreizigers makkelijk van spoor kunnen wisselen zonder over het viaduct te moeten wandelen.

Ter hoogte van de Corda Campus voorziet AWV tenslotte nog een aanpassing van de rotonde die het domein momenteel ontsluit. Door de omvorming naar een ovonde zullen de bezoekers deze zone makkelijker, veiliger en vlotter kunnen bereiken.

Bouw voetgangerstoren (afgerond)

Het agentschap bouwde eerst een nieuwe voetgangersbrug over de spoorweg (kant school Kindsheid Jesu). Treinreizigers kunnen sindsdien makkelijk van perron wisselen, zonder over het viaduct te moeten stappen. 

Vernieuwing viaduct in twee helften. Steeds 3 rijstroken beschikbaar tijdens de spitsuren.

Tussen april 2016 en februari 2017 werd de westelijke helft van het viaduct aan de kant van de school afgebroken en opnieuw opgebouwd. De vernieuwing van de oostelijke helft (kant Corda campus) is aansluitend voorzien vanaf 18 februari 2017.

Gedurende de vernieuwing van het viaduct blijft verkeer steeds in beide richtingen mogelijk via tijdelijke rijstroken. Tijdens de spitsuren zijn er drie rijstroken beschikbaar. ’s Ochtends zijn er dan twee rijstroken richting Hasselt en één richting Zonhoven en in de avondspits geldt het omgekeerde. Deze verkeersafwikkeling noemt men een  ‘tidal flow’ - systeem. 

Voorstelling van het 'Tidal flow'-systeem

Aanpassing rotonde Corda Campus: rotonde afgesloten van 30 juni tot en met 14 juli

Midden mei 2017 startte het agentschap met de voorbereidende werken op en rond de rotonde. Begin juli wordt de rotonde zelf aangepakt waardoor deze van vrijdag 30 juni om 12.00 uur tot en met vrijdag 14 juli volledig onderbroken is. De Corda Campus en de Research Campuslaan zijn in deze periode niet bereikbaar vanaf de Kempische Steenweg. Voor het verkeer van en naar de campus voorziet het agentschap een omleiding via de Walenstraat. 
 
De scholen Kindsheid Jesu, het rusthuis en parkeergebouw Corda blijven wel bereikbaar vanaf de Kempische Steenweg en de ventweg. Ook voor fietsers en voetgangers voorzien we steeds een doorgang langs de werfzone.

Omleiding fietsers vanaf maart 2016 tot het nieuwe viaduct klaar is.

Zowel fietsers als voetgangers kunnen vanaf maart niet meer over de brug tot deze volledig is vernieuwd. Voetgangers kunnen gebruik maken van de nieuwe vrijstaande voetgangerstoren en de fietsers zullen een omleiding moeten volgen. De fietsomleiding loopt via de Walenstraat en de Research Campus en dit in beide richtingen. Speciaal voor de schoolgaande, fietsende jeugd duiden we ook een scholenroute aan. Deze loopt via de Europalaan en de Paalsteenstraat. Het station van Kiewit blijft bereikbaar zowel per fiets als te voet aan beide kanten van de spoorweg.

Openbaar vervoer en parkeren.

Zowel het station van Kiewit als de bushaltes ter hoogte van het viaduct blijven bediend. Trein- en busreizigers kunnen blijven rekenen op het openbaar vervoer.

Vanaf de start van de werken is parkeren onder en langs de brug aan weerszijden van de spoorweg niet mogelijk. In de omgeving van de Corda Campus of op het parkeerterrein aan de Tulpinstraat tegenover de kerk van Kiewit  kan dat wel. 

Reistijdbegeleiding voor doorgaand verkeer

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer tekstkarren in de wijde omgeving met dynamische reistijdbegeleiding. Die geeft actuele reistijden van de N74 (Kempische Steenweg - Grote Baan) maar ook de autosnelwegen E314 en E313, zodat het verkeer de snelste route kan kiezen. Ook het verkeer op de E314 vanuit Maasmechelen en op de N72 vanuit Beringen zal geadviseerd worden om de snelwegen te nemen indien mogelijk en de werfzone te vermijden. 

Via de knop hiernaast kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief over de werkzaamheden. Zo blijft u op de hoogte van de plannen en de werkzaamheden.