Kappen zieke bomen langs Aarschotsesteenweg (N223) in Tielt-Winge

Regio
Gemeente
Weg
Datum Uitvoering voorjaar 2019

UPDATE 11/02/19: het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ontving eind 2018 de kapvergunning van de Provincie Vlaams-Brabant voor het kappen van de zieke essen. Op advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zal Wegen en Verkeer op dezelfde locatie nieuwe lindebomen aanplanten. De werken worden uitgevoerd in het voorjaar van 2019. De aannemer is op de ochtend van 11 februari gestart met de kapwerken. De werken zullen een week duren. 

Zieke essen (Fraxinus Excelsior) langs Aarschotsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft vastgesteld dat er in de bermen langs de Aarschotsesteenweg (N223) tussen het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge en het op- en afrittencomplex van de E314 in Aarschot (nr. 22) zieke bomen staan. De zieke bomen zijn essen (Fraxinus Excelsior) die aangetast zijn door de ‘essenziekte’ (Chalara Fraxinea).

Onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft aangetoond dat de essenziekte sinds 2007 aanwezig is in België. De essenziekte is een schimmelinfectie uit Azië die ook in Vlaanderen Essen massaal doet afsterven. De herkenbare symptomen van de ziekte zijn dorre bladeren en zwarte vlekken en littekens op de stam van de bomen.

Hoe worden de bomen ziek?

De essenziekte is een schimmel. De sporen landen op de bladeren van de boom en vestigen zich stevig aan het bladoppervlak. De schimmeldraad begint over het bladoppervlak te groeien en zoekt plekken om het blad binnen te dringen. Zodra de schimmeldraad het blad binnen is, groeit een zwamvlok in het transportweefsel van de plant. het transportweefsel raakt verstopt, waardoor de geïnfecteerde stukken afsterven. Eenmaal de infectie-symptomen zichtbaar worden, is de boom niet meer te redden en zal hij sterven. (Bron: www.natuurpunt.be

Essen kappen, lindebomen aanplanten

Tijdens de zomer van 2018 heeft Wegen en Verkeer een controle uitgevoerd van de Essen langs de Aarschotsesteenweg (N223). Op basis van deze controle werd een selectie gemaakt van de bomen die door de schimmel zijn aangetast en moeten worden geknot, geveld of gekapt. In totaal zal Wegen en Verkeer in het najaar van 2018 88 bomen kappen die niet meer te redden zijn. De gezonde bomen blijven staan omdat zij hebben aangetoond resistent te zijn tegen deze schimmel en dus het voortbestaan van de soort op deze locatie kunnen bewerkstelligen. Daarnaast zal Wegen en Verkeer op advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) nieuwe lindebomen op deze locaties aanplanten. Dit om de risicospreiding van de ziekte te beperken en beter aan te sluiten bij de omgeving van de Kasteeldreef en het Troostembergbos, waar eerder al lindebomen werden aangeplant.

Vergunning afgeleverd door Provincie Vlaams-Brabant

In het voorjaar van 2018 heeft Wegen en Verkeer een vergunningsaanvraag voor het kappen van de zieke Essen ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. Eind 2018 ontving Wegen en Verkeer de benodigde vergunning om de zieke bomen te mogen kappen en nieuwe bomen aan te planten. Deze werken zullen in het voorjaar van 2019 uitgevoerd worden.