Hertracering en vernieuwing van de Aarschotsesteenweg (N19) (Leuven Noord)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Zomer 2019 - zomer 2020

UPDATE 16/05/2019: Infrabel, de beheerder van de spoorweginfrastructuur in België, voert tussen mei en oktober 2019 renovatiewerkzaamheden uit aan de spoorwegbrug over de Leuvense Vaart. Dit zijn ingrepen die los staan van de werken die Wegen en Verkeer start begin oktober in het kader van de hertracering van de Aarschotsesteenweg, waarbij de doorgang aan de Duitse Brug ook onderbroken zal zijn. Omwille van de werken van Infrabel zal er vooral in het weekend hinder zijn voor het verkeer op de Kolonel Begaultlaan en de Aarschotsesteenweg (N19). Deze werken hebben geen impact op de werken van Wegen en Verkeer. Meer informatie over de hinder en omleidingen vindt u op www.infrabel.be/nl/buurtbewoners/werven/renovatiewerken-spoorwegbrug-over-leuvense-vaart​

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in de zomer van 2019 met de werken aan een grondige make-over van de Aarschotsesteenweg (N19). Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. Omwille van de werken wordt vanaf oktober 2019 de Aarschotsesteenweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. 

Vlot verkeer van en naar de Vaartkom door verlegging van een deel van de Aarschotsesteenweg

Ondanks de voorsignalisatie op de E314 en de waarschuwingsborden rijden vrachtwagens zich frequent vast onder de Duitse Brug. De oplossing? Het deel van de Aarschotsesteenweg (N19) tussen het kruispunt met de Kolonel Begaultlaan en de bushalte ‘Viaduct A2’ verleggen naar de nieuwe spoorwegbrug (die staat er sinds 2013, maar is nog niet in gebruik). Het grondniveau is hier namelijk lager, zodat er meer ruimte is voor hoge voertuigen om te passeren.

Huidige Aarschotsesteenweg onder Duitse brug wordt fietsverbinding

De huidige Aarschotsesteenweg tussen het kruispunt met de Kolonel Begaultlaan en de bushalte ‘Viaduct A2’ krijgt een nieuwe bestemming. We vormen dit deel om tot een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Dat nieuwe fietspad loopt onder de Duitse Brug door en sluit aan op het bestaande fietspad langs de Kolonel Begaultlaan. Zo rijden ook zachte weggebruikers voortaan veiliger en aangenamer langs de Aarschotsesteenweg.

Fietsverbinding Duitse Brug

Nieuw asfalt en fietspaden tussen viaduct E314 en kruispunt Vuntcomplex

Het deel van de Aarschotsesteenweg tussen het viaduct van de E314 en het kruispunt met de gewestweg Vuntcomplex krijgt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkeringen. Ook de fietspaden langs de rijweg, die momenteel op verschillende plaatsen in slechte staat zijn, worden in beide richtingen vernieuwd. 

Aarschotsesteenweg een half jaar afgesloten  

De werken aan de Aarschotsesteenweg maken deel uit van een grotere opdracht voor dezelfde aannemer. De aannemer zal ook de voorbereidende werken voor de verbreding van het viaduct van Wilsele en de effectieve verbredings- en renovatiewerken van het viaduct van Wilsele uitvoeren. De fasering van de werken garandeert een zo kort mogelijke uitvoeringstijd voor alle projecten met zo weinig mogelijk verkeershinder. Dat neemt niet weg dat Aarschotsesteenweg in totaal een half jaar afgesloten wordt.  Die periode is absoluut noodzakelijk om alle werken aan de gewestweg te kunnen uitvoeren.

Handelaars blijven bereikbaar

Vanaf oktober 2019 is doorgaand verkeer gedurende 6 maanden niet mogelijk tussen Leuven en Wilsele. Bestemmingsverkeer is langs beide zijden wel altijd mogelijk: 

  • Het verkeer vanuit Leuven moet ter hoogte van het kruispunt met de Kolonel Begautlaan verplicht naar links.
  • Het verkeer vanuit Wilsele kan als lokaal verkeer tot aan de 'bushalte viaduct A2' rijden.

Alle handelszaken blijven gedurende de volledige periode van de werken bereikbaar. Fietsen door de werfzone blijft ook altijd mogelijk. 

Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De hertracering van de Aarschotsesteenweg maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen.

Meer informatie over de projecten vindt u op de website van Leuven Noord.