Herstellingswerken op E403 tussen Moorsele en Wevelgem

Weg
Datum 06/03/2017 tot 10/03/2017

Vanaf maandag 6 maart starten dringende herstellingswerken op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem in de rijrichting van Doornik.  Tijdens de werken wordt 1 rijstrook ingenomen. Het einde is voorzien tegen vrijdag 10 maart. Het trage rijvak op de E403, tussen het complex Moorsele en de tunnel onder het vliegveld van Wevelgem, in de rijrichting Doornik begint op enkele plaatsen verzakkingen te vertonen.

Herstellingswerken dringen zich dus op.  De werken starten op maandag 6 maart vanaf 9u en als de weersomstandigheden het toelaten zullen de werken afgerond zijn tegen 16u op vrijdag 10 maart. Daarbij worden telkens plaatselijk zowel de onderfundering, fundering als asfaltbovenlagen verwijderd en vernieuwd.

Tijdens de werken zal het trage rijvak afgesloten zijn voor verkeer. Alle verkeer moet over twee rijstroken. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht geen tot zeer beperkte hinder (maximum 1 km file) tijdens de piekmomenten.

Deze werken zijn enkel lokale dringende herstellingswerken. Later dit jaar zullen er ook grote onderhoudswerken gebeuren op de E403 vanaf de tunnel in Wevelgem tot aan het complex Moorsele waarbij ook de rioleringen worden vernieuwd en de rijweg over het hele tracé tot en met de fundering wordt vernieuwd. Meer info lees je hier