Herseltsesteenweg (N19) Aarschot: verbreding rijweg en aanleg parking basisschool

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2019

UPDATE 11/04/'19: Volgens de oorspronkelijke planning zou de aannemer op donderdag 11 april de toplaag asfalt aanbrengen en de Herseltsesteenweg in de richting van Herselt opnieuw openstellen voor verkeer. Door de verwachte nachtelijke vrieskou is dit jammer genoeg niet meer mogelijk. Het aanbrengen van de toplaag asfalt, het openstellen van de Herseltsesteenweg voor verkeer en de afwerking van de parking aan school De Hoogvlieger zijn dan ook voorzien voor de week na de paasvakantie (vanaf 23 april). De omleidingen voor lokaal en doorgaand verkeer blijven voorlopig gelden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in maart 2019 met werken aan de Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot ter hoogte van basisschool De Hoogvlieger. AWV past er de rijweg over een afstand van 250 meter richting Herselt aan. AWV en de stad Aarschot maken van de gelegenheid gebruik om de parking van de basisschool uit te breiden. Die werken worden door dezelfde aannemer uitgevoerd. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind april 2019.

Verbreding middenberm, voorsorteerstrook en rijvak richting Herselt

Ter hoogte van basisschool De Hoogvlieger legt AWV de rijweg richting Herselt opnieuw aan over een afstand van 250m. Uit vaststellingen van AWV blijkt dat een te smalle middenberm en voorsorteerstrook (*) ervoor zorgt dat auto’s zich op het fietspad begeven om linksafslaand verkeer richting de Lindekensstraat langs rechts voorbij te rijden. Dat leidt tot onveilige verkeerssituaties voor zowel automobilisten als fietsers. AWV lost dit probleem permanent op door de middenberm met 50 cm te verbreden. De voorsorteerstrook en de rijstrook richting Herselt worden elk met 12,5 cm verbreed. Het fietspad richting Herselt schuift daardoor in totaal 75 cm op. 

De geplande werken zijn noodzakelijk om het onreglementair uitwijken op het fietspad van autoverkeer dat richting Aarschot rijdt te vermijden en om de veiligheid van fietsers langs de Herseltsesteenweg te garanderen. AWV bekeek eerder of het plaatsen van paaltjes tussen de rijweg en het fietspad een veilige (en goedkopere) oplossing kon bieden, maar dat blijkt niet mogelijk. 

(*) De te smalle middenberm en voorsorteerstrook zijn het gevolg van een ontwerpfout, die jammer genoeg pas na de uitvoering opgemerkt werd. AWV excuseert zich bij de omwonenden en de weggebruikers voor de bijkomende hinder waarmee de werken gepaard zullen gaan (lees meer over die hinder en de omleidingen hieronder). 

Uitbreiding parking basisschool De Hoogvlieger

Vanaf midden maart pakt de aannemer ook de parking naast basisschool De Hoogvlieger grondig aan. Deze werken waren al van bij de start van de grote herinrichting van de Herseltsesteenweg voorzien, maar konden omwille van administratieve redenen tot dusver niet worden uitgevoerd. Zodra de stad Aarschot eigenaar van de parking is (lopende procedure die in maart wordt afgerond), kan de parking heraangelegd en uitgebreid worden. De parking zal voor een deel over de huidige Notelaarstraat komen te liggen, waardoor de Notelaarstraat na afloop van de werken niet meer aangesloten is op de Herseltsesteenweg (N19). 

De werken aan de parking maken deel uit van een zogenaamd ‘moduledossier’. Dat houdt, kort samengevat, in dat AWV de werken uitvoert in opdracht van de stad Aarschot, maar dat beide partijen uiteindelijk 50% van de kosten op zich nemen. 

Omleidingen voor lokaal en doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer richting Herselt wordt vanaf 4 maart tot eind april omgeleid via de Gijmelsesteenweg, de Vleminkstraat en de Wolfdonksesteenweg. Verkeer komende van Herselt richting Aarschot blijft tijdens de werken steeds mogelijk. Bussen van De Lijn worden via de Gijmelsesteenweg en de Oude Mechelsebaan naar de Herseltsesteenweg omgeleid. 

 

Ook lokaal verkeer in de omgeving van de werken wordt omgeleid. De kruispunten van de N19 met de Roodhuisstraat en de Lindekensstraat worden tijdens de werken volledig afgesloten voor alle verkeer. Verkeer dat vanuit de Roodhuisstraat de Herseltsesteenweg wil bereiken, volgt een omleiding via de Oude Mechelsebaan of via de Kerkstraat. Om vanuit de Lindekensstraat richting de Herseltsesteenweg of de R25 te rijden, is er een omleiding voorzien via de Gijmelstraat.

Gewijzigde verkeerssituatie tijdens de werken ter hoogte van basisschool De Hoogvlieger

De geplande werkzaamheden hebben een impact op de verkeerssituatie in de buurt van basisschool De Hoogvlieger. Tijdens de werken blijft de school steeds te voet of met de fiets bereikbaar via een poort rechts van de school. Fietsende kinderen vanuit Herselt richting Aarschot die de school willen bereiken, moeten met de fiets aan de hand oversteken aan het zebrapad ter hoogte van de ring (R25). Vanuit Aarschot kunnen kinderen tot aan de school fietsen aan de juiste kant van de weg.

Voor ouders die hun kinderen ‘s morgens met de wagen afzetten (of ‘s avonds ophalen), wordt er een Kiss & Ride zone voorzien achter de werfzone ter hoogte van Eethuis Carlos.