Herseltsesteenweg Aarschot - Herinrichting

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2018

 

  • Wat? Herinrichting Herseltsesteenweg met onder meer nieuwe fietspaden, gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe straatverlichting.
  • Waar? Vanaf het kruispunt met de Heilaakstraat tot het huisnummer 247, kruispunt met Ter Heidelaan niet inbegrepen.
  • Waarom? De schoolomgeving in de Herseltsesteenweg wordt veiliger gemaakt en de zachte weggebruikers worden beter beschermd.
  • Wanneer? 2016 - 2018
  • Omleidingen: Fase 1 via Ter Heidelaan, Fase 2 via Oude Mechelsebaan en Gijmelsesteenweg

Wil u altijd het laatste nieuws over dit project in uw mailbox? Schrijf u dan in op onze digitale nieuwsbrief door op het icoontje rechts bovenaan deze pagina te klikken. 

 

Situering van het project

De stad Aarschot, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Riopact hebben een plan klaar voor de herinrichting van de Herseltsesteenweg. De omgeving van de scholen Hoogvlieger en Ourodenberg, de kerk en het kerkhof worden hierbij volledig opnieuw aangelegd met veel aandacht voor de zachte weggebruikers. Op die manier willen de partners de Herseltsesteenweg veiliger en leefbaarder maken.

Daarnaast maakt Riopact van het project gebruik om het bestaande rioleringsstelsel te vervangen door een nieuw stelsel dat afval- en regenwater gescheiden afvoert.

 

Waarom wordt het project uitgevoerd?

De Herseltsesteenweg (N19) is een belangrijke toegangsweg voor de scholen Hoogvlieger en Ourodenberg. Bijgevolg geldt op deze weg een snelheidsbeperking van 50 km/u. Maar het karakter van de weg nodigt sommige bestuurders toch uit om sneller te rijden. Dit brengt de zachte weggebruikers in gevaar.

Bovendien zijn de huidige smalle fietspaden enkel aangegeven door belijning naast de weg en ontbreken de nodige oversteekplaatsen. Daarnaast ontbreken ook stoepen, groenstructuur en de nodige verlichting om van de Herseltsesteenweg een hedendaagse weg te maken.

Tot slot bevindt zich onder de weg een verouderd gemengd rioleringssysteem en kan je hier en daar een gracht aantreffen. Met dit globale project voor de Herseltsesteenweg willen we alle zwakheden in één keer wegwerken.

 

Herinrichting ingedeeld in twee fasen.

Fase 1: aansluiting Damiaaninstituut (2016)

In de eerste fase, tussen Heilaakstraat en Ter Heidelaan (R25) staat de aansluiting met de herinrichting ter hoogte van het Damiaaninstituut centraal. Het aanliggende fietspad sluit hier aan op de fietspaden van de Waterstraat en de Grote Laakweg. Daarnaast wordt ook een aansluiting met de fiets- en voetgangerstunnel naar de Liersesteenweg voorzien. De bushaltes op de Herseltsesteenweg worden aangepast aan de huidige normen en er wordt een voetpad voorzien. De uitvoering van deze werken gebeurt in 2016.

Fase 2: herinrichting schoolomgevingen (2017)

In de tweede fase wordt er in de Herseltsesteenweg gewerkt tussen Ter Heidelaan (R25) en het huisnummer 247, net voorbij het kruispunt met de Kerkstraat. Ook in de Ourodenbergstraat en de Kerkstraat wordt gewerkt tot het kruispunt met de Oude Mechelsebaan. In fase 2 worden aanliggende fietspaden, voetpaden en nieuwe bushalten voorzien die worden ingepast in de omgeving van de kerk, het kerkhof en de scholen. Ook de parkeerplaatsen rond deze locaties worden hierbij aangepakt. De uitvoering van deze werken is voorzien in 2017.

De totale herinrichting van de Herseltsesteenweg duurt ongeveer twee jaar. Dit betekent dat we de werken eind 2017 afronden.

 

 

Kruispunt met Oude Mechelsebaan wordt later heringericht

In de vorige communicatie van Wegen en Verkeer en de stad Aarschot werd ook de herinrichting van het kruispunt met de Oude Mechelsebaan mee opgenomen in het project van de Herseltsesteenweg. Wegen en Verkeer heeft nu beslist om eerst fase 1 en fase 2 van de herinrichting uit te voeren. Pas wanneer deze fasen volledig afgerond zijn, kunnen de werken aan het kruispunt met de Oude Mechelsebaan starten. Dit is ten vroegste in 2018.

 

Welke werken voert Riopact uit ?

Het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van het rioleringsstelsel in de stad Aarschot is in handen van Riopact, een samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin. Binnen de herinrichting van de Herseltsesteenweg vernieuwt Riopact het volledige rioleringsstelsel in het projectgebied.

Specifiek legt Riopact een gescheiden rioleringsstelsel aan zodat afval- en regenwater los van elkaar worden opgevangen. Het afvalwater komt terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarschot. Het regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten en waterlopen.

Riopact werkt zoals Wegen en Verkeer in fase 1 in de Herseltsesteenweg. Daarnaast vernieuwen zij ook de riolering in de Waterstraat. In fase 2 wordt er gewerkt in de Herseltsesteenweg, Kerkstraat en Ourodenbergstraat.

De werken die Riopact uitvoert, bestaan uit:

  • de aanleg van een afvalwater- en regenwaterriool,
  • de aansluiting van de woningen op het afval- en regenwaterstelsel,
  • de bouw van twee pompstations voor het oppompen van afvalwater: één in de Roodhuisstraat en één op het einde van de P. Adriaan Willemsstraat,
  • de aanleg van twee open bekkens voor de buffering van regenwater ter hoogte van de waterlopen Heidelaak en Kalsterloop/Herseltseloop,
  • de renovatie van de bestaande riolering in de Herseltsesteenweg tussen de P. Adriaan Willemsstraat en P. Dergentstraat.

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars contacteren en adviseren over hoe dit best gebeurt.

 

Hinder en omleidingen

Tijdens de uitvoering van de werken worden de betrokken straten afgesloten voor het doorgaand verkeer. Het lokaal verkeer kan wel haar bestemming bereiken.

Omleiding fase 1

Tijdens de werken in fase 1 volgt het verkeer tussen Aarschot en Herselt een omleiding via Ter Heidelaan (R25)

 

Omleiding fase 2

Tijdens de werken in fase 2 volgt het verkeer tussen Aarschot en Herselt een omleiding via Oude Mechelsebaan en Gijmelsesteenweg.

Blijf op de hoogte

Op deze pagina leest u alvast de eerste informatie over de herinrichting van de Herseltsesteenweg. Daarnaast wil Wegen en Verkeer u ook tijdens de werken op de hoogte houden over de voortgang van dit project. Hiervoor maakt Wegen en Verkeer gebruik van een digitale nieuwsbrief zodat u op regelmatige tijdstippen altijd de laatste informatie over de werken in uw mailbox krijgt. Om u in te schrijven op deze digitale nieuwsbrief klikt u rechts bovenaan op het icoontje.