Herseltsesteenweg Aarschot - Herinrichting

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2018

UPDATE 18/05/'18: sinds 12 april kan het verkeer weer over de Herseltsesteenweg in Aarschot. Er zijn momenteel wel nog werken in uitvoering op het Kerkplein en in de Kerkstraat, in opdracht van de stad Aarschot. Die werken van de stad zullen begin juni beëindigd zijn. Dan zijn alle werken in de omgeving van de Herseltsesteenweg in Aarschot achter de rug. 

Waarom werd het project uitgevoerd?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Riopact en de stad Aarschot richten samen de Herseltsesteenweg (N19) opnieuw in. De gewestweg is een belangrijke toegangsweg voor de scholen Hoogvlieger en Ourodenberg.

Herinrichting ingedeeld in twee fasen.


 

Fase 1: aansluiting Damiaaninstituut 

In de eerste fase, tussen Heilaakstraat en Ter Heidelaan (R25) stond de aansluiting met de herinrichting ter hoogte van het Damiaaninstituut centraal. Het aanliggende fietspad sluit hier aan op de fietspaden van de Waterstraat en de Grote Laakweg. Daarnaast werd ook een aansluiting met de fiets- en voetgangerstunnel naar de Liersesteenweg voorzien. De bushaltes op de Herseltsesteenweg werden aangepast aan de huidige normen en er werd een voetpad voorzien. De uitvoering van deze werken gebeurde tussen augustus 2016 en juni 2017.

Fase 2: herinrichting schoolomgevingen 

In de tweede fase werd er in de Herseltsesteenweg gewerkt tussen Ter Heidelaan (R25) en het huisnummer 247, net voorbij het kruispunt met de Kerkstraat. Ook in de Ourodenbergstraat en de Kerkstraat is er gewerkt tot het kruispunt met de Oude Mechelsebaan. In fase 2 zijn aanliggende fietspaden, voetpaden en nieuwe bushalten voorzien die worden ingepast in de omgeving van de kerk, het kerkhof en de scholen. Ook de parkeerplaatsen rond deze locaties zijn hierbij aangepakt. 

Welke werken voerde Riopact uit ?

Het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van het rioleringsstelsel in de stad Aarschot is in handen van Riopact, een samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin. Binnen de herinrichting van de Herseltsesteenweg vernieuwde Riopact het volledige rioleringsstelsel in het projectgebied.

De werken die Riopact uitvoerde, bestaan uit:

  • de aanleg van een afvalwater- en regenwaterriool,
  • de aansluiting van de woningen op het afval- en regenwaterstelsel,
  • de bouw van twee pompstations voor het oppompen van afvalwater: één in de Roodhuisstraat en één op het einde van de P. Adriaan Willemsstraat,
  • de aanleg van twee open bekkens voor de buffering van regenwater ter hoogte van de waterlopen Heidelaak en Kalsterloop/Herseltseloop,
  • de renovatie van de bestaande riolering in de Herseltsesteenweg tussen de P. Adriaan Willemsstraat en P. Dergentstraat.