Herinrichting Turnhoutsebaan in Schilde

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart 2016 - juli 2017

Veilig verkeer tussen Schilde en Zoersel

Over een afstand van ruim 2 kilometer wordt de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde heringericht. Alle aanpassingen zijn erop gericht om het verkeer tussen Schilde en Zoersel veiliger te laten verlopen. Meer informatie over het ontwerp kan u onderaan deze pagina terugvinden.

Werken in verschillende fases: beperkte verkeershinder

Om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden, worden de werken in drie fases uitgevoerd. Fase 1 en 3 worden nog eens onderverdeeld in kortere periodes om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen. Woningen en handelszaken blijven tijdens de werken zoveel mogelijk bereikbaar, de Turnhoutsebaan blijft zoveel mogelijk open voor het verkeer. 
 

Fase 1: maart 2016 – eind januari 2017 (AFGEROND)

Eerst is het stuk tussen de Oudebaan en de Liersebaan aan de beurt: de aannemer zorgt voor nieuwe fietspaden, een nieuw wegdek en een nieuwe riolering. De rijbaan richting Malle wordt eerst aangepakt (fase 1A), daarna volgt de rijbaan richting Schilde (fase 1B). Ten slotte worden er de verkeerseilanden aangelegd en wordt de rijbaan over de gehele breedte geasfalteerd (fase 1C). 

 • Fase 1A: 14 maart – eind juli 2016 
 • Fase 1B: 22 augustus – eind januari 2017
 • Fase 1C: aanleggen toplaag (gebeurt op het einde van de werken samen met het asfalteren van de toplaag in fases 2 en 3, wellicht rond paasvakantie)

Fase 2: eind januari - maart 2017 (AFGEROND)

De werfzone van fase 2 situeert zich op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de aansluiting met de Liersebaan. Het wegdek wordt opgebroken en de rioleringen worden heraangelegd. Net zoals aan het kruispunt met de Waterstraat worden ook op het kruispunt Liersebaan – De Rest verkeerslichten geïnstalleerd. Beide straten worden daarvoor volledig afgesloten. Voor De Rest blijft dat zo, ook na de werken.

Fase 3: 13 maart - midden juli 2017

Ten slotte volgt het stuk tussen de Wisselstraat en de Liersebaan. Ook dit stuk van de Turnhoutsebaan krijgt nieuwe fietspaden, een nieuw wegdek en een nieuwe riolering. Fase 3 bestaat uit twee deelfasen: 

 • In fase 3A (vanaf 13 maart) pakken we de noordkant van de Turnhoutsebaan aan tussen de Wisselstraat en De Rest.
 • Fase 3B: vanaf mei wordt in dezelfde zone de zuidkant van de Turnhoutsebaan aangepakt.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Bereikbaarheid tijdens de werken

Verkeersituatie fase 1

 • Tijdens fase 1A blijft doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen, maar het verkeer moet over versmalde rijstroken de werfzone passeren. Om de veiligheid te garanderen moeten fietsers omrijden langs de Oudebaan.
 • Daarna, tijdens fase 1B, blijft de situatie dezelfde, maar schuift het doorgaand verkeer gewoon een rijstrook op. 
 • Tijdens fase 1C wordt het stuk tussen de Oudebaan en de Liersebaan gedurende een zeer korte periode volledig afgesloten. Er zullen dan ook omleidingen gelden. U wordt hierover tijdig via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Verkeerssituatie fase 2

 • Tijdens de werken in fase 2 blijven de huizen en handelszaken bereikbaar. De parallelweg ten zuiden van de Turnhoutsebaan kan tijdelijk in beide richtingen gebruikt worden. 
 • Doorgaand verkeer op de Turnhoutsebaan blijft in beide richtingen mogelijk via versmalde rijstroken.
 • Verkeer voor de Liersebaan rijdt om via de Schoolstraat en de Oedelgemsteenweg. De huidige fietsomleiding blijft gelden.

Verkeerssituatie fase 3

 • In fase 3A kan doorgaand verkeer de werfzone passeren langs versmalde rijstroken en over de tijdelijke asfaltstrook (zie ook paragraaf hieronder). 
 • In fase 3B kan het verkeer dat van Zoersel komt, over de nieuw aangelegde weg naar Schilde rijden. Omgekeerd wordt het – wegens onvoldoende ruimte op de rijweg – moeilijker. Komende van Wijnegem volgt het verkeer een omleiding via de Schoolstraat, van de Wervelaan en Alfons Van den Sandelaan om zo terug te kunnen aansluiten op de Liersebaan. Midden juli wordt de Turnhoutsebaan weer helemaal opengesteld voor het verkeer.
 • Fietsers kunnen de hele tijd de gekende omleiding volgen via de Oude Baan.

 

Veilig verkeer tussen Schilde en Zoersel

Over een afstand van ruim 2 kilometer wordt de N12 heringericht. Alle aanpassingen zijn erop gericht om het verkeer tussen Schilde en Zoersel veiliger te laten verlopen.

Aangepaste fietsvoorzieningen

Over de gehele afstand wordt een veilig fietspad aangelegd. Tussen Zoersel en de Liersebaan komt een vrijliggend fietspad, volledig gescheiden van de rijbaan. In de bebouwde kom van Schilde rijden fietsers opnieuw achter de parkeerstroken. Op verscheidene plaatsen komt een veilige oversteek waarbij een middeneiland de fietsers toelaat om in twee bewegingen de rijbaan te kruisen.

Heraanleg van twee gevaarlijke kruispunten

Twee kruispunten waar momenteel veel ongevallen gebeuren worden heraangelegd. Op het kruispunt van de Turnhoutsebaan (N12) met de Liersebaan komen er verkeerslichten. De Rest wordt afgesloten van het kruispunt, wat zorgt voor minder kruisende bewegingen. Ook op het kruispunt met de Waterstraat komen er verkeerslichten.​

Nieuw wegdek en rioleringsstelsel

Het verouderde wegdek van de Turnhoutsebaan vertoont op verschillende plekken slijtage. Daarom krijgt de weg een nieuwe toplaag in asfalt. Het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel vermindert de kans op wateroverlast.​

Busbaan richting Schilde

Tussen de Prins Boudewijnlaan en de Liersebaan komt er een aparte busbaan richting Schilde. Dat zal het busverkeer vlotter laten verlopen.

Bomenrijen worden vervangen

Om de nutswerken te realiseren moesten de bestaande bomenrijen tijdelijk plaats maken. Na de werken wordt het groen zo snel mogelijk heraangeplant. In het centrum van Schilde komen plantvakken en buiten de bebouwde kom worden de bomenrijen opnieuw aangeplant.

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt uw vragen

Wegen en Verkeer Antwerpen heeft voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werf kunnen bij zijn contactcenter terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. Dat kan via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of op het gsm-nummer 0477 477 476.