Herinrichting Turnhoutsebaan (N12) in Schilde

Regio
Gemeente
Weg
Datum maart 2016 - 11 augustus 2017

Update 11/08/2017: De laatste fase van de werken op de Turnhoutsebaan, het aanbrengen van de toplaag in asfalt en de belijning, verloopt volgens schema. Vandaag worden deze werken afgerond en in de loop van de namiddag/avond wordt de Turnhoutsebaan opnieuw volledig opengesteld voor het verkeer. Wellicht zullen er morgen of begin volgende week nog afwerkingen gebeuren aan de nieuwe belijning, maar het verkeer zal daar nauwelijks hinder van ondervinden. 

De werken aan het kruispunt Liersebaan/De Rest zijn bijna rond. Het gescheiden rioleerstelsel ligt er, en ook de nieuwe voet- en fietspaden zijn zo goed als klaar. In augustus starten we met de laatste fase: de aanleg van de toplaag in asfalt en het aanbrengen van de belijning. Deze laatste werken duren normaal gezien tot 11 augustus 2017.

Tweede week van augustus: toplaag asfalt

In de tweede week van augustus worden de toplaag in asfalt en de belijning aangebracht over de hele werfzone tussen de Wisselstraat en de Oude Baan. Om de hinder te beperken gaan we te werk in drie deelfases. Tijdens de drie fases raden we zwaar en doorgaand verkeer over de Turnhoutsebaan (N12) af. Zwaar en doorgaand verkeer kan gebruik blijven maken van de huidige omleiding: via Schoolstraat, Putttenhoflaan, Oelegemsteenweg, Schildesteenweg, Vincent Goossenslaan en de Zandhovensteenweg naar het op- en afrittencomplex 19 van de E34 en vanaf complex 20 van de E34 via Rodendijk, Kerkstraat, Voorne,  Sint-Antoniusbaan naar de N12.

Fase 1: van 7 t.e.m. 9 augustus 2017

In deze fase werken we van de Oude Baan tot vlak voor het kruispunt met de Liersebaan. Tijdens deze dagen wordt de Turnhoutsebaan (N12) volledig afgesloten voor doorgaand verkeer in beide rijrichtingen. De winkels van Schilmart blijven bereikbaar via een aparte omleiding. Lokaal verkeer blijft in beide richtingen mogelijk tot aan de afgesloten werfzone.

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Fase 2: 10 augustus 2017

In fase 2 wordt het kruispunt met de Liersebaan aangepakt. Het doorgaand verkeer over de Turnhoutsebaan (N12) wordt niet onderbroken, maar zal wel moeizaam verlopen. Het verkeer uit beide richtingen verloopt immers over één rijstrook ter hoogte van de werfzone. Doorgaand verkeer dat zwaarder is dan 7,5 ton volgt nog steeds de omleiding voor doorgaand verkeer.

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Fase 3: 11 augustus 2017

In fase 3 werken we van vlak voor het kruispunt met de Liersebaan tot en met het kruispunt met de Wisselstraat. Ook in deze fase wordt de Turnhoutsebaan (N12) opnieuw afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen. Lokaal verkeer blijft mogelijk tot aan de afgesloten werfzone.

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.


Algemene fasering heraanleg Turnhoutsebaan

Om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden, worden de werken op de Turnhoutsebaan in drie fases uitgevoerd. Fase 1 en 3 worden nog eens onderverdeeld in kortere periodes om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen. Woningen en handelszaken blijven tijdens de werken zoveel mogelijk bereikbaar, de Turnhoutsebaan blijft zoveel mogelijk open voor het verkeer.

Fase 1: maart 2016 – eind januari 2017 (AFGEROND)

Eerst is het stuk tussen de Oudebaan en de Liersebaan aan de beurt: de aannemer zorgt voor nieuwe fietspaden, een nieuw wegdek en een nieuwe riolering. De rijbaan richting Malle wordt eerst aangepakt (fase 1A), daarna volgt de rijbaan richting Schilde (fase 1B). Ten slotte worden er de verkeerseilanden aangelegd en wordt de rijbaan over de gehele breedte geasfalteerd (fase 1C). 

Fase 2: eind januari - maart 2017 (AFGEROND)

De werfzone van fase 2 situeert zich op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de aansluiting met de Liersebaan. Het wegdek wordt opgebroken en de rioleringen worden heraangelegd. Net zoals aan het kruispunt met de Waterstraat worden ook op het kruispunt Liersebaan – De Rest verkeerslichten geïnstalleerd. Beide straten worden daarvoor volledig afgesloten. Voor De Rest blijft dat zo, ook na de werken.

Fase 3: 13 maart - midden juli 2017

Ten slotte volgt het stuk tussen de Wisselstraat en de Liersebaan. Ook dit stuk van de Turnhoutsebaan krijgt nieuwe fietspaden, een nieuw wegdek en een nieuwe riolering. Fase 3 bestaat uit twee deelfasen: 

 • Fase 3A (13 maart - 8 mei): in fase 3A pakken we de noordkant van de Turnhoutsebaan aan tussen de Wisselstraat en De Rest.
 • Fase 3B (8 mei - midden juli): in fase 3B wordt in dezelfde zone de zuidkant van de Turnhoutsebaan aangepakt.

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Verkeerssituatie fase 3

 • In fase 3A kan doorgaand verkeer de werfzone passeren langs versmalde rijstroken en over de tijdelijke asfaltstrook.
 • In fase 3B kan lokaal verkeer dat van Turnhout komt en richting Antwerpen rijdt, kan dat doen over de nieuw aangelegde weg. Verkeer vanuit de richting van Antwerpen naar Turnhout wordt omgeleid:
  • Fietsers volgen de omleiding via de Oude Baan.
  • Het lokale verkeer (< 3,5 ton) rijdt via de Frans De Beuckeleerlaan en de Lindenstraat en volgt dan verder de omleiding via de Schoolstraat. Zo voorkomen we dat wie gaat winkelen, zich op de N12 aan het begin van de werf moet omkeren. In deze straten geldt eenrichtingsverkeer. De Korte Lindenstraat en de Kraanstraat zijn vanaf de Lindenstraat niet meer toegankelijk.
  • Lokaal verkeer (tot 7,5 ton) volgt de omleiding via de Schoolstraat, de Van de Wervelaan, de Alfons van den Sandelaan en de Liersebaan. 
  • Aan doorgaand en zwaar verkeer (> 7,5 ton) wordt een doortocht door Schilde zo veel mogelijk afgeraden. Er wordt een omleiding voorzien in beide richtingen via de E34 langs de volgende straten: Schoolstraat, Puttenhoflaan, Oelegemsteenweg, Schildesteenweg, Vincent Goossenslaan en de Zandhovensteenweg naar het op- en afrittencomplex 19 van de E34. Vanaf E34 complex 20 rijdt doorgaand en zwaar verkeer via Rodendijk, Kerkstraat, Voorne, Sint-Antoniusbaan naar de N12. 

 

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Omleiding zwaar verkeer

Kaart te downloaden in zijkolom rechts onder 'documenten'.

Veilig verkeer tussen Schilde en Zoersel

Over een afstand van ruim 2 kilometer wordt de N12 heringericht. Alle aanpassingen zijn erop gericht om het verkeer tussen Schilde en Zoersel veiliger te laten verlopen.

Aangepaste fietsvoorzieningen

Over de gehele afstand wordt een veilig fietspad aangelegd. Tussen Zoersel en de Liersebaan komt een vrijliggend fietspad, volledig gescheiden van de rijbaan. In de bebouwde kom van Schilde rijden fietsers opnieuw achter de parkeerstroken. Op verscheidene plaatsen komt een veilige oversteek waarbij een middeneiland de fietsers toelaat om in twee bewegingen de rijbaan te kruisen.

Heraanleg van twee gevaarlijke kruispunten

Twee kruispunten waar momenteel veel ongevallen gebeuren worden heraangelegd. Op het kruispunt van de Turnhoutsebaan (N12) met de Liersebaan komen er verkeerslichten. De Rest wordt afgesloten van het kruispunt, wat zorgt voor minder kruisende bewegingen. Ook op het kruispunt met de Waterstraat komen er verkeerslichten.​

Nieuw wegdek en rioleringsstelsel

Het verouderde wegdek van de Turnhoutsebaan vertoont op verschillende plekken slijtage. Daarom krijgt de weg een nieuwe toplaag in asfalt. Het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel vermindert de kans op wateroverlast.​

Busbaan richting Schilde

Tussen de Prins Boudewijnlaan en de Liersebaan komt er een aparte busbaan richting Schilde. Dat zal het busverkeer vlotter laten verlopen.

Bomenrijen worden vervangen

Om de nutswerken te realiseren moesten de bestaande bomenrijen tijdelijk plaats maken. Na de werken wordt het groen zo snel mogelijk heraangeplant. In het centrum van Schilde komen plantvakken en buiten de bebouwde kom worden de bomenrijen opnieuw aangeplant.

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt uw vragen

Wegen en Verkeer Antwerpen heeft voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werf kunnen bij zijn contactcenter terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. Dat kan via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of op het gsm-nummer 0477 477 476.