Herinrichting Tervurenlaan (N3) in Tervuren

Regio
Gemeente
Weg
Datum april - april 2018

UPDATE:  De werken in fase 2B zullen pas half oktober afgerond worden. Er is vertraging opgelopen doordat Proximus haar leidingen veel later dan aangekondigd heeft kunnen verplaatsen. Volgens de huidige planning zullen de werken eind maart 2018 beëindigd worden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2017 met de aanleg van fietspaden langs de Tervurenlaan (N3) in Tervuren. Er worden vrijliggende fietspaden aangelegd over een afstand van 2,5 km, er worden ook enkele kruispunten veiliger gemaakt en de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd. De werfzone bevindt zich tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde ‘Jazzfontein’ ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Om de hinder voor het verkeer en de omgeving te beperken, worden de werken uitgevoerd in 9 fasen.

 

Waarom worden de werken uitgevoerd?

Langs de Tervurenlaan (N3) liggen vandaag fietspaden die indertijd aangelegd werden in betontegels (geen ideaal materiaal voor fietspaden) en die ondertussen op veel plaatsen in slechte staat verkeren. Na de herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) in Tervuren wil Wegen en Verkeer ook dit deel van de gewestweg voorzien van een goede en veilige fietsinfrastructuur. Dit project is een tweede cruciale investering in vlotter en veiliger verkeer op de as Leuven-Brussel die meer pendelaars tussen Vlaanderen en Brussel op de fiets moet krijgen.

Welke werken worden uitgevoerd?

Vrijliggende fietspaden

Wegen en Verkeer legt over een afstand van 2,5 km, de volledige lengte van de werfzone, aan beide zijden van de Tervurenlaan vrijliggende fietspaden in asfalt aan. Na de werken zullen fietsers aan elke kant van de Tervurenlaan kunnen fietsen.

Veiligere kruispunten

Wegen en Verkeer past verschillende kruispunten van de Tervurenlaan aan:

 • De zone van het multimodaal knooppunt met de Brusselsesteenweg wordt helemaal opnieuw ingericht.
  • De Brusselsesteenweg en de Albertlaan worden uit elkaar getrokken om conflicten tussen tram, Brusselsesteenweg en Albertlaan te vermijden.
  • Alle kruispunten worden haaks (hoek van 90°) in plaats van schuin aangesloten om de snelheid van het autoverkeer terug te dringen en de oversteektijd voor de zachte weggebruiker te verkorten.
  • De doorsteken in de middenberm worden vernieuwd om de haakse aansluitingen te kunnen realiseren.
  • In de Albertlaan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting Tervurenlaan. Fietsen blijft mogelijk in beide richtingen.
  • Voor het verkeer op de Tervurenlaan dat afslaat naar de Brusselsesteenweg (richting Brussel) wordt een aparte afslagstrook en groenfase voorzien 

 

 • Kruispunt met Albertlaan:  het kruispunt met de Albertlaan wordt enkel beschikbaar voor uitrijdend verkeer.
 • Kruispunt met Oppemstraat: De huidige vorm van het kruispunt met de Oppemstraat blijft grotendeels behouden. Wel wordt er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd komende van de rotonde Jazzfontein die zal aantakken op de bestaande oversteek en een rechts afslagstrook met aparte groenfase gerealiseerd richting Oppemstraat (kant Wezembeek-Oppem).
   

 

 • Toegang Golf: de toegang naar de golfclub blijft toegankelijk voor het verkeer, maar de doorsteek in de middenberm van de Tervurenlaan ter hoogte van deze straat wordt om veiligheidsredenen afgesloten. Het verkeer richting Brussel dient te keren op de rotonde Rhododendron.
 • De kruispunten met de Hofkensstraat, Vrijwilligerslaan en Rabianostraat blijven open voor het verkeer. Er wordt wel een plateau aangelegd zodat het fietspad verhoogd kan blijven doorlopen. Dit komt de veiligheid van de fietser ten goede en remt het verkeer af. Ter hoogte van het kruispunt met de Broekstraat is een plateau niet mogelijk omdat het busverkeer van deze route gebruik maakt. 
   

 

 • Rotonde Jazzfontein: het noordelijke gedeelte van de rotonde werd aangepast tijdens het project van de Leuvensesteenweg (N3). De zuidelijke tak van de Leuvensesteenweg (richting Tervuren centrum) wordt nu licht aangepast.

Tramhaltes

De tramhaltes worden een paar meter verplaatst richting Tervuren om de aanpassingen aan het kruispunt van de Albertlaan mogelijk te maken. De perrons worden volledig heringericht en aangelegd volgens de normen van de MIVB. Er wordt een schuilhuisje voorzien richting Brussel. Het dak van het schuilhuisje wordt doorgetrokken om een overdekte fietsenstalling (30 plaatsen) te maken.

Nieuwe bomen

Waar vandaag langs de Tervurenlaan kastanjelaars staan, worden vrijliggende fietspaden aangelegd. In de plaats van die bomen, maar iets meer naar de buitenkant van de weg, zal Wegen en Verkeer rode paardekastanjes planten. Ook de bomen in de middenberm worden vervangen door rode paardekastanjes. Die beslissing is genomen omdat veel van de bomen aangetast zijn door de mineermot. De rode paardekastanje is beter bestand tegen de mineermot. 

Hinder en omleiding

Tijdens de werken geldt er op de Tervurenlaan (N3) een snelheidsbeperking van 50 km/u. Ter hoogte van de versmalde rijstroken aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg wordt tijdelijk een snelheidsregime van 30 km/u ingevoerd. Ook wordt de groenfase van de verkeerslichten aan het vierarmenkruispunt verlengd.

Op enkele noodzakelijke momenten na moet de Tervurenlaan niet worden afgesloten voor het verkeer. Dit betekent dat de Tervurenlaan, de straten rondom en het centrum van Tervuren zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Het doorgaand verkeer wordt wel aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de E40 tussen Leuven en Brussel.

Uitvoering in stukjes voor vlot verkeer 

Wegen en Verkeer voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Door de werken zo te organiseren, beschikt het verkeer op de Tervurenlaan (N3) altijd over minstens één rijstrook in elke rijrichting. Onder het faseringskaartje vindt u voor iedere fase wat meer informatie. Belangrijk: de uitvoeringsperiode vermeld bij de eerste fasen kan nog wijzigen. Als er belangrijke wijzigingen zijn, publiceren we updates bovenaan de pagina.  

  

Fase 0: voorbereidende werken nutsmaatschappijen

Duur van de werken:
03/04/2017 tot 14/05/2017

Inname van de rijbaan: 
1 rijstrook niet beschikbaar tussen R0 Vier Armenkruispunt tot voorbij rotonde Rododendron (richting Leuven)
sporadisch 1 rijstrook niet beschikbaar tussen Jazzfontein en Brusselsesteenweg (richting Brussel)

Situatie voor het gemotoriseerd verkeer:
Verkeer richting Leuven op 1 rijstrook in plaats van 2 rijstroken
Verkeer richting Brussel op 1 rijstrook in plaats van 2 rijstroken

Situatie voor de fietsers:
Fietsers vanaf Vierarmenkruispunt tot aan kruispunt Brusselsteenweg omgeleid via fietspad aan de noordzijde van de Tervurenlaan 

Fase 1 : zuidkant rotonde Jazzfontein (boordstenen en fietspaden)

​Duur van de werken:
15/05/’17 – 31/05/’17

Inname van de rijbaan: 
Alleen de aansluiting van de Leuvensesteenweg aan de kant van kant Tervuren (wordt opgebroken). 

Situatie voor het gemotoriseerd verkeer:
Verkeer op de rotonde op 1 rijstrook in plaats van 2 rijstroken
Verkeer voor centrum Tervuren via Paleizenlaan – Kastanjedreef (in en uit) of via Broekstraat (enkel uit)

Situatie voor de fietsers:
Fietsers moeten omrijden via de noordkant van de rotonde. 

Fase 2a : wegvak richting Leuven vanaf Vierarmenkruispunt tot Brusselsesteenweg (zuidkant)

​Duur van de werken:
01/06/’17 – 04/09/’17

Inname van de rijbaan: 
De rijstroken in de richting van Leuven vanaf het Vierarmenkruispunt tot net voor het kruispunt van de Brusselsesteenweg, worden ingenomen als werfzone. Ook de zuidkant van de rotonde "Rhododendron" wordt ingenomen. Het kruispunt van de Brusselsesteenweg wordt gebruikt als doorsteek. 

Situatie voor het gemotoriseerde verkeer:
Verkeer in beide rijrichtingen tijdelijk op 2 x 1 rijstroken (in plaats van 2 x 2) op de rijweghelft in de rijrichting van Brussel. 
Keren op rotonde "Rhododendron" is niet mogelijk. 

De toegang en uitgang tot the Royal Golfclub blijft te allen tijde gewaarborgd.

Kruispunt Brusselsesteenweg:
•    NOORD: rechtsaf (richting Brussel), rechtdoor (richting Tervuren centrum), linksaf (richting Leuven)
•    ZUID: rechtsaf (richting Leuven), of links (richting Brussel), rechtdoor (richting Wezembeek-Oppem). 

Situatie voor de fietsers:
Fietsers worden omgeleid via de Ring rond Brussel (R0), de Brusselsesteenweg, de Kleine Hoogvorstweg, de Albertlaan, de Van de Veldelaan en de Kleine Tervurenlaan.

Fase 2b: wegvak ri BXL tussen Wezembeeklaan en rotonde Jazzfontein (noordkant)

Duur van de werken:
16/08/’17 – half oktober 2017 

Inname van de rijbaan: 
De 2 rijstroken in de richting van Brussel vanaf de rotonde Jazzfontein tot net voor het kruispunt Wezembeeklaan worden ingenomen als werfzone. Het kruispunt van de Brusselsesteenweg dient als doorsteek. 

Situatie voor het gemotoriseerde verkeer:
Verkeer in beide rijrichtingen op 2 x 1 rijstroken (in plaats van 2 x 2) op de rijweghelft in de richting van Leuven. 

Kruispunt Oppemstraat:
•    NOORD: volledig afgesloten, omleiding via kruispunt N3 x Albertlaan & Brusselsteenweg
•    ZUID: inrijden vanaf de N3 mogelijk, uitrijden via de Robianostraat mogelijk (richting Leuven, richting Brussel = keren op rotonde Jazzfontein). 

Situatie voor de fietsers:
De fietsers maken gebruik van de fietsomleiding van fase 2a, steken de Tervurenlaan over en gebruiken het fietspad aan de zuidkant van de Tervurenlaan of via de Oppemstraat – Brusselsesteenweg – Leuvensesteenweg naar de rotonde Jazzfontein.

Fase 3 : wegvak richting Leuven van voor bestaande doorsteek Brusselsesteenweg (kant Brussel) tot en met nieuwe doorsteek (kant Tervuren)

Inname van de rijbaan: 
De 2 rijstroken in de richting van Leuven ter hoogte van het kruispunt Brusselsesteenweg – Albertlaan worden ingenomen als werfzone. 

Situatie voor het gemotoriseerde verkeer:
Verkeer in beide rijrichtingen op 2 x 1 rijstroken (in plaats van 2 x 2) op de rijweghelft in de richting van Brussel tussen Wezembeekstraat / Hofkensstraat tot aan het Vierarmenkruispunt. 
Vanaf kruispunt Wezembeekstraat / Hofkensstraat: 2 rijstroken richting Brussel, 1 rijstrook richting Leuven. 

Kruispunt Brusselsesteenweg:
•    NOORD: linksaf (richting Leuven) blijft mogelijk, rechtsaf (richting Brussel), rechtdoor (richting centrum) niet. 
•    ZUID: volledig afgesloten. Inrijden vanaf de N3 via de Oppemstraat, uitrijden naar de N3 via de Robianostraat. 

Situatie voor de fietsers:
Fietsers komende van Brusselsesteenweg noordkant kunnen de Tervurenlaan nog oversteken, gedeeltelijk op de bestaande doorsteek. De zuidkant van de Tervurenlaan is hier werfzone en de fietsers moeten met een tijdelijke maatregel door de zuidelijke Tervurenlaan geloodst worden of door het centrum van Tervuren (Brusselsesteenweg, Leuvensesteenweg). 

Het fietspad tussen de Brusselsesteenweg en het Vierarmenkruispunt wordt zowel aan de noordkant als aan de zuidkant afgesloten. Fietsers blijven omgeleid via de Brusselsesteenweg en de R0 (via fietsomleiding fase 2a).

Fase 4: wegvak richting Leuven vanaf nieuwe doorsteek kant Tervuren tot aan de rotonde Jazzfontein
Inname van de rijbaan: 
De 2 rijstroken in de richting van Leuven ter hoogte vanaf het kruispunt Brusselsesteenweg – Albertlaan tot aan de rotonde Jazzfontein worden ingenomen als werfzone. 

Situatie voor het gemotoriseerde verkeer:
Verkeer in beide rijrichtingen op 2 x 1 rijstroken (in plaats van 2 x 2) op de rijweghelft in de richting van Brussel vanaf rotonde Jazzfontein tot aan het Vierarmenkruispunt. 

Alle kruispunten (met uitzondering van de Brusselsesteenweg) aan de zuidzijde van de N3 worden afgesloten, dit is de Rabianostraat, Vrijwilligersstraat, Hofkensstraat, Oppemstraat en Broekstraat. Vanuit Tervuren naar de Tervurenlaan kan via de Brusselsesteenweg of de rotonde Jazzfontein. Verkeer vanaf Tervuren centrum of Brussel in de richting van Wezembeek-Oppem kan de Tervurenlaan ter hoogte van de Oppemstraat niet op via het kruispunt, enkel door te keren aan de Jazzfontein.

Kruispunt Brusselsesteenweg:
•    NOORD: linksaf (richting Leuven), rechtdoor (richting Tervuren), rechtsaf (richting Brussel)
•    ZUID:rechtdoor (richting Wezembeek-Oppem), linksaf (richting Brussel, rechtsaf (richting Leuven)

Situatie voor de fietsers:
De fietsers rijden langs de zuidkant op het vernieuwde fietspad tussen het Vierarmenkruispunt en de Brusselsesteenweg Zuidkant. Dit fietspad wordt tijdelijk dubbelrichting ingesteld. 

Het fietspad is afgesloten aan de zuidkant tussen de Brusselsesteenweg en de rotonde Jazzfontein. Aan de noordkant van de Tervurenlaan kan het nieuwe fietspad tussen de Jazzfontein en de Oppemstraat in dienst genomen worden als definitief dubbelrichtingsfietspad. 

Vanaf de Oppemstraat tot aan de R0 wordt het fietsverkeer omgeleid: Kleine Tervurenlaan, Van de Veldelaan, Albertlaan, Kleine Hoogvorstweg, Brusselsesteenweg en R0 (fietsomleiding fase 2a).

Fase 5: wegvak richting Brussel (noordkant) tussen +/- Wezembeeklaan tot aan doorsteek naar Vierarmenkruispunt

Inname van de rijbaan: 
De 2 rijstroken in de richting van Brussel vanaf kruispunt Wezembeekstraat tot aan het Vierarmenkruispunt worden ingenomen als werfzone. Ook de noordkant van de rotonde "Rhododendron" wordt ingenomen.

Situatie voor het gemotoriseerde verkeer:
Verkeer in beide rijrichtingen op 2 x 1 rijstroken (in plaats van 2 x 2) op de rijweghelft richting Leuven
Keren op rotonde "Rhododendron" is niet mogelijk. 

Kruispunt Brusselsesteenweg:
•    NOORD: volledig afgesloten. Verkeer van en naar Wezembeek-Oppem wordt omgeleid via de Albertlaan en het kruispunt van de Tervurenlaan en de Oppemstraat. 
•    ZUID: rechtdoor richting Wezembeek-Oppem tijdelijk niet mogelijk, linksaf (richting Brussel) en rechtsaf (richting Leuven) wel nog mogelijk

Situatie voor de fietsers:
De fietsers kunnen het nieuwe dubbelrichtingsfietspad tussen Jazzfontein en Oppemstraat gebruiken. Vanaf daar omleiding richting Brussel via Kleine Tervurenlaan, Van de Veldelaan, Albertlaan, Kleine Hoogvorstweg, Brusselsesteenweg en R0 (zoals in alle vorige fasen)

Fase 6a: binnenkant rotonde Jazzfontein zuidkant

Inname van de rijbaan: 
De volledige zuidkant van de rotonde wordt ingenomen met tijdelijke werfsignalisatie die elke avond wordt opgesteld en elke ochtend opnieuw wordt verwijderd. 

Situatie voor het gemotoriseerde verkeer:
Tijdens de vermeldde nachten is keren op de rotonde Jazzfontein onmogelijk. Verkeer naar Tervuren kan gebruik maken van Oppemstraat of de Brusselsesteenweg, de aansluiting met de Leuvensesteenweg (rotonde Jazzfontein) is afgesloten. Verkeer vanuit Tervuren gebruikt de Kastanjedreef en de Paleizenlaan of de Brusselsesteenweg om de N3 te bereiken. Verkeer naar Leuven wordt omgeleid via R0, N227 en E40.

Fase 6b: aansluitingen Tervurenlaan op Vierarmen

Inname van de rijbaan: 
Gedurende de tijdsperiode noodzakelijk voor de werken wordt hetzij de aansluiting van de N3 met de R0 (richting BXL) ingenomen als werfzone, hetzij de aansluiting van de R0 met de N3 (richting Leuven) ingenomen als werfzone. Aangezien ook de fundering wordt vernieuwd, gaat omwille van verkeersveiligheids- en technische redenen de voorkeur naar 2 weekends in plaats van nachtwerk. 

Situatie voor het gemotoriseerd verkeer:
Tijdens de vermelde periode van uitvoering kan verkeer van de N3 niet naar de R0 of omgekeerd. De Brusselsesteenweg kan dan gebruikt worden als omleidingsroute. 

Situatie voor de fietsers:
Definitieve aansluiting fietspaden op de R0 en de N3 valt buiten de werfzone, dus geen wijzigingen.