Herinrichting Tervurenlaan (N3) in Tervuren

Regio
Gemeente
Weg
Datum April - december 2017

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2017 met de aanleg van fietspaden langs de Tervurenlaan (N3) in Tervuren. Er worden vrijliggende fietspaden aangelegd over een afstand van 2,5 km, er worden ook enkele kruispunten veiliger gemaakt en de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd. De werfzone bevindt zich tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde ‘Jazzfontein’ ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Om de hinder voor het verkeer en de omgeving te beperken, worden de werken uitgevoerd in 9 fasen.

Waarom worden de werken uitgevoerd?

De Tervurenlaan (N3) beschikt vandaag voor het grootste deel enkel over voetpaden, maar niet over fietspaden. Op sommige locaties zijn er stukken fietspad in slechte staat.  Na de metamorfose van de Leuvensesteenweg (N3) in Tervuren wil Wegen en Verkeer ook dit deel van de gewestweg voorzien van een goede en veilige fietsinfrastructuur. Dit project is een tweede cruciale investering in vlotter en veiliger verkeer op de as Leuven-Brussel die meer pendelaars tussen Vlaanderen en Brussel op de fiets moet krijgen.

Welke werken worden uitgevoerd?

Vrijliggende fietspaden

Wegen en Verkeer legt over een afstand van 2,5 km, de volledige lengte van de werfzone, aan beide zijden van de Tervurenlaan vrijliggende fietspaden in asfalt aan. Na de werken zullen fietsers aan elke kant van de Tervurenlaan kunnen fietsen.

Veiligere kruispunten

Wegen en Verkeer past verschillende kruispunten van de Tervurenlaan aan:

 • De zone van het multimodaal knooppunt met de Brusselsesteenweg wordt helemaal opnieuw ingericht.
  • De Brusselsesteenweg en de Albertlaan worden uit elkaar getrokken om conflicten tussen tram, Brusselsesteenweg en Albertlaan te vermijden.
  • Alle kruispunten worden haaks (hoek van 90°) in plaats van schuin aangesloten om de snelheid van het autoverkeer terug te dringen en de oversteektijd voor de zachte weggebruiker te verkorten.
  • De doorsteken in de middenberm worden vernieuwd om de haakse aansluitingen te kunnen realiseren.
  • In de Albertlaan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting Tervurenlaan. Fietsen blijft mogelijk in beide richtingen.
  • Voor het verkeer op de Tervurenlaan dat afslaat naar de Brusselsesteenweg (richting Brussel) wordt een aparte afslagstrook en groenfase voorzien 

 

 • Kruispunt met Albertlaan:  het kruispunt met de Albertlaan wordt enkel beschikbaar voor uitrijdend verkeer.
 • Kruispunt met Oppemstraat: De huidige vorm van het kruispunt met de Oppemstraat blijft grotendeels behouden. Wel wordt er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd komende van de rotonde Jazzfontein die zal aantakken op de bestaande oversteek en een rechts afslagstrook met aparte groenfase gerealiseerd richting Oppemstraat (kant Wezembeek-Oppem).
   

 

 • Toegang Golf: de toegang naar de golfclub blijft toegankelijk voor het verkeer, maar de doorsteek in de middenberm van de Tervurenlaan ter hoogte van deze straat wordt om veiligheidsredenen afgesloten. Het verkeer richting Brussel dient te keren op de rotonde Rhododendron.
 • De kruispunten met de Hofkensstraat, Vrijwilligerslaan en Rabianostraat blijven open voor het verkeer. Er wordt wel een plateau aangelegd zodat het fietspad verhoogd kan blijven doorlopen. Dit komt de veiligheid van de fietser ten goede en remt het verkeer af. Ter hoogte van het kruispunt met de Broekstraat is een plateau niet mogelijk omdat het busverkeer van deze route gebruik maakt. 
   

 

 • Rotonde Jazzfontein: het noordelijke gedeelte van de rotonde werd aangepast tijdens het project van de Leuvensesteenweg (N3). De zuidelijke tak van de Leuvensesteenweg (richting Tervuren centrum) wordt nu licht aangepast.

Tramhaltes

De tramhaltes worden een paar meter verplaatst richting Tervuren om de aanpassingen aan het kruispunt van de Albertlaan mogelijk te maken. De perrons worden volledig heringericht en aangelegd volgens de normen van de MIVB. Er wordt een schuilhuisje voorzien richting Brussel. Het dak van het schuilhuisje wordt doorgetrokken om een overdekte fietsenstalling (30 plaatsen) te maken.

Nieuwe bomen

Waar vandaag langs de Tervurenlaan kastanjelaars staan, worden vrijliggende fietspaden aangelegd. In de plaats van die bomen, maar iets meer naar de buitenkant van de weg, zal Wegen en Verkeer rode paardekastanjes planten. Ook de bomen in de middenberm worden vervangen door rode paardekastanjes. Die beslissing is genomen omdat veel van de bomen aangetast zijn door de mineermot. De rode paardekastanje is beter bestand tegen de mineermot. 

Hinder en omleiding

Tijdens de werken geldt er op de Tervurenlaan (N3) een snelheidsbeperking van 50 km/u. Ter hoogte van de versmalde rijstroken aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg wordt tijdelijk een snelheidsregime van 30 km/u ingevoerd. Ook wordt de groenfase van de verkeerslichten aan het vierarmenkruispunt verlengd.

Op enkele noodzakelijke momenten na moet de Tervurenlaan niet worden afgesloten voor het verkeer. Dit betekent dat de Tervurenlaan, de straten rondom en het centrum van Tervuren zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Het doorgaand verkeer wordt wel aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de E40 tussen Leuven en Brussel.

9 fasen houden verkeer altijd mogelijk

 

Wegen en Verkeer voert de werkzaamheden uit in 9 fasen. Door de werken zo te organiseren, beschikt het verkeer op de Tervurenlaan (N3) altijd over minstens één rijstrook in elke rijrichting. De volgorde van de werken gaat als volgt:  

Fase 1 : zuidkant rotonde Jazzfontein

 • Tijdens de werken in fase 1 blijft verkeer op de rotonde mogelijk. De verbinding met de Leuvensesteenweg in de richting van het centrum wordt afgesloten voor het verkeer.

Fase 2 : wegvak richting Leuven vanaf vierarmen tot Brusselsesteenweg

 • Het verkeer vanuit de Brusselsesteenweg (kant Brussel) en de Albertlaan kan ter hoogte van het kruispunt met de Tervurenlaan enkel rechts afslaan in de richting van Vierarmen.

Fase 3 : wegvak richting Leuven van voor bestaande doorsteek Brusselsesteenweg (kant Brussel) tot en met nieuwe doorsteek (kant Tervuren)

 • Het verkeer vanuit Tervuren heeft toegang tot de Tervurenlaan via Robianostraat en rotonde Jazzfontein.

 • Het verkeer vanuit de Brusselsesteenweg (kant Brussel) en de Albertlaan kan ter hoogte van het kruispunt met de Tervurenlaan enkel rechts afslaan in de richting van Vierarmen.

Fase 4 : wegvak richting Leuven vanaf nieuwe doorsteek kant Tervuren tot voor de Robianostraat

 • Het verkeer vanuit Tervuren heeft toegang tot de Tervurenlaan via Robianostraat en rotonde Jazzfontein.

 • Het verkeer vanuit de Brusselsesteenweg en Albertlaan en uit de Oppemstraat kan enkel rechts afslaan in de richting van Vierarmen.

Fase 5 : wegvak richting Leuven van voor de Robianostraat tot aan de rotonde Jazzfontein

 • Het verkeer vanuit Tervuren heeft toegang tot de Tervurenlaan via Brusselstesteenweg en rotonde Jazzfontein.

 • Het verkeer vanuit de Brusselsesteenweg en Albertlaan en uit de Oppemstraat kan enkel rechts afslaan in de richting van Vierarmen.

Fase 6 : wegvak richting Brussel vanaf vierarmen tot voor nieuwe doorsteek Brusselsesteenweg (kant Brussel)

 • Verkeer vanuit de Brusselsesteenweg (kant Brussel) en Albertlaan wordt omgeleid via Vierarmen en Oppemstraat.

Fase 7 : wegvak richting Brussel vanaf nieuwe doorsteek Brusselsesteenweg (kant Brussel) tot voor de wissel fase 2 (tussen Hofkensstraat en Robianostraat).

 • Verkeer vanuit de Brusselsesteenweg (kant Brussel) en Albertlaan wordt omgeleid via Vierarmen en Oppemstraat.

Fase 8 : wegvak richting Brussel vanaf wissel fase 2 (tussen Hofkensstraat en Robianostraat) tot en met kruispunt met Oppemstraat.

 • Verkeer uit de Oppemstraat wordt omgeleid via de Albertlaan.

Fase 9 : wegvak richting Brussel vanaf kruispunt met Oppemstraat tot aan de rotonde Jazzfontein.

Extra : nachtwerk voor de aansluitingen van beide wegvakken ter hoogte van vierarmen en asfalt rotonde Jazzfontein

 • Tervurenlaan wordt afgesloten.
 • Verkeer wordt omgeleid via de Brusselsesteenweg.