Herinrichting Tervurenlaan (N3) in Tervuren

Regio
Gemeente
Weg
Datum april - april 2018

UPDATE 08/02/18:  fase 4 van de werken zal duren tot 19 maart.  Aansluitend daarop start fase 5. Die werken zullen volgens de huidige planning drie maand duren, m.a.w. tot half juni. Daarop starten werken aan de "binnenkant" van de rotonde Jazzfontein (fase 6A). Die werken zullen nog een tweetal weken in beslag nemen. De werken aan het vierarmenkruispunt zullen ongeveer gelijktijdig beëindigd worden met fase 4, rond 19 maart.   

Wegen en Verkeer heeft de laatste weken en maanden veel kap- en snoeiwerken uitgevoerd langs de Tervurenlaan. Op deze pagina vindt u daar wat duiding bij. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2017 met de aanleg van fietspaden langs de Tervurenlaan (N3) in Tervuren. Er worden vrijliggende fietspaden aangelegd over een afstand van 2,5 km, er worden ook enkele kruispunten veiliger gemaakt en de doorstroming van het verkeer wordt verbeterd. De werfzone bevindt zich tussen het Vierarmenkruispunt en de rotonde ‘Jazzfontein’ ter hoogte van de Leuvensesteenweg. Om de hinder voor het verkeer en de omgeving te beperken, worden de werken uitgevoerd in 9 fasen.

 

Werken Vierarmenkruispunt

Sinds 2  februari werkt de aannemer aan de aansluiting van het Vierarmenkruispunt met de Tervurenlaan (N3). Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht dat op de drukke momenten de file aan het kruispunt langer wordt als normaal, wat hinder met zich kan meebrengen voor het verkeer dat de Vierarmentunnel (richting Zaventem) neemt.

Fase 4: start 1 december (kruispunten Oppemstraat, Rabianostraat etc. afgesloten!)  

Het autoverkeer zal tijdens de werken van fase 4 in de werfzone op de noordelijke weghelft (waar normaal gezien het verkeer in de rijrichting van Brussel rijdt) rijden. 

Andere belangrijke wijzigingen tijdens fase 4: 

 • deze kruispunten aan de zuidkant van de Tervurenlaan worden afgesloten: de Rabianostraat, de Vrijwilligersstraat, de Hofkensstraat, de Oppemstraat en de Broekstraat
 • wie uit Tervuren centrum of Brussel komt en naar Wezembeek-Oppem wil rijden, kan dat niet via het kruispunt van de Oppemstraat, maar zal een omrijbeweging moeten maken aan de rotonde van de Jazzfontein
 • de fietsers rijden langs de zuidkant op het pas vernieuwde fietspad tussen het Vierarmenkruispunt en het kruispunt van de Brusselsesteenweg. Dat fietspad wordt tijdelijk in de twee richtingen gebruikt. Aan de noordkant van de Tervurenlaan kan het nieuwe fietspad tussen de Jazzfontein en de Oppemstraat in gebruik genomen worden als (definitief) dubbelrichtingsfietspad.

Tijdens deze fase wordt er ook gewerkt aan de herinrichting van de aansluiting met het Vierarmenkruispunt.  De afslagstrook (rechtsaf) voor het verkeer dat komt van Waterloo en naar de Tervurenlaan wil rijden wordt afgesloten. Het verkeer dat via de Tervurenlaan richting Leuven wil rijden wordt op een nieuwe doorsteek door de middenberm gebracht. Hiertoe wordt de rechter rijstrook van het doorgaande verkeer richting Zaventem ingenomen. In plaats van de huidige toestand waarbij er twee rijstroken zijn voor het verkeer dat rechtdoor rijdt, zal één rijstrook tijdens de werken geëlimineerd worden en de meest rechtse rijstrook wordt een gecombineerde rijstrook rechtdoor/rechtsaf.  De fietsers komende van Overijse/Jezus Eik die naar Brussel en Leuven rijden door het Zoniënwoud zullen afgeleid worden naar de ingenomen rechtsafstrook van de R0. Onder de bestaande lichtenregeling van het Vierarmenkruispunt kunnen de fietsers veilig de R0 oversteken richting Brussel.

 

Fase 5: start 19 maart (kruispunt Brusselsesteenweg afgesloten!) 

Het autoverkeer zal tijdens de werken van fase 5 in de werfzone op de zuidelijke weghelft (waar normaal gezien het verkeer in de rijrichting van Leuven rijdt) rijden. 

De belangrijkste wijzigingen in de verkeerssituatie tijdens deze fase: 

 • “Rotonde Rhododendron”: onmogelijk om keerbeweging te maken, verkeer kan wel nog door in beide rijrichtingen (Brussel/Leuven)  
 • noordkant Brusselsesteenweg: volledig afgesloten, verkeer van en naar Wezembeek-Oppem wordt omgeleid via de Albertlaan en het kruispunt van de Tervurenlaan en de Oppemstraat
 • het verkeer dat van de zuidkant van de Tervurenlaan komt en via de Brusselsesteenweg richting  Wezembeek-Oppem wil rijden, zal tijdelijk niet rechtdoor kunnen rijden, maar zal moeten omrijden.

Waarom worden de werken uitgevoerd?

Langs de Tervurenlaan (N3) liggen vandaag fietspaden die indertijd aangelegd werden in betontegels (geen ideaal materiaal voor fietspaden) en die ondertussen op veel plaatsen in slechte staat verkeren. Na de herinrichting van de Leuvensesteenweg (N3) in Tervuren wil Wegen en Verkeer ook dit deel van de gewestweg voorzien van een goede en veilige fietsinfrastructuur. Dit project is een tweede cruciale investering in vlotter en veiliger verkeer op de as Leuven-Brussel die meer pendelaars tussen Vlaanderen en Brussel op de fiets moet krijgen.

Welke werken worden uitgevoerd?

Vrijliggende fietspaden

Wegen en Verkeer legt over een afstand van 2,5 km, de volledige lengte van de werfzone, aan beide zijden van de Tervurenlaan vrijliggende fietspaden in asfalt aan. Na de werken zullen fietsers aan elke kant van de Tervurenlaan kunnen fietsen.

Veiligere kruispunten

Wegen en Verkeer past verschillende kruispunten van de Tervurenlaan aan:

 • De zone van het multimodaal knooppunt met de Brusselsesteenweg wordt helemaal opnieuw ingericht.
  • De Brusselsesteenweg en de Albertlaan worden uit elkaar getrokken om conflicten tussen tram, Brusselsesteenweg en Albertlaan te vermijden.
  • Alle kruispunten worden haaks (hoek van 90°) in plaats van schuin aangesloten om de snelheid van het autoverkeer terug te dringen en de oversteektijd voor de zachte weggebruiker te verkorten.
  • De doorsteken in de middenberm worden vernieuwd om de haakse aansluitingen te kunnen realiseren.
  • In de Albertlaan wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting Tervurenlaan. Fietsen blijft mogelijk in beide richtingen.
  • Voor het verkeer op de Tervurenlaan dat afslaat naar de Brusselsesteenweg (richting Brussel) wordt een aparte afslagstrook en groenfase voorzien 

 

 • Kruispunt met Albertlaan:  het kruispunt met de Albertlaan wordt enkel beschikbaar voor uitrijdend verkeer.
 • Kruispunt met Oppemstraat: De huidige vorm van het kruispunt met de Oppemstraat blijft grotendeels behouden. Wel wordt er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd komende van de rotonde Jazzfontein die zal aantakken op de bestaande oversteek en een rechts afslagstrook met aparte groenfase gerealiseerd richting Oppemstraat (kant Wezembeek-Oppem).
   

 

 • Toegang Golf: de toegang naar de golfclub blijft toegankelijk voor het verkeer, maar de doorsteek in de middenberm van de Tervurenlaan ter hoogte van deze straat wordt om veiligheidsredenen afgesloten. Het verkeer richting Brussel dient te keren op de rotonde Rhododendron.
 • De kruispunten met de Hofkensstraat, Vrijwilligerslaan en Rabianostraat blijven open voor het verkeer. Er wordt wel een plateau aangelegd zodat het fietspad verhoogd kan blijven doorlopen. Dit komt de veiligheid van de fietser ten goede en remt het verkeer af. Ter hoogte van het kruispunt met de Broekstraat is een plateau niet mogelijk omdat het busverkeer van deze route gebruik maakt. 
   

 

 • Rotonde Jazzfontein: het noordelijke gedeelte van de rotonde werd aangepast tijdens het project van de Leuvensesteenweg (N3). De zuidelijke tak van de Leuvensesteenweg (richting Tervuren centrum) wordt nu licht aangepast.

Tramhaltes

De tramhaltes worden een paar meter verplaatst richting Tervuren om de aanpassingen aan het kruispunt van de Albertlaan mogelijk te maken. De perrons worden volledig heringericht en aangelegd volgens de normen van de MIVB. Er wordt een schuilhuisje voorzien richting Brussel. Het dak van het schuilhuisje wordt doorgetrokken om een overdekte fietsenstalling (30 plaatsen) te maken.

Nieuwe bomen

Waar vandaag langs de Tervurenlaan kastanjelaars staan, worden vrijliggende fietspaden aangelegd. In de plaats van die bomen, maar iets meer naar de buitenkant van de weg, zal Wegen en Verkeer rode paardekastanjes planten. Ook de bomen in de middenberm worden vervangen door rode paardekastanjes. Die beslissing is genomen omdat veel van de bomen aangetast zijn door de mineermot. De rode paardekastanje is beter bestand tegen de mineermot. 

Hinder en omleiding

Tijdens de werken geldt er op de Tervurenlaan (N3) een snelheidsbeperking van 50 km/u. Ter hoogte van de versmalde rijstroken aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg wordt tijdelijk een snelheidsregime van 30 km/u ingevoerd. Ook wordt de groenfase van de verkeerslichten aan het vierarmenkruispunt verlengd.

Op enkele noodzakelijke momenten na moet de Tervurenlaan niet worden afgesloten voor het verkeer. Dit betekent dat de Tervurenlaan, de straten rondom en het centrum van Tervuren zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Het doorgaand verkeer wordt wel aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de E40 tussen Leuven en Brussel.

Uitvoering in stukjes voor vlot verkeer 

Wegen en Verkeer voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Door de werken zo te organiseren, beschikt het verkeer op de Tervurenlaan (N3) altijd over minstens één rijstrook in elke rijrichting. Onder het faseringskaartje vindt u voor iedere fase wat meer informatie. Belangrijk: de uitvoeringsperiode vermeld bij de eerste fasen kan nog wijzigen. Als er belangrijke wijzigingen zijn, publiceren we updates bovenaan de pagina.  

  

Laatste ingrepen (fasen 6a en 6b) 

Fase 6a: binnenkant rotonde Jazzfontein zuidkant

Inname van de rijbaan: 
De volledige zuidkant van de rotonde wordt ingenomen met tijdelijke werfsignalisatie die elke avond wordt opgesteld en elke ochtend opnieuw wordt verwijderd. 

Situatie voor het gemotoriseerde verkeer:
Tijdens de vermeldde nachten is keren op de rotonde Jazzfontein onmogelijk. Verkeer naar Tervuren kan gebruik maken van Oppemstraat of de Brusselsesteenweg, de aansluiting met de Leuvensesteenweg (rotonde Jazzfontein) is afgesloten. Verkeer vanuit Tervuren gebruikt de Kastanjedreef en de Paleizenlaan of de Brusselsesteenweg om de N3 te bereiken. Verkeer naar Leuven wordt omgeleid via R0, N227 en E40.

Fase 6b: aansluitingen Tervurenlaan op Vierarmen

Inname van de rijbaan: 
Gedurende de tijdsperiode noodzakelijk voor de werken wordt hetzij de aansluiting van de N3 met de R0 (richting BXL) ingenomen als werfzone, hetzij de aansluiting van de R0 met de N3 (richting Leuven) ingenomen als werfzone. Aangezien ook de fundering wordt vernieuwd, gaat omwille van verkeersveiligheids- en technische redenen de voorkeur naar 2 weekends in plaats van nachtwerk. 

Situatie voor het gemotoriseerd verkeer:
Tijdens de vermelde periode van uitvoering kan verkeer van de N3 niet naar de R0 of omgekeerd. De Brusselsesteenweg kan dan gebruikt worden als omleidingsroute. 

Situatie voor de fietsers:
Definitieve aansluiting fietspaden op de R0 en de N3 valt buiten de werfzone, dus geen wijzigingen.