Herinrichting Steenweg op Holsbeek (N229) (Rotselaar en Leuven)

Weg
Datum 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek (N229) tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19). Het kruispunt met Wingepark behoort ook tot de projectzone. 

UPDATE 29/01/18: door vertragingen in de onteigeningsprocedures, schuift de timing van het project op. De werken zullen pas in de loop van 2020 opgestart kunnen worden.  Wegen en verkeer verspreidt binnenkort een bewonersbrief in de onmiddellijke omgeving van de projectzone om dat te melden aan de omwonenden.  

Situering van het project

 

 

 

Veiliger voor alle weggebruikers

De Steenweg op Holsbeek is een bijzonder drukke baan met een belangrijke verkeersfunctie. De weg verleent toegang tot de E314 en het bedrijventerrein Wingepark. Helaas is de huidige weginrichting niet aangepast aan deze verkeersdrukte. De toegang tot het Wingepark is niet optimaal en fietsers beschikken slechts over een smal, niet verhoogd aanliggend fietspad. Omdat de schoolgaande jeugd van het Montfortcollege  en omdat Wegen en Verkeer de Steenweg op Holsbeek als fietsverbinding wil promoten, worden er hier vrijliggende fietspaden aangelegd

 

Twee cruciale ingrepen voor vlotter verkeer

Naast de aanleg van nieuwe fietspaden, voert Wegen en Verkeer ook enkele ingrepen uit die de afwikkeling van het auto- en busverkeer moeten verbeteren. Ter hoogte van de rotonde met de Aarschotsesteenweg wordt een extra rijstrook langs de rotonde aangelegd voor het verkeer richting Aarschot. Ter hoogte van het kruispunt met Wingepark wordt een aparte afslagstrook voorzien voor het verkeer richting Leuven dat met een links afslaande beweging Wingepark inrijdt.

 

Minder hinder door gecoördineerde planning met Aquafin en Infrax 

De herinrichting van de Steenweg op Holsbeek sluit aan op een project van Aquafin aan de andere kant van de E314. Voor Wegen en Verkeer de steenweg herinricht, zullen Aquafin (werken collector) en Infrax (werken gescheiden rioleringsstelsel) ook in dit deel van de Steenweg op Holsbeek werken uitvoeren. De rioleringswerken en de bovengrondse herinrichting worden gelijktijdig uitgevoerd zodat de omwonenden en weggebruikers niet tweemaal gehinderd moeten worden op korte tijd.