Herinrichting Steenweg op Holsbeek (N229) (Rotselaar en Leuven)

Weg
Datum 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de vernieuwing van de Steenweg op Holsbeek (N229) tussen het op- en afrittencomplex van de E314 en de rotonde met de Aarschotsesteenweg (N19). Het kruispunt met Wingepark behoort ook tot de projectzone. 

UPDATE 10/11/17: een technisch studiebureau werkt momenteel nog aan het ontwerp van de nieuwe Steenweg op Holsbeek. Momenteel heeft Wegen en Verkeer geen zicht op een timing voor de start van de werken. Zodra er meer duidelijkheid is daarover, zullenw e dat melden op deze webpagina. Voor de werken effectief starten zal er zeker ook nog een bewonersbrief verspreid worden in de omgeving van de projectzone. 

Situering van het project

 

 

 

Veiliger voor alle weggebruikers

De Steenweg op Holsbeek is een bijzonder drukke baan met een belangrijke verkeersfunctie. De weg verleent toegang tot de E314 en het bedrijventerrein Wingepark. Helaas is de huidige weginrichting niet aangepast aan deze verkeersdrukte. De toegang tot het Wingepark is niet optimaal en fietsers beschikken slechts over een smal, niet verhoogd aanliggend fietspad. Omdat de schoolgaande jeugd van het Montfortcollege  en omdat Wegen en Verkeer de Steenweg op Holsbeek als fietsverbinding wil promoten, worden er hier vrijliggende fietspaden aangelegd

 

Twee cruciale ingrepen voor vlotter verkeer

Naast de aanleg van nieuwe fietspaden, voert Wegen en Verkeer ook enkele ingrepen uit die de afwikkeling van het auto- en busverkeer moeten verbeteren. Ter hoogte van de rotonde met de Aarschotsesteenweg wordt een extra rijstrook langs de rotonde aangelegd voor het verkeer richting Aarschot. Ter hoogte van het kruispunt met Wingepark wordt een aparte afslagstrook voorzien voor het verkeer richting Leuven dat met een links afslaande beweging Wingepark inrijdt.

 

Minder hinder door gecoördineerde planning met Aquafin en Infrax 

De herinrichting van de Steenweg op Holsbeek sluit aan op een project van Aquafin aan de andere kant van de E314. Voor Wegen en Verkeer de steenweg herinricht, zullen Aquafin (werken collector) en Infrax (werken gescheiden rioleringsstelsel) ook in dit deel van de Steenweg op Holsbeek werken uitvoeren. De rioleringswerken en de bovengrondse herinrichting worden gelijktijdig uitgevoerd zodat de omwonenden en weggebruikers niet tweemaal gehinderd moeten worden op korte tijd.