Herinrichting N9 Oostendse Steenweg in Brugge

Regio
Gemeente
Weg
Datum 29/08/2016 tot najaar 2017

De N9 Oostendse Steenweg vanaf Tempelhof tot en met de rotonde N9-N371 in Brugge wordt volledig heraangelegd. Ondergronds worden de oude rioleringen verwijderd en vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel en bovengronds wordt de rijweg heringericht met meer en betere oversteekplaatsen voor voetgangers en bredere en licht verhoogde fietspaden in rode asfalt. De weg krijgt een groene middenberm en het wegprofiel wordt smaller om het verkeer aan te zetten de snelheid te matigen. Ook de voetpaden en parkeerstroken worden vernieuwd. De stad Brugge treedt op als bouwheer en voert ook werken uit op de gemeentewegen Rustenburgstraat en H. Waelputstraat.

Vanaf 1 april 2016 starten de werken op de gemeentewegen. De werken op de N9 Oostendse Steenweg starten vanaf 29 augustus 2016 en worden in 5 fases uitgevoerd.

Fase 1 (afgerond)

Timing: vanaf 29 augustus tot 17 februari 2016.
Werfzone: N9 (onpare kant) tussen de spoorwegbrug (Sint-Pietersstatiedreef) en de K. Mestdaghstraat (beide kruispunten inbegrepen)
Hinder: In de werfzone is verkeer in 1 richting (brugge uit) toegelaten. Verkeer richting Brugge moet omrijden via de Waggelwaterstraat, D. Martensstraat en de oprit naar de Bevrijdingslaan. De fietsers volgen een omleiding via de Sint-Pietersstatiedreef en de Rustenburgstraat. 

Fase 2

Timing: Vanaf 20 februari 2017 tot vermoedelijk mei 2017.
Werfzone: N9 (pare kant) tussen de Sint-Pietersstatiedreef en de K. Mestdaghstraat (beide kruispunten inbegrepen)
Hinder: In de werfzone is verkeer in 1 richting (Brugge uit) toegelaten. Verkeer richting Brugge moet omrijden via de Waggelwaterstraat, D. Martensstraat en de oprit naar de Bevrijdingslaan. De fietsers volgen een omleiding via de Sint-Pietersstatiedreef en de Rustenburgstraat. 

Fase 3

Timing: aansluitend op fase 2
Werfzone: N9 (onpare kant) vanaf K. Mestdaghstraat (kruispunt niet inbegrepen) tot aan huisnummer 5 (kruispunt H. Waelputstraat inbegrepen)

Fase 4

Timing: aansluitend op fase 3
Werfzone: N9 (pare kant) vanaf huisnummer 56 tot aan rotonde N371 Blankenbergse Steenweg

Fase 5

Timing: aansluitend op fase 4
Werfzone: rotonde N9-N371