Herinrichting N9 Oostendse Steenweg in Brugge

Regio
Gemeente
Weg
Datum 29/08/2016 tot voorjaar 2018

De N9 Oostendse Steenweg vanaf Tempelhof tot en met de rotonde N9-N371 in Brugge wordt volledig heraangelegd. Ondergronds worden de oude rioleringen verwijderd en vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel en bovengronds wordt de rijweg heringericht met meer en betere oversteekplaatsen voor voetgangers en bredere en licht verhoogde fietspaden in rode asfalt. De weg krijgt een groene middenberm en het wegprofiel wordt smaller om het verkeer aan te zetten de snelheid te matigen. Ook de voetpaden en parkeerstroken worden vernieuwd. De stad Brugge treedt op als bouwheer en voert ook werken uit op de gemeentewegen Rustenburgstraat en H. Waelputstraat.

Vanaf 1 april 2016 starten de werken op de gemeentewegen. De werken op de N9 Oostendse Steenweg starten vanaf 29 augustus 2016 en worden in meerdere fases uitgevoerd.

 

De laatste stand van zaken vind je via deze link