Herinrichting N357 Roeselaarsestraat doortocht Izegem (laatste fase)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorbereidende nutswerken: 7/11/2016 - 31/3/2017, eigenlijke werken: datum nog te bepalen

In 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de laatste fase van de heraanleg van de doortocht Izegem op de N357 Roeselaarsestraat. De weg en de riolering zullen er een grondige vernieuwing ondergaan. Vooraleer de eigenlijke werken starten gaan de nutsmaatschappijen aan de slag om nutsleidingen te verleggen en te vernieuwen.

Nutswerken

Vanaf 7 november worden nutswerken uitgevoerd volgens deze fasering:

Fase 1 Roeselaarsestraat nr. 404 tot 544

Fase 2 Roeselaarsestraat nr. 335 tot 381

Fase 3 Roeselaarsestraat nr. 391 tot 503

Fase 4 Roeselaarsestraat nr. 544 tot 628

Eerst plaatst de aannemer de nieuwe leidingen in fase 1 en fase 2. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal dit duren tot vermoedelijk de 2e helft van januari 2017. Begin januari start men dan ook met de overkoppelingen van de oude op de nieuwe leidingen. De aanleg van fases 3 en 4 zal aansluitend gebeuren op de aanleg van fases 1 en 2. De overkoppelingen in fases 3 en 4 starten ten vroegste eind februari.

Verkeer tijdens de nutswerken

Het verkeer zal tijdens de nutswerken steeds in beide richtingen over de Roeselaarsestraat kunnen rijden, aangezien de werken vooral geconcentreerd zijn op de parkeerstroken en voetpaden. Er zal echter wel gewerkt worden met beurtelings verkeer.

 

Meer info over de eigenlijke herinrichtingswerken volgt later.