Herinrichting N357 Roeselaarsestraat doortocht Izegem

Regio
Gemeente
Weg
Datum 07/08/17 - eind 2018

Op 7 augustus 2017 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de laatste fase van de heraanleg van de doortocht Izegem op de N357 Roeselaarsestraat. Tussen de Kapucijnenlaan en de Sasbrug zal de weg een grondige vernieuwing ondergaan. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2018. 

Doel van de werken

De werken hebben op de eerste plaats als doel de veiligheid voor alle weggebruikers te verhogen, maar ook het comfort voor fietsers en voetgangers gevoelig te verbeteren. De ingrepen zullen bovendien ook een positieve impact hebben op de leefbaarheid van de bewoners langs de N357.

Ook ondergronds zal er een grondige vernieuwing gebeuren. De riolering zal er aangepast worden naar een gescheiden stelsel. Dit wil zeggen dat het regenwater en vuilwater afzonderlijk wordt afgevoerd.

 

Stand van zaken (14 december 2017)

De uitzonderlijke weersomstandigheden hebben impact gehad op de voortgang van de werken. De aannemer doet er echter alles aan om nog zoveel mogelijk werk gedaan te krijgen voor het kerstverlof.

Op 8 januari start de aannemer opnieuw. In de huidige fase zal dan gestart worden met de bovenbouw van de weg. Er zullen borduren worden gezet, er komt een fundering en tijdens de week van 22 januari komt de onderaannemer om de onderlagen asfalt te gieten tussen het kruispunt met de Abelestraat en huisnummer 379. Vervolgens zal gestart worden met de opbraak en heraanleg van fase 1b. Deze loopt vanaf huisnummer 379 tot net voor de Kapucijnenlaan. Fase 1b zal, zonder onvoorziene omstandigheden, afgerond zijn tegen het bouwverlof deze zomer. 

Fasering

De werken zullen uitgevoerd worden in 2 fasen. Deze fasen zijn vervolgens onderverdeeld in 2 deelfasen. Op deze manier streven we naar een vlotte heraanleg met een zo goed mogelijke bereikbaarheid tijdens de werken.

Fase 1

Fase 1a: Abelestraat tot helft oprit Winsol
Fase 1b: Helft oprit Winsol tot Kapucijnenlaan (vanaf 22 januari 2018)

Fase 2

Fase 2a: Abelestraat tot huisnr. 473  
Fase 2b: Huisnr. 473 – nr 503 

De timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Mochten er zich wijzigingen in de timing voordoen zal dit gecommuniceerd worden.

Omleiding

Het doorgaand verkeer moet een omleiding volgen.

Vanuit Izegem volgt het verkeer de Krekelmotestraat, Ambachtenstraat en vervolgens de Sasbrug. Vanuit Roeselare geldt de omgekeerde route.

Plaatselijk verkeer zal slechts beperkte toegang hebben tot de werfzone. Wanneer gewerkt wordt in fase 1, zal fase 2 nog vlot toegankelijk zijn, al dan niet via de omleiding.

Wie tijdens de uitvoering van de werken graag een nieuwsbrief ontvangt met informatie hoe de werken verlopen, kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief door op de enveloppe in de rechterzijkolom te klikken bovenaan deze pagina.