Herinrichting Merksemsebaan (N120) en Deurnesteenweg ter hoogte van Hoogmolenbrug

Weg
Datum nutswerken vanaf 27 januari 2020, hoofdwerken vanaf juni 2020 tot september 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug. Concreet wordt de Deurnesteenweg gedeeltelijk verlegd in de richting van Deurne om zo een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Hierop sluit later de nieuwe Hoogmolenbrug aan. De grondige heraanleg start in juni 2020. Ter voorbereiding van deze werken beginnen de nutsmaatschappijen op 27 januari 2020 met het verplaatsen van hun kabels en leidingen.    

Om hinder op de as Deurne-Wijnegem tijdens de realisatie van de Oosterweelverbinding te vermijden, starten de werken aan de Merksemsebaan en Deurnesteenweg begin 2020 al op. Eind januari beginnen de nutsbedrijven met het verplaatsen van hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, telecom en water. In juni start het Agentschap Wegen en Verkeer vervolgens met de vernieuwing van de weginfrastructuur. Als alles volgens planning loopt, duren de werken tot september 2021.

Vanaf 27 januari hinder op Merksemsebaan: verkeer richting Antwerpen over één rijstrook

De voorbereidende nutswerken zijn ingrijpend en vertalen zich meteen in verkeershinderVanaf maandag 27 januari werkt de aannemer aan de noordzijde van de Merksemsebaan (fase 1), tussen de Bijkhoevelaan en de grens met de stad Antwerpen. Tijdens de werken is de rechterrijstrook niet beschikbaar. Autoverkeer richting Antwerpen verloopt er gedurende een 4-tal weken over één rijstrook in plaats van twee. Voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren via een afgeschermde doorgang.

Boven: verkeerssituatie vanaf 27/01/20. De afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Tijdens die periode blijft de afslagbeweging richting Hoogmolenbrug en Schoten (via Deurnesteenweg) zo lang als mogelijk beschikbaar. Enkel vanaf maandag 10 februari kan gemotoriseerd verkeer er gedurende enkele dagen niet afslaan richting Schoten. De aannemer realiseert er een doorsteek onder de rijweg. Tot die klaar is, geldt er enkelrichtingsverkeer vanuit Schoten richting de Merksemsebaan (N120). Verkeer naar Schoten volgt hierbij een omleiding.

  • Komend van Wijnegem rijd je via de Houtlaan (N12), Albertkanaaldijk en Hoogmolendijk richting Schoten.
  • Vanuit Antwerpen en Deurne volg je een omleidingsroute via de Bisschoppenhoflaan, Brug van den Azijn en Bredabaan (N1).

Boven: verkeerssituatie tijdens enkele dagen in week van 10/02/20. 

Onder: de omleidingen richting Schoten wanneer de afslagbeweging niet mogelijk is. 

Doorsteken onder N120 in krokusverlof, zuidzijde volgt aansluitend

De werken aan de noordzijde van de N120 duren naar verwachting tot 21 februari. In de week die daarop volgt (krokusvakantie) realiseert de aannemer verschillende doorsteken dwars onder de N120 door (fase 2). De werfzone verschuift op regelmatige basis, en verkeer (zowel richting Antwerpen als richting Wijnegem) verloopt over een beperkt aantal rijstroken.

Als alles volgens plan verloopt, verhuizen de nutswerken begin maart naar de zuidzijde van de N120 (fase 3). Ook hier zal de rechterrijstrook worden ingenomen en loopt verkeer richting Wijnegem over één rijstrook in plaats van twee.

Fasering hoofdwerken (vanaf juni 2020)

Gefaseerde aanpak houdt verkeer gaande

Zodra de nutswerken klaar zijn (juni 2020), start Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Merksemsebaan vanaf de gemeentegrens (Wijnegem-Antwerpen) tot iets voorbij de Bijkhoevelaan. Deze werken kennen drie grote fasen en duren tot september 2021.

Dankzij een gefaseerde aanpak blijft verkeer op de Merksemsebaan mogelijk. Wel wordt het tijdens fase 1 en 2 herleid naar één rijstrook in elke richting.

Fase 1: zuidzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

  • juni 2020 – december 2020
  • verkeer via 2x1 rijstrook op noordzijde

Fase 2: noordzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

  • december 2020 – juni 2021
  • verkeer via 2x1 rijstrook op nieuwe zuidzijde

Fase 3: afwerking middenbermen en kruispunten

  • juni 2021 – augustus 2021
  • beperkte verkeershinder

Bedrijven en handelszaken zijn bereikbaar

Tijdens de werken, blijven de omliggende bedrijven in de buurt bereikbaar. Ook de bedrijvenzone Bijkhoevelaan houden we op elk moment toegankelijk voor vrachtverkeer. De herinrichting van dit kruispunt wordt namelijk gefaseerd aangepakt.

De bus blijft rijden

Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn verplaatst tijdelijk enkele haltes. De dienstverlening blijft wel behouden, maar u stapt tijdelijk elders op en af.

  • De halte 'Wijnegem Hoogmolen Kruispunt' langs de noordzijde van de Merksemsebaan wordt tijdelijk een 150-tal meter oostwaarts opgeschoven (richting Venhof), vlak voor de iname van de rijstrook richting Antwerpen.  

Meer informatie vindt u op www.delijn.be.

Komst nieuwe Hoogmolenbrug vraagt om aanpassing verkeersinfrastructuur

Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde (zijde Schoten) krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde schuift de Deurnesteenweg zo’n 200m op in de richting van Deurne om een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen.

 

Boven: herinrichting kruispunt Merksemsebaan (N120) met Deurnesteenweg in afwachting van nieuwe Hoogmolenbrug.

Boven: nieuw kruispunt Merksemsebaan (N120) met Bijkhoevelaan.

Boven: nieuw kruispunt Merksemsebaan (N120) met verlegde Deurnesteenweg en aansluiting nieuwe Hoogmolenbrug.

Als het nieuwe kruispunt klaar is, blijft het oude nog even in gebruik

Over anderhalf jaar is de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan een stuk naar het westen opgeschoven. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is vanaf dan open voor verkeer. Van en naar Schoten rijdt verkeer nog via het oude kruispunt tot de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is. Dan gaat de middenberm van het oude kruispunt dicht. Hier blijven wel enkele verkeersbewegingen mogelijk, namelijk rechts-in en rechts-uit aan de noordzijde en rechtsaf aan de zuidzijde.

Stijgend belang Albertkanaal vraagt om capaciteitsverhogende oplossing

Deze werkzaamheden kaderen binnen de later geplande bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug. In de voorbije decennia werd het Albertkanaal alsmaar belangrijk voor containervervoer. Met meer dan 40 miljoen ton vervoerde goederen op jaarbasis vormt het vandaag de dag de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv investeert nu volop in het wegwerken van een aantal capaciteitsbeperkende knelpunten, waaronder de Hoogmolenbrug.

Concreet komt ruim 200 meter in de richting van Deurne een nieuwe Hoogmolenbrug met een vrije doorvaarhoogte van 9,10m. Hierdoor zullen in de toekomst schepen met tot wel 4 lagen containers onder de brug door kunnen varen. Naast de binnenvaart hebben ook weggebruikers baat bij dit project. Automobilisten genieten na afloop van de werken van een nieuwe verbinding met de Merksemsebaan en de Metropoolstraat. Fietsers krijgen een hoogwaardige verbinding tussen beide oevers met een doortrekking van het fietspad tot de schoolomgeving van Schoten.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met onze digitale nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over het verloop van dit project (herinrichting Merksemsebaan - Deurnesteenweg). Geïnteresseerd? Schrijf u dan vlug in via het icoontje met de envelop rechtsbovenaan deze pagina.

Project Hoogmolenbrug

De bovenvermelde herinrichtingswerken kaderen binnen het project Hoogmolenbrug van De Vlaamse Waterweg nv. Voor meer informatie over de werkzaamheden met betrekking tot de Hoogmolenbrug surft u naar www.vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug.

Bereikbaarheidsadviseur

Met vragen over de werken kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).