Herinrichting Merksemsebaan (N120) en Deurnesteenweg ter hoogte van Hoogmolenbrug

Weg
Datum nutswerken vanaf begin 2020, hoofdwerken vanaf juni 2020 - einde: september 2021

Vanaf juni 2020 voert het Agentschap Wegen en Verkeer een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug. Concreet wordt de Deurnesteenweg gedeeltelijk verlegd in de richting van Deurne om zo een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Hierop sluit later de nieuwe Hoogmolenbrug aan. Ter voorbereiding van deze werken starten de nutsmaatschappijen al begin 2020 met het verplaatsen van hun kabels en leidingen.    

Komst nieuwe Hoogmolenbrug vraagt om aanpassing verkeersinfrastructuur

Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde (zijde Schoten) krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde schuift de Deurnesteenweg zo’n 200m op in de richting van Deurne om een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen.

Om hinder op de as Deurne-Wijnegem tijdens de realisatie van de Oosterweelverbinding te vermijden, starten de werken aan de Merksemsebaan en Deurnesteenweg begin 2020 al op. Eind januari beginnen de nutsbedrijven met het verplaatsen van hun kabels en leidingen voor gas, elektriciteit, telecom en water. In juni start het Agentschap Wegen en Verkeer vervolgens met de vernieuwing van de weginfrastructuur. Als alles volgens planning loopt, duren de werken tot september 2021.

Boven: herinrichting kruispunt Merksemsebaan (N120) met Deurnesteenweg in afwachting van nieuwe Hoogmolenbrug.

Boven: nieuw kruispunt Merksemsebaan (N120) met Bijkhoevelaan.

Boven: nieuw kruispunt Merksemsebaan (N120) met verlegde Deurnesteenweg en aansluiting nieuwe Hoogmolenbrug.

Vanaf februari 2020 eerste hinder op Merksemsebaan

De voorbereidende nutswerken zijn ingrijpend en vertalen zich meteen in verkeershinder. De werken starten aan de noordzijde van de Merksemsebaan waar de aannemer de rechterrijstrook inneemt. Verkeer in de richting van Deurne moet er over één rijstrook voorbij de werfzone rijden. Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijk fietspad. In de loop van maart verplaatsen de nutswerken zich naar de zuidzijde en is er slechts één rijvak richting Wijnegem beschikbaar.

Op bepaalde momenten worden ook doorsteken gemaakt doorheen de rijbaan. Op de Merksemsebaan sluit de aannemer in twee weekends telkens een volledige rijhelft af (hetzij richting Wijnegem, hetzij richting Deurne). Voor de afgesloten rijrichting geldt dan een omleiding. Wanneer de nutsleidingen de Deurnesteenweg kruisen, is op de betreffende kruispunttak niet elke verkeersbeweging beschikbaar en wordt deze tijdelijk omgeleid. 

Gefaseerde aanpak houdt verkeer gaande

Zodra de nutswerken klaar zijn (juni 2020), start Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Merksemsebaan vanaf de gemeentegrens (Wijnegem-Antwerpen) tot iets voorbij de Bijkhoevelaan. Deze werken kennen drie grote fasen en duren tot september 2021.

Dankzij een gefaseerde aanpak blijft verkeer op de Merksemsebaan mogelijk. Wel wordt het tijdens fase 1 en 2 herleid naar 1 rijstrook in elke richting.

Fase 1: zuidzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

  • juni 2020 – december 2020
  • verkeer via 2x1 rijstrook op noordzijde

Fase 2: noordzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg

  • december 2020 – juni 2021
  • verkeer via 2x1 rijstrook op nieuwe zuidzijde

Fase 3: afwerking middenbermen en kruispunten

  • juni 2021 – augustus 2021
  • beperkte verkeershinder

Bedrijven en handelszaken zijn bereikbaar

Tijdens de werken, blijven de omliggende bedrijven in de buurt bereikbaar. Ook de bedrijvenzone Bijkhoevelaan houden we op elk moment toegankelijk voor vrachtverkeer. De herinrichting van dit kruispunt wordt namelijk gefaseerd aangepakt.

De bus blijft rijden

Openbaar vervoersmaatschappij De Lijn verplaatst tijdelijk enkele haltes. De dienstverlening blijft wel behouden, maar u stapt tijdelijk elders op en af. Meer informatie vindt u tegen die tijd op www.delijn.be.

Als het nieuwe kruispunt klaar is, blijft het oude nog even in gebruik

Over anderhalf jaar is de aansluiting van de Deurnesteenweg met de Merksemsebaan een stuk naar het westen opgeschoven. De zuidelijke tak van dit nieuwe kruispunt is vanaf dan open voor verkeer. Van en naar Schoten rijdt verkeer nog via het oude kruispunt tot de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is. Dan gaat de middenberm van het oude kruispunt dicht. Hier blijven wel enkele verkeersbewegingen mogelijk, namelijk rechts-in en rechts-uit aan de noordzijde en rechtsaf aan de zuidzijde.

Stijgend belang Albertkanaal vraagt om capaciteitsverhogende oplossing

Deze werkzaamheden kaderen binnen de later geplande bouw van de nieuwe Hoogmolenbrug. In de voorbije decennia werd het Albertkanaal alsmaar belangrijk voor containervervoer. Met meer dan 40 miljoen ton vervoerde goederen op jaarbasis vormt het vandaag de dag de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv investeert nu volop in het wegwerken van een aantal capaciteitsbeperkende knelpunten, waaronder de Hoogmolenbrug.

Concreet komt ruim 200 meter in de richting van Deurne een nieuwe Hoogmolenbrug met een vrije doorvaarhoogte van 9,10m. Hierdoor zullen in de toekomst schepen met tot wel 4 lagen containers onder de brug door kunnen varen. Naast de binnenvaart hebben ook weggebruikers baat bij dit project. Automobilisten genieten na afloop van de werken van een nieuwe verbinding met de Merksemsebaan en de Metropoolstraat. Fietsers krijgen een hoogwaardige verbinding tussen beide oevers met een doortrekking van het fietspad tot de schoolomgeving van Schoten.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte over het verloop van dit project (herinrichting Merksemsebaan - Deurnesteenweg). Geïnteresseerd? Schrijf u dan vlug in via het icoontje met de envelop rechtsbovenaan deze pagina.

Project Hoogmolenbrug

De bovenvermelde herinrichtingswerken kaderen binnen het project Hoogmolenbrug van De Vlaamse Waterweg nv. Voor een volledig overzicht van de geplande werkzaamheden surft u naar www.vlaamsewaterweg.be/hoogmolenbrug.