Herinrichting Langenberg en Turnhoutsebaan in Diest

Regio
Gemeente
Weg
Datum vanaf eind 2017

De Turnhoutsebaan en Langenberg in Diest zijn vandaag in slechte staat. Vanaf eind 2017 werkt de Vlaamse Overheid aan een nieuwe en veiligere weginrichting. De Langenberg krijgt 1,2 kilometer vrijliggende fietspaden, 2 nieuwe bulshaltes, een grondige vernieuwing van de weg en een bocht die niet zo verraderlijk is als vandaag. Er is uitzicht op vlotter en veiliger verkeer, in de eerste plaats voor fietsers en voor het openbaar vervoer. Wegen en Verkeer wil werken aan de weg om een voelbaar verschil te maken. 

Zowel de boven- als de onderbouw van de weg zal helemaal vernieuwd worden. De veilige en vrijliggende fietspaden komen langs beide kanten van de weg. De nieuwe bushaltes zullen zich bevinden aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 - kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 - kant Molenstede). De stad Diest maakt van de gelegenheid gebruik om de riolering op het traject te vernieuwen.

 

Grondige herinrichting

Vlaanderen investeert in een grondige herinrichting van de Langenberg en Turnhoutsebaan.

Ook het kruispunt richting dorpskern van Molenstede ter hoogte van de Kruisstraat  wordt volledig verlegd en veilig gemaakt.  Daarnaast zal er ook straatverlichting geplaatst worden.

Dit project van de Vlaamse Overheid betekent een goede vooruitgang voor de mobiliteit rond Diest. Het stadsbestuur maakt gebruik van de werken om te investeren in een gescheiden rioleringsstelsel.

Timing

Wegen en Verkeer neemt in 2017 een aannemer onder de arm om in het najaar van 2017 of in het voorjaar van 2018 te starten met de werken. Die zullen in totaal twee jaar in beslag nemen.

Gescheiden rioleringsstelsel

Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele tracé van de werken. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu.

Verdere communicatie

Wegen en Verkeer zal, zodra er meer duidelijkheid is over de timing en de uitvoering van de werken, omwonenden en weggebruikers meer concrete informatie bezorgen, onder andere met een bewonersbrief die in de onmiddellijke omgeving van de werfzone zal verspreid worden. Ook deze pagina zal naarmate het project dichterbij komt regelmatige updates krijgen.