Herinrichting kruispunten in Lier

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot 23 september 2016

Update 14/09/16: De werken aan het kruispunt van de Lierse Ring (R16) en de Mechelsesteenweg (N14) in Lier bevinden zich in de laatste rechte lijn en naderen hun voltooiing. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht het kruispunt en de directe omgeving volledig te kunnen openstellen in de loop van woensdag 21 september. Daarna wordt nog het wegdek op de ring aan de keerlus ter hoogte van de Boomlaarstraat vernieuwd. Deze werken zullen drie dagen duren tot en met vrijdag 23 september. Het verkeer op de ring rijdt dan ter hoogte van de werken over één in plaats van twee rijstroken. Tijdens deze drie dagen zal verkeer van op de ring ook niet rechtstreeks de Boomlaarstraat kunnen inrijden. Bedrijven en bewoners van de Boomlaarstraat ten oosten van de ring zijn bereikbaar via het nieuwe kruispunt, de Mechelsesteenweg, de Frans Boogaertslaan en de Bosstraat.

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt werk van de herinrichting van vier kruispunten in Lier. Drie van de vier kruispunten staan bekend als zwarte punten waar geregeld ongevallen gebeuren: het kruispunt van de Ring (R16) met de Mechelsesteenweg (N14), het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N14) met Hoog-Lachenen en het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Schollebeekstraat. Na de werken zal de verkeerssituatie er voor alle weggebruikers veel veiliger zijn en het verkeer zal er vlotter doorstromen. De werken aan het kruispunt met Hoog-Lachenen en met de Schollebeekstraat zijn ondertussen klaar. Het kruispunt van de Ring met de Mechelsesteenweg krijgt in de komende maanden zijn definitieve vorm.

1. Kruispunt Ring (R16) en Mechelsesteenweg (N14)

Het kruispunt van de Lierse Ring (R16) en de Mechelsesteenweg (N14) wordt volledig heringericht. Om het verkeer veiliger en vlotter te maken, komt er een tunnel onder de Mechelsesteenweg. Bovengronds wordt een overzichtelijk kruispunt met verkeerslichten aangelegd. Ook het naburige kruispunt met de Lintsesteenweg krijgt een facelift. De werken zijn gestart in augustus 2014 en lopen nog tot eind 2016.

Een blik op de tunnel

De tunnel onder de Mechelsesteenweg vormt de blikvanger van de werken aan de verschillende kruispunten in Lier. Hieronder enkele wist-je-datjes:

 • De totale tunnelinfrastructuur is 425 m lang. het overdekte gedeelte is 63 meter lang. De aanrijstroken naar de tunnel zijn samen 361 m lang. 
 • De tunnel ligt 7 m diep ten opzichte van het niveau van het kruispunt. De afstand tussen het wegdek in de tunnel en het tunneldak is 5 m. Ter vergelijking: een vrachtwagen heeft meestal een hoogte van ongeveer 3 m. De maximale toegestane hoogte voor vrachtwagens is 4 m. 
 • De tunnelvloer helt lichtjes af. Dat is om ervoor te zorgen dat overtollig water na vb. regenval makkelijk wegstroomt.

Wanneer wordt er gewerkt?

Efficiënte planning om hinder te beperken

Om de hinder van de werken zoveel mogelijk te beperken, neemt het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende maatregelen:

 • De werken worden in vier verschillende fases uitgevoerd, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van dezelfde omleidingen.
 • De Kanaaldijk wordt opengesteld voor de duur van de werken op de Ring. Dat moet de verkeersdruk in de buurt wat helpen te verlichten. Op Zuut, Mijl en Neerloop geldt éénrichtingsverkeer (50 km/uur) van Duffel richting Berlaar en Kessel (uitgezonderd tussen 18 mei en eind augustus 2015, wanneer er tijdelijk terug tweerichtingsverkeer wordt ingesteld om wille van de werken aan het kruispunt met de Schollebeekstraat). Dus tussen de Waversesteenweg en de Kesselsesteenweg (N13). Fietsers zullen wel in beide richtingen mogen fietsen.
   

Timing

Fase 1 (6 oktober 2014 – voorjaar 2015): ruwbouw van de tunnel - AFGEROND

De aannemer werkt aan de ruwbouw van de tunnel, zonder de tunnel uit te graven: hij maakt zijwanden in de grond door het boren van een palenrij, en legt er een betonnen dak op. Het verkeer rijdt op de tijdelijke parallelwegen langs de buitenkant van de Ring (R16). Sinds midden mei 2015 is deze fase afgerond.

 

Fase 2 (juni 2015 – eind 2015): heraanleg van Mechelsesteenweg N14 en Lintsesteenweg - AFGEROND

Om de hinder te beperken, worden de werken uitgevoerd in drie verschillende stappen. Tussen midden juni en begin oktober worden twee stukken van de Mechelsesteenweg heraangelegd: het gedeelte tussen de Rode-Kruislaan en de Ring en het gedeelte tussen de Frans Boogaertslaan en de Ring.  Ook de heraanleg van de Lintsesteenweg tussen de kruispunten met de Oudstrijderslaan en de Mechelsesteenweg wordt in die periode uitgevoerd.

 

Fase 3 (tot april 2016): afwerking van tunnel en bovengronds kruispunt - AFGEROND

Terwijl bovengronds het kruispunt wordt afgewerkt, wordt ook de tunnel verder afgewerkt. De aanrijstroken naar de tunnel en het wegdek in de tunnel worden aangelegd. Het verkeer rijdt op de tijdelijke parallelwegen langs de buitenkant van de Ring (R16). In het voorjaar van 2016 gaat de tunnel open.

 

Fase 4 (18 april 2016 – najaar 2016): aanleg van parallelwegen en fietspaden

Vanaf maandag 18 april rijdt het doorgaand verkeer op de Ring door de tunnel en wordt de focus verlegd naar de vierde en laatste fase van de werken (aanleg parallelwegen). In de week van 18 tot 25 april wordt eerst nog een tussenfase afgewerkt. De vierde en laatste fase van de werken zal tegen dit najaar klaar zijn. 

 

Hieronder kan u enkele 'voor-en-na'-foto’s van de grondige herinrichting van het kruispunt terugvinden:

VOOR (foto 1):

 

NA (foto 1):

VOOR (foto 2):

NA (foto 2):

VOOR (foto 3): 

NA (foto 3): 

VOOR (foto 4)

NA (foto 4):

Hinder tijdens de werken?

 

Fase 4  (18 april tot najaar 2016)

Tijdens fase 4 rijdt het doorgaand verkeer op de Ring door de tunnel en wordt de focus verlegd naar de aanleg van de parallelwegen. De werken bestaan uit twee deelfases: 4A en 4B. 

 

Fase 4A: 25 april tot 12 juni 2016

Kaartje te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

 • In fase 4A worden de parallelwegen langs de kant van Antwerpen aangelegd en moet het verkeer op de Ring komende van Antwerpen door de tunnel rijden om dan via de keerlus het kruispunt te bereiken.
 • Verkeer komende van centrum Lier naar Antwerpen rijdt aan het kruispunt naar links en kan dan via de keerlus de tunnel inrijden

 

Fase 4B: 13 juni tot midden september 2016

In fase 4B worden de parallelwegen langs de kant van Berlaar aangelegd en moet het verkeer op de ring komende van Berlaar door de tunnel rijden om dan via de keerlus het kruispunt te bereiken.

Kaartje te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

 • Verkeer van Duffel richting Berlaar rijdt over het kruispunt en verplicht naar links over de nieuwe parallelweg (kant Lier-centrum) en kan dan via de keerlus de tunnel inrijden.
 • Verkeer van Lier-centrum richting Berlaar slaat verplicht rechtsaf aan het kruispunt en rijdt dan via de parallelweg (kant Lier-centrum) en de keerlus door de tunnel.
 • Verkeer van Berlaar richting Duffel rijdt verplicht door de tunnel en dan via de keerlus en de nieuwe parallelweg (kant Carrefour) naar de N14.
 • Verkeer van Berlaar richting Lier-centrum rijdt verplicht door de tunnel en dan via de keerlus en de parallelweg (kant Carrefour) naar het kruispunt waar men links afslaat naar het centrum.

2. Kruispunt Mechelsesteenweg (N14) met Hoog-Lachenen - AFGEROND!

Van augustus tot december 2014 werd het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N14) met Hoog-Lachenen heringericht. Het kruispunt in de bocht van de Mechelsesteenweg stond bekend als een gevaarlijk kruispunt. Met de herinrichting is dat aangepakt waardoor het kruispunt nu veel veiliger is. De rijstroken van de steenweg werden gescheiden door een groene middengeleider. Voor fietsers kwam er een breder, vrijliggend fietspad en een nieuwe veilige oversteekplaats. De oude betonnen wegplaten werden vervangen door asfalt, wat het rijcomfort aanzienlijk verbetert.

 

3. Kruispunt Aarschotsesteenweg (N10) en Schollebeekstraat - AFGEROND!

Op 13 april 2015 startte de herinrichting van het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) met de Schollebeekstraat. Eind oktober werd het kruispunt opengesteld voor verkeer. Het kruispunt is nu overzichtelijker en veiliger voor alle weggebruikers.  Er ligt nu een afslagstrook voor het verkeer vanuit Lier dat linksaf wil naar de Schollebeekstraat. Daardoor hindert het verkeer achterliggers niet meer en kan er rustiger en veiliger afgedraaid worden. Zachte weggebruikers worden beter beschermd door de aanleg van gescheiden fietspaden en verkeerseilandjes. Die laatste maken het veiliger voor fietsers en voetgangers om over te steken. De heraanleg houdt ook rekening met eventuele grotere verkeersdrukte in de toekomst: wachtvoorzieningen maken het mogelijk om in de toekomst snel verkeerslichten te installeren moest het aantal verkeersbewegingen dat noodzakelijk maken. 

  

4. Blik op de toekomst: kruispunt Aarschotsesteenweg (N10) en Hoogveldweg (N108)

AWV plant ook een herinrichting van het kruispunt van de Aarschotsesteenweg (N10) en de Hoogveldweg (N108) in de buurt van de Ring van Lier. Die zal de doorstroming op het kruispunt verbeteren en de files wegwerken.

Hoe zal het nieuwe kruispunt eruit zien?

 • De rijweg en de fietspaden op het kruispunt worden heraangelegd.
 • De afslagstrook voor het verkeer op de Aarschotsesteenweg vanuit het centrum van Lier naar de Hoogveldweg wordt met 50 meter verlengd (tot 130 meter).
 • De Hoogveldweg richting Lier krijgt op het kruispunt een centrale rijstrook rechtdoor, een afslagstrook naar links en een afslagstrook naar rechts.

Wanneer wordt er gewerkt?

Voorlopig is er nog geen concrete planning voor de werken beschikbaar.

5. Bereikbaar tijdens de werken

Handelaars, bedrijven en bewoners steeds bereikbaar

De werken zullen onvermijdelijk hinder veroorzaken, maar handelaars en diensten op en rond de werfzones blijven tijdens de werken steeds bereikbaar.

Bereikbaarheidsadviseur

Hebt u een concrete vraag over de werkzaamheden voor uw deur of bij u in de buurt? Zit u met een specifieke bekommernis? Richt u dan tot het Contactpunt van Wegen en Verkeer Antwerpen.

U kunt mailen via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477 477 476.

Blijf op de hoogte, schrijf in op de nieuwsbrief

Op deze website vindt u steeds de meest actuele informatie over de werkzaamheden. U kan zich ook inschrijven voor digitale nieuwsberichten (rechtsboven op deze pagina) over dit project. Wanneer er belangrijk nieuws te melden is (bijvoorbeeld een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie), stuurt het Agentschap Wegen en Verkeer u dan een mailtje met relevante informatie.