Herinrichting kruispunt Vierwegen in Herzele

Regio
Gemeente
Weg
Datum 26 februari 2018 tot voorjaar 2019

Update 6/08: De aannemer hervat de werken op dinsdag 7 augustusLees meer hieronder

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Herzele slaan de handen in elkaar voor een herinrichting van het kruispunt Vierwegen in Herzele. Het kruispunt wordt veiliger voor fietsers en voetgangers en we pakken het fileprobleem aan op de N46 (Provinciebaan). Daarnaast komt er een gescheiden rioleringsstelsel onder het kruispunt en leggen we een bufferbekken aan.

In welke zone gaan we aan het werk?

Wat houden de werken in?

Met de herinrichting willen we een aantal knelpunten op dit kruispunt aanpakken:

 • de files op de N46,
 • de onveilige situatie voor fietsers en voetgangers, 
  • auto's rijden links afslaand verkeer voorbij via het fietspad
  • smalle fiets- en voetpaden
 • en de slechte staat van het wegdek.

We doen dit door:

 • afslagstroken te voorzien op de N46,
  • In beide richtingen komt er een linksafslagstrook
  • en een strook voor wie rechtdoor wil of rechtsaf wil slaan
 • verhoogde fiets- en voetpaden aan te leggen,
  • die afbuigen aan de bushaltes, zodat busverkeer en fietsers niet moeten dwarsen
 • en het wegdek op het kruispunt te vervangen.

We maken van de gelegenheid gebruik om:

 • een gescheiden rioleringsstelsel 
 • en een bufferbekken aan te leggen om het regenwater dat op de weg valt te bufferen. 

 

Nutswerken afgerond

Ter voorbereiding van de heraanleg zijn de nutsmaatschappijen (gas, water, elektriciteit,...) langs geweest. Synductis heeft de leidingen (water, elektriciteit,...) vernieuwd. 

Heraanleg kruispunt 

De heraanleg van het kruispunt is op 5 maart gestart en zal ongeveer 1 jaar duren. Door in fasen te werken, streven we ernaar om steeds zo veel mogelijk bewegingen voor het verkeer open te houden en zo weinig mogelijk om te leiden. 

Fase 1: Heraanleg Stationsstraat (N464)
5 maart tot mei 2018

De Stationsstraat wordt volledig afgesloten. Autoverkeer en fietsers moeten in beide richtingen omrijden. Verkeer op de Provinciebaan blijft enkel mogelijk in deze fase richting Zottegem. Het verkeer richting Aalst moet omrijden. De keuze van de richting van omleiding is weloverwogen: Door het verkeer om te leiden richting Aalst, vermijden we grote fileprobelemen aan het kruispunt met lichten aan de kerk in Borsbeke. Daarnaast is de recent verlengde afslagstrook van de N42 naar de Leenstraat positief voor de huidige omleiding.

Omleiding fietsers

Omleiding autoverkeer

Ook de bussen van De Lijn rijden om. Alle info op www.delijn.be. 

Hoe het station van Herzele bereiken?

Het verkeer kan het Station Herzele bereiken door vanuit Sint-Lievens-Houtem naar de N46 rijden tot aan de N42 richting Zottegem en dan de N42 volgen richting Geraardsbergen, via de Leenstraat en de Hoogstraat tot aan de markt van Herzele. Vandaar neemt men de Kerkstraat tot aan het station van Herzele. 

Extra maatregelen in Spoorwegstraat voor veilig en vlot verkeer tijdens de werken

 • In de Spoorwegstraat geldt een snelheidsbeperkting van 30 km/u. Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers zijn er paaltjes geplaatst. Voorlopig komen er geen borden 'uitgezonderd plaatselijk verkeer', maar de situatie in de Spoorwegstraat wordt wel goed opgevolgd. De borden zouden negatief zijn voor de bereikbaarheid van de bewoners tussen de werf Vierwegen en de werf in Burst. Sluipverkeer via de Spoorwegstraat zou zich trouwens meteen vastrijden aan de werf in Burst. 
 • In de Spoorwegstraat geldt parkeerverbod aan het begin van de straat om inrijden niet te belemmeren. Er zal niet gewerkt worden met parkeerkaarten, maar de parkeerdruk zal wel opgevolgd en geëvalueerd worden.

Fase 2: noordkant Provinciebaan: van 25 april 2018 tot najaar 2018

De aannemer begint met de heraanleg van de noordelijke helft van de Provincieweg (N46) en het kruispunt met de Houtemstraat. De westelijke tak van de Houtemstraat wordt aan het begin van deze fase gedurende ongeveer één week afgesloten. Hierna, wordt de oostelijke tak afgesloten. Zo blijft er altijd 1 van de 2 Houtemstraten open. Bij de start van deze fase blijft de Stationsstraat nog afgesloten. Vanaf 18 juni gaat de Stationsstraat terug open. Verkeer op de Provinciebaan blijft mogelijk in de richting van Zottegem. Verkeer richting Aalst moet omrijden. Fietsers zullen in beide richtingen omgeleid worden.

Verkeerssituatie

 • Het verkeer op de N46 blijft mogelijk richting Zottegem.
 • Het verkeer richting Aalst rijdt om.
  • Lokaal verkeer rijdt om via de Europaweg (N42), Leenstraat, Hoogstraat, Markt, Ressegemstraat, Kwakkel en Stationsstraat terug naar de Oudenaardsesteenweg (N46). 
  • Doorgaand en zwaar verkeer (+3,5 ton) rijdt via de Europaweg (N42) en Wettersesteenweg (N42) naar de E40, om via afrit 18 Erpe-Mere terug op de N46 te komen.
 • Fietsers rijden om via de Bergafstraat, Ternatstraat, Melkerijstraat, Stationsstraat, Spoorwegstraat, Ijzerenwegstraat en Borsbekestraat. Deze omleiding geldt in beide richtingen.
 • In het centrum van Herzele: er geldt éénrichtingsverkeer in de Groenlaan, de Kerkstraat, de Matthysstraat en Oudendries.
 • De bussen 92 en 49 van De Lijn volgen een omleiding. Meer info over de alternatieve routes kan u nalezen op www.delijn.be. Ook aan de bushaltes wordt u hierover op de hoogte gebracht.   

Stationsstraat terug open vanaf 19 juni

 • Wie van Herzele naar Sint-Lievens-Houtem wil of omgekeerd, kan via de Stationsstraat en de Houtemstraat rijden. 
 • Van Aalst naar Herzele rijdt u via de N46 en de Stationsstraat.
 • Verkeer van Herzele naar Zottegem rijdt via de Stationsstraat en de N46.  

Fase 3: zuidkant Provinciebaan
najaar 2018 tot voorjaar 2019 

De aannemer werkt aan de zuidzijde van de Provinciebaan. Verkeer op de Provinciebaan blijft mogelijk in de richting van Zottegem. Verkeer richting Aalst moet omrijden. Deze werken voert de aannemer in twee fasen uit, zodat steeds één van beide Houtemstraten open kan blijven. Fietsers zullen in beide richtingen omgeleid worden. 

Fase 4: bufferbekken (aan Oude Tramzate)
voorjaar 2018 tot najaar 2018

Deze werken kunnen uitgevoerd worden zonder hinder voor het verkeer. 

Fase 5: structureel onderhoud op N46: van Houtemstraat tot Vondelstraat
7 augustus -eind augustus

Op dinsdag 7 augustus start de aannemer met het affrezen van de asfaltlaag van de N46 tussen de Houtemstraat en de Vondelstraat.  Er komt een nieuwe toplaag in asfalt. Ook de fietspaden en parkeerstroken krijgen een nieuwe asfaltlaag.  Naast de nieuwe wegmarkering wordt er lokaal  gewerkt aan de greppels en riooldeksels. Op donderdag  16 en vrijdag 17 augustus wordt de toplaag gelegd en gaat de N46 twee dagen dicht in beide rijrichtingen vanaf de Houtemstraat tot aan de Vondelstraat. De verkeerssituatie aan het kruispunt Vierwegen in Herzele wijzigt niet voor deze asfaltwerken. Deze onderhoudswerken zullen klaar zijn tegen eind augustus.

Aan het kruispunt Vierwegen in Herzele verandert de verkeerssituatie niet voor deze werken. Maar in de werfzone gelden wel een aantal tijdelijke wijzigingen. 

 

Verkeerssituatie op de N46 van de Houtemstraat tot Vondelstraat op 7 augustus  
• Het verkeer richting Aalst of Erpe-Mere  volgt de omleiding voor de werken aan het kruispunt Vierwegen, namelijk via de Europaweg (N42), Leenstraat, Hoogstraat, Markt, Ressegemstraat, Kwakkel en Stationsstraat terug naar de Oudenaardsesteenweg (N46). 
• De zijstraten in deze zone gaan ook dicht.

Verkeerssituatie op de N46 vanaf de Houtemstraat tot Vondelstraat van 8 augustus tot 15 augustus

De aannemer voert een lokale herstelling in de rijweg en fietspaden uit. Hiervoor zullen plaatselijk zones van de rijweg en de fietspaden afgesloten worden. 

 • Het verkeer in beide rijrichtingen mogelijk door beurtelings verkeer op één rijstrook. 
 • De voorrang wordt geregeld met verkeersborden.

Verkeerssituatie op de N46 in de zone van Houtemstraat tot Vondelstraat op 16 en 17 augustus

 • De N46 gaat dicht vanaf het kruispunt Vierwegen tot aan de Vondelstraat.
 • Het verkeer naar Aalst rijdt zoals in de huidige situatie.
 • Het verkeer richting Zottegem wordt omgeleid vanaf N46 via de Borsbekestraat, Ressegemstraat, Peperstraat, Kerkstraat en Stationsstraat.

Verkeerssituatie op de N46 in de zone van Houtemstraat tot Vondelstraat van 20 tot 31 augustus 
De aannemer werkt aan de greppel en fietspaden. Dit gebeurt  buiten rijweg  dus het verkeer kan in beide rijrichtingen door. Fietsers blijven nog de omleiding volgen. 

In september zal de noordzijde van de N46 afgewerkt zijn. Voor de aanleg van de riolering aan de zuidzijde van de N46 moet de Stationsstraat dicht voor twee weken. De exacte periode wordt gecommuniceerd als de planning vastligt.

 

Fase 6: aanleggen toplaag

2-tal dagen

De toplaag van de rijweg wordt heraangelegd in asfalt. De fietspaden worden overlaagd met asfalt. Ook hier zal verkeer richting Zottegem langs de werfzone kunnen en verkeer richting Aalst omrijden. 

 

Hinder beperken

 • Deze werken worden samen uitgevoerd met de heraanleg van de Oudenaardsesteenweg en Provincieweg (N46) in Burst en Borsbeke
 • In de planning is rekening gehouden met het verkeer: Verkeer richting Oudenaarde blijft de hele werf lang mogelijk.
 • Omleiding blijft volledige duur van de werken hetzelfde. 
 • Opritten en toegangen blijven zo veel mogelijk bereikbaar. Als dat niet het geval is, dan bust de aannemer een brief. 

Communicatie

Infovergadering op 25/01

De infovergadering vond plaats op 25 januari 2018, de ppt-presenatie vindt u rechtbovenaan op deze pagina. 

Bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers 

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht. Met al uw vragen over uw bereikbaarheid tijdens de werken kunt onderstaande persoon contacteren.

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57

Digitale nieuwsbrief

Ontvangt u info over de werf graag rechstreeks in uw mailbox? Abonneer u dan met een klik op het enveloppesymbool bovenaan deze pagina op de digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u meteen ook alle nieuws over de heraanleg van de N46 in Burst en Borsbeke.