Herinrichting kruispunt Putsesteenweg (N111) en Max Temmermanlaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 maart - begin juli 2017

Vanaf maandag 6 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van het kruispunt van de Putsesteenweg (N111) met de Max Temmermanlaan in Kalmthout. Dat is het laatste ‘zwarte punt’ op Kalmthouts grondgebied. Zwarte punten zijn plaatsen waar in het verleden veel en/of zware ongelukken gebeurden. Door de herinrichting wil het Vlaams gewest die kruispunten veiliger maken. De werken zullen ongeveer vier maanden duren.

Veiliger kruispunt

Het T-kruispunt van Putsesteenweg met Max Temmermanlaan ligt in een bocht. Dat maakt het op zich al onveilig. De meeste ongevallen die hier gebeuren zijn het gevolg van overdreven snelheid. Het nieuwe ingerichte kruispunt wordt aangelegd met middengeleiders die het verkeer afremmen. Een afslagstrook naar de Max Temmermanlaan zorgt voor een vlottere doorstroming van het doorgaand verkeer. Aan de zijkanten komen fietspaden die onder andere aansluiten aan het fietspad richting de Kalmthoutse Heide. 

Plan van het nieuwe kruispunt Putsesteenweg-Max Temmermanlaan.

Werken in twee fasen

De werken worden in twee fasen uitgevoerd. De fasering van de werken is zo opgesteld dat verkeer maximaal mogelijk blijft. Voorafgaand worden er wel nog voorbereidende werken uitgevoerd.

  • Voorbereidende fase (6 maart – 13 maart): Er wordt een tijdelijke werfweg aangelegd om verkeer tijdens de werken steeds doorgang te kunnen geven.
  • Fase 1 (13 maart-begin mei): Er wordt gewerkt aan de zuidkant van het kruispunt (kant Max Temmermanlaan).
  • Fase 2 (begin mei-begin juli): Er wordt gewerkt aan de noordkant van het kruispunt. 

Verkeershinder

Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de Putsesteenweg meestal in beide richtingen mogelijk. Bij sommige werkzaamheden (bv. aanbrengen van asfalt of het plaatsen van riolering) is dit niet mogelijk en wordt de Putsesteenweg afgesloten (maximum enkele dagen).

  • Ter hoogte van de werfzone wordt het verkeer beurtelings geregeld met behulp van tijdelijke verkeerslichten.
  • De Max Temmermanlaan wordt afgesloten voor de volledige duur van de werken. Het verkeer van en naar de Max Temmermanlaan gaat dan via de Canadezenlaan.
  • Doorgaand zwaar verkeer volgt tijdens de werken een omleiding via de N11 en de N122.
  • De bussen van De Lijn blijven steeds het gewone traject via de N111 volgen.

Omleidingskaart lokaal verkeer:

Omleidingskaart doorgaand verkeer (via N11 en N122):

Beide kaarten zijn te downloaden onder documenten rechts bovenaan.