Herinrichting kruispunt N31 met Bevrijdingslaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum 19 september 2016 - eind februari 2018

Ongelijkgrondse kruisingen

De N31 is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid als een primaire weg type I waardoor op termijn alle kruispunten ongelijkgronds moeten aangelegd zijn. De voorbije jaren werden al heel wat kruispunten heraangelegd (Kon. Astridlaan, Witte Molenweg, Tillegemstraat, Kon. Albert I-laan, Legeweg). In de zomer van 2014 werd ook het nieuwe complex aan de Chartreuzeweg opengesteld voor verkeer. De Bevrijdingslaan is het laatste kruispunt met de N31 in Brugge dat ongelijkgronds moet worden ingericht.

Nieuwe situatie

De N31 zal in de nieuwe situatie gelijkgronds blijven. Het verkeer vanuit Zeebrugge richting Bevrijdingslaan wordt met een brug over de N31 geleid. Wie vanuit de Bevrijdingslaan naar de N31 en de autosnelwegen wil, gaat via een tunnel onder de N31 om na een halve bocht aan te sluiten op de N31. De bypassen van de N31 naar Brugge-centrum via de Bevrijdingslaan en van de Bevrijdingslaan richting Zeebrugge blijven behouden maar worden aangepast.

Aandacht voor fietsers

Aan de westzijde van het op- en afrittencomplex komt er een dubbelrichtingsfietspad. Het gaat om een functionele fietsroute die het fietspad langs de N31 moet verbinden met het fietspad langs het kanaal Gent-Oostende. De nieuwe fietsroute zal samen met de N31 over het kanaal gaan via een nog te realiseren fietsersbrug, parallel aan de huidige autobrug. De aanleg van de fietsersbrug is voorzien in 2016.

Uitvoering werken

Fase 1 (19 sept 2016 - 1 juni 2017)

Tijdens de eerste fase worden volgende werken uitgevoerd:

- bouw van tunnelkoker onder de N31 en van de oostelijke toerit,
- aanleg van de oprit van de N351 Bevrijdingslaan naar de N31 richting Zeebrugge,
- bouw van buitenste brugpijlers en landhoofden van de autobrug over de N31.

Het doorgaand verkeer op de N31 blijft in beide richtingen over 2 rijstroken rijden maar rijdt in een boog om de werfzone. Ook het verkeer op de N351 Bevrijdingslaan naar de N31 Expresweg rijdt in een boog rond de werfzone. Verkeer vanuit Zeebrugge kan niet afslaan richting Brugge centrum maar moet al afrijden aan de N9 Oostendse Steenweg of doorrijden tot aan de Legeweg en daar een keerbeweging maken. Deze fase duurt vermoedelijk tot 31 mei 2017:

 

Foto genomen op 28 maart 2017 van aanleg tunnel onder N31 voor verkeer dat van Bevrijdingslaan naar E40/E403 zal rijden.
Dakplaten tunnel worden aangelegd waarna er grond bovenop tunnel komt en N31 weer in oorspronkelijke staat wordt gebracht. 

Opgelet: Op donderdagavond 1 juni zal vanaf 18u de fasewissel plaatsvinden van fase 1 naar fase 2. Op de N31 zal in beide richtingen 1 rijstrook worden ingenomen. 

Fase 2 (vanaf 2 juni tot september 2017)

Tijdens fase 2 worden volgende werken uitgevoerd:

- bouw van de westelijke uitrit van de tunnelkoker,
- aansluiting invoegstrook op N31,
- afwerking tunnelkoker,
- bouw brugpijler in middenberm van N31.

Tijdens deze tweede fase verloopt het verkeer ongeveer hetzelfde als in fase 1 met volgende aanpassing:

- de oprit van de N351 Bevrijdingslaan naar de N31 richting Zeebrugge kan opnieuw opnieuw gebruikt worden,
- de tijdelijke bypass langs de werfzone op de N31 hoeft niet meer gebruikt te worden in beide richtingen, het verkeer kan opnieuw over de N31.

 

 

Na fase 2 volgen nog 2 fases. Meer info hierover volgt later.

Het einde van de werken is momenteel voorzien tegen eind februari 2018, maar slechte weersomstandigheden kunnen die planning nog doen wijzigen. 

 

Visualisaties