Herinrichting kruispunt N31 met Bevrijdingslaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum 19 september 2016 - eind 2017/begin 2018

Ongelijkgrondse kruisingen

De N31 is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid als een primaire weg type I waardoor op termijn alle kruispunten ongelijkgronds moeten aangelegd zijn. De voorbije jaren werden al heel wat kruispunten heraangelegd (Kon. Astridlaan, Witte Molenweg, Tillegemstraat, Kon. Albert I-laan, Legeweg). In de zomer van 2014 werd ook het nieuwe complex aan de Chartreuzeweg opengesteld voor verkeer. De Bevrijdingslaan is het laatste kruispunt met de N31 in Brugge dat ongelijkgronds moet worden ingericht.

Nieuwe situatie

De N31 zal in de nieuwe situatie gelijkgronds blijven. Het verkeer vanuit Zeebrugge richting Bevrijdingslaan wordt met een brug over de N31 geleid. Wie vanuit de Bevrijdingslaan naar de N31 en de autosnelwegen wil, gaat via een tunnel onder de N31 om na een halve bocht aan te sluiten op de N31. De bypassen van de N31 naar Brugge-centrum via de Bevrijdingslaan en van de Bevrijdingslaan richting Zeebrugge blijven behouden maar worden aangepast.

Aandacht voor fietsers

Aan de westzijde van het op- en afrittencomplex komt er een dubbelrichtingsfietspad. Het gaat om een functionele fietsroute die het fietspad langs de N31 moet verbinden met het fietspad langs het kanaal Gent-Oostende. De nieuwe fietsroute zal samen met de N31 over het kanaal gaan via een nog te realiseren fietsersbrug, parallel aan de huidige autobrug. De aanleg van de fietsersbrug is voorzien in 2016.

Uitvoering werken

De eerste fase is gestart op maandag 19 september 2016. Het doorgaand verkeer op de N31 blijft in beide richtingen over 2 rijstroken rijden maar rijdt in een boog om de werfzone. Ook het verkeer op de N351 Bevrijdingslaan naar de N31 Expresweg rijdt in een boog rond de werfzone. Verkeer vanuit Zeebrugge kan niet afslaan richting Brugge centrum maar moet al afrijden aan de N9 Oostendse Steenweg of doorrijden tot aan de Legeweg en daar een keerbeweging maken. Deze fase duurt vermoedelijk tot eind mei 2017:

 

Na fase 1 volgen nog fases. Meer info hierover volgt later. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2017 of begin 2018, afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Visualisaties