Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

Herinrichting doortocht Westerlaan en Noorderlaan op R35 in Waregem

Regio
Gemeente
Weg
Datum november 2015 - zomer 2018

De ring rond Waregem R35 krijgt een nieuwe facelift ter hoogte van de Noorderlaan en Westerlaan. Ter hoogte van de overgang Zuiderlaan-Westerlaan komt een kluifrotonde en het kruispunt Zeswegen krijgt een meer overzichtelijke en veiligere inrichting. In de Noorderlaan worden de rijstroken verder van elkaar gescheiden, wordt een groene middenberm aangelegd en krijgen de voetgangers van en naar het station ruime en veilige voetpaden.

Een gedetailleerd overzicht van de nieuwe situatie vindt u op de website http://www.waregem.be/node/1009018

     Toekomstbeeld stationsomgeving                           Toekomstbeeld schoolomgeving  

Er werden de voorbije maanden reeds voorbereidende nutswerken uitgevoerd en ook de aannemer van de hoofdwerken deed reeds enkele kleine voorbereidende werken. Deze voorbereidende werken houden hoofdzakelijk het sonderen van leidingen in. Dit wil zeggen dat men op meerdere plaatsen nagaat welke leidingen waar lopen en eventueel in de weg liggen binnen het nieuwe ontwerp. Indien nodig verplaatst men de leidingen. Dankzij deze methode kan de aannemer bij de uitvoering vlotter doorwerken en vermijdt men onvoorziene vertragingen.

De start van de eigenlijke werken was eerst voorzien tegen eind oktober of begin november 2016 maar de nutsmaatschappijen hebben langer werk dan eerst voorzien waardoor de startdatum van de eigenlijke werken zal verschuiven. Van zodra deze datum bekend is zal hierover gecommuniceerd worden. Er zal ook een bewonersvergadering georganiseerd worden.  

Meer info over de fasering van de eigenlijke werken volgt later.