Herent Mechelsesteenweg (N26): voorbereidende werken mei / herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Omleiding

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorbereidend werk 29 mei -6 juni / Start herinrichting September 2019

Update 06/05/19:  Na de asfalteringswerken van het O.L. Hemelvaartsweekend kunnen omwonenden op hetzelfde traject van de Mechelsesteenweg (N26) tussen de kruispunten van de Acacialaan en de Weggevoerdenstraat vooral 's avonds/'s nachts nog hinder en lawaai ondervinden. Hier worden opnieuw detectielussen ingeslepen om de verkeerslichten goed te laten functioneren. Dit kan niet tijdens de asfalteringswerken uitgevoerd worden. Deze aanpassingen gebeuren via een mobiele werf en geven beperkte hinder.

Update 25/04/2019:  Voor Wegen en Verkeer in september 2019 met de eigenlijke werken van de herinrichting start, nl. de aanleg van de rotonde en de Nieuwe Tildonksesteenweg, zijn er noodzakelijke voorbereidende werken tijdens het O.L. Hemelvaartsweekend (5 dagen) in mei en voorbereidende werken in augustus door de nutsmaatschappijen en Wegen en Verkeer langsheen de rijweg. De informatie over de voorbereidende werken in mei en augustus zijn ook hieronder geplaatst, omdat ze deel uitmaken van hetzelfde project. De informatie over de werken vanaf september 2019 kan je op deze paginaook terugvinden. Wie graag buiten deze webpagina nog extra informatie krijgt over dit project, kan zich via de nieuwsbrief (knop in rechterkolom boven kaart) nog inschrijven.

Stand van zaken: twee ingrepen voor de eigenlijke herinrichting in september start

Het Agentschap Wegen en Verkeer versterkt eerst tijdens het volledige Hemelvaartsweekend het traject van de N26 tussen de Acacialaan en Weggevoerdenstraat. Na voorbereidende werken in augustus van de nutsmaatschappijen en AWV, wordt er in september door een aannemer gestart met de eigenlijke herinrichting. Het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Omleiding wordt omgevormd tot een rotonde en als toegang voor het toekomstige bedrijvenpark wordt de Nieuwe Tildonksesteenweg aangelegd.

Voorbereidende werken tijdens Hemelvaartweekend: 29/5 > 4/6

Het wegdek van de Mechelsesteenweg tussen de Acacialaan en de Weggevoerdenstraat wordt volledig heraangelegd om de rijweg te versterken voor het vele en zware verkeer dat er dagelijks rijdt. De aannemer zal de bestaande verharding uitfrezen en asfaltwapening toevoegen om wegdek sterker te maken dan voorheen. Nadien worden nieuwe onderlagen en toplagen in asfalt aangelegd en krijgt de weg ook nieuwe markeringen.

In overleg met gemeente Herent wordt er gewerkt tijdens het verlengde weekend van O.L.H. Hemelvaart. Van woensdagavond 29 mei om 20.00 uur tot en met dinsdag 4 juni om 06.00 uur. Om de hinder te beperken wordt er vijf dagen lang dag en nacht gewerkt en zijn de werken gefaseerd per rijrichting. Wie richting Mechelen wil rijden zal dat hele weekend via de snelwegen moeten omrijden. Aansluitende winkels en zijstraten op de Mechelsesteenweg (N26) binnen dit traject zijn dan afwisselend bereikbaar.

Start werken woensdag 29/5 (20u.): rijrichting Mechelen afgesloten voor verkeer

 • Rijrichting Leuven blijft open op 1 rijstrook.
 • Zijstraten en handelszaken kant oneven huisnummers zullen niet bereikbaar zijn.
 • Verkeer van Leuven naar Mechelen omgeleid via de snelwegen E314-E40-R0-E19.
 • Lokaal verkeer kan via E314 en afrit N2 - Brusselsesteenweg centrum Herent bereiken.
 • Belangrijk: Van donderdagavond 29 mei (20u.) tot zaterdag 1 juni zal de Bijlokstraat afgesloten zijn. De achtergelegen wijken (‘s Herenwegveld, Keierveld, Blauwe stap, Langehof, Borneveldstraat, …) zijn dan enkel bereikbaar langs de kleine spoortunnel op de Bijlokestraat aan de kant van woonzorgcentrum Betlehem.

Afbeelding van omleiding tijdens de werken
Start werken zaterdag 1 juni: rijrichting Mechelen blijft afgesloten voor verkeer

 • Rijrichting Leuven wordt geleid over de vernieuwde rijstrook richting Mechelen.
 • Zijstraten en handelszaken kant even huisnummers zullen niet bereikbaar zijn.
 • Verkeer van Leuven naar Mechelen blijft omgeleid via snelwegen E19-R0-E40-E314.
 • Lokaal verkeer kan via E314 en afrit N2 - Brusselsesteenweg centrum Herent bereiken.

Afbeelding van omleiding tijdens de werken

 

Grote omleiding verkeer van Leuven naar Mechelen tijdens Hemelvaartweekend

Afbeelding van de grote omleiding voor doorgaand verkeer richting Mechelen tijdens de werken

Ten laatste dinsdag 4/6 om 6.00 uur zijn de werken beëindigd. Wegen en Verkeer wil de omwonenden en handelaars op voorhand bedanken voor hun geduld en begrip, dat er voor de korte pijn gekozen wordt om in één lang weekend aan een stuk door te werken. De hinder blijft dan een tijdje uit tot de voorbereidende werken van augustus.


Augustus 2019: Voorbereidende werken nutsmaatschappijen en AWV

Begin augustus 2019 starten de nutsmaatschappijen met het vervangen en verplaatsen van nutsleidingen in het kader van de herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg (N26) in Herent.
Fluvius (vroegere Eandis) is piloot voor alle nutsmaatschappijen binnen dit project. Voor meer informatie kan u terecht op de website https://www.fluvius.be/nl/thema/storingen-en-werken en https://www.fluvius.be/nl/contact of het callcenter van Fluvius via het nummer 078 35 35 00.

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer voert in die periode voorbereidende werken uit op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de nieuwe Tildonksesteenweg komt. Om de herinrichting te kunnen realiseren worden hier een aantal oude districtsgebouwen van Wegen en Verkeer afgebroken en worden er ongeveer 30 bomen gerooid langsheen de Mechelsesteenweg. Later worden binnen dit traject een 20-tal bomen opnieuw aangeplant. Deze werken van het agentschap bevinden zich naast de rijweg en geven een beperkte hinder.


Werken vanaf september 2019: veiliger kruispunt en vlottere omkeerbewegingen via rotonde en aanleg toegangsweg nieuw bedrijvenpark

Nadat de voorbereidende werken (zie fase 0 hieronder) zijn afgerond en alles volgens planning verloopt, start Wegen en Verkeer vanaf september 2019 met de eigenlijke herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg. De werken sluiten aan op de twee kilometer van de Omleiding tussen het kruispunt met de Bijlokstraat (2009) en dat met de Tildonksesteenweg (2011/2012).

Vandaag is het kruispunt van de Omleiding en de Mechelsesteenweg onoverzichtelijk en gevaarlijk voor weggebruikers. Het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Omleiding wordt omgevormd tot een rotonde, met een nieuw wegdek, veilige fietspaden en een milieuvriendelijk rioleringssysteem. Volgens de huidige planning zullen de werken van deze fase duren tot einde 2020.

Eerst wordt de Nieuwe Tildonksesteenweg aangelegd die in de toekomst toegang biedt tot een nieuw bedrijvenpark.  Nadien wordt telkens één helft van de nieuwe rotonde gebouwd. Daarna vernieuwt AWV de Tildonksesteenweg om te eindigen met de heraanleg van de Omleiding (N26). Wanneer welke fase zal starten en eindigen, communiceren we op deze pagina van zodra een detailplanning beschikbaar is.

De voorlopige plannen en typedwarsprofielen van deze tweede fase over de rotonde Herent, kan u in de rechterkolom onder het werfkaartje downloaden en inkijken. Met 'typedwarsprofiel' bedoelen we een algemeen voorbeeld van hoe de herinrichting van de steenweg er kan uitzien. Lokaal kunnen er echter aan de hand van dit profiel nog aanpassingen nodig zijn.

Overzicht timing project: hoe loopt het verder tot in Buken?

In een latere derde fase (3a en 3b) van de werken wordt het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de aansluiting met de Omleiding en Buken heraangelegd. Wanneer die werken zullen starten, is nog niet duidelijk. Ook hier wordt ondergronds een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, bovengronds de weg vernieuwd en nieuwe fietspaden aangelegd. Binnen de vernieuwing is er ook aandacht voor nieuwe bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Communicatie en minderhinder-maatregelen

Omdat de Omleiding en de Mechelsesteenweg een belangrijke toegang naar Leuven vormen, en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal AWV de nodige minderhinder-maatregelen nemen tijdens de uitvoering van de werken aan de rotonde:

 • de weg zal steeds open blijven voor het verkeer in de twee rijrichtingen (maar met verminderde capaciteit)
 • de werken zullen in kleine stukjes uitgevoerd worden om de hinder zo lokaal mogelijk te houden
 • de percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden d.m.v. verhardingen

AWV zal met een digitale nieuwsbrief en gerichte communicatieacties iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van de werken, de omleidingen etc.

Op 17 oktober 2016 en 1 juni 2017 hield Wegen en Verkeer ook infoavonden voor de omwonenden en handelaars. De presentatie kan u hier downloaden.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Op deze pagina leest u alvast de eerste informatie over de herinrichting van de Omleiding. Indien u op de hoogte wenst te blijven over de voortgang van dit project, kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van Wegen en Verkeer. Zo krijgt u op regelmatige tijdstippen de laatste informatie over de werken in uw mailbox. Om u in te schrijven, klikt u rechts bovenaan op het icoontje 'digitale nieuwsbrief'.