Herent Mechelsesteenweg (N26): herinrichting Mechelsesteenweg (N26) tussen Tildonksesteenweg en aansluiting Omleiding

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorbereidend werk augustus / Start herinrichting september 2019

UPDATE 08/07/2019:  Het Agentschap Wegen en Verkeer start vroeger dan in augustus met de voorbereidende werken op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de nieuwe Tildonksesteenweg komen. Om de herinrichting te kunnen realiseren worden hier een aantal oude districtsgebouwen van Wegen en Verkeer afgebroken en worden er ongeveer 30 bomen gerooid langsheen de Mechelsesteenweg. Later worden binnen dit traject een 20-tal bomen opnieuw aangeplant. Deze werken van het agentschap bevinden zich naast de rijweg en geven een beperkte hinder. De voorbereidende werken van Wegen en Verkeer in juli (in plaats van augustus) zijn op 2 juli gestart en duren tot 19 juli. 
Op maandag 19 augustus 2019 starten de nutsmaatschappijen
met werken aan de nutsleidingen in het kader van de herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg (N26) in Herent. Die werken duren ongeveer 8 weken. De eerste twee weken worden de nutsleidingen verplaatst. In de zes weken die daarop volgen worden de huisaansluitingen afgekoppeld en de nieuwe aansluitingen voorzien. 

De informatie over de voorbereidende werken wordt ook hieronder geplaatst, omdat ze deel uitmaken van hetzelfde project. De informatie over de werken vanaf eind augustus/ begin september 2019 kan je op deze pagina ook terugvinden. Wie graag buiten deze webpagina nog extra informatie krijgt over dit project, kan zich via de nieuwsbrief (knop in rechterkolom boven kaart) nog inschrijven.

Stand van zaken: twee ingrepen voor de eigenlijke herinrichting in september start

Het Agentschap Wegen en Verkeer versterkte tijdens het Hemelvaartsweekend het traject van de N26 tussen de Acacialaan en Weggevoerdenstraat. Het wegdek werd volledig heraangelegd om de rijweg te versterken voor het vele en zware verkeer dat er dagelijks rijdt. ​      

                             

Na voorbereidende werken in juli door AWV en vanaf augustus door de nutsmaatschappijen, wordt er in september door een aannemer gestart met de eigenlijke herinrichting. Het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Omleiding wordt omgevormd tot een rotonde en als toegang voor het toekomstige bedrijvenpark wordt de Nieuwe Tildonksesteenweg aangelegd.


Juli en augustus 2019: voorbereidende werken AWV en nutsmaatschappijen 

Tussen 2 en 19 juli voert het Agentschap Wegen en Verkeer voorbereidende werken uit op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de nieuwe Tildonksesteenweg komt. Om de herinrichting te kunnen realiseren worden hier een aantal oude districtsgebouwen van Wegen en Verkeer afgebroken en worden er ongeveer 30 bomen gerooid langsheen de Mechelsesteenweg. Later worden binnen dit traject een 20-tal bomen opnieuw aangeplant. Deze werken van het agentschap bevinden zich naast de rijweg en geven een beperkte hinder.

Op 19 augustus 2019 starten de nutsmaatschappijen met het vervangen en verplaatsen van nutsleidingen in het kader van de herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg (N26) in Herent. Die werken zullen ongeveer 8 weken duren. Fluvius (het vroegere Eandis) is piloot voor alle nutsmaatschappijen binnen dit project. Voor meer informatie kan u terecht op de website https://www.fluvius.be/nl/thema/storingen-en-werken en https://www.fluvius.be/nl/contact of het callcenter van Fluvius via het nummer 078 35 35 00.


Werken vanaf september 2019: veiliger kruispunt en vlottere omkeerbewegingen via rotonde en aanleg toegangsweg nieuw bedrijvenpark

Nadat de voorbereidende werken (zie fase 0 hieronder) zijn afgerond en alles volgens planning verloopt, start Wegen en Verkeer vanaf september 2019 met de eigenlijke herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg. De werken sluiten aan op de twee kilometer van de Omleiding tussen het kruispunt met de Bijlokstraat (2009) en dat met de Tildonksesteenweg (2011/2012).

Vandaag is het kruispunt van de Omleiding en de Mechelsesteenweg onoverzichtelijk en gevaarlijk voor weggebruikers. Het kruispunt van de Mechelsesteenweg en de Omleiding wordt omgevormd tot een turborotonde, met een nieuw wegdek, veilige fietspaden en een milieuvriendelijk rioleringssysteem. Volgens de huidige planning zullen de werken van deze fase duren tot einde 2020.

Eerst wordt de Nieuwe Tildonksesteenweg aangelegd die in de toekomst toegang biedt tot een nieuw bedrijvenpark.  Nadien wordt telkens één helft van de nieuwe rotonde gebouwd. Daarna vernieuwt AWV de Tildonksesteenweg om te eindigen met de heraanleg van de Omleiding (N26). Wanneer welke fase zal starten en eindigen, communiceren we op deze pagina van zodra een detailplanning beschikbaar is.

De voorlopige plannen en typedwarsprofielen van deze tweede fase over de rotonde Herent, kan u in de rechterkolom onder het werfkaartje downloaden en inkijken. Met 'typedwarsprofiel' bedoelen we een algemeen voorbeeld van hoe de herinrichting van de steenweg er kan uitzien. Lokaal kunnen er echter aan de hand van dit profiel nog aanpassingen nodig zijn.

Overzicht timing project: hoe loopt het verder tot in Buken?

In een latere derde fase (3a en 3b) van de werken wordt het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de aansluiting met de Omleiding en Buken heraangelegd. Wanneer die werken zullen starten, is nog niet duidelijk. Ook hier wordt ondergronds een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, bovengronds de weg vernieuwd en nieuwe fietspaden aangelegd. Binnen de vernieuwing is er ook aandacht voor nieuwe bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

 

Communicatie en minderhinder-maatregelen

Omdat de Omleiding en de Mechelsesteenweg een belangrijke toegang naar Leuven vormen, en omdat er heel wat handelaars en ondernemers gevestigd zijn, zal AWV de nodige minderhinder-maatregelen nemen tijdens de uitvoering van de werken aan de rotonde:

  • de weg zal steeds open blijven voor het verkeer in de twee rijrichtingen (maar met verminderde capaciteit)
  • de werken zullen in kleine stukjes uitgevoerd worden om de hinder zo lokaal mogelijk te houden
  • de percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden worden d.m.v. verhardingen

AWV zal met een digitale nieuwsbrief en gerichte communicatieacties iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van de werken, de omleidingen etc.

Op 17 oktober 2016 en 1 juni 2017 hield Wegen en Verkeer ook infoavonden voor de omwonenden en handelaars. De presentatie kan u hier downloaden.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Op deze pagina leest u alvast de eerste informatie over de herinrichting van de Omleiding. Indien u op de hoogte wenst te blijven over de voortgang van dit project, kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief van Wegen en Verkeer. Zo krijgt u op regelmatige tijdstippen de laatste informatie over de werken in uw mailbox. Om u in te schrijven, klikt u rechts bovenaan op het icoontje 'digitale nieuwsbrief'.