Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

Heraanleg t.h.v. Brugge-Kortrijk in Hille (Wingene)

Regio
Gemeente
Weg
Datum nog tot begin 2017

De wegenwerken in Hille gebeuren in zes hoofdfases en acht vrije fases. Tijdens de zes hoofdfases wordt de N50 tussen de Pastoor Goethalsstraat en de Schaapbrugstraat heringericht. Het wegdek wordt er boven- en ondergronds volledig vernieuwd en er komt een gescheiden riolering voor afvalwater en regenwater. Bij elke fase hoort ook een vrije fase, waarin de straten rond de N50 in Hille aangepakt worden.

Ook het dorpsplein van Hille wordt opnieuw ingericht. Omdat de N370 de dorpskern nu doormidden splitst, wordt een kerkplein aangelegd in het centrum van Hille. Zo wordt ook de ruimte gecreëerd voor meer parkeerplaatsen en allerlei festiviteiten als kermissen en markten. De N370 (Wingenesteenweg) schuift dus gewoon op naar één bepaalde kant van de weg.

Wat wijzigt?

Nieuw wegdek

De oude rijweg zal plaats maken voor een nieuw wegdek in asfalt. Dat verhoogt het rijcomfort en zorgt voor minder omgevingslawaai. Bovendien komt naast de rijweg een aansluitend fietspad.

Gescheiden riolering

Ook de riolering van de N50 wordt aangepakt. De oude riolering wordt volledig vervangen door een nieuwe, gescheiden riolering voor afvalwater en regenwater. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer naar een beek, waterloop of rivier geloodst wordt, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken, toilet) naar een zuiveringsinstallatie gepompt wordt. Daarmee voldoet het aan de wettelijke normen en wordt het probleem van lokale wateroverlast aangepakt.

Meer groen

Door de heraanleg van de dorpskern, komen er meer bomen en struiken, wat zorgt voor een fraaier wegbeeld.

Fasering

De werken zijn gestart op 14 april 2014 en moeten begin 2017 afgerond zijn. Om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor alle partijen die gebruik maken van deze route, wordt er in verschillende fases gewerkt. Op deze manier blijft het doorgaand verkeer Brugge-Kortrijk zo vlot mogelijk verlopen.

Alle hoofdfases worden achtereenvolgens uitgevoerd, in volgorde zoals aangegeven op het faseringsplan. Iedere hoofdfase wordt pas aangevat wanneer de vorige fase tot minimaal op de onderlaag KWS is afgewerkt.

De vrije fases kunnen worden aangevat tijdens de uitvoering van een hoofdfase. Er wordt geen nieuwe vrije fase gestart voordat de vorige vrije fase is afgewerkt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het opdrachtgevend bestuur.

Vrije fases

Vrije fase 1: Boterstraat (Vlasbloemstraat – einde) - afgewerkt
Vrije fase 2: Boterstraat (N50 – Vlasbloemstraat + St-Jozefstraat + Kerkomgeving) - aanleg parking in uitvoering
Vrije fase 3: Heulstraat (start werken 1 december) - afgewerkt
Vrije fase 4: Molenaarstraat - in uitvoering
Vrije fase 5: Aansluiting Schoolstraat - in uitvoering
Vrije fase 6: Raveschootveldstraat - afgewerkt
Vrije fase 7: Pastorijstraat - afgewerkt
Vrije fase 8: Zonnebekestraat - afgewerkt

Hoofdfases

Fase 1: N370 – Bruggestraat – Yzerbergstraat

Deze fase is afgewerkt.

Fase 2: N50 – P. Goethalsstraat – Wingenesteenweg

Deze fase is afgewerkt.

Fase 3: N50 – Wingenesteenweg – Bruggestraat

Deze fase is afgewerkt.

Fase 4: N50 – Bruggestraat – Akkerstraat

Deze fase is afgewerkt.

Fase 5: N50 – Akkerstraat – Schaapbrugstraat

Deze fase is afgewerkt. 

Fase 6: N370 – Wingenesteenweg 

Deze fase is afgewerkt.