Heraanleg Schotensteenweg (N115) in Brecht

Regio
Gemeente
Weg
Datum 13 maart - november 2017

Update 24/05/2017: Gedetailleerde info over de opbraakwerken tussen de Kapelstraat en de Krekelbergstraat, over de bijkomende maatregelen voor grondverbetering in de zone Krekelbergstraat-Schotensteenweg (zijstraat)) en in de zone ter hoogte van de Schippersdreef en over de afwerking van de rijweg in andere zones van de werf, kan u terugvinden in de bewonersbrief van 24 mei. Deze brief kan u bekijken en downloaden in de zijkolom rechts onder 'documenten'.

Op 13 maart 2017 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van de Schotensteenweg (N115) in Brecht tussen de Beukenlei/Handelslei (N117) en de Kapelstraat. De betonplaten die nu voor veel geluidsoverlast zorgen bij de omwonenden, worden vervangen door een stiller wegdek in asfalt. De kruispunten worden veiliger heringericht en de rijbaan wordt meteen ook wat breder gemaakt. De werken duren ongeveer 8 maanden en worden opgesplitst in twee fasen. Tijdens de eerste fase wordt er gewerkt tussen de Kapelstraat en de Andrélaan. Na het bouwverlof in de zomer start de tweede fase tussen de Andrélaan en de N117. Het doorgaand verkeer wordt tijdens de werken omgeleid via de E19.

Heraanleg in twee fasen

De heraanleg van de Schotensteenweg is een omvangrijk werk. De bestaande betonverharding en de fundering worden verwijderd en vervangen door een volledig nieuwe wegopbouw met een wegdek in asfalt. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zullen de werken in twee fasen gebeuren:

 • in de eerste fase, die ongeveer 4 maanden zal duren, wordt het stuk tussen de Kapelstraat en het kruispunt met de Andrélaan aangepakt. Deze fase moet afgerond zijn voor het bouwverlof in juli.
 • Daarna is het de beurt aan het stuk tussen de Andrélaan en het kruispunt met de N117. Deze tweede fase moet in augustus starten en duurt naar schatting twee en een halve maand. Tijdens de werken blijven de kruispunten met de N117 en de Andrélaan steeds open. Het kruispunt met de Kapelstraat gaat tijdens de eerste fase dicht.

Bovenstaande planning is onder voorbehoud en is ook afhankelijk van het weer en onvoorziene werfomstandigheden.

Bereikbaarheid en hinder

Tijdens de werken zal er onvermijdelijk hinder zijn. AWV en de aannemer zullen de werken echter zo organiseren dat de hinder tot een minimum beperkt wordt. Alle woningen, handelszaken, en doodlopende zijstraten in de werfzone blijven maximaal bereikbaar. Tijdens bepaalde werken (vb opbraak, asfaltering) blijft de toegang van voertuigen tot zijstraten of eigendommen 1 of 2 dagen niet mogelijk. Omwonenden worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Zijstraten die via een andere route toegankelijk zijn worden afgesloten. Hieronder volgt een gedetailleerde planning van de werken en de bijhorende hinder tot juli. 

Planning van de werken tot juli

De werken zijn gestart aan de kant van Brecht, ter hoogte van het kruispunt met de Kapelstraat om vervolgens de andere kruispunten richting Andrélaan aan te pakken. Door te starten met voorbereidende werken was de hinder voor omwonenden relatief beperkt en kon bestemmingsverkeer tot nu toe nog relatief vlot langs de werken passeren.

Vanaf 24 april gaat een nieuwe deelfase van start en wordt het beton op de kruispunten aangebracht. Het uitharden van het beton neemt ongeveer twee werkweken in beslag. Hou er rekening mee dat tijdens deze periode deze kruispunten dan ook moeilijk te bereiken zijn.

Vanaf 8 mei begint de periode van de grootste hinder met de opbraak van het wegdek. Dit gebeurt zoals gezegd 'in een trein' die start van de Andrélaan tot aan de Hoge Mereyt om daarna te starten aan de Kapelstraat en verder te werken richting Hoge Mereyt. Tijdens de opbraak en het aanbrengen van de fundering zullen de woningen en handelszaken in de werfzone moeilijk bereikbaar zijn. Rond eind mei is de grootste hinder in deze werfzone voorbij.

Tijdens deze werken wordt volgens onderstaand principe gewerkt:

 • Opbreken van de rijbaan en inritten tot tegen het fietspad ( 400m per werkdag )
 • Uitvoeren van noodzakelijk grondwerk ( 400m per werkdag )
 • Plaatsen van de eerste funderingslaag ( 450m per werkdag )
 • Plaatsen van de tweede funderingslaag ( 500m per werkdag )
 • Plaatsen van de asfaltlagen ( 1000m per 2werkdagen)

De eerste 3 stappen volgen dag op dag. De werken starten ter hoogte van het kruispunt met de Andrélaan en gaan tot de Hoge Mereyt. Vervolgens wordt er gestart ongeveer aan het kruispunt met de Kapelstraat om opnieuw tot de Hoge Mereyt te werken. 

Bereikbaarheid in de werfzone

Tijdens deze werken zal het gedurende een aantal periodes moeilijk zijn woningen en handelszaken met gemotoriseerd verkeer te bereiken.

 • De eerste periode van ernstige hinder situeert zich tussen het opbreken van de rijbaan en de aanleg van de eerste funderingslaag en duurt ongeveer 3 werkdagen. Op dat moment is het onmogelijk om zowel tijdens als na de werkuren met de auto of vrachtwagen in de werfzone te geraken. Woningen en zaken in deze zone zijn dan enkel bereikbaar via het fietspad.
 • Van zodra de eerste funderingslaag is aangelegd, zijn woningen en zaken opnieuw enkele dagen te bereiken.
 • Dan wordt echter de tweede funderingslaag aangelegd. Het aanbrengen hiervan duurt 1 of 2 werkdagen. Onmiddellijk daarna volgt de aanleg van de onderlagen asfalt. De ene dag zal de eerste onderlaag worden aangelegd, daags nadien volgt de tweede onderlaag. Na het aanbrengen van iedere laag mag er niet met de auto over deze lagen gereden worden. Aangezien de tweede funderingslaag en de asfaltlagen onmiddellijk na elkaar aangebracht worden zullen woningen en zaken in de die zone ook dan gedurende 3 of 4 werkdagen onbereikbaar zijn voor gemotoriseerde voertuigen.

Tijdens die periodes van beperkte bereikbaarheid moeten wagens buiten de werfzone geparkeerd worden. Eenmaal de verschillende lagen aangelegd zijn, start de aannemer met het plaatsen van de boordstenen van de inritten en wordt ook de fundering hiervan afgewerkt. Dit zorgt enkel voor heel lokale hinder.

Omleidingen

Deze omleidingen gelden voor de volledige duur van de werken: 

 • Doorgaand verkeer volgt tijdens de werken een omleiding via de E19.
 • Ook de bussen van De Lijn volgen de omleiding via de E19. Zij kunnen de werfzone immers niet voorbij. Wel zal er, met name om de bereikbaarheid voor de schoolgaande jeugd te garanderen, een pendelbus ingelegd worden tijdens de werken. Meer info over de regeling voor de bussen vindt u hieronder.
 • Fietsers zullen veilig aan één zijde van de weg de werfzone kunnen passeren. Voor hen wordt bovendien een extra stalling voorzien aan de Ringlaan (30 plaatsen).
 • Plaatselijk verkeer willen we vragen om tijdens de werkuren voertuigen zoveel mogelijk uit de werkzone te houden. Gebruik zoveel mogelijk de zijstraten om zo dicht mogelijk bij uw huis te geraken. Laden en lossen kan beter na de werkuren.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Alternatief busvervoer

De bussen van De Lijn blijven omrijden via de E19 maar om de hinder voor de busreiziger te beperken is er aangepast busvervoer voorzien.

Inzet Pendelbus

Door de omleiding van lijnbussen langs de E19 zou de Schotensteenweg tussen de Kapelstraat en het kruispunt met de Handelslei/Beukenlei niet bediend worden. Dit bleek echter zeer veel hinder met zich mee te kunnen brengen. Daarom zijn er maatregelen uitgewerkt om de bereikbaarheid, met name voor de schoolgaande jeugd, zo goed mogelijk te garanderen.
Dat houdt in dat er vanaf de start van de werken een pendelbus wordt ingezet om het gebied rond de werkzone te ontsluiten. De pendelbus zal rijden tussen het Lochtenbergplein en de Hoge Heidelaan. De bussen van De Lijn (zowel regulier vervoer als schoolbussen) blijven dus wel de omleiding via de E19 volgen, maar via de pendelbussen wordt er op schooldagen aansluiting voorzien op deze lijnen.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

De pendelbus rijdt op schooldagen tussen 6u30 en 9u00 en 16u15 en 18u00. Ook de woensdagnamiddag (tussen 12u00 en 14u30) worden er pendelbussen ingezet.
De bus zal gebruik blijven maken van de haltes op de N115 die niet in de werfzone van fase 1 zelf liggen. Daarnaast komen er 2 vervangende haltes:

 • Halte Andrélaan (ter vervanging van halte ‘Bareeltje’)
 • Halte Hoge Heidelaan (ter vervanging van de haltes ‘Vriendschapslaan’, ‘Schippersdreef’, en ‘Solvijnslaan’).

Overstappen op de buslijnen 600, 602, 620, 629 kan vervolgens aan de haltes Sint-Job Kruispunt en Zandgroefweg.
 
Voor de exacte dienstregeling en meer informatie kunt u terecht op deze webpagina van De Lijn.

Schoolbussen

Ook voor de schoolritten is er een alternatief uitgewerkt. De bussen blijven de omleiding volgen via de E19, maar hebben waar mogelijk aanpassingen gedaan op het traject.  Het gaat hier om de volgende lijnen:

 • 608: St. Job Kristus Koning – Hoogstraten
  • Tijdelijke haltes ‘Overbroek Kerk’ en ‘Kapelstraat’, ter vervanging van de haltes ‘Miksebaan’ en ‘Sternhoven’
 • 629: Antwerpen – Brecht – Oostmalle via Schoten Centrum
  • Tijdelijke haltes ‘Overbroek Kerk’ en ‘Kapelstraat’, ter vervanging van de haltes ‘Miksebaan’ en ‘Sternhoven’
 • 600: Antwerpen – Hoogstraten – Meerle via Schoten Ring.

Alle details kan u vinden op de website van De Lijn.
 
Met deze oplossing zal de bereikbaarheid van de Schotensteenweg gevoelig verbeteren tijdens de werken in fase 1. Ook voor fase 2 is er een alternatief uitgewerkt. Deze zal voor aanvang van fase 2 nog uitgebreid gecommuniceerd worden.

Nieuwe Schotensteenweg in detail

De werken op de Schotensteenweg zullen onvermijdelijk momenten van hinder met zich meebrengen, maar tijdens deze periode ondergaat de gewestweg een ware metamorfose. Na afloop van de werken zal de Schotensteenweg er helemaal anders uitzien: mooier, veiliger voor iedereen en vooral stiller en aangenamer voor alle omwonenden. Hieronder kan u de belangrijkste veranderingen alvast ontdekken (de nummers op de kaart corresponderen met de verschillende toekomstbeelden).

1) Kapelstraat en 2) Krekelbergstraat

Aan de Kapelstraat komt een nieuwe, beveiligde oversteekplaats voor fietsers, gecombineerd met een linksafslagstrook. De bushalte richting Brecht wordt opstapvriendelijker heraangelegd. Aan de Krekelbergstraat komt (net zoals aan de Hoge Mereyt) een veilige oversteekplaats voor fietsers, gecombineerd met een linksafslagstrook. Deze strook is lang genoeg om afslaande bussen en vrachtwagens plaats te geven.

3) Hoge Mereyt

Ook hier wordt een beveiligde oversteekplaats voor fietsers voorzien in combinatie met een linksafslagstrook. De aansluiting zelf wordt verkleind en het fietspad verlegd voor meer zichtbaarheid en veiligheid.

4) Solvijnslaan

De aansluiting van de Solvijnslaan op de steenweg wordt verkleind. Ook hier wordt het fietspad lichtjes verlegd om de fietsers duidelijker zichtbaar te maken voor automobilisten.

5) Schippersdreef

Hier komt een beveiligde oversteekplaats voor fietsers en een linksafslagstrook die lang genoeg is voor bussen en vrachtwagens. De fietspaden worden lichtjes verplaatst en beide bushaltes veiliger heraangelegd.

6) Vriendschapslaan en Hoge Heidelaan

De aansluiting wordt wat verkleind en het fietspad lichtjes verlegd zodat fietsers duidelijker zichtbaar worden.

7) Lage Vlier

Hier komt een middeneiland om de oversteekplaats voor fietsers te beveiligen.

8) Cambeenboslaan C

Hier wordt een beveiligde fietsstrook aangelegd, gecombineerd met een linksafslagstrook. De bushalte richting Schoten wordt heraangelegd. Het fietspad aan de noordzijde wordt verlegd.

Bereikbaarheidsadviseur beantwoordt uw vragen

Wegen en Verkeer Antwerpen heeft voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werf kunnen bij zijn contactcenter terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning tijdens de werken. Dit kan via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477/477 476.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de Schotensteenweg. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechts bovenaan deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.