Heraanleg rotonde Bruwaan N60

Regio
Gemeente
Weg
Datum 23 september - december 2019

Sinds woensdag 27 november zijn we gestart met de derde fase.  Lees hier meer over deze fase. 

Het agentschap werkt aan de ombouw van de rotonde Bruwaan (Samsonite) op de N60. Er komen nieuwe vrijliggende fietspaden. De rotonde krjgt een extra rijstrook en het asfalt wordt vernieuwd vanaf de rotonde tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459). De werken duren van 23/09 tot december 2019, met voorbereidende werken vanaf 02/09. Deze timing is in functie van weersomstandigheden

Wat houden de werken in?

De rotonde Bruwaan op de N60 krijgt een extra rijstrook. De verbreding van de rotonde maakt een vlottere doorstroom op het verkeerspunt mogelijk. De rotonde heeft vandaag slechts één rijstrook. Het verkeer van de N60 moet vóór de rotonde van een dubbele naar een enkele rijstrook, waardoor er regelmatig files ontstaan. Door de ombouw naar een tweestrooksrotonde en door de toeleidende takken op de N60 te verbreden, zal het verkeer vlotter doorstromen. Tegelijkertijd worden de fietspaden heraangelegd. Ze worden vrijliggend aangelegd, dus naast de rijstroken voor het autoverkeer. Op de rotonde zelf hebben de fietsers na de werken geen voorrang meer. Er komt ook een veilige fietsverbinding tussen de rotonde en de Doornikse Heerweg. Tot slot vernieuwen we de asfaltverharding van de N60tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459).

Fasering en omleidingen

Er wordt in twee grote fases, per weghelft, gewerkt. Hierdoor wordt de hinder voor het verkeer en de fietsers zoveel mogelijk beperkt.   

Voorbereidende werken 

Voorafgaand aan de effectieve ombouw van de rotonde moeten er voorbereidende werken gebeuren. Deze starten op 02/09 met het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen Deze werken worden uitgevoerd door Fluvius en zullen circa 2 weken duren. Vanaf 09/09 tot 23/09 voert de aannemer voorbereidende werken uit zoals het maken en openzetten van tijdelijke doorsteken op de N60. Ook op de ventweg Westerring brengt hij signalisatie en markeringen aan. Deze voorbereidende werken gebeuren zonder hinder voor het verkeer. 

Fase 1: 23 september - 23 oktober 2019 (afgerond)

De westelijke weghelft van de N60 en de rotonde aan bod is afgewerkt.

Fase 2: vanaf donderdag 24 oktober tot eind november (afgerond)

Vanaf 24 oktober tot eind november wordt de tweede fase aangepakt. In deze fase komt de oostelijke weghelft van de N60 en de rotonde aan bod.

 

 

Fase 3: 27 november - december 2019 

In een laatste korte fase tussen eind november en de kerstvakantie wordt tot slot de fietspadverbinding tussen de rotonde en de Doornikse Heerweg afgewerkt.

  • In deze fase is er lokale hinder op de Westerring. Het blijft enkele richting op ventweg westerring tussen Deinzestraat en de rotonde.
  • Het verkeer op de N60 rijdt nu over de nieuwe rotonde en ondervindt geen hinder van de werken.
  • Fietsverkeer op de ventweg is niet mogelijk. Fietsres kunnen wel al van de nieuwe rotonde en de Kruimelstraat gebruik maken.
  • Voor de veiligheid komen tijdelijke verkeerslichten aan het kruispunt ventweg Westerring en de Doornikse Heerweg. 

Flankerende maatregelen/ Bereikbaarheid Westerring 

Als gevolg van de werken wordt de bereikbaarheid van de bedrijven op de Westerring ingrijpend gewijzigd. De bereikbaarheid per bedrijf kan je nazien op de bereikbaarheidsfiche, te vinden in de rechterkolom van deze pagina.

Verder geldt een tijdelijke snelheidsbeperking, parkeerverbod en op een groot deel van Westerring éénrichtingsverkeer. Om veiligheidsredenen is fietsverkeer op Westerring niet toegelaten. 

Ook is éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Doornikse Heerweg (gedeelte tussen Gentstraat en Deinzestraat) tijdens de werken op de N60. Dit om verkeersopstoppingen tussen de bloembakken te vermijden. Er zal enkel verkeer mogelijk zijn in de richting van de Deinzestraat. Fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen.

Bereikbaarheidsadviseur

Om de ongemakken tijdens de werken voor handelaars/bedrijven te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Heb je concrete vragen over de bereikbaarheid van jouw zaak tijdens de werken? Zit je met een specifieke bekommernis? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Zij luistert naar jouw vragen, bespreekt ze met de werfleiding  en geeft jou een zo concreet mogelijk antwoord.

e-mail: bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
GSM: 0476 72 22 57