Heraanleg rotonde Bruwaan N60

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2019

Het agentschap werkt aan de ombouw van de rotonde Bruwaan (Samsonite) op de N60. Er komen nieuwe vrijliggende fietspaden. De rotonde krjgt een extra rijstrook en het asfalt wordt vernieuwd vanaf de rotonde tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459).

Wat houden de werken in?

De rotonde Bruwaan op het kruispunt van de N60 en de Pruimelstraat krijgt een extra rijstrook. De verbreding van de rotonde maakt een vlottere doorstroom op het verkeerspunt mogelijk. De rotonde heeft vandaag slechts één rijstrook. Het verkeer van de N60 moet vóór de rotonde van een dubbele naar een enkele rijstrook, waardoor er regelmatig files ontstaan. Door de ombouw naar een tweestrooksrotonde en door de toeleidende wegen te verbreden, zal het verkeer vlotter doorstromen. Tegelijkertijd worden de fietspaden heraangelegd. Ze worden vrijliggend aangelegd, dus naast de rijstroken voor het autoverkeer. Op de rotonde zelf hebben de fietsers geen voorrang. Er komt ook een veilige fietsverbinding tussen de rotonde en de Doornikse Heerweg. Tot slot vernieuwen we de asfaltverharding van de N60: vanaf de rotonde tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459).

Fasering en omleidingen

De werken worden dit jaar (2019) aanbesteed en starten onder voorbehoud in het najaar van 2019. Ze duren tot het einde van 2019. De exacte start- en einddatum zijn nog niet gekend. 
Er wordt in twee grote fases, per weghelft, gewerkt. Hierdoor wordt de hinder voor het verkeer en de fietsers zoveel mogelijk beperkt. De volgorde van de fases wordt later bepaald.

 

Bereikbaarheidsadviseur

Om de ongemakken tijdens de werken voor handelaars/bedrijven te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Heeft u concrete vragen over de bereikbaarheid van uw zaak tijdens de werken? Zit u met een specifieke bekommernis? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Zij luistert naar uw vragen, bespreekt ze met de werfleiding  en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord.

e-mail: bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
GSM: 0476 72 22 57