Heraanleg Provincialeweg (N17) in Sint-Amands

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorjaar 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in het voorjaar van 2018 met een grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands. Tussen de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde krijgt de gewestweg een nieuw kleedje. De Vlaamse overheid investeert 3,4 miljoen euro om de weg veiliger en comfortabeler te maken voor fietsers en voor automobilisten. De eerste werken starten in november 2017 wanneer een aantal bomen gerooid worden en nutsleidingen verplaatst worden.

Nieuwe fietspaden voor de Provincialeweg

AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren en zorgen dat het zowel voor autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Daarom zullen een aantal ingrepen gedaan worden. Zo wordt het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde tot en met de fundering volledig vernieuwd. Er komen ook nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. De belangrijkste ingreep is echter de nieuwe, aanliggende, verhoogde fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Eindelijk zal het mogelijk zijn om voldoende veilig langs de N17 te fietsen. Met die ingreep hoopt de Vlaamse overheid dan ook meer mensen aan te zetten om meer de fiets te gebruiken en minder in de file te staan.

Op langere termijn is het de bedoeling om vrijliggende fietspaden langs de N17 te voorzien. Dat betekent echter dat er grond moet ingenomen worden om die fietspaden te kunnen aanleggen. Omdat de grondverwervingsprocedure zeker nog enkele jaren in beslag neemt, wil de Vlaamse overheid niet langer wachten en alvast nu actie ondernemen om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Later worden deze fietspaden vervangen door fietspaden die verder van de weg liggen en dus nog veiliger zijn.

​Huidig wegprofiel:

Wegprofiel op korte termijn:

Toekomstig wegprofiel:

Bomen rooien in november

Midden november worden de bomen langs de N17 tussen de Oppuurseweg en Lippelodorp gerooid. Dit is nodig om plaats te maken voor het nieuwe fietspad. Wanneer AWV in de verdere toekomst het fietspad verder van de rijbaan zal verplaatsen, zullen er nieuwe bomen geplant worden. In de huidige heraanleg komen de bomen echter nog niet terug. Het kappen van de bomen zal 2 weken in beslag nemen. Tijdens de werken zal de N17 volledig afgesloten worden. Het verkeer wordt omgeleid (zie hieronder).

Nutsleidingen

Eens de bomen gerooid zouden de nutsmaatschappijen starten met het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. Deze werken zijn gepland voor midden november en duren tot maart. Er wordt gewerkt in het fietspad en in de berm maar om veilig te kunnen werken zal één rijstrook van de rijweg ingenomen worden. Hier wordt voorlopig voorzien om het verkeer beurtelings te laten passeren door middel van tijdelijke lichten. De omleiding voor het zware verkeer (N16/E17/N41) blijft gelden.

Heraanleg Provincialeweg

In het voorjaar van 2018 start de heraanleg van de Provincialeweg. De werken zullen ongeveer 9 maanden duren. Tijdens de werken wordt de N17 afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt dezelfde omleiding ingesteld als bij het rooien van de bomen. Om de hinder van de werken te beperken zal er in verschillende fasen gewerkt worden. Een gedetailleerde planning en fasering wordt begin 2018 bekendgemaakt. 

Bereikbaarheid en omleidingen

Tijdens de werken zijn twee omleidingen voorzien.

1. Het zwaar verkeer wordt omgeleid via N16 (Willebroek – Puurs – Bornem – Temse – Sint-Niklaas) / E17 / N41 (Sint-Niklaas – Hamme – Dendermonde).

Op de N41 wordt de komende maanden ook gewerkt. De timing en fasering van de werken wordt zo op elkaar afgestemd dat de omleiding van deze werken niet door een andere werf gestuurd wordt.

2. Het lokale verkeer wordt als volgt omgeleid:

  • Verkeer komende van Dendermonde wordt via Fok – Dorekensstraat – Keten – Pandgatheide – Nijven – Lippeloseweg richting Mechelen of Puurs geleid.
  • Verkeer komende van Mechelen wordt via Oppuurseweg - Lippeloseweg – Voortstraat – Oppuursdorp – Wilgenweg – Pandgatheide – Keten – Dorekenstraat – Fok naar Dendermonde geleid.

Om deze omleiding veilig te stellen en sluipverkeer te vermijden, wordt in volgende straten eenrichtingsverkeer ingevoerd:

Nijven (richting Lippeloseweg), Voortstraat (richting Lippeloseweg), Schaddekensdries (richting Nijvendries), Voortstraat (richting Oppuursdorp), Wilgenweg (richting Pandgatheide).

De omleiding voor lokaal verkeer geldt tijdens het rooien van de bomen en de heraanleg. Het zware verkeer wordt tijdens de gehele duur van de werken omgeleid.

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Communicatie

Voor de start van het rooien van de bomen organiseren de gemeente Sint-Amands en AWV nog een informatievergadering. Hier wordt meer uitleg gegeven bij het rooien van de bomen en de nutswerken en welke hinder dit met zich meebrengt. De bewoners van Sint-Amands zullen de komende weken een uitnodiging in de bus krijgen. Tijdens een tweede infosessie in het voorjaar zal een concrete planning en fasering voor de heraanleg van de weg zelf kunnen voorgesteld worden. Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen roepen we op zich in te schrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werf.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.