Heraanleg Provincialeweg (N17) in Sint-Amands

Regio
Gemeente
Weg
Datum voorjaar 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in het voorjaar van 2018 met een grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands. Tussen de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde krijgt de gewestweg een nieuw kleedje. De Vlaamse overheid investeert 3,4 miljoen euro om de weg veiliger en comfortabeler te maken voor fietsers en voor automobilisten. De eerste werken starten in de zomer van 2017 wanneer een aantal bomen gerooid worden en nutsleidingen verplaatst worden.

Nieuwe fietspaden voor de Provincialeweg

AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren en zorgen dat het zowel voor autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Daarom zullen een aantal ingrepen gedaan worden. Zo wordt het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde tot en met de fundering volledig vernieuwd. Er komen ook nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. De belangrijkste ingreep is echter de nieuwe, aanliggende, verhoogde fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Eindelijk zal het mogelijk zijn om voldoende veilig langs de N17 te fietsen. Met die ingreep hoopt de Vlaamse overheid dan ook meer mensen aan te zetten om meer de fiets te gebruiken en minder in de file te staan.

Op langere termijn is het de bedoeling om vrijliggende fietspaden langs de N17 te voorzien. Dat betekent echter dat er grond moet ingenomen worden om die fietspaden te kunnen aanleggen. Omdat de grondverwervingsprocedure zeker nog enkele jaren in beslag neemt, wil de Vlaamse overheid niet langer wachten en alvast nu actie ondernemen om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Later worden deze fietspaden vervangen door fietspaden die verder van de weg liggen en dus nog veiliger zijn.

 

​Huidig wegprofiel:

Wegprofiel op korte termijn:

Toekomstig wegprofiel:

Bouwvergunning

Alvorens een bouwvergunning voor de werken kan verkregen worden, worden de plannen voor de heraanleg van de Provincialeweg ter inzage gelegd aan de bevolking. De plannen inkijken was gedurende 30 dagen mogelijk vanaf 11 februari 2017. Na deze periode werd het dossier overgemaakt aan Ruimte Vlaanderen dat zal beslissen over het verlenen van de bouwvergunning. De beslissing over de bouwvergunning is op dit moment hangende.

Timing werken

Als de bouwvergunning wordt toegekend begint het Agentschap Wegen en Verkeer in het najaar van 2017 met de voorbereidende werken. Voordat de werken aan de weg kunnen beginnen, moeten de bomen langs de weg gerooid worden en zullen de nutsmaatschappijen nog verschillende werkzaamheden uitvoeren zoals het verplaatsen van kabels en leidingen. In het voorjaar van 2018 kunnen dan de eigenlijke werken beginnen. Die zullen ongeveer 8 tot 9 maanden duren en in verschillende fases uitgevoerd worden om de hinder te beperken. Van zodra een concretere planning bekend is zal AWV hierover communiceren.

Communicatie

Ruim voor de start van de werken organiseren gemeente en AWV nog een informatievergadering. Hier worden de plannen toegelicht en uitleg gegeven over hoe de werken aangepakt worden, wat de hinder zal zijn, en wat we doen om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.