Bevraging We doen momenteel een onderzoek naar een nieuwe website, graag hadden we je mening gehoord. De bevraging duurt maximum 3 minuten.

Herinrichting Turnhoutsepoort Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 4 maart - eind 2017

Update 15/03/17: Om de hinder aan de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan zoveel mogelijk in te perken worden enkele maatregelen genomen: op de Turnhoutsebaan wordt de werfzone aan het kruispunt met de Stenenbrug voorlopig verwijderd zodat het verkeer niet meer over de tram- en busbaan moet rijden. De nutswerken op de Stenenbrug duren nog tot dinsdag 21 maart, maar vanaf donderdag 16 maart om 16u wordt de Stenenbrug tussen de Engelselei en de Singel terug opengesteld voor dubbelrichtingsverkeer. In de rest van de Stenenbrug, tussen de Engelselei en de Turnhoutsepoort, zal vanaf dan enkel gewerkt worden tussen 7u 's ochtends en 16u 's avonds. 's Nachts en in het weekend zal het verkeer terug normaal kunnen rijden. Meer info over alle maatregelen kan u hieronder terugvinden of in de nieuwsbrief van 15 maart (in de zijkolom onder documenten). 

Vanaf 4 maart 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met De Lijn, de stad Antwerpen en Rio-link met de geplande werken aan de Noordersingel (R10) tussen Stenenbrug en Turnhoutsebaan. De Noordersingel en de drie grote kruispunten in deze zone worden volledig heringericht. De werken zullen de verkeersveiligheid verbeteren, het verkeer vlotter organiseren en de kruispunten overzichtelijker maken. Samen met de heraanleg van dit deel van de Noordersingel wordt ook het landschap tussen het spoor en de Ring (R1) heraangelegd. Ook binnen de Singel zullen er enkele werkzaamheden plaatsvinden aan de poort ter hoogte van de Statielei. Deze doorgang onder de sporen wordt na de werken enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Hier vindt u de meest recente informatie over de vooruitgang van de werken, hinder, bereikbaarheid, fasering en ontwerp.

Verkeerssituatie wijzigt 4 maart, werken starten 6 maart 

Werken tijdens fase 1

Tijdens fase 1 pakken we de volgende punten aan:

1) Aanpassing zuidelijke weghelft Turnhoutsebaan aan de buitenkant van de Singel
2)+3) Aanleg wegdek en riolering Noordersingel
4) Aanleg fietspassage onder de E313
5) Aanpassing zuidelijke weghelft brug E313
6) Aanpassing noordelijke weghelft Stenenbrug
7) Aanpassing zuidelijke weghelft van de Stenenbrug als de werken aan de noordelijke brughelft afgerond zijn

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Verkeerssituatie van 4 maart tot begin mei

Vanaf zaterdag 4 maart begint de aannemer met het plaatsen van de nodige signalisatie en  treedt de verkeerssituatie van fase 1 in werking. De verkeersituatie rond de werf ziet er dan uit als volgt:

 • Gemotoriseerd verkeer blijft steeds mogelijk op de Noordersingel en de Stenenbrug, telkens over 1 rijstrook in beide richtingen. Op de Stenenbrug wordt afwisselend op één van de brughelften gewerkt zodat het verkeer steeds door kan.
 • De afrit van de E34/E313 blijft voorlopig open en wordt enkel afgesloten als blijkt dat er fileterugslag is op de E313. Verkeer wordt dan omgeleid via andere afritten op de ring. Deze maatregel wordt permanent geëvalueerd.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel wordt afgesloten voor alle autobestuurders tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof.
 • Het tramverkeer wordt al eerder onderbroken. Dit gebeurt vanaf 25 februari 2017. De bussen van De Lijn blijven wel rijden, afwisselend over 1 rijstrook in beide richtingen. Voor het openbaar vervoer geldt de volgende situatie:
  • Tramverkeer: Tram 10 wordt onderbroken vanaf 25 februari en rijdt om via de Ruggeveldlaan, Herentalsebaan en Stenenbrug
  • Busverkeer:
   • Bussen 410, 411, 412 en 414 blijven hun normale traject volgen
   • Bus 19 wordt omgeleid via de Turnhoutsebaan ter ondersteuning
  • Haltes: De halte Hof ter Lo staduitwaarts wordt afgeschaft, reizigers moeten afstappen aan de halte Turnhoutsepoort
  • Meer informatie op de website van De Lijn
 • Fietsers kunnen veilig de werken passeren via een dubbelrichtingsfietspad langs de Noordersingel.
   

Extra maatregelen om hinder aan Stenenbrug/Turnhoutsebaan te verlichten:

 • Op de Turnhoutsebaan wordt aan het kruispunt met Stenenbrug de werfzone voorlopig verwijderd zodat het gewone verkeer niet meer over de tram- en busbaan moet rijden.
 • Vanaf donderdagavond 16 maart om 16u wordt de Stenenbrug tussen de Engelselei en de Singel terug opengesteld voor dubbelrichtingsverkeer. In de rest van de Stenenbrug, tussen de Engelselei en de Turnhoutsepoort, zal vanaf dan enkel gewerkt worden tussen 7u 's ochtends en 16u 's avonds. 's Nachts en in het weekend zal het verkeer terug normaal kunnen rijden. Tramverkeer blijft voorlopig via de Engelselei rijden (stadinwaarts via Stenenbrug). De bussen staduitwaarts rijden tot dinsdag 21 maart enkel via de Turnhoutsebaan.
 • Vanaf dinsdag 21 maart zijn de werken op de Stenenbrug afgerond en rijden trams opnieuw via de Stenenbrug.
 • Vanaf dinsdagochtend 21 maart om 7u tot vrijdagavond 24 maart om 15u worden er nutswerken uitgevoerd op de Turnhoutsebaan juist voor de splitsing met de Stenenbrug. Verkeer rijdt hier dan gemengd.

Turnhoutsepoort: een overzicht

De Turnhoutsepoort wordt ingericht als een echte poort naar het centrum van de stad. De Singel wordt heraangelegd tussen de Stenenbrug (N116) en de Turnhoutsebaan (N12) waarbij de verschillende weggebruikers zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. De fietsers krijgen brede fietspaden aan beide zijden en zullen onder de aansluiting met de E34 rijden. Ook komen er duidelijke fietsdoorsteken onder de spoorweg door. De tram zal net voor de Singel onder de grond duiken. Voor alle weggebruikers worden de kruispunten veel overzichtelijker en veiliger. 

Kaartje te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Waarom een herinrichting?

1. Veiligere kruispunten

Het deel van de Singel dat we opnieuw aanleggen is een aaneensluiting van drie kruispunten. Deze kruispunten zijn vandaag ruim en complex ingericht. Dat zorgt voor onduidelijkheid en onveiligheid. Daarom zullen we de kruispunten compacter en overzichtelijker maken. Dat zal de veiligheid voor alle weggebruikers, en fietsers in het bijzonder, sterk verbeteren.

2. Comfort voor fietsers

Vandaag lopen fietspaden, wegen en tramsporen nog door elkaar op de verschillende kruispunten. Met de heraanleg van de Singel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan scheiden we deze verkeersstromen. We zorgen voor meer fietscomfort door nieuwe, brede fietspaden aan te leggen. We verhogen de veiligheid voor fietsers door de fietspaden te scheiden van de rijweg. Zo zal onder meer het Singelfietspad onder de oprit van de E34 doorgetrokken worden om fietsers niet te laten kruisen met het drukke autoverkeer.

3. Betere doorstroming

De kruispunten Stenenbrug, Turnhoutsepoort en Noordersingel zijn vandaag onoverzichtelijk en moeilijk te lezen. Dat vertraagt de doorstroming. Met de heraanleg zorgen we voor vlotter verkeer.

Timing 

Als alles volgens plan verloopt starten de werken op maandag 6 maart 2017.  De nutsmaatschappijen starten wel al met het verplaatsen en vernieuwen van leidingen vanaf begin februari. De werken zullen ongeveer een jaar duren. Om de doorgang van het verkeer zoveel mogelijk te garanderen wordt het werk opgesplitst in 5 fases. Tijdens elke fase wordt er op verschillende kruispunten tegelijk gewerkt. Hieronder ziet u de afbakening van de gehele werfzone (de 5 fases samen). 

Hinder en bereikbaarheid

Op het vlak van hinder en bereikbaarheid gelden tijdens de volledige duur van de werken de volgende algemene principes:

Tijdens de heraanleg (vanaf 4 maart 2017):

 • Op de Noordersingel blijft gemotoriseerd verkeer in twee richtingen steeds mogelijk. Van maart tot juli 2017 (fase 1 en 2) moet het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook. Vanaf juli kan het verkeer terug gebruik maken van 2 rijstroken.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel wordt tijdens de hele duur van de werken afgesloten voor verkeer tussen de Noordersingel en de ingang van de parking van het Rivierenhof. Enkel bussen van De Lijn kunnen nog beurtelings passeren in beide richtingen. Tram 10 zal ook een omleiding volgen. Fietsers en voetgangers hebben ook steeds vrije doorgang.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de binnenkant van de Singel blijft tijdens de hele duur van de werken bereikbaar vanaf de Singel.
 • Fietsers en voetgangers krijgen overal langs de werf een veilige doorgang
 • De afrit van de E313/E34 wordt mogelijk tijdelijk afgesloten om file tot op de ring te vermijden. Verkeer wordt dan omgeleid. Deze maatregel wordt nog onderzocht.

Fase 2: van begin mei tot begin juli

Tijdens fase 2 maken we werk van:

8) Aanpassing noordelijke weghelft Turnhoutsebaan aan de buitenkant van de Singel
9)+12) Aanleg wegdek en riolering Noordersingel
10) Aanpassing noordelijke weghelft brug E313
11) Het wegdek en de riolering van de noordersingel ter hoogte van het kruispunt met de Turnhoutsebaan aan de binnenkant van de Singel

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Verkeerssituatie tijdens fase 2

 • Gemotoriseerd verkeer blijft steeds mogelijk op de Noordersingel, zij het over 1 rijstrook in elke richting. Waar mogelijk worden links- en rechts afslagstroken voorzien.
 • Bij fileterugslag op de E313 kan de afrit van de E313 afgesloten worden om verkeersonveilige situaties op de snelweg te vermijden. Verkeer wordt dan omgeleid via andere afritten op de ring. Indien er geen fileterugslag is, zal de afrit open blijven. Deze maatregel zal permanent geëvalueerd worden.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel blijft afgesloten voor alle autobestuurders tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof. Ook het tramverkeer blijft hier onderbroken. De bussen van De Lijn blijven wel rijden, afwisselend over 1 rijstrook in beide richtingen.
 • Om de bereikbaarheid van de Turnhoutsebaan aan de binnenkant van de Singel te garanderen worden de werken in zone 11 en 12 niet gelijktijdig uitgevoerd. Tijdens werken in zone 11 kan verkeer op de Noordersingel komende van Stenenbrug ter hoogte van het kruispunt met de Turnhoutsebaan niet meer stadinwaarts inslaan. Verderop wordt een keerpunt voorzien. Verkeer op de Stenenbrug kan op dat moment nog in alle richtingen rijden. Tijdens werken in zone 12 kan verkeer niet meer via het kruispunt Stenenbrug stadinwaarts of –uitwaarts rijden. Er wordt wel een veilige fiets- en voetgangerspassage voorzien. Het verkeer stadinwaarts vanop de Stenenbrug gebeurd via het keerpunt verderop de Noordersingel. Verkeer dat staduitwaarts de Singel wil oprijden kan dit doen via de Turnhoutsebaan.
 • Fietsers kunnen veilig de werken passeren via een dubbelrichtingsfietspad langs de Noordersingel. Ten oosten van de Noordersingel kunnen ze al gebruik maken van de fietspassage onder de E313, die werd aangelegd tijdens de eerste fase van de werken.

Fase 3 tot en met 5: begin juli tot eind 2017

Meer informatie over deze fases volgt later tijdens de werken. 

Weg door de werken

Naast de werken aan de Turnhoutsepoort worden in 2017 ook verschillende andere werken uitgevoerd in Deurne: de Bisschoppenhoflaan, de Azijnbrug en andere. Deze werken worden door de verschillende partners op elkaar afgestemd om Deurne bereikbaar te houden. De Bisschoppenhoflaan wordt vanaf begin maart vernieuwd tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) in de richting van Antwerpen. De omleidingen voor het verkeer dat richting Antwerpen wil, zijn hier ook op afgestemd.  

De alternatieve routes die gelden tot juli 2017 zijn aangeduid op onderstaande kaart:

 • Verkeer komende van de kant Merksem/Schoten rijdt best via de Azijnbrug, de Bisschoppenhoflaan en het kruispunt ‘Schijnpoort’.
 • Verkeer komende van Schilde/Wijnegem rijdt best via de R11 en de E313/R1 naar Antwerpen.

Een blik op de toekomstige kruispunten

Kruispunt Stenenbrug

Het kruispunt Stenenbrug is nu een druk en ruim kruispunt met een groot aantal rijstroken en veel afslagbewegingen. Dat zorgt voor onduidelijkheid en conflicten tussen de verschillende weggebruikers. Met de heraanleg wordt het kruispunt eenvoudiger en veiliger.

Eenvoudiger en veiliger

Het kruispunt wordt vereenvoudigd door het aantal rijstroken op de as Stenenbrug te beperken en het aantal afslagbewegingen te verminderen. Voor elke beperking is er wel een logisch alternatief in de onmiddellijke omgeving.

 • Vanuit Zuid (op de Singel): alle richtingen blijven mogelijk. Zowel rechtdoor richting Noord, rechtsaf richting Deurne (Stenenbrug) als linksaf richting de stad.
 • Vanuit Noord (op de Singel): rechts afslaan richting de stad kan niet meer. Deze beweging kan wel nog op het kruispunt met de Turnhoutsebaan. Links afslaan richting Deurne (Stenenbrug) en rechtdoor richting Zuid blijft mogelijk.
 • Vanuit Deurne (Stenenbrug): alle richtingen blijven mogelijk. Zowel rechtdoor richting de stad, rechtsaf richting Noord als linksaf richting Zuid.
 • Vanuit de Stad (Stenenbrug): links afslaan richting Noord kan niet meer. Dat kan wel nog op het kruispunt met de Turnhoutsebaan. Rechts afslaan richting Zuid en rechtdoor richting Deurne blijft mogelijk.

Betere fietsverbindingen

 • Vanaf dit kruispunt wordt het fietspad aan de binnenkant van de Singel dubbelrichting. (1)
 • De dubbelrichtingsfietspaden worden doorgetrokken over de Stenenbrug en ter hoogte van de Collegelaan aangesloten op het Ringfietspad. (2)

Kruispunt Turnhoutsepoort

Het kruispunt Turnhoutsepoort is nu ruim en onoverzichtelijk. Met de heraanleg willen we fiets, auto en openbaar vervoer beter scheiden. Dat moet zorgen voor meer overzicht, veiligheid en groter fietscomfort.

Compacter en eenvoudiger kruispunt

 • Er wordt meer ruimte voorzien voor groene middenbermen zodat het kruispunt compacter en overzichtelijker is. (1)
 • De op- en afrit met de E34/E313 wordt heringedeeld. De stroken om rechtdoor te rijden en rechts af te slaan worden van de links afslagstroken gescheiden door een middenberm. (2)
 • Op het kruispunt kunt u vanuit de stad rechtdoor richting E34 rijden of de Singel nemen richting Noord. Maar u kunt niet meer rechts afslaan richting Zuid. (7)
 • De Karel Geertsstraat wordt van de Singel afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Dat verkeer rijdt de stad zowel in als uit via de Turnhoutsebaan onder de spoorweg. (8)

Een rode loper voor fietsers

 • Het Singelfietspad gaat onder de afrit E34/E313. Dit levert een veiligere en snellere verbinding op voor de fietsers. (3)
 • Het Singelfietspad aan de kant van het centrum tussen Turnhoutsebaan en Stenenbrug wordt dubbelrichting. (4)
 • De doorgang onder de spoorweg in het verlengde van de Karel Geertsstraat wordt volledig aangelegd als kruispunt voor de fietsers. (5)
 • De fietspaden en de omgeving worden voorzien van aangepaste verlichting, wat de veiligheid van de fietsers verhoogt. (6)

Kruispunt Noordersingel - Turnhoutsebaan

Het kruispunt van de Noordersingel met de Turnhoutsebaan is het meest onoverzichtelijke van de drie kruispunten die aangepakt worden. Het is een langgerekt kruispunt waar alle verkeersstromen door elkaar lopen. Met de heraanleg wordt het nu compacter, eenvoudiger en veiliger.

Overzichtelijker kruispunt

Het kruispunt met de Turnhoutsebaan wordt overzichtelijker. De bocht aan de zijde van het spoor wordt rechtgetrokken. Daarnaast zal de bypass voor verkeer dat vanuit Zuid komt, verdwijnen. Beide
ingrepen beperken de oppervlakte van het kruispunt. Samen met de knip van de Buurtspoorweglei en het ondergronds brengen van de tram zorgt dit voor meer overzicht en veiligheid.

Gescheiden verkeersstromen

 • De tram gaat vanuit de Turnhoutsebaan onder het kruispunt door en wordt zo uit het verkeer gehaald. Dat bevordert de doorstroming van de tram en maakt de verkeerssituatie op het kruispunt duidelijker.(1)
 • Op een gedeelte van de Turnhoutsebaan worden de voet- en fietspaden comfortabeler en veiliger gemaakt.(2)
 • Er komt op het kruispunt ook een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers.(3)
 • De bypass vanuit Zuid verdwijnt en wordt als rechts afslagstrook in het kruispunt verwerkt. Hierdoor verminderen we het aantal conflictsituaties tussen auto’s en fietsers en komt er ruimte vrij voor vrijliggende fietspaden.(4)
 • Het verkeer dat komt van de Noordersingel (uit de richting van het Sportpaleis) krijgt de mogelijkheid links af te slaan naar de Turnhoutsebaan. Daarmee vermijden we sluipverkeer langs kruispunt Stenenbrug.(5)
 • De Buurtspoorweglei zal enkel nog ter hoogte van Spoor Oost een verbinding maken met de Noordersingel. De zuidelijke tak van Buurtspoorweglei wordt afgesloten voor autoverkeer. Dat maakt het kruispunt eenvoudiger.(6)

Blijf op de hoogte

Wil u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op deze werf? Schrijf u dan zeker in op onze digitale nieuwsbrief! Dat kan u doen door op de envelop rechtsboven in beeld te klikken. Wegen en Verkeer Antwerpen en haar partners stellen voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aan. Tijdens de werken kunnen bewoners en ondernemers bij het team van de bereikbaarheidsadviseur terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning. De bereikbaarheidsadviseur kan je contacteren via gsm: 0477/477 476 of mail: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Slim naar Antwerpen

Niet enkel Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit in en rond Antwerpen. De weg kwijt tussen alle grote wegenwerken? Kijk snel op www.slimnaarantwerpen.be voor alle laatste informatie over de omleidingen in en rond Antwerpen. Realtime informatie over de werken en een slimme routeplanner die rekening houdt met de grote werken toont hoe u het best naar of in de stad reist.