Herinrichting Turnhoutsepoort Antwerpen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 4 maart - eind 2017

Update 07/04/17: De werken aan de Turnhoutsepoort verlopen volgens planning. De aannemer werkt momenteel aan de zuidkant van de Stenenbrug. Het verkeer blijft in twee richtingen over één rijstrook per richting rijden, maar over de noordkant van de brug. Als de werken op schema blijven moet de hele eerste fase afgerond zijn op 8 mei. Om de hinder voor het tramverkeer zoveel mogelijk te beperken zal De Lijn enkele wijzigingen doorvoeren aan de routes van tramlijnen 10 en 24. Tramlijn 10 gaat vanaf 18 april door de Reuzenpijp onder de Turnhoutsebaan, en zal er het traject van lijn 8 volgen tot onder het Astridplein in plaats van bovengronds door te rijden tot de Melkmarkt in de binnenstad. Dat laatste stuk wordt overgenomen door lijn 24, die gedeeltelijk langs de werken blijft rijden maar opgesplitst wordt in Silsburg-Melkmarkt en Astridplein-Schoonselhof. Kijk voor meer info op www.delijn.be. Door werken van de nutsmaatschappijen zullen de Gravinstraat en de Gijselsstraat één dag afgesloten worden voor verkeer op 26 of 27 april. Meer informatie over deze werken vind je hieronder.

Vanaf 4 maart 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met De Lijn, de stad Antwerpen en Rio-link met de geplande werken aan de Noordersingel (R10) tussen Stenenbrug en Turnhoutsebaan. De Noordersingel en de drie grote kruispunten in deze zone worden volledig heringericht. De werken zullen de verkeersveiligheid verbeteren, het verkeer vlotter organiseren en de kruispunten overzichtelijker maken. Samen met de heraanleg van dit deel van de Noordersingel wordt ook het landschap tussen het spoor en de Ring (R1) heraangelegd. Ook binnen de Singel zullen er enkele werkzaamheden plaatsvinden aan de poort ter hoogte van de Statielei. Deze doorgang onder de sporen wordt na de werken enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Hier vindt u de meest recente informatie over de vooruitgang van de werken, hinder, bereikbaarheid, fasering en ontwerp.

Werken en hinder tijdens fase 1 (maart-mei)

Welke werken voeren we uit?

Tijdens fase 1 pakken we de volgende punten aan:

1) Aanpassing zuidelijke weghelft Turnhoutsebaan aan de buitenkant van de Singel
2)+3) Aanleg wegdek en riolering Noordersingel
4) Aanleg fietspassage onder de E313
5) Aanpassing zuidelijke weghelft brug E313
6) Aanpassing noordelijke weghelft Stenenbrug
7) Aanpassing zuidelijke weghelft van de Stenenbrug als de werken aan de noordelijke brughelft afgerond zijn

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Algemene verkeerssituatie van 4 maart tot begin mei

De verkeersituatie rond de werf ziet er uit als volgt:

 • Gemotoriseerd verkeer blijft steeds mogelijk op de Noordersingel en de Stenenbrug, telkens over 1 rijstrook in beide richtingen. Op de Stenenbrug wordt afwisselend op één van de brughelften gewerkt zodat het verkeer steeds door kan.
 • De afrit van de E34/E313 blijft voorlopig open en wordt enkel afgesloten als blijkt dat er fileterugslag is op de E313. Verkeer wordt dan omgeleid via andere afritten op de ring. Deze maatregel wordt permanent geëvalueerd.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel wordt afgesloten voor alle autobestuurders tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof.
 • Het tramverkeer wordt al eerder onderbroken. Dit gebeurt vanaf 25 februari 2017. De bussen van De Lijn blijven wel rijden, afwisselend over 1 rijstrook in beide richtingen. Voor het openbaar vervoer geldt de volgende situatie:
  • Tramverkeer: tram 10 wordt onderbroken vanaf 25 februari en rijdt om via de Ruggeveldlaan, Herentalsebaan en Stenenbrug. Vanaf 18 april gaat tram 10 door de Reuzenpijp onder de Turnhoutsebaan, en zal hij er het traject van tramlijn 8 volgen tot onder het Astridplein in plaats van bovengronds door te rijden tot de Melkmarkt in de binnenstad. Dat laatste stuk wordt overgenomen door lijn 24, die gedeeltelijk langs de werken blijft rijden maar opgesplitst wordt in Silsburg-Melkmarkt en Astridplein-Schoonselhof. Kijk voor meer info op de website van De Lijn.
  • Busverkeer:
   • Bussen 410, 411, 412 en 414 blijven hun normale traject volgen
   • Bus 19 wordt omgeleid via de Turnhoutsebaan ter ondersteuning
  • Haltes: De halte Hof ter Lo staduitwaarts wordt afgeschaft, reizigers moeten afstappen aan de halte Turnhoutsepoort
  • Meer informatie op de website van De Lijn
 • Fietsers kunnen veilig de werken passeren via een dubbelrichtingsfietspad langs de Noordersingel.

Werken en hinder tijdens fase 2 (mei-juli)

Welke werken voeren we uit?

De werken van de tweede fase startenop 8 mei 2017. De verkeerssituatie wijzigt echter al in het weekend van 6 mei. In deze fase wordt een deel van de noordelijke weghelft van de Turnhoutsebaan aan de buitenkant van de Singel aangepast, samen met de tramsporen. Ook de Noordersingel wordt op drie plaatsen aangepakt: de riolering wordt vernieuwd en het wegdek opnieuw aangelegd. AWV wil begin juli 2017 met fase 2 klaar zijn.

Verkeerssituatie vanaf 6 mei tot begin juli

Volgende maatregelen blijven gelden

Gemotoriseerd verkeer blijft steeds mogelijk op de Noordersingel, zij het over 1 rijstrook in elke richting. Waar mogelijk worden links- en rechtsafslagstroken voorzien.
De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel blijft afgesloten voor alle autobestuurders tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof. Ook het tramverkeer blijft hier onderbroken. De bussen van De Lijn blijven wel rijden, afwisselend over 1 rijstrook in beide richtingen.
Fietsers kunnen de werken veilig passeren via een dubbelrichtingsfietspad langs de Noordersingel en de nieuwe fietspaden op de Stenenbrug en Turnhoutsebaan.

Nieuwe maatregelen

In het weekend van 6 mei 2017 gaan een aantal nieuwe maatregelen in om ook in fase 2 het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen en de hinder zo veel mogelijk te drukken.

 • De parking van het Rivierenhof gaat opnieuw open en is bereikbaar voor wie van Deurne komt.
 • De appartementsblokken ten noorden van de Turnhoutsebaan blijven bereikbaar.
 • Om de bereikbaarheid van de Turnhoutsebaan aan de binnenkant van de Singel te garanderen, worden de werken aan de kruispunten van de Noordersingel met de Turnhoutsepoort enerzijds en met de Stenenbrug anderzijds niet gelijktijdig uitgevoerd.  
  • Tijdens de werken aan het kruispunt met de Turnhoutsepoort, van 6 tot vermoedelijk 20 mei 2017, wordt dit kruispunt volledig afgesloten.  Het centrum blijft bereikbaar via de Stenenbrug en de Statielei. Verkeer staduitwaarts kan enkel via de Stenenbrug weg. Verkeer op de Stenenbrug kan op dat moment nog in alle richtingen rijden.
  • Tijdens de werken aan het kruispunt met de Stenenbrug wordt dit kruispunt vanaf 20 mei tot begin juli 2017 afgesloten. Het verkeer kan dan niet meer langs deze weg stadinwaarts of –uitwaarts rijden. Er wordt wel een veilige fiets- en voetgangerspassage voorzien. Het verkeer stadinwaarts rijdt via de Statielei. Verkeer dat staduitwaarts de Singel wil oprijden, kan dit doen via het nieuwe kruispunt aan de Turnhoutsebaan.
 • De op- en afrit van de E313 blijft open
 • Fietsers kunnen vanaf 8 mei ten oosten van de Noordersingel al gebruik maken van de fietspassage onder de E313, die werd aangelegd tijdens de eerste fase van de werken. 

Hinder door nutswerken

In de marge van de werken aan de rijweg zijn de nutsmaatschappijen ook bezig met het verplaatsen en vernieuwen van leidingen. Dit zorgt lokaal ook voor hinder.

Binnen de Singel wordt er gewerkt op volgende plaatsen:

 • 18 april tot en met 4 mei: werken op de Turnhoutsebaan stadinwaarts vanaf Gijselsstraat tot Sint-Jansstraat. Ook in het begin van de Gravinstraat wordt gewerkt. Bovendien wordt er een oversteek gemaakt over de Turnhoutsebaan ter hoogte van Zegel. Het verkeer kan blijven rijden maar moet gebruik maken van de tram/busbaan.
  • De Gravinstraat wordt één dag afgesloten op 19 april.
  • De werken aan de doorsteek van de Statielei vinden plaats in de week van 17 april. Om het verkeer steeds te kunnen laten passeren over één rijstrook zal de doorsteek in twee fases gebeuren.
  • De Gijselsstraat wordt één dag afgesloten op 26 of 27 april.
 • 4 mei tot en met 19 mei: werken op de Turnhoutsebaan staduitwaarts vanaf Stenenbrug tot Spoorwegbrug en op de Statielei aan de zijde met onpare huisnummers. Verkeer staduitwaarts wordt via de Stenenbrug gestuurd.
 • Van 22 mei tot en met 2 juni: werken aan de pare zijde van de Statielei. Verkeer kan langs de werf rijden.
 • Van 26 juni tot en met 7 juli: werken aan de onpare zijde van de Statielei. De zijstraten Karel Geertstraat en Florastraat zijn dan 1 of 2 dagen afgesloten. De exacte data hiervan liggen nog niet vast.

Aan de buitenkant van de Singel worden komende weken nog volgende werken voorzien. Hier is de hinder echter minimaal.

 • 30 maart tot en met 7 april: werken op de Stenenbrug van de Collegelaan tot Xaveriustraat aan de zijde met de oneven huisnummers. Het verkeer op de Stenenbrug kan steeds door.
 • Van 5 tot en met 7 april wordt de oversteek aan de  Xaveriusstraat gemaakt en is deze afgesloten.

Van 18 tot en met 28 april: werken aan de zijde met oneven huisnummers van de Morckhovenlei tussen de Xaveriusstraat en Kerkendijk. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.

Turnhoutsepoort: een overzicht

De Turnhoutsepoort wordt ingericht als een echte poort naar het centrum van de stad. De Singel wordt heraangelegd tussen de Stenenbrug (N116) en de Turnhoutsebaan (N12) waarbij de verschillende weggebruikers zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. De fietsers krijgen brede fietspaden aan beide zijden en zullen onder de aansluiting met de E34 rijden. Ook komen er duidelijke fietsdoorsteken onder de spoorweg door. De tram zal net voor de Singel onder de grond duiken. Voor alle weggebruikers worden de kruispunten veel overzichtelijker en veiliger. 

Kaartje te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Waarom een herinrichting?

1. Veiligere kruispunten

Het deel van de Singel dat we opnieuw aanleggen is een aaneensluiting van drie kruispunten. Deze kruispunten zijn vandaag ruim en complex ingericht. Dat zorgt voor onduidelijkheid en onveiligheid. Daarom zullen we de kruispunten compacter en overzichtelijker maken. Dat zal de veiligheid voor alle weggebruikers, en fietsers in het bijzonder, sterk verbeteren.

2. Comfort voor fietsers

Vandaag lopen fietspaden, wegen en tramsporen nog door elkaar op de verschillende kruispunten. Met de heraanleg van de Singel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan scheiden we deze verkeersstromen. We zorgen voor meer fietscomfort door nieuwe, brede fietspaden aan te leggen. We verhogen de veiligheid voor fietsers door de fietspaden te scheiden van de rijweg. Zo zal onder meer het Singelfietspad onder de oprit van de E34 doorgetrokken worden om fietsers niet te laten kruisen met het drukke autoverkeer.

3. Betere doorstroming

De kruispunten Stenenbrug, Turnhoutsepoort en Noordersingel zijn vandaag onoverzichtelijk en moeilijk te lezen. Dat vertraagt de doorstroming. Met de heraanleg zorgen we voor vlotter verkeer.

Timing 

De werken zijn gestart op maandag 6 maart 2017.  De nutsmaatschappijen starten wel al met het verplaatsen en vernieuwen van leidingen vanaf begin februari. De werken zullen ongeveer een jaar duren. Om de doorgang van het verkeer zoveel mogelijk te garanderen wordt het werk opgesplitst in 5 fases. Tijdens elke fase wordt er op verschillende kruispunten tegelijk gewerkt. . 

Hinder en bereikbaarheid

Op het vlak van hinder en bereikbaarheid gelden tijdens de volledige duur van de werken de volgende algemene principes:

Tijdens de heraanleg (vanaf 4 maart 2017):

 • Op de Noordersingel blijft gemotoriseerd verkeer in twee richtingen steeds mogelijk. Van maart tot juli 2017 (fase 1 en 2) moet het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook. Vanaf juli kan het verkeer terug gebruik maken van 2 rijstroken.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel wordt tijdens de hele duur van de werken afgesloten voor verkeer tussen de Noordersingel en de ingang van de parking van het Rivierenhof. Enkel bussen van De Lijn kunnen nog beurtelings passeren in beide richtingen. Tram 10 zal ook een omleiding volgen. Fietsers en voetgangers hebben ook steeds vrije doorgang.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de binnenkant van de Singel blijft tijdens de hele duur van de werken bereikbaar vanaf de Singel.
 • Fietsers en voetgangers krijgen overal langs de werf een veilige doorgang
 • De afrit van de E313/E34 wordt indien nodig tijdelijk afgesloten om file tot op de ring te vermijden. Verkeer wordt dan omgeleid. Tot nu toe is deze maatregele niet nodig gebleken.

 

Fase 3 tot en met 5: begin juli tot eind 2017

Meer informatie over deze fases volgt later tijdens de werken. 

Weg door de werken

Naast de werken aan de Turnhoutsepoort worden in 2017 ook verschillende andere werken uitgevoerd in Deurne: de Bisschoppenhoflaan, de Azijnbrug en andere. Deze werken worden door de verschillende partners op elkaar afgestemd om Deurne bereikbaar te houden. De Bisschoppenhoflaan wordt vanaf begin maart vernieuwd tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) in de richting van Antwerpen. De omleidingen voor het verkeer dat richting Antwerpen wil, zijn hier ook op afgestemd.  

De alternatieve routes die gelden tot juli 2017 zijn aangeduid op onderstaande kaart:

 • Verkeer komende van de kant Merksem/Schoten rijdt best via de Azijnbrug, de Bisschoppenhoflaan en het kruispunt ‘Schijnpoort’.
 • Verkeer komende van Schilde/Wijnegem rijdt best via de R11 en de E313/R1 naar Antwerpen.

Een blik op de toekomstige kruispunten

Kruispunt Stenenbrug

Het kruispunt Stenenbrug is nu een druk en ruim kruispunt met een groot aantal rijstroken en veel afslagbewegingen. Dat zorgt voor onduidelijkheid en conflicten tussen de verschillende weggebruikers. Met de heraanleg wordt het kruispunt eenvoudiger en veiliger.

Eenvoudiger en veiliger

Het kruispunt wordt vereenvoudigd door het aantal rijstroken op de as Stenenbrug te beperken en het aantal afslagbewegingen te verminderen. Voor elke beperking is er wel een logisch alternatief in de onmiddellijke omgeving.

 • Vanuit Zuid (op de Singel): alle richtingen blijven mogelijk. Zowel rechtdoor richting Noord, rechtsaf richting Deurne (Stenenbrug) als linksaf richting de stad.
 • Vanuit Noord (op de Singel): rechts afslaan richting de stad kan niet meer. Deze beweging kan wel nog op het kruispunt met de Turnhoutsebaan. Links afslaan richting Deurne (Stenenbrug) en rechtdoor richting Zuid blijft mogelijk.
 • Vanuit Deurne (Stenenbrug): alle richtingen blijven mogelijk. Zowel rechtdoor richting de stad, rechtsaf richting Noord als linksaf richting Zuid.
 • Vanuit de Stad (Stenenbrug): links afslaan richting Noord kan niet meer. Dat kan wel nog op het kruispunt met de Turnhoutsebaan. Rechts afslaan richting Zuid en rechtdoor richting Deurne blijft mogelijk.

Betere fietsverbindingen

 • Vanaf dit kruispunt wordt het fietspad aan de binnenkant van de Singel dubbelrichting. (1)
 • De dubbelrichtingsfietspaden worden doorgetrokken over de Stenenbrug en ter hoogte van de Collegelaan aangesloten op het Ringfietspad. (2)

Kruispunt Turnhoutsepoort

Het kruispunt Turnhoutsepoort is nu ruim en onoverzichtelijk. Met de heraanleg willen we fiets, auto en openbaar vervoer beter scheiden. Dat moet zorgen voor meer overzicht, veiligheid en groter fietscomfort.

Compacter en eenvoudiger kruispunt

 • Er wordt meer ruimte voorzien voor groene middenbermen zodat het kruispunt compacter en overzichtelijker is. (1)
 • De op- en afrit met de E34/E313 wordt heringedeeld. De stroken om rechtdoor te rijden en rechts af te slaan worden van de links afslagstroken gescheiden door een middenberm. (2)
 • Op het kruispunt kunt u vanuit de stad rechtdoor richting E34 rijden of de Singel nemen richting Noord. Maar u kunt niet meer rechts afslaan richting Zuid. (7)
 • De Karel Geertsstraat wordt van de Singel afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Dat verkeer rijdt de stad zowel in als uit via de Turnhoutsebaan onder de spoorweg. (8)

Een rode loper voor fietsers

 • Het Singelfietspad gaat onder de afrit E34/E313. Dit levert een veiligere en snellere verbinding op voor de fietsers. (3)
 • Het Singelfietspad aan de kant van het centrum tussen Turnhoutsebaan en Stenenbrug wordt dubbelrichting. (4)
 • De doorgang onder de spoorweg in het verlengde van de Karel Geertsstraat wordt volledig aangelegd als kruispunt voor de fietsers. (5)
 • De fietspaden en de omgeving worden voorzien van aangepaste verlichting, wat de veiligheid van de fietsers verhoogt. (6)

Kruispunt Noordersingel - Turnhoutsebaan

Het kruispunt van de Noordersingel met de Turnhoutsebaan is het meest onoverzichtelijke van de drie kruispunten die aangepakt worden. Het is een langgerekt kruispunt waar alle verkeersstromen door elkaar lopen. Met de heraanleg wordt het nu compacter, eenvoudiger en veiliger.

Overzichtelijker kruispunt

Het kruispunt met de Turnhoutsebaan wordt overzichtelijker. De bocht aan de zijde van het spoor wordt rechtgetrokken. Daarnaast zal de bypass voor verkeer dat vanuit Zuid komt, verdwijnen. Beide ingrepen beperken de oppervlakte van het kruispunt. Samen met de knip van de Buurtspoorweglei en het ondergronds brengen van de tram zorgt dit voor meer overzicht en veiligheid.

Gescheiden verkeersstromen

 • De tram gaat vanuit de Turnhoutsebaan onder het kruispunt door en wordt zo uit het verkeer gehaald. Dat bevordert de doorstroming van de tram en maakt de verkeerssituatie op het kruispunt duidelijker.(1)
 • Op een gedeelte van de Turnhoutsebaan worden de voet- en fietspaden comfortabeler en veiliger gemaakt.(2)
 • Er komt op het kruispunt ook een bijkomende oversteekplaats voor voetgangers.(3)
 • De bypass vanuit Zuid verdwijnt en wordt als rechts afslagstrook in het kruispunt verwerkt. Hierdoor verminderen we het aantal conflictsituaties tussen auto’s en fietsers en komt er ruimte vrij voor vrijliggende fietspaden.(4)
 • Het verkeer dat komt van de Noordersingel (uit de richting van het Sportpaleis) krijgt de mogelijkheid links af te slaan naar de Turnhoutsebaan. Daarmee vermijden we sluipverkeer langs kruispunt Stenenbrug.(5)
 • De Buurtspoorweglei zal enkel nog ter hoogte van Spoor Oost een verbinding maken met de Noordersingel. De zuidelijke tak van Buurtspoorweglei wordt afgesloten voor autoverkeer. Dat maakt het kruispunt eenvoudiger.(6)

Blijf op de hoogte

Wil u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op deze werf? Schrijf u dan zeker in op onze digitale nieuwsbrief! Dat kan u doen door op de envelop rechtsboven in beeld te klikken. Wegen en Verkeer Antwerpen en haar partners stellen voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aan. Tijdens de werken kunnen bewoners en ondernemers bij het team van de bereikbaarheidsadviseur terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning. De bereikbaarheidsadviseur kan je contacteren via gsm: 0477/477 476 of mail: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Slim naar Antwerpen

Niet enkel Agentschap Wegen en Verkeer voert werken uit in en rond Antwerpen. De weg kwijt tussen alle grote wegenwerken? Kijk snel op www.slimnaarantwerpen.be voor alle laatste informatie over de omleidingen in en rond Antwerpen. Realtime informatie over de werken en een slimme routeplanner die rekening houdt met de grote werken toont hoe u het best naar of in de stad reist.