Heraanleg N9: doortocht in Oordegem (Lede)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Van 27 februari tot najaar 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Lede en Farys investeren in een veilige doortocht voor alle weggebruikers in Oordegem. De werken starten op 27 februari en zullen normaal gezien tot het najaar van 2018 duren.

Wat houden de werken in?

De Grote Steenweg (N9) krijgt een grondige facelift van zijstraat Wijde Wereld tot de Pontweg. Met een nieuw wegdek, veilige fiets- en voetpaden en parkeerstroken wordt de steenweg een pak veiliger, zeker voor fietsers en voetgangers. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. 

Nieuw wegdek

De Grote Steenweg krijgt een nieuw wegdek in asfalt in het centrumgebied, buiten het centrumgebied wordt een betonnen wegdek aangelegd.

Veilige, comfortabele fietspaden

Fietsers rijden op een aanliggend fietspad achter de parkeerstrook. Ter hoogte van het centrum wordt het fietspad verhoogd voor extra comfort.

Veilige oversteekplaatsen

Op verschillende plaatsen komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.  

Nieuwe, gescheiden riolering

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, ...) via een aparte riolering naar een beek, waterloop of rivier geloodst wordt, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken) naar een zuiveringsinstallatie gaat. Zo komt het vervuilde water onverdund in de zuiveringsinstallatie toe en worden de hoogste zuiveringsrendementen behaald.

Nieuwe busperrons

Voor de busreizigers komen er nieuwe, comfortabele perrons ter hoogte van de bushaltes. Het fietspad loopt achter de perrons. Dat verhoogt de veiligheid.

Parkeren

In het centrumgebied zijn langs weerszijden van de N9 parkeerstroken voorzien. Buiten het centrumgebied komt enkel langs de weghelft richting Wetteren een parkeerstrook, langs de rijrichting Aalst is er een veiligheidsstrook voorzien tussen de rijweg en het fietspad.

Nieuwe verkeerslichten

Er komen nieuwe, aangepaste verkeerslichten ter hoogte van de Zwaanstraat. Deze zulen zorgen voor een optimale verkeersafwikkeling van het kruispunt.

Timing

Van 27 februari 2017 tot najaar 2018

Communicatie

Infovergadering

Op donderdag 2 februari organiseren we twee infovergaderingen. Om 18u nodigen we alle ondernemers uit, om 20u alle bewoners. De vergaderingen vinden plaats in het ontmoetingscentrum in Oordegem (Oordegemdorp 29)

Bereikbaarheidsadviseur

Voor dit project is ook een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Hij is de brugfiguur tussen ondernemers en de werfleiding. Heeft u een vraag, opmerking of suggestie over de uitvoering van de werken, dan kunt u steeds bij hem aankloppen:

Cedric Labeau

bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be

0485  42 07 88