Heraanleg N9: doortocht in Oordegem (Lede)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Van 27 februari tot zomer 2018

Update 24/4: Op 2/5 start een nieuwe fase van de werken. Verkeer in beide richtingen langs de werfzone is niet langer mogelijk. Er geldt een omleiding voor alle verkeer richting Gent.  

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Lede en Farys investeren in een veilige doortocht voor alle weggebruikers in Oordegem. De werken zijn gestart op 27 februari en zullen normaal gezien tot de zomer van 2018 duren.

Wat houden de werken in?

De Grote Steenweg (N9) krijgt een grondige facelift van zijstraat Wijde Wereld tot de Pontweg. Met een nieuw wegdek, veilige fiets- en voetpaden en parkeerstroken wordt de steenweg een pak veiliger, zeker voor fietsers en voetgangers. Er komt nieuwe verlichting en er is ruimte voorzien voor groen.  Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. 

 

Nieuw wegdek

De Grote Steenweg krijgt een nieuw wegdek in asfalt in het centrumgebied. Dit moet het geluid sterk doen verminderen. Buiten het centrumgebied wordt een betonnen wegdek aangelegd. 

Veilige, comfortabele fietspaden

Fietsers rijden op een aanliggend fietspad achter de parkeerstrook. Ter hoogte van het centrum wordt het fietspad verhoogd voor extra comfort.

Veilige oversteekplaatsen

Op verschillende plaatsen komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.  

Nieuwe, gescheiden riolering

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, ...) via een aparte riolering naar een beek, waterloop of rivier geloodst wordt, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken) naar een zuiveringsinstallatie gaat. Zo komt het vervuilde water onverdund in de zuiveringsinstallatie toe en worden de hoogste zuiveringsrendementen behaald. Een gescheiden rioleringsstelsel betekent ook dat u uw afvalwater en uw regenwater apart moet scheiden op uw privéterrein en apart moet aanbieden aan de straat. Dit heet afkoppelen. Als u in de werfzone woont, dan komt een afkoppelingsdeskundige bij u langs om u hierover te informeren en te helpen. 

Nieuwe busperrons

Voor de busreizigers komen er nieuwe, comfortabele perrons ter hoogte van de bushaltes. Het fietspad loopt achter de perrons. Dat verhoogt de veiligheid.

Parkeren

In het centrumgebied zijn langs weerszijden van de N9 parkeerstroken voorzien. Buiten het centrumgebied komt enkel langs de weghelft richting Wetteren een parkeerstrook, langs de rijrichting Aalst is er een veiligheidsstrook voorzien tussen de rijweg en het fietspad.

Nieuwe verkeerslichten

Er komen nieuwe, aangepaste verkeerslichten ter hoogte van de Zwaanstraat. Deze zullen zorgen voor een optimale verkeersafwikkeling van het kruispunt.

Werfzone

De werfzone loopt van iets voor de Beekstraat tot aan bloemenwinkel 'Bloemenrijk'. Dit is een heraanleg van gevel tot gevel met onder het wegdek een nieuwe riolering. Samen met deze werken voeren we ook een structureel onderhoud uit op de N9 tussen de Fauconniersmolen en de grens met Westrem.  Deze werken houden een heraanleg van het wegdek, fietspad en de parkeerstroken in. Meer info vindt u hier.

Timing

Van 27 februari 2017 tot zomer 2018

Fasering

Fase 1: voorbereidende werken (27 februari tot 3 maart)

De bestaande middeneilanden verdwijnen en er komt een asfaltverharing in de plaats. Zo kunnen we het verkeer over de middenrijstrook laten rijden tijdens de werken. 

Verkeer?

Auto's en bussen

 • Verkeer in beide richtingen mogelijk
 • Beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de op te breken eilanden.
 • Verkeerslichten kruispunt N9/Oordegemkouter uit dienst
 • Bussen volgens normale reisroute, maar er zijn geen haltes in de werfzone
  • Uitzondering: Op 27/2/2017 rijden bussen voor 1 dag langs Oordegemdorp in richting Gent/Wetteren.

Fietsers

 • Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds langs de werfzone.
 • Fietsers rijden gedurende de ganse tijd van de werken om in beide richtingen via Oordegemdorp, Speurtstraat, Houwstraat, Kriephoekstraat en Massemsesteenweg (N462). 

 

Fase 2: werken aan zuidzijde N9 (onpare huisnummers) (lichtgroen op plan)

Fase 2A: 6 maart tot eind april

De aannemer breekt de rechterrijstrook op en legt de riolering aan. Er wordt nieuwe riolering aangelegd en worden huisaansluitingen aan de zuidzijde van de N9 uitgevoerd. Hiervoor moet de aannemer het fietspad, parkeerstrook en eerste rijstrook rijrichting Aalst innemen. 

 

Verkeer? 

 • Autoverkeer in beide richtingen mogelijk, verkeer richting Aalst op middenstrook
 • Verkeerslichten kruispunt N9/Oordegemkouter in dienst
 • Op het kruispunt zijn alle bewegingen mogelijk.
 • Zwaanstraat zo weinig mogelijk afgesloten
 • Bussen volgens normale reisroute, maar geen haltes in werfzone.
 • Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds langs de werfzone.
 • Fietsers rijden om in beide richtingen via Oordegemdorp, Speurtstraat, Houwstraat, Kriephoekstraat en Massemsesteenweg (N462). (zie plan hierboven)

Bereikbaarheid woningen en handelszaken

 • De werfzone is meteen helemaal opgebroken. De werken schuiven stelselmatig op.
 • Sleuven gaan zo snel mogelijk terug dicht en worden aangevuld met steenslag. Zo houden we opritten toegankelijk. 
 • Er blijft steeds een pad langs de huizen voor voetgangers.
 • Parkeren kan aan de zijde van de weg waar niet gewerkt wordt.

Fase 2B: 2 mei tot eind augustus 2017

Werken tijdens fase 2b

Deze fase omhelst de aanleg van het voetpad, het fietspad, de parkeerstrook en de rijwegverharding langs de rijrichting Aalst.  

Gelijktijdig aan de werken in fase 2B wordt een structureel onderhoud uitgevoerd aan de rijweg vanaf de Beekstraat tot de grens met Westrem. De aannemer start hiermee aan de onpare kant (zijde rijrichting Aalst). Gedurende deze werken is Stichelendries afgesloten ter hoogte van de N9. Nadien (eind mei/juni 2017) volgt het structurele onderhoud van de rijweg aan de andere zijde. 

 

Verkeer tijdens fase 2b

 • Het autoverkeer kan enkel nog richting Aalst op de N9.
 • Verkeer richting Wetteren/Gent moet de omleiding volgen (zie plan). Wagens rijden om via de Papegemstraat en de Essestraat en gaan verder via de Zuidlaan en de Massemsesteenweg. Voor het lokaal verkeer wordt een omleiding voorzien langs de Houwstraat en de Kriephoekstraat. Het kruispunt N9 Oordegemkouter blijft tijdens deze fase bereikbaar voor het verkeer komende van Aalst.
 • Het fietspad wordt over de volledige zone van grens Westrem tot kruispunt Oordegemkouter langs de beide zijden van de N9 afgesloten, ook in de zone tussen de Beekstraat en de grens met Westrem. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds langs de werfzone in de zone Beekstraat – Oordegemkouter. Het doorgaand fietsverkeer (beide rijrichtingen) volgt vanaf de aanvang tot het einde van de werken de bewegwijzerde omleiding via Oordegemdorp, Speurtstraat, Houwstraat, Kriephoekstraat en Massemsesteenweg (N462). 

 • Ale bussen richting Gent rijden om via Oordegemkouter, Speurtstraat, Klinkaard en Oordegemsesteenweg en Massemsesteenweg. Meer info op www.delijn.be of aan de haltes.

 • Parkeren blijft mogelijk op de bestaande parkeerplaatsen aan de overzijde van de N9 (rijrichting Gent/Wetteren). Aan deze zijde wordt nog niet gewerkt.

 

FASE 3 werken aan noordzijde N9 (pare huisnummers) (donkergroen op plan)

Er wordt gescheiden riolering aangelegd aan de noordzijde tussen de Zwaanstraat en de Beekstraat (exclusief kruispunt).

Fase 3A (eind augustus - eind 2017) 

aanleg gescheiden riolering.

Verkeer?

 • Fietsers in beide richtingen over nieuwe fietspad (tijdelijk dubbelrichtingsfietspad)richting Gent over nieuw fietspaden beide rijrichtingen 
 • Verkeer richting Gent wordt omgeleid
 • Verkeer richting Aalst blijft mogelijk langs werfzone
 • Verkeerslichten kruispunt N9/Oordegemkouter in dienst
 • Oordegemkouter zo weinig mogelijk afgesloten.

Fase 3B 

De aannemer start met de aanleg van het voetpad, het fietspad, de parkeerstrook en de rijwegverharding tot het midden van de rijweg aan de noordzijde. In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.

Verkeer?

 • Fietsers in beide richtingen omleiding
 • Verkeer richting Gent wordt omgeleid
 • Verkeer richting Aalst blijft mogelijk langs werfzone
 • Verkeerslichten kruispunt N9/Oordegemkouter in dienst

FASE 4 zuidzijde N9 (rijrichting Aalst) (lichtblauw)

Werken aan de zuidzijde N9 (rijrichting Aalst) – tussen de Zwaanstraat en Bloemenrijk (incl. kruispunt Zwaanstraat)

Fase 4A  begin 2018 tot half februari 2018

aanleg gescheiden riolering

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.  

Fase 4B  half februari tot eind maart 2018

Aanleg voetpad, parkeerstrook en rijwegverharding tot het midden van de rijweg.

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.

FASE 5 : noordzijde N9 (rijrichting Gent) (donkerblauw)

Werken aan de noordzijde N9 (rijrichting Gent) – tussen de Pontweg en de Zwaanstraat (incl. kruispunt)

Fase 5A  eind maart tot eind april 2018

aanleg gescheiden riolering

Fase 5B  begin mei tot bouwverlof 2018 (midden juli)

aanleg voetpad, parkeerstrook en rijwegverharding tot het midden van de rijweg.

Verkeer?

 • Tijdens deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.
 • Het verkeer richting Aalst is mogelijk.

FASE 6: structureel onderhoud Witte Molen

Deze fase valt samen met fase 2B en 3A.

Gelijktijdig aan de herinrichting van de Grote Steenweg tussen de Beekstraat en de Pontweg wordt een structureel onderhoud uitgevoerd aan de rijweg vanaf de Beekstraat tot de grens met Westrem. Deze werken zullen gelijktijdig met fases 2B en 3A worden uitgevoerd. 

FASE 7 aanleg toplaag wegdek (1 weekend in juni 2018)

De toplaag van het wegdek wordt in de vijfde fase van de werken aangelegd. Dit gebeurt in één keer over de volledige breedte van de rijweg. 

Verkeerssituatie

Tijdens de volledige looptijd van de werken is het verkeer richting Aalst mogelijk langs de N9. Het doorgaand verkeer richting Gent wordt enkel tijdens fases 2B en 3B omgeleid via de Papegemstraat en de Essestraat en zo verder via de Zuidlaan en de Massemsesteenweg. Voor het lokaal verkeer wordt een omleiding voorzien langs de Houwstraat en de Kriephoekstraat.

Zwaar verkeer (+3,5 ton) richting Gent wordt vanaf Erpe-Mere omgeleid via de N46 en E40.

Fietsers rijden in beide richtingen om via Oordegemkouter, Oordegemdorp, Speurstraat, Dries, Houwstraat, Kriephoekstraat, Watermolenstraat, Massemensesteenweg vanaf fase 2A.

Buslijnen L59,  94 en 96 rijden om. 

Minder hinder

Goed uitgekiende fasering

 • Zo weinig mogelijk omleiden
 • Hinder zo beperkt mogelijk houden voor omwonenden
 • Steeds één rijrichting open

Duidelijke verkeerssituatie:

 • Verkeer richting Aalst blijft steeds mogelijk
 • Omleiding richting Gent

Bereikbaarheid handelszaken en woningen:

 • Steeds pad langs huizen voor voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand)
 • Steenslag om opritten bereikbaar te houden
 • Bereikbaarheidsadviseur

Communicatie

Infovergadering

Op donderdag 2 februari organiseerden we twee infovergaderingen, één voor ondernemers en één voor bewoners. Rechts op deze pagina vindt u de presentaties van de werken en de bereikbaarheidsadviseur.

Bereikbaarheidsadviseur

Voor dit project is ook een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Hij is de brugfiguur tussen ondernemers en de werfleiding. Heeft u een vraag, opmerking of suggestie over de uitvoering van de werken, dan kunt u steeds bij hem aankloppen:

Cedric Labeau

bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be

0485  42 07 88