Heraanleg N9: doortocht in Oordegem (Lede)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Van 27 februari 2017 tot zomer 2018

Update  20/02:  Vanaf 26 februari zal ook het kruispunt Oordegemdorp en Oordegemkouter afgesloten. De aannemer werkt verder aan de noordzijde van de N9. Lees meer over deze fase hieronder.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Lede en Farys investeren in een veilige doortocht voor alle weggebruikers in Oordegem. De werken zijn gestart op 27 februari en zullen normaal gezien tot de zomer van 2018 duren.

Wat houden de werken in?

De Grote Steenweg (N9) krijgt een grondige facelift van zijstraat Wijde Wereld tot de Pontweg. Met een nieuw wegdek, veilige fiets- en voetpaden en parkeerstroken wordt de steenweg een pak veiliger, zeker voor fietsers en voetgangers. Er komt nieuwe verlichting en er is ruimte voorzien voor groen.  Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. 

 

Nieuw wegdek

De Grote Steenweg krijgt een nieuw wegdek in asfalt in het centrumgebied. Dit moet het geluid sterk doen verminderen. Buiten het centrumgebied wordt een betonnen wegdek aangelegd. 

Veilige, comfortabele fietspaden

Fietsers rijden op een aanliggend fietspad achter de parkeerstrook. Ter hoogte van het centrum wordt het fietspad verhoogd voor extra comfort.

Veilige oversteekplaatsen

Op verschillende plaatsen komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.  

Nieuwe, gescheiden riolering

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, ...) via een aparte riolering naar een beek, waterloop of rivier geloodst wordt, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken) naar een zuiveringsinstallatie gaat. Zo komt het vervuilde water onverdund in de zuiveringsinstallatie toe en worden de hoogste zuiveringsrendementen behaald. Een gescheiden rioleringsstelsel betekent ook dat u uw afvalwater en uw regenwater apart moet scheiden op uw privéterrein en apart moet aanbieden aan de straat. Dit heet afkoppelen. Als u in de werfzone woont, dan komt een afkoppelingsdeskundige bij u langs om u hierover te informeren en te helpen. 

Nieuwe busperrons

Voor de busreizigers komen er nieuwe, comfortabele perrons ter hoogte van de bushaltes. Het fietspad loopt achter de perrons. Dat verhoogt de veiligheid.

Parkeren

In het centrumgebied zijn langs weerszijden van de N9 parkeerstroken voorzien. Buiten het centrumgebied komt enkel langs de weghelft richting Wetteren een parkeerstrook, langs de rijrichting Aalst is er een veiligheidsstrook voorzien tussen de rijweg en het fietspad.

Nieuwe verkeerslichten

Er komen nieuwe, aangepaste verkeerslichten ter hoogte van de Zwaanstraat. Deze zullen zorgen voor een optimale verkeersafwikkeling van het kruispunt.

Werfzone

De werfzone loopt van iets voor de Beekstraat tot aan bloemenwinkel 'Bloemenrijk'. Dit is een heraanleg van gevel tot gevel met onder het wegdek een nieuwe riolering. Samen met deze werken voeren we ook een structureel onderhoud uit op de N9 tussen de Fauconniersmolen en de grens met Westrem.  Deze werken houden een heraanleg van het wegdek, fietspad en de parkeerstroken in. 

Timing

Van 27 februari 2017 tot zomer 2018

Fasering

Fase 1: voorbereidende werken (27 februari tot 3 maart) (afgerond)

Fase 2: werken aan zuidzijde N9 (onpare huisnummers) (lichtgroen op plan)

 

Fase 2A: 6 maart tot eind april (afgerond)

De aannemer breekt de rechterrijstrook op en legt de riolering aan. Er wordt nieuwe riolering aangelegd en worden huisaansluitingen aan de zuidzijde van de N9 uitgevoerd. Hiervoor moet de aannemer het fietspad, parkeerstrook en eerste rijstrook rijrichting Aalst innemen. 

Fase 2B: 2 mei tot eind augustus 2017 (afgerond)

 

 

FASE 3 werken aan noordzijde N9 (pare huisnummers) (donkergroen)

Er wordt gescheiden riolering aangelegd aan de noordzijde tussen de Zwaanstraat en de Beekstraat (exclusief kruispunt).​

Fase 3A (6 september - eind 2017) 

De aannemer is gewisseld van kant en werkt nu aan de noordzijde van de N9. Hij werkt tussen de Zwaanstraat en de Beekstraat. Het kruispunt wordt niet meegenomen. Er komt gescheiden riolering, nieuwe voetpaden, nieuwe parkeerstroken en nieuw wegdek in asfalt.

Verkeer?

De verkeerssituatie blijft grotendeels hetzelfde,  alleen is de werfzone nu aan de zuidkant. 

 • Verkeer richting Aalst blijft mogelijk langs werfzone.

 • Verkeer richting Wetteren/Gent moet de omleiding volgen (zie plan hieronder). Wagens rijden om via de Papegemstraat en de Essestraat en gaan verder via de Zuidlaan en de Massemsesteenweg. Voor het lokaal verkeer wordt een omleiding voorzien langs de Houwstraat en de Kriephoekstraat.
 • Het kruispunt N9 Oordegemkouter blijft tijdens deze fase bereikbaar voor het verkeer komende van Aalst.
 • Verkeerslichten kruispunt N9/Oordegemkouter in dienst
 • Oordegemkouter zo weinig mogelijk afgesloten.
 • Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds langs de werfzone.
 • Het doorgaand fietsverkeer (beide rijrichtingen) volgt vanaf de aanvang tot het einde van de werken de bewegwijzerde omleiding via Oordegemdorp, Speurtstraat, Houwstraat, Kriephoekstraat en Massemsesteenweg (N462). 

 

Fase 3B 

De aannemer start met de aanleg van het voetpad, het fietspad, de parkeerstrook en de rijwegverharding tot het midden van de rijweg aan de noordzijde. In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.

Verkeer?

 • Fietsers in beide richtingen omleiding
 • Verkeer richting Gent wordt omgeleid
 • Verkeer richting Aalst blijft mogelijk langs werfzone
 • Verkeerslichten kruispunt N9/Oordegemkouter in dienstFASE 4 zuidzijde N9 (rijrichting Aalst) (lichtblauw)

Fase 4: april tot zomer 2018

Na afstemming met de werken door Infrabel is beslist om fase 4 om te wisselen met fase 5. Hierdoor wlllen we de hinder zoveel mogelijk beperken.

Werken aan de zuidzijde N9 (rijrichting Aalst) – tussen de Zwaanstraat en Bloemenrijk (incl. kruispunt Zwaanstraat)

Fase 4A  april tot mei 2018

aanleg gescheiden riolering

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.  

Fase 4B  begin mei tot bouwverlof 2018 

Aanleg voetpad, parkeerstrook en rijwegverharding tot het midden van de rijweg.

In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.

FASE 5 : noordzijde N9 (rijrichting Gent) (donkerblauw)

Na afstemming met de werken van Infrabel hebben we besloten om eerst fase 5 aan te pakken. Op die manier willen we de hinder zoveel als mogelijk beperken. De aannemer werkt aan de noordzijde N9 (rijrichting Gent) tussen de Pontweg en de Zwaanstraat (incl. kruispunt)

Fase 5A:  5 februari 2018 tot half februari 2018                  

We starten met het aanleggen van de gescheiden riolering

Fase 5B:  half februari 2018 tot april 2018     

De aannemer is volop bezig met de heraanleg van de noordzijde N9 (rijrichting Gent) tussen de Pontweg en de Zwaanstraat (incl. kruispunt).  Hij start volgende week met de aanleg voetpad, parkeerstrook en rijwegverharding tot het midden van de rijweg. Vanaf maandag 26 februari wordt nu ook het kruispunt Oordegemkouter-Oordegemdorp aangepakt en gaat het dicht voor het verkeer. Deze situatie duurt nog tot april 2018.

De werken door Infrabel in de Oude Heirweg hebben vertraging opgelopen. Normaal gezien zou het verkeer over de Zwaanstraat naar Stichelendries moeten rijden. Maar dit is nu nog niet mogelijk.  Wij hebben geprobeerd Oordegemkouter zo lang mogelijk open  te houden om de hinder te beperken. Het verkeer van de N9 kon nog Oordegemkouter  inrijden maar omgekeerd niet.  Door onveilige situaties die zich voordeden op dit kruispunt is na overleg met gemeente en politie beslist om voor de veiligheid Oordegemkouter aan de N9 volledig af te sluiten. Dit is ingegaan op 6 februari. Infrabel doet er alles aan om in de week van 19 februari de onderlagen van de asfaltverharding aan te leggen in de Ouden Heirweg. 

 

Verkeer?

 • Tijdens deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.
 • Het verkeer richting Aalst is mogelijk.

FASE 6: structureel onderhoud Witte Molen

Deze fase valt samen met fase 2B en 3A.

Gelijktijdig aan de herinrichting van de Grote Steenweg tussen de Beekstraat en de Pontweg wordt een structureel onderhoud uitgevoerd aan de rijweg vanaf de Beekstraat tot de grens met Westrem. Deze werken zullen gelijktijdig met fases 2B en 3A worden uitgevoerd. 

FASE 7 aanleg toplaag wegdek (1 weekend in juni 2018)

De toplaag van het wegdek wordt in de vijfde fase van de werken aangelegd. Dit gebeurt in één keer over de volledige breedte van de rijweg. 

Verkeerssituatie

Tijdens de volledige looptijd van de werken is het verkeer richting Aalst mogelijk langs de N9. Het doorgaand verkeer richting Gent wordt enkel tijdens fases 2B en 3B omgeleid via de Papegemstraat en de Essestraat en zo verder via de Zuidlaan en de Massemsesteenweg. Voor het lokaal verkeer wordt een omleiding voorzien langs de Houwstraat en de Kriephoekstraat.

Zwaar verkeer (+3,5 ton) richting Gent wordt vanaf Erpe-Mere omgeleid via de N46 en E40.

Fietsers rijden in beide richtingen om via Oordegemkouter, Oordegemdorp, Speurstraat, Dries, Houwstraat, Kriephoekstraat, Watermolenstraat, Massemensesteenweg vanaf fase 2A.

Buslijnen L59,  94 en 96 rijden om. 

Minder hinder

Goed uitgekiende fasering

 • Zo weinig mogelijk omleiden
 • Hinder zo beperkt mogelijk houden voor omwonenden
 • Steeds één rijrichting open

Duidelijke verkeerssituatie:

 • Verkeer richting Aalst blijft steeds mogelijk
 • Omleiding richting Gent

Bereikbaarheid handelszaken en woningen:

 • Steeds pad langs huizen voor voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand)
 • Steenslag om opritten bereikbaar te houden
 • Bereikbaarheidsadviseur

Communicatie

Infovergadering

Op donderdag 2 februari organiseerden we twee infovergaderingen, één voor ondernemers en één voor bewoners. Rechts op deze pagina vindt u de presentaties van de werken en de bereikbaarheidsadviseur.

Bereikbaarheidsadviseur

Voor dit project is ook een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Zij is de brugfiguur tussen ondernemers en de werfleiding. Heeft u een vraag, opmerking of suggestie over de uitvoering van de werken, dan kunt u steeds bij hem aankloppen:

-> bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers 

Sinds 1 december neemt een dame de taak op als bereikbaarheidsadviseur. Met al uw vragen over uw bereikbaarheid tijdens de werken, kunt u vanaf nu bij haar terecht:

Marloes Cattersel
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57