Heraanleg N9: doortocht in Oordegem (Lede)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Van 27 februari 2017 tot zomer 2018

De aannemer legt een nieuwe toplaag, de rijweg is in beide rijrichtingen afgesloten van woensdag 8 augustus tot vrijdag 10 augustus. Na deze asfaltwerken zal de aannemer de voetpaden en parkeerstroken verder aanleggen tussen de Zwaanstraat  tot net voor de Pontweg. Vrijdagavond 10 augustus zal de N9 terug open gaan in de richting van Aalst. Het verkeer richting Gent blijft afgesloten tot eind augustus.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Lede en Farys investeren in een veilige doortocht voor alle weggebruikers in Oordegem. De werken zijn gestart op 27 februari en zullen normaal gezien tot de zomer van 2018 duren.

Wat houden de werken in?

De Grote Steenweg (N9) krijgt een grondige facelift van zijstraat Wijde Wereld tot de Pontweg. Met een nieuw wegdek, veilige fiets- en voetpaden en parkeerstroken wordt de steenweg een pak veiliger, zeker voor fietsers en voetgangers. Er komt nieuwe verlichting en er is ruimte voorzien voor groen.  Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. 

 

Nieuw wegdek

De Grote Steenweg krijgt een nieuw wegdek in asfalt in het centrumgebied. Dit moet het geluid sterk doen verminderen. Buiten het centrumgebied wordt een betonnen wegdek aangelegd. 

Veilige, comfortabele fietspaden

Fietsers rijden op een aanliggend fietspad achter de parkeerstrook. Ter hoogte van het centrum wordt het fietspad verhoogd voor extra comfort.

Veilige oversteekplaatsen

Op verschillende plaatsen komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.  

Nieuwe, gescheiden riolering

Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, ...) via een aparte riolering naar een beek, waterloop of rivier geloodst wordt, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken) naar een zuiveringsinstallatie gaat. Zo komt het vervuilde water onverdund in de zuiveringsinstallatie toe en worden de hoogste zuiveringsrendementen behaald. Een gescheiden rioleringsstelsel betekent ook dat u uw afvalwater en uw regenwater apart moet scheiden op uw privéterrein en apart moet aanbieden aan de straat. Dit heet afkoppelen. Als u in de werfzone woont, dan komt een afkoppelingsdeskundige bij u langs om u hierover te informeren en te helpen. 

Nieuwe busperrons

Voor de busreizigers komen er nieuwe, comfortabele perrons ter hoogte van de bushaltes. Het fietspad loopt achter de perrons. Dat verhoogt de veiligheid.

Parkeren

In het centrumgebied zijn langs weerszijden van de N9 parkeerstroken voorzien. Buiten het centrumgebied komt enkel langs de weghelft richting Wetteren een parkeerstrook, langs de rijrichting Aalst is er een veiligheidsstrook voorzien tussen de rijweg en het fietspad.

Nieuwe verkeerslichten

Er komen nieuwe, aangepaste verkeerslichten ter hoogte van de Zwaanstraat. Deze zullen zorgen voor een optimale verkeersafwikkeling van het kruispunt.

Werfzone

De werfzone loopt van iets voor de Beekstraat tot aan bloemenwinkel 'Bloemenrijk'. Dit is een heraanleg van gevel tot gevel met onder het wegdek een nieuwe riolering. Samen met deze werken voeren we ook een structureel onderhoud uit op de N9 tussen de Fauconniersmolen en de grens met Westrem.  Deze werken houden een heraanleg van het wegdek, fietspad en de parkeerstroken in. 

Timing

Van 27 februari 2017 tot zomer 2018

Fasering

Fase 1: voorbereidende werken (27 februari tot 3 maart) (afgerond)

Fase 2: werken aan zuidzijde N9 (onpare huisnummers) (afgerond)

Fase 3 werken aan noordzijde N9 (pare huisnummers) (donkergroen)

 

Fase 3A (6 september - eind 2017) (afgerond)

De aannemer is gewisseld van kant en werkt nu aan de noordzijde van de N9. Hij werkt tussen de Zwaanstraat en de Beekstraat. Het kruispunt wordt niet meegenomen. Er komt gescheiden riolering, nieuwe voetpaden, nieuwe parkeerstroken en nieuw wegdek in asfalt.

Verkeer?

De verkeerssituatie blijft grotendeels hetzelfde,  alleen is de werfzone nu aan de zuidkant. 

 • Verkeer richting Aalst blijft mogelijk langs werfzone.

 • Verkeer richting Wetteren/Gent moet de omleiding volgen (zie plan hieronder). Wagens rijden om via de Papegemstraat en de Essestraat en gaan verder via de Zuidlaan en de Massemsesteenweg. Voor het lokaal verkeer wordt een omleiding voorzien langs de Houwstraat en de Kriephoekstraat.
 • Het kruispunt N9 Oordegemkouter blijft tijdens deze fase bereikbaar voor het verkeer komende van Aalst.
 • Verkeerslichten kruispunt N9/Oordegemkouter in dienst
 • Oordegemkouter zo weinig mogelijk afgesloten.
 • Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds langs de werfzone.
 • Het doorgaand fietsverkeer (beide rijrichtingen) volgt vanaf de aanvang tot het einde van de werken de bewegwijzerde omleiding via Oordegemdorp, Speurtstraat, Houwstraat, Kriephoekstraat en Massemsesteenweg (N462). 

 

Fase 3B (afgerond)

De aannemer start met de aanleg van het voetpad, het fietspad, de parkeerstrook en de rijwegverharding tot het midden van de rijweg aan de noordzijde. In deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.

 

FASE 5 : noordzijde N9 (rijrichting Gent) (donkerblauw)

Na afstemming met de werken van Infrabel hebben we besloten om eerst fase 5 aan te pakken. Op die manier willen we de hinder zoveel als mogelijk beperken. De aannemer werkt aan de noordzijde N9 (rijrichting Gent) tussen de Pontweg en de Zwaanstraat (incl. kruispunt)

Fase 5A:  5 februari 2018 tot maart 2018 (afgerond)                  

We starten met het aanleggen van de gescheiden riolering

Fase 5B:  maart tot mei 2018     

De aannemer is volop bezig met de heraanleg van de noordzijde N9 (rijrichting Gent) tussen de Pontweg en de Zwaanstraat (incl. kruispunt).  Hij start volgende week met de aanleg voetpad, parkeerstrook en rijwegverharding tot het midden van de rijweg. Vanaf maandag 26 februari wordt nu ook het kruispunt Oordegemkouter-Oordegemdorp aangepakt en gaat het dicht voor het verkeer. Deze situatie duurt nog tot april 2018.

Verkeer?

 • Tijdens deze fase wordt het verkeer richting Gent omgeleid.
 • Het verkeer richting Aalst is mogelijk.

Fase 4: 7 mei tot augustus 2018 (lichtblauw) 

Na afstemming met de werken door Infrabel is beslist om fase 4 om te wisselen met fase 5. Hierdoor wlllen we de hinder zoveel mogelijk beperken.

De aannemer start met de werken aan de zuidzijde N9 (rijrichting Aalst) – tussen de Pontweg en Oordegemkouter.

De verkeerssituatie blijft grotendeels hetzelfde.    

 • Het autoverkeer richting Aalst kan door op de N9.
 • Verkeer richting Wetteren/Gent moet de omleiding volgen  via de Papegemstraat en de Essestraat en gaan verder via de Zuidlaan en de Massemsesteenweg.
 • Het verkeer kan de Zwaanstraat niet meer inrijden en ook is het niet mogelijk om vanuit de Zwaanstraat de N9 op te rijden richting Aalst. Omrijden kan via Stichelendries naar de N9 in beide rijrichtingen.
 • Het kruispunt N9 Oordegemkouter is tijdens deze fase nog altijd niet bereikbaar. Het verkeer rijdt om via Wijde Wereld.
 • De fietsers  volgen de omleiding via Zwaanstraat, Ouden Heirweg tot fietspad voor brug over het spoor, dit fietspad volgen tot N9 (Grote Steenweg), N9 (Grote Steenweg), Beekstraat, Dries, Houwstraat, Kriephoekstraat en Massemsesteenweg (N462). De fietsers worden in beide rijrichtingen omgeleid.
 • Vanaf het begin van de werfzone (Bloemenrijk) tot het kruispunt Oordegemkouter moeten  de fietsers wel af te stappen. Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand kunnen steeds langs de werfzone

FASE 6: structureel onderhoud Witte Molen (afgerond)

FASE 7 aanleg toplaag wegdek (1 weekend in augustus 2018)

De toplaag van het wegdek wordt in de vijfde fase van de werken aangelegd. Dit gebeurt in één keer over de volledige breedte van de rijweg. 

Verkeerssituatie

Tijdens de volledige looptijd van de werken is het verkeer richting Aalst mogelijk langs de N9. Het doorgaand verkeer richting Gent wordt enkel tijdens fases 2B en 3B omgeleid via de Papegemstraat en de Essestraat en zo verder via de Zuidlaan en de Massemsesteenweg. Voor het lokaal verkeer wordt een omleiding voorzien langs de Houwstraat en de Kriephoekstraat.

Zwaar verkeer (+3,5 ton) richting Gent wordt vanaf Erpe-Mere omgeleid via de N46 en E40.

Fietsers rijden in beide richtingen om via Oordegemkouter, Oordegemdorp, Speurstraat, Dries, Houwstraat, Kriephoekstraat, Watermolenstraat, Massemensesteenweg vanaf fase 2A.

Buslijnen L59,  94 en 96 rijden om. 

Minder hinder

Goed uitgekiende fasering

 • Zo weinig mogelijk omleiden
 • Hinder zo beperkt mogelijk houden voor omwonenden
 • Steeds één rijrichting open

Duidelijke verkeerssituatie:

 • Verkeer richting Aalst blijft steeds mogelijk
 • Omleiding richting Gent

Bereikbaarheid handelszaken en woningen:

 • Steeds pad langs huizen voor voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand)
 • Steenslag om opritten bereikbaar te houden
 • Bereikbaarheidsadviseur

Communicatie

Infovergadering

Op donderdag 2 februari organiseerden we twee infovergaderingen, één voor ondernemers en één voor bewoners. Rechts op deze pagina vindt u de presentaties van de werken en de bereikbaarheidsadviseur.

Bereikbaarheidsadviseur

Voor dit project is ook een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Zij is de brugfiguur tussen ondernemers en de werfleiding. Heeft u een vraag, opmerking of suggestie over de uitvoering van de werken, dan kunt u steeds bij de bereikbaarheidsadviseur aankloppen:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57