Heraanleg N46 in Burst en Borsbeke

Weg
Datum midden 2017 - eind 2018

De N46 (Provinciebaan en Oudenaardsesteenweg) in Burst en Borsbeke is aan vervanging toe. Aquafin, Farys, Herzele, Erpe-Mere en het Agentschap Wegen en Verkeer slaan de handen in elkaar om de weg aan te pakken, zowel boven als onder de grond. De werken starten normaal gezien half 2017 en zullen anderhalf jaar duren.

Waar vinden de werken plaats?

De heraanleg start op de N46 ter hoogte van de Akkerstraat en loopt tot voorbij Ravenskouterlos. Ook een stuk van Ravenskouterlos wordt meegenomen. Tussen de kerk van Borsbeke en Ravenskouterlos worden de fietspaden en rijweg ook van een onderhoud voorzien. 

Wat houden de werken in?

Naast een nieuwe rijweg in asfalt, leggen we ook vrijliggende, veilige en comfortabele fietspaden aan. We zorgen voor goed uitgeruste, nieuwe bushaltes. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. Een bufferbekken zal zorgen voor voldoende waterbuffering van het regenwater, zodat wateroverlast tot het verleden behoort. We zorgen voor een wegprofiel dat de weggebruiker aangeeft waar de bebouwde kommen van Burst en Borsbeke starten en eindigen. Dit doen we onder andere door een asverschuiving en een middeneiland bij het binnenrijden van de bebouwde kom.

In de zone met het minste bebouwing komen er langs beide zijden gescheiden fietspaden met een groenstrook. Hier verdwijnen de parkeerstroken om plaats te maken voor deze veilige fietspaden. In de zones waar er wel langs beide zijden van de weg bebouwing is, komt er een schrikstrook tussen rijweg en fietspad. In deze zones zijn wel nog parkeerstroken voorzien, langs één of beide zijden van de weg. 

Uitvoering

In 2017 gaan we op zoek naar een aannemer met als doel om de werken halverwege 2017 aan te vatten. De werken zullen anderhalf jaar duren. In die periode wordt één rijrichting op de N46 (verkeer van Zottegem richting Aalst) omgeleid. Richting Zottegem blijft het verkeer op de N46. 

De werken voor de heraanleg van kruispunt Vierwegen in Herzele worden tegelijkertijd uitgevoerd. Door de combinatie van beide werven, moeten we het verkeer niet twee keer hinderen. Meer info over de heraanleg van het kruispunt Vierwegen vindt u hier.

Communicatie

Van zodra er concretere info is over timing en fasering van de werken, zullen we daarover op deze pagina berichten. Voor de start van de werken nodigen we alle betrokkenen uit op een tweede infovergadering. De presentaties van de infovergadering van 18 oktober kunt u hieronder downloaden.

Presentatie heraanleg

Presentatie afkoppelingen