Heraanleg N46 in Burst en Borsbeke

Weg
Datum voorjaar 2018 - najaar 2019

De N46 (Provinciebaan en Oudenaardsesteenweg) in Burst en Borsbeke is aan vervanging toe. Aquafin, Farys, Herzele, Erpe-Mere en het Agentschap Wegen en Verkeer slaan de handen in elkaar om de weg aan te pakken, zowel boven als onder de grond. De werken starten normaal gezien in het voorjaar van 2018 en zullen anderhalf jaar duren.

Waar vinden de werken plaats?

De heraanleg start op de N46 ter hoogte van de Akkerstraat en loopt tot voorbij Ravenskouterlos. Ook een stuk van Ravenskouterlos wordt meegenomen. Tussen de kerk van Borsbeke en Ravenskouterlos worden de fietspaden en rijweg ook van een onderhoud voorzien. 

Wat houden de werken in?

Naast een nieuwe rijweg in asfalt, leggen we ook vrijliggende, veilige en comfortabele fietspaden aan. We zorgen voor goed uitgeruste, nieuwe bushaltes. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. Een bufferbekken zal zorgen voor voldoende waterbuffering van het regenwater, zodat wateroverlast tot het verleden behoort. We zorgen voor een wegprofiel dat de weggebruiker aangeeft waar de bebouwde kommen van Burst en Borsbeke starten en eindigen. Dit doen we onder andere door een asverschuiving en een middeneiland bij het binnenrijden van de bebouwde kom.

In de zone met het minste bebouwing komen er langs beide zijden gescheiden fietspaden met een groenstrook. Hier verdwijnen de parkeerstroken om plaats te maken voor deze veilige fietspaden. In de zones waar er wel langs beide zijden van de weg bebouwing is, komt er een schrikstrook tussen rijweg en fietspad. In deze zones zijn wel nog parkeerstroken voorzien, langs één of beide zijden van de weg. 

Uitvoering

De werken zullen in het voorjaar van 2018 starten en zullen anderhalf jaar duren. Door de werken per weghelft uit te voeren, blijft verkeer richting Zottegem steeds mogelijk op de N46. Verkeer van Zottegem richting Aalst wordt omgeleid. 

De werken voor de heraanleg van kruispunt Vierwegen in Herzele worden tegelijkertijd uitgevoerd. Door de combinatie van beide werven, moeten we het verkeer niet twee keer hinderen. Fietsers kunnen in twee richtingen fietsen op het fietspad aan de kant van de weg waar niet gewerkt wordt. 

Communicatie

Van zodra er concretere info is over timing en fasering van de werken, zullen we daarover op deze pagina berichten. Voor de start van de werken nodigen we alle betrokkenen uit op een tweede infovergadering. De presentaties van de infovergadering van 18 oktober kunt u hieronder downloaden.

Presentatie heraanleg

Presentatie afkoppelingen