Heraanleg N46 in Burst en Borsbeke

Weg
Datum 26 februari 2018 - najaar 2019

Update 23/05: De aannemer is bezig met de laatste afwerkingen. Sinds 29 mei is de gewestweg opengesteld voor het verkeer. Enkel de aanleg van het bufferbekken staat nog gepland in het najaar. Deze werken zijn zonder hinder voor het verkeer. Wij willen u langs deze weg nogmaals bedanken voor uw begrip en geduld tijdens de werken.

De N46 (Provinciebaan en Oudenaardsesteenweg) in Burst en Borsbeke is aan vervanging toe. Aquafin, Riopact, Farys, Herzele, Erpe-Mere en het Agentschap Wegen en Verkeer slaan de handen in elkaar om de weg aan te pakken, zowel boven als onder de grond. De werken zijn gestart sinds 26 februari 2018 en zullen anderhalf jaar duren.

Waar vinden de werken plaats?

De heraanleg start op de N46 ter hoogte van de Akkerstraat en loopt tot voorbij Ravenskouterlos. Ook een stuk van Ravenskouterlos wordt meegenomen. Tussen de kerk van Borsbeke en Ravenskouterlos worden de fietspaden en rijweg ook van een onderhoud voorzien. De timing van dit project staat nog niet vast. 

Wat houden de werken in?

Naast een nieuwe rijweg in asfalt, leggen we ook vrijliggende, veilige en comfortabele fietspaden aan. We zorgen voor goed uitgeruste, nieuwe bushaltes. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. Een bufferbekken zal zorgen voor voldoende waterbuffering van het regenwater, zodat wateroverlast tot het verleden behoort. We zorgen voor een wegprofiel dat de weggebruiker aangeeft waar de bebouwde kommen van Burst en Borsbeke starten en eindigen. Dit doen we onder andere door een asverschuiving en een middeneiland bij het binnenrijden van de bebouwde kom.

In de zone met het minste bebouwing komen er langs beide zijden gescheiden fietspaden met een groenstrook. Hier verdwijnen de parkeerstroken om plaats te maken voor deze veilige fietspaden. In de zones waar er wel langs beide zijden van de weg bebouwing is, komt er een schrikstrook tussen rijweg en fietspad. In deze zones zijn wel nog parkeerstroken voorzien, langs één of beide zijden van de weg. 

Werken in 4 fasen

De werken gingen op 5 maart 2018 van start en zullen anderhalf jaar duren. De aannemer werkt in 4 fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. 

Fase 1: 5 maart tot najaar 2018 (afgerond)

  • Riolering en heraanleg zuidzijde van de N46 (rijrichting Erpe-Mere)
  • Verkeer richting Zottegem blijft steeds mogelijk langs de werfzone, verkeer richting Erp-Mere rijdt om

Fase 2: 20 september 2018 tot zomer 2019

Fase 3: zomer 2019 (samen met fase 2)

  • Aanleg bufferbekken
  • Geen extra hinder voor het verkeer 

Fase 4: Aanleg toplaag (afgerond)

  • aanleg toplaag van Akkerstraat tot kerk Borsbeke 
  • weg in beide rijrichting afgesloten op 2 en 3 mei 2019

Werken tot einde mei
Na de asfaltwerken blijft de N46 tot eind mei afgesloten in de rijrichting van Aalst, dus het verkeer richting Aalst moet nog altijd een omleiding volgen. De aannemer werkt de gewestweg verder af om dan eind mei alles terug te kunnen openstellen voor het verkeer.

Bufferbekken en planten bomen
De aanleg van het bufferbekken langs de N46 ter hoogte van de Calleboutdreef en het aanplanten van de bomen langs de N46 gebeurt in het najaar (vanaf september) omdat de weersomstandigheden in het najaar beter zijn voor de aanleg/groei van de beplanting.

​​Omleidingen

Door de werken per weghelft uit te voeren, blijft verkeer richting Zottegem steeds mogelijk op de N46. Verkeer van Zottegem richting Aalst wordt omgeleid. 

Omleiding voor autoverkeer

 

Gewijzigde verkeerssituatie in centrum Herzele

Voor vlot verkeer zal éénrichtingsverkeer gelden in de Groenlaan, Kerkstraat, Matthysstraat en Oudendries.

Omleiding voor fietsers

 

Hinder beperken

  • De werken voor de heraanleg van kruispunt Vierwegen in Herzele werden tegelijkertijd uitgevoerd. Door de combinatie van beide werven, moeten we het verkeer niet twee keer hinderen. 
  • Werken per weghelft zodat verkeer richting Zottegem steeds door kan langs de werfzone
  • Opritten en toegangen tot woningen en handelszaken blijven zo veel mogelijk open. 
  • Een bereikbaarheidsadviseur capteert noden van ondernemers en zoekt samen met werfleiding naar oplossingen.

Communicatie

Infovergadering op 16/1

De presentatie van de infovergadering van 16 januari 2018 kunt u hier downloaden.

 

Bereikbaarheidsadviseur

Om de ongemakken tijdens de werken voor handelaars/bedrijven te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Heeft u concrete vragen over de bereikbaarheid van uw zaak tijdens de werken? Zit u met een specifieke bekommernis? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Zij luistert naar uw vragen, bespreekt ze met de werfleiding  en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord.

e-mail: bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
GSMnr. 0476 72 22 57

 

Digitale nieuwsbrief

Ontvangt u info over de werf graag rechstreeks in uw mailbox? Abonneer u dan met een klik op het enveloppesymbool bovenaan deze pagina op de digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u meteen ook alle nieuws over de heraanleg van kruispunt Vierwegen in Herzele.