Heraanleg N46 in Burst en Borsbeke

Weg
Datum 26 februari 2018 - najaar 2019

De riolerings- en betonwerken in Ravenskouterlos verlopen volgens plan. Tijdens het verlof van de aannemer, van 15 tot en met 22 april, liggen de werken tijdelijk stil. Na de paasvakantie, vanaf 23 april, wordt er verder gewerkt aan de fundering en betonverharding. Lees meer hieronder

 

De N46 (Provinciebaan en Oudenaardsesteenweg) in Burst en Borsbeke is aan vervanging toe. Aquafin, Riopact, Farys, Herzele, Erpe-Mere en het Agentschap Wegen en Verkeer slaan de handen in elkaar om de weg aan te pakken, zowel boven als onder de grond. De werken zijn gestart sinds 26 februari 2018 en zullen anderhalf jaar duren.

Waar vinden de werken plaats?

De heraanleg start op de N46 ter hoogte van de Akkerstraat en loopt tot voorbij Ravenskouterlos. Ook een stuk van Ravenskouterlos wordt meegenomen. Tussen de kerk van Borsbeke en Ravenskouterlos worden de fietspaden en rijweg ook van een onderhoud voorzien. De timing van dit project staat nog niet vast. 

Wat houden de werken in?

Naast een nieuwe rijweg in asfalt, leggen we ook vrijliggende, veilige en comfortabele fietspaden aan. We zorgen voor goed uitgeruste, nieuwe bushaltes. Onder het wegdek komt een gescheiden rioleringsstelsel. Een bufferbekken zal zorgen voor voldoende waterbuffering van het regenwater, zodat wateroverlast tot het verleden behoort. We zorgen voor een wegprofiel dat de weggebruiker aangeeft waar de bebouwde kommen van Burst en Borsbeke starten en eindigen. Dit doen we onder andere door een asverschuiving en een middeneiland bij het binnenrijden van de bebouwde kom.

In de zone met het minste bebouwing komen er langs beide zijden gescheiden fietspaden met een groenstrook. Hier verdwijnen de parkeerstroken om plaats te maken voor deze veilige fietspaden. In de zones waar er wel langs beide zijden van de weg bebouwing is, komt er een schrikstrook tussen rijweg en fietspad. In deze zones zijn wel nog parkeerstroken voorzien, langs één of beide zijden van de weg. 

Werken in 4 fasen

De werken gingen op 5 maart 2018 van start en zullen anderhalf jaar duren. De aannemer werkt in 4 fasen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. 

Fase 1: 5 maart tot najaar 2018 (afgerond)

 • Riolering en heraanleg zuidzijde van de N46 (rijrichting Erpe-Mere)
 • Verkeer richting Zottegem blijft steeds mogelijk langs de werfzone, verkeer richting Erp-Mere rijdt om

Fase 2: 20 september 2018 tot zomer 2019

Fase 2a: Riolering en heraanleg noordzijde van de N46 (rijrichting Zottegem) (20 september tot mei 2019)

De aannemer voert betonwerken uit aan het fietspad langs de noordzijde van de N46 (rijrichting Zottegem). Vanaf 15 maart begint de aannemer met de aanleg, vanaf Borsbeke. Op maandag 18 maart zal de zone vanaf Burst worden aangelegd. het verkeer richting Zottegem blijft steeds mogelijk langs de werfzone, verkeer richting Erpe-Mere rijdt om.

Fase 2b: Riolering en heraanleg Raverskouterlos (van 25 maart tot juni 2019)

Op maandag 25 maart startten de riolerings- en betonwerken in Ravenskouterlos:

 • Verkeer richting Zottegem blijft steeds mogelijk langs de werfzone, verkeer richting Erpe-Mere rijdt om.

Fase 2c: Structureel onderhoud: lokale herstellingen van het wegdek van Ravenskouterslos tot kerk Borsbeke (van 24 april tot 30 april 2019)

 • Lokaal verkeer van kerk Borsbeke tot aan Ravenskouterslos kan beurtelings de werfzone passeren.
 • Doorgaand verkeer blijft de omleiding volgen.

Fase 3: zomer 2019 (samen met fase 2)

 • Aanleg bufferbekken
 • Geen extra hinder voor het verkeer 

Fase 4: Aanleg toplaag op 2 en 3 mei 2019

 • aanleg toplaag van Akkerstraat tot kerk Borsbeke 
 • weg in beide rijrichting afgesloten op 2 en 3 mei 2019
 • Deze data zijn nog onder voorbehoud van het gunstige weersomstandigheden

Omleidingen

Door de werken per weghelft uit te voeren, blijft verkeer richting Zottegem steeds mogelijk op de N46. Verkeer van Zottegem richting Aalst wordt omgeleid. 

Omleiding voor autoverkeer

 

Gewijzigde verkeerssituatie in centrum Herzele

Voor vlot verkeer zal éénrichtingsverkeer gelden in de Groenlaan, Kerkstraat, Matthysstraat en Oudendries.

Omleiding voor fietsers

Hinder beperken

 • De werken voor de heraanleg van kruispunt Vierwegen in Herzele werden tegelijkertijd uitgevoerd. Door de combinatie van beide werven, moeten we het verkeer niet twee keer hinderen. 
 • Werken per weghelft zodat verkeer richting Zottegem steeds door kan langs de werfzone
 • Opritten en toegangen tot woningen en handelszaken blijven zo veel mogelijk open. 
 • Een bereikbaarheidsadviseur capteert noden van ondernemers en zoekt samen met werfleiding naar oplossingen.

Communicatie

Infovergadering op 16/1

De presentatie van de infovergadering van 16 januari 2018 kunt u hier downloaden.

 

Bereikbaarheidsadviseur

Om de ongemakken tijdens de werken voor handelaars/bedrijven te drukken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Heeft u concrete vragen over de bereikbaarheid van uw zaak tijdens de werken? Zit u met een specifieke bekommernis? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Zij luistert naar uw vragen, bespreekt ze met de werfleiding  en geeft u een zo concreet mogelijk antwoord.

e-mail: bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
GSMnr. 0476 72 22 57

 

Digitale nieuwsbrief

Ontvangt u info over de werf graag rechstreeks in uw mailbox? Abonneer u dan met een klik op het enveloppesymbool bovenaan deze pagina op de digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u meteen ook alle nieuws over de heraanleg van kruispunt Vierwegen in Herzele.